Hudební banka a její využití ve filmové praxi

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305MHB zápočet 1 4 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 22 až 27 hodin domácí příprava česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tereza CZESANY DVOŘÁKOVÁ

Obsah

Výukový workshop se zástupci Studia Fontána – možnosti využití hudební banky pro filmové projekty.

●Úvod do autorského práva se zaměřením na hudbu ve filmovém a televizním průmyslu (kolektivní správa, licencování hudby, druhy, možnosti, praktické příklady)

●Orientace na českém hudebním trhu při licencování hudby

●Představení možností spolupráce se Studiem Fontána, které má smlouvu se Studiem FAMU pro praktická cvičení FAMU

●Práce hudebního dramaturga

●Workshop zaměřený na práci s rozsáhlou hudební databází; výhody a nevýhody

Výsledky učení

Seznámit posluchače s problematikou synchronizace hudebních děl a jejich licencování v audiovizuálním průmyslu. Představení praktického využití možností rozsáhlé hudební databáze při tvorbě filmu a další audiovizuální produkce.

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

Doporučená literatura / zdroje:

●Zákon č. 121 / 2000 Sb., autorský zákon

●Ivan David, Filmové právo: Autorskoprávní perspektiva (Nová beseda, 2015)

●www.osa.cz

●www.studiofontana.com

●www.hudebnibanka.cz

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě 100% docházky, včetně vypracování úkolu.

Webová stránka předmětu

www.studiofontana.cz

Poznámka

-

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
20.10.2023 10:00–13:00 Tereza CZESANY DVOŘÁKOVÁ Učebna KP 334 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů