Hudební banka a její využití ve filmové praxi

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305MHB Z 1 2S česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámit posluchače s problematikou synchronizace hudebních děl a jejich licencování v audiovizuálním průmyslu. Představení praktického využití možností rozsáhlé hudební databáze při tvorbě filmu.

Forma studia

modul

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Výukový workshop se zástupci Studia Fontána

Doporučená nebo povinná literatura

Zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon

Ivan David, Filmové právo: Autorskoprávní perspektiva (Nová beseda, 2015)

www.osa.cz

www.studiofontana.com

www.hudebnibanka.cz

Hodnoticí metody a kritéria

100% účast, vypracování zadaného úkolu

Webová stránka předmětu

www.studiofontana.cz

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů