Tisk studijního plánu

Studijní plán Fotografie CZ - magistr_2021

Studijní program: Fotografie
Katedra fotografie
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
307KLAU* Klauzurní zkouška
ZK-1-8SS
ZK-1-8SS
ZK-1-8SS
ZK-1-8SS
4
307VYPR* Výstavní projekt
ZK-2-12SS
ZK-2-14SS
ZK-2-12SS
6
Minimální počet kreditů 10
Povinné předměty
307ATKF* Ateliéry katedry fotografie
ZK-4-24SS
ZK-4-28SS
ZK-4-24SS
ZK-4-28SS
16
307AP Authorial presentation
ZK-2-24SS
2
307GD* Grafický design a fotografie
ZK-2-2ST
ZK-2-2ST
ZK-2-2ST
ZK-2-2ST
8
307JMPVA Jarní magisterské praktikum: Autorský výzkum a analýza
ZK-2-28SS
2
307JMPTU Jarní magisterské praktikum: Teoretický úvod do tématu
ZK-2-28SS
2
307JMPVP Jarní magisterské praktikum: Tvorba vizuálního projektu
ZK-2-28SS
2
307JMPEP Jarní magisterské praktikum: Verbální explikace a prezentace
ZK-2-28SS
2
307KAS* Katedrové soustředění
Z-1-16CS
Z-1-16CS
2
307LMPVA Letní magisterské praktikum: Autorský výzkum a analýza
ZK-2-28SS
2
307LMPTU Letní magisterské praktikum: Teoretický úvod do tématu
ZK-2-28SS
2
307LMPVP Letní magisterské praktikum: Tvorba vizuálního projektu
ZK-2-28SS
2
307LMPEP Letní magisterské praktikum: Verbální explikace a prezentace
ZK-2-28SS
2
307NOME* Nová média a multimédia
ZK-2-2CT
ZK-2-2CT
4
307PMPVA Podzimní magisterské praktikum: Autorský výzkum a analýza
ZK-2-24SS
2
307PMPTU Podzimní magisterské praktikum: Teoretický úvod do tématu
ZK-2-24SS
2
307PMPVP Podzimní magisterské praktikum: Tvorba vizuálního projektu
ZK-2-24SS
2
307PMPEP Podzimní magisterské praktikum: Verbální explikace a prezentace
ZK-2-24SS
2
307PRH* Přednášky hostů
Z-1-12PS
Z-1-14PS
Z-1-12PS
Z-1-14PS
4
307PUC Příprava na uměleckou část absolventského výstupu
Z-1-14SS
1
307SEDP* Seminář diplomové práce
Z-5-4ST
Z-5-4ST
10
307TPSZZ Technická příprava na SZZ
Z-1-14SS
1
307ETAC* Texts and Contexts
ZK-2-2ST
ZK-2-2ST
4
307ZMPVA Zimní magisterské praktikum: Autorský výzkum a analýza
ZK-2-24SS
2
307ZMPTU Zimní magisterské praktikum: Teoretický úvod do tématu
ZK-2-24SS
2
307ZMPVP Zimní magisterské praktikum: Tvorba vizuálního projektu
ZK-2-24SS
2
307ZMPEP Zimní magisterské praktikum: Verbální explikace a prezentace
ZK-2-24SS
2
Minimální počet kreditů 84
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702FAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
Minimální počet kreditů 6
Povinně volitelné předměty
307DM Dílny KF - magistr V této skupině musíte získat alespoň 9 kreditů (maximálně 0)
9
307DTV Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KF V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů (maximálně 0)
6
Minimální počet kreditů 15
Volitelné předměty
307VPM_2021 Volitelné předměty Mgr - pouze pro KF
0
702CJV_2020 Cizí jazyky FAMU - volitelné
0
703TFV_2020 Tělesná výchova FAMU - volitelné
0
300VPZ_2020 Volitelné předměty FAMU
0
300VPM_2021 Volitelné předměty FAMU - pro MgA studium
0
300MOD_2020 Modulová výuka FAMU
0
307MOD_2020 Moduly KF
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 115
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 5
Celkový počet kreditů 120

PLÁN VZNIKLÝ KOPIÍ Z PLÁNU 307KFCM-1920_1R

① Volitelné předměty Mgr - pouze pro KF [307VPM_2021]

307VPM_1920 #

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Typografie a současný obraz (307WTSO) PZ Absolventským výkonem
Grafický design a fotografie 5 (307GD5) PZ Absolventským výkonem
Grafický design a fotografie 6 (307GD6) PZ Absolventským výkonem
Grafický design a fotografie 7 (307GD7) PZ Absolventským výkonem
Grafický design a fotografie 8 (307GD8) PZ Absolventským výkonem
Sítotisková dílna: Vlastní barevný prostor 1 (307SD1) PZ Absolventským výkonem
Sítotisková dílna: Vlastní barevný prostor 2 (307SD2) PZ Absolventským výkonem
Klauzurní zkouška 1 (307KLAU1) PZ Absolventským výkonem
Zimní magisterské praktikum: Autorský výzkum a analýza (307ZMPVA) PZ Absolventským výkonem
Zimní magisterské praktikum: Tvorba vizuálního projektu (307ZMPVP) PZ Absolventským výkonem
Ateliéry katedry fotografie 4 (307ATKF4) PZ Absolventským výkonem
Nová média a multimédia 2 (307NOME2) PZ Absolventským výkonem
Klauzurní zkouška 4 (307KLAU4) PZ Absolventským výkonem
Technická příprava na SZZ (307TPSZZ) PZ Absolventským výkonem
Příprava na uměleckou část absolventského výstupu (307PUC) PZ Absolventským výkonem
Kresba 1 (307KR1) PZ Absolventským výkonem
Kresba 2 (307KR2) PZ Absolventským výkonem
Autorská dílna (307AD) PZ Absolventským výkonem
Jarní magisterské praktikum: Tvorba vizuálního projektu (307JMPVP) PZ Absolventským výkonem
Jarní magisterské praktikum: Verbální explikace a prezentace (307JMPEP) PZ Absolventským výkonem
Podzimní magisterské praktikum: Autorský výzkum a analýza (307PMPVA) PZ Absolventským výkonem
Klauzurní zkouška 2 (307KLAU2) PZ Absolventským výkonem
Letní magisterské praktikum: Autorský výzkum a analýza (307LMPVA) PZ Absolventským výkonem
Letní magisterské praktikum: Tvorba vizuálního projektu (307LMPVP) PZ Absolventským výkonem
Letní magisterské praktikum: Verbální explikace a prezentace (307LMPEP) PZ Absolventským výkonem
Výstavní projekt 2 (307VYPR2) PZ Absolventským výkonem
Podzimní magisterské praktikum: Tvorba vizuálního projektu (307PMPVP) PZ Absolventským výkonem
Podzimní magisterské praktikum: Verbální explikace a prezentace (307PMPEP) PZ Absolventským výkonem
Ateliéry katedry fotografie 3 (307ATKF3) PZ Absolventským výkonem
Authorial presentation (307AP) PZ Absolventským výkonem
Klauzurní zkouška 3 (307KLAU3) PZ Absolventským výkonem
Nová média a multimédia 1 (307NOME1) PZ Absolventským výkonem
Seminář diplomové práce 1 (307SEDP1) ZT Diplomovou prací
Výstavní projekt 3 (307VYPR3) PZ Absolventským výkonem
Ateliéry katedry fotografie 1 (307ATKF1) PZ Absolventským výkonem
Zimní magisterské praktikum: Verbální explikace a prezentace (307ZMPEP) PZ Absolventským výkonem
Výstavní projekt 1 (307VYPR1) PZ Absolventským výkonem
Ateliéry katedry fotografie 2 (307ATKF2) PZ Absolventským výkonem
Jarní magisterské praktikum: Autorský výzkum a analýza (307JMPVA) PZ Absolventským výkonem
Seminář diplomové práce 2 (307SEDP2) ZT Diplomovou prací
Seminář diplomové práce 2 (307SEDP2) ZT Dějiny a teorie fotografie - rozprava (S307MDTFR)
Texts and Contexts 1 (307ETAC1) ZT
Texts and Contexts 2 (307ETAC2) ZT
Seminář diplomové práce 2 (307SEDP2) ZT Dějiny a teorie fotografie - přednáška (S307MDTFP)
Texts and Contexts 1 (307ETAC1) ZT
Texts and Contexts 2 (307ETAC2) ZT