Ateliéry katedry fotografie 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307ATKF3 zkouška 4 24 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 82 až 102 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Štěpánka ŠIMLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hynek ALT, Markéta KINTEROVÁ, Rudolf PREKOP, Martin STECKER, Štěpánka ŠIMLOVÁ

Obsah

Ateliérová výuka je koncipována tak, aby ve specializovaných ateliérech pokrývala všechna odvětví současného použití fotografie a technického obrazu s možným přesahem do dalších oborů vizuálního umění a použití v příbuzných odvětvích. Do specializovaného ateliéru je posluchač přijímán na základě svého magisterského projektu, který je součástí přijímacího řízení a v němž posluchač formuluje své záměry pro svojí autorskou tvorbu v rámci magisterského studia. Na základě společných a individuálních konzultací svoje záměry zpřesňuje a rozvíjí. Výuka v ateliéru je připravována vedoucím ateliéru většinou v semestrálních cyklech a obsahuje práci na společném tématu, k němuž se vztahuje společná část konzultací, a které je doplněno návštěvami hostů, kteří se ve své práci tématem zabývají. Většinou je doplněna jedním až dvěma speciálními workshopy, které prohlubují znalosti a vhled do problematiky či rozšiřují celkový přehled. Druhým úkolem práce v ateliéru je příprava a realizace výstavního projektu, který je prezentován v rámci semestrálních klauzur. Ve výstavním projektu se posluchač soustředí na realizaci vlastních autorských záměrů, a ke kvalitativnímu zlepšení využívá všech prostředků, které mu ateliérová výuka umožňuje - velký časový rozsah, pravidelné konzultace, kombinace individuálních a společných konzultací, doplňkové aktivity, individuální podněty k rozvoji - historický a současný přehled, technické rady a odkazy, které využívá nejen v realizaci práce, ale i v explikaci, technickém provedení, inovaci adjustace a prezentace a dalším uplatnění svým projektů.

Výuka je doplňována společnou aktivitou v rámci výjezdů, plenérů, návštěvou výstav či kulturních institucí. Ateliérové schůzky a společné konzultace jsou nedílnou součástí akcelerace výuky, kde dochází k výměně zkušeností a sdílení inspiračních zdrojů a podnětů napříč ročníky a provázání českého a anglického programu.

Individuální konzultace slouží k hlubšímu pochopení a proniknutí do vlastního tvůrčího procesu, formulování a zpřesňování cílů a směřování, osobnímu rozvoji v rámci zapojení se do výstavního a kulturního procesu v rámci školy, dalších institucí, které pracují s mladými umělci, vytváření vlastních projektů a kulturních platforem.

Po ukončení semestru může posluchač dle své úvahy specializovaný ateliér změnit. Obvykle tak činí po dohodě či na doporučení vedoucího ateliéru.

Student má v každém semestru na výběr z pěti ateliéru, přičemž si vždy volí právě jeden ateliér na daný semestr. Jedná se o následující ateliéry: Ateliér klasické fotografie (vedoucí doc. Mgr. Martin Stecker), Intermediální ateliér (vedoucí doc. Mgr. Štěpánka Šimlová), Ateliér dokumentární fotografie (vedoucí MgA. Markéta Kinterová, Ph.D.), Ateliér nové estetiky (vedoucí doc. MgA. Hynek Alt) a Ateliér imaginativní fotografie (vedoucí prof. Mgr. Rudolf Prekop).

Výsledky učení

Student umí rozvíjet záměr své autorské tvorby a realizovat výstavní projekt se všemi náležitostmi, které k tomu patří. Student umí vstupovat do kolektivních uměleckých projektů, je schopen spolupráce na rozsáhlejších uměleckých projektech.

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

Povinná literatura:

Alberro, Alexander - Norvell, Patricia (ed.): Recording Conceptual Art, Berkeley, Los Angeles a London: University of California Press, 2001

Alberro, Alexander, Sabeth Buchmann: Art After Conceptual Art, MIT Press, Cambridge and London, 2006 Fried Michael: Why Photography Matters as Art as Never Before, Yale University Press, New Haven 2008 Bourriaud, Nicolas: Postprodukce, Praha: Tranzit, 2004

Bourriaud, Nicolas: Relational Aesthetics, Dijon: Les presses du réel, 2002

Cotton Charlotte: The Photography as Contemporary Art, London, Thames Hudson, 2004

Císař, Karel (ed): Co je to fotografie? Herrmann a synové, Praha 2004 Foster, Hal (ed): Postmodern Culture, London: Pluto Press, 1990

Foster, Hal; Krauss, Rosalind; Bois, Yves-Alain; Buchloh, Benjamin H.D.: Art since 1900, London: Thames & Hudson, 2004

Michel Frizot: Nouvelle Histoire de la Photographie, Larousse-Bordas, Paris, 1996 Grygar Štěpán, Konceptuální umění a fotografie, Praha, AMU, 2004

Petříček Miroslav: Myšlení obrazem, Herrmann a synové, Praha 2009 Silverio, Robert: Postmoderní fotografie, Praha: AMU, 2007

Scheufler, Mikš, Růžek, Spevák, Stýblo, Jiráček, Opočenský. Technické základy fotografie 2002 Wall, Jeff: Selected Essays and Interviews, New York: The Museum of Modern Art, 2007

Wells, Liz. The Photography Reader, Routledge, London, 2003

Doporučená literatura:

Vždy v závislosti na daném ateliéru a semestrálním tématu.

Hodnoticí metody a kritéria

Na konci každého semestru skládá posluchač zkoušku, jejíž formu určuje vedoucí ateliéru. Většinou se jedná o hodnocení v rámci společné prezentace. V hodnocení se přihlíží k intenzivnímu osobnímu rozvoji v rámci umělecké praxe, využití a zhodnocení všech doplňkových aktivit, aktivnímu přístupu ke studiu, schopnosti reflexe vlastní tvorby.

Poznámka

Specifika ateliérové výuky 3: V tomto semestru se posluchačům doporučuje rozšíření znalostí a zkušeností v rámci jejich autorské práce s ohledem na přípravu k realizaci umělecké části státní závěrečné zkoušky. Pro rozšíření a nabytí nových zkušeností je vhodným prostředkem změna ateliéru, stáž na jiné umělecké škole, stáž v rámci programu Erasmus, zadání doplňkových úkolů atd. Výstavní projekt může mít formu přípravy na rozsáhlejší část uměleckého projektu, musí být však doveden do podoby, která splňuje nároky na prezentaci výstavního projektu se všemi náležitostmi včetně adjustace ve výstavním prostoru.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky

paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů