Tisk

Katedra fotografie

Zajišťované programy a studijní plány

Zajišťované předměty

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
307DNWM A New View of Matter: Art of Reinterpretation and Cooperation anglicky ZK 3 20DS
307MARI Artificial Images
 
anglicky, česky Z 2 24S Předmět není vypsán
307EAPARA1 Artistic Project: Artistic research and analyse 1 anglicky ZK 2 4T
307EAPARA2 Artistic Project: Artistic research and analyse 2 anglicky Po
12:20–20:35
Učebna KF 111
ZK 2 4T
307EAPCVP1 Artistic Project: Creation of Visual Project 1 anglicky ZK 2 4T
307EAPCVP2 Artistic Project: Creation of Visual Project 2 anglicky viz detail ZK 2 4T
307EAPTIT1 Artistic Project: Theoretical Introduction to the Theme 1 anglicky ZK 2 4T
307EAPTIT2 Artistic Project: Theoretical Introduction to the Theme 2 anglicky Po
10:40–12:15
Učebna KF 111
ZK 2 4T
307EAPVEP1 Artistic Project: Verbal Explication and Presentation 1 anglicky ZK 2 4T
307EAPVEP2 Artistic Project: Verbal Explication and Presentation 2 anglicky ZK 2 4T
307AIF2 Ateliér Imaginativní fotografie 2 česky viz detail ZK 4 28S
307AIF3 Ateliér Imaginativní fotografie 3 česky ZK 4 24S
307AIF10 Ateliér Imaginativní fotografie 10 česky viz detail ZK 4 28S
307AIF4 Ateliér Imaginativní fotografie 4 česky viz detail ZK 4 28S
307AIF5 Ateliér Imaginativní fotografie 5 česky ZK 4 24S
307AIF6 Ateliér Imaginativní fotografie 6 česky viz detail ZK 4 28S
307AIF7 Ateliér Imaginativní fotografie 7
 
česky ZK 4 24S Předmět není vypsán
307AIF8 Ateliér Imaginativní fotografie 8
 
česky ZK 4 28S Předmět není vypsán
307AIF9 Ateliér Imaginativní fotografie 9 česky ZK 4 24S
307ATI2 Ateliér Intermédia 2
 
česky ZK 4 24CS Předmět není vypsán
307ATI3 Ateliér Intermédia 3
 
česky ZK 4 24CS Předmět není vypsán
307ATI4 Ateliér Intermédia 4
 
česky ZK 4 24CS Předmět není vypsán
307ATI5 Ateliér Intermédia 5
 
česky ZK 4 24CS Předmět není vypsán
307ATI6 Ateliér Intermédia 6
 
česky ZK 4 24CS Předmět není vypsán
307AD10 Ateliér dokumentární fotografie 10 česky viz detail ZK 4 28S
307AD2 Ateliér dokumentární fotografie 2 česky viz detail ZK 4 28S
307ADF2 Ateliér dokumentární fotografie 2
 
česky ZK 4 24CS Předmět není vypsán
307AD3 Ateliér dokumentární fotografie 3 česky ZK 4 24S
307ADF Ateliér dokumentární fotografie 3
 
česky Předmět není vypsán
307ADF3 Ateliér dokumentární fotografie 3
 
česky ZK 4 24CS Předmět není vypsán
307AD4 Ateliér dokumentární fotografie 4 česky viz detail ZK 4 28S
307ADF4 Ateliér dokumentární fotografie 4
 
česky ZK 4 24CS Předmět není vypsán
307AD5 Ateliér dokumentární fotografie 5 česky ZK 4 24S
307ADF5 Ateliér dokumentární fotografie 5
 
česky ZK 4 24CS Předmět není vypsán
307AD6 Ateliér dokumentární fotografie 6 česky viz detail ZK 4 28S
307ADF6 Ateliér dokumentární fotografie 6
 
česky ZK 4 24CS Předmět není vypsán
307AD7 Ateliér dokumentární fotografie 7
 
česky ZK 4 24S Předmět není vypsán
307AD8 Ateliér dokumentární fotografie 8
 
česky ZK 4 28S Předmět není vypsán
307AD9 Ateliér dokumentární fotografie 9 česky ZK 4 24S
307AFNM10 Ateliér fotografie a nových médií 10 česky viz detail ZK 4 28S
307AFNM2 Ateliér fotografie a nových médií 2 česky viz detail ZK 4 28S
307AFNM3 Ateliér fotografie a nových médií 3 česky ZK 4 28S
307AFNM4 Ateliér fotografie a nových médií 4 česky viz detail ZK 4 28S
307AFNM5 Ateliér fotografie a nových médií 5 česky ZK 4 28S
307AFNM6 Ateliér fotografie a nových médií 6 česky viz detail ZK 4 28S
307AFNM7 Ateliér fotografie a nových médií 7
 
česky ZK 4 28S Předmět není vypsán
307AFNM8 Ateliér fotografie a nových médií 8
 
česky ZK 4 28S Předmět není vypsán
307AFNM9 Ateliér fotografie a nových médií 9 česky ZK 4 28S
307ATIF2 Ateliér imaginativní fotografie 2
 
česky ZK 4 24CS Předmět není vypsán
307ATIF3 Ateliér imaginativní fotografie 3
 
česky ZK 4 24CS Předmět není vypsán
307ATIF4 Ateliér imaginativní fotografie 4
 
česky ZK 4 24CS Předmět není vypsán
307ATIF5 Ateliér imaginativní fotografie 5
 
česky ZK 4 24CS Předmět není vypsán
307ATIF6 Ateliér imaginativní fotografie 6
 
česky ZK 4 24CS Předmět není vypsán
307AC1 Ateliér klasické fotografie 1 česky ZK 4 24S
307AKLF1 Ateliér klasické fotografie 1
 
česky Předmět není vypsán
307AC10 Ateliér klasické fotografie 10 česky viz detail ZK 4 28S
307AC2 Ateliér klasické fotografie 2 česky viz detail ZK 4 28S
307AKLF2 Ateliér klasické fotografie 2
 
česky ZK 4 24CS Předmět není vypsán
307AC3 Ateliér klasické fotografie 3 česky ZK 4 24S
307AKLF3 Ateliér klasické fotografie 3
 
česky ZK 4 24CS Předmět není vypsán
307AC4 Ateliér klasické fotografie 4 česky viz detail ZK 4 28S
307AKLF4 Ateliér klasické fotografie 4
 
česky ZK 4 24CS Předmět není vypsán
307AC5 Ateliér klasické fotografie 5 česky ZK 4 24S
307AKLF5 Ateliér klasické fotografie 5
 
česky ZK 4 24CS Předmět není vypsán
307AC6 Ateliér klasické fotografie 6 česky viz detail ZK 4 28S
307AKLF6 Ateliér klasické fotografie 6
 
česky ZK 4 24CS Předmět není vypsán
307AC7 Ateliér klasické fotografie 7
 
česky ZK 4 24S Předmět není vypsán
307AC8 Ateliér klasické fotografie 8
 
česky ZK 4 28S Předmět není vypsán
307AC9 Ateliér klasické fotografie 9 česky ZK 4 24S
307ANE2 Ateliér nové estetiky 2
 
česky ZK 4 24CS Předmět není vypsán
307ANE3 Ateliér nové estetiky 3
 
česky ZK 4 24CS Předmět není vypsán
307ANE Ateliér nové estetiky 3
 
česky Předmět není vypsán
307ANE4 Ateliér nové estetiky 4
 
česky ZK 4 24CS Předmět není vypsán
307ANE5 Ateliér nové estetiky 5
 
česky ZK 4 24CS Předmět není vypsán
307ANE6 Ateliér nové estetiky 6
 
česky ZK 4 24CS Předmět není vypsán
307KRAR1 Ateliér restaurování a konzervování fotografie 1
 
česky ZK 8 24PS+84DS Předmět není vypsán
307KRAR2 Ateliér restaurování a konzervování fotografie 2
 
česky ZK 8 24PS+84DS Předmět není vypsán
307KRAR3 Ateliér restaurování a konzervování fotografie 3
 
česky ZK 8 24PS+84DS Předmět není vypsán
307KRAR4 Ateliér restaurování a konzervování fotografie 4
 
česky ZK 8 24PS+84DS Předmět není vypsán
307ATKF1 Ateliéry katedry fotografie 1 česky ZK 4 24SS
307ATKF2 Ateliéry katedry fotografie 2 česky viz detail ZK 4 28SS
307ATKF3 Ateliéry katedry fotografie 3
 
česky ZK 4 24SS Předmět není vypsán
307ATKF4 Ateliéry katedry fotografie 4
 
česky ZK 4 28SS Předmět není vypsán
307AP Authorial presentation
 
anglicky ZK 2 24SS Předmět není vypsán
307AD Autorská dílna česky ZK 3 12DS ZK 3 12DS
307APVA1 Autorský projekt: Autorský výzkum a analýza 1
 
česky ZK 2 4T Předmět není vypsán
307APVA2 Autorský projekt: Autorský výzkum a analýza 2
 
česky ZK 2 4T Předmět není vypsán
307APTUT1 Autorský projekt: Teoretický úvod do tématu 1
 
česky ZK 2 4T Předmět není vypsán
307APTUT2 Autorský projekt: Teoretický úvod do tématu 2
 
česky ZK 2 4T Předmět není vypsán
307APTVP1 Autorský projekt: Tvorba vizuálního projektu 1
 
česky ZK 2 4T Předmět není vypsán
307APTVP2 Autorský projekt: Tvorba vizuálního projektu 2
 
česky ZK 2 4T Předmět není vypsán
307APVEP1 Autorský projekt: Verbální explikace a prezentace 1
 
česky ZK 2 4T Předmět není vypsán
307APVEP2 Autorský projekt: Verbální explikace a prezentace 2
 
česky ZK 2 4T Předmět není vypsán
307EAMC Autumn Master´s Practical Class: Creation of Visual Project
 
anglicky ZK 2 24SS Předmět není vypsán
307EAMT Autumn Master´s Practical Class: Theoretical Introduction
 
anglicky ZK 2 24SS Předmět není vypsán
307EAMV Autumn Master´s Practical Class: Verbal Explication and Presentation
 
anglicky ZK 2 24SS Předmět není vypsán
307EAMP Autumn Master´s Practical class: Author´s Research and Analysis
 
anglicky ZK 2 24SS Předmět není vypsán
307EBTS1 Bachelor Thesis Seminar 1
 
anglicky Předmět není vypsán
307EBTS2 Bachelor Thesis Seminar 2
 
anglicky Předmět není vypsán
307MBF Barevný fotogram CZ + EN
 
anglicky, česky Z 2 24S Předmět není vypsán
307EBCH1 Basic Photo Chemistry 1 anglicky ZK 2 2T
307EBPC1 Basic Photo Chemistry 1
 
anglicky Předmět není vypsán
307EBCH2 Basic Photo Chemistry 2 anglicky St
10:40–12:15
ZK 2 2T
307EBPC2 Basic Photo Chemistry 2
 
anglicky Předmět není vypsán
307CHEZ1 Chemické základy fotografie 1 česky ZK 2 2T
307CHF1 Chemické základy fotografie 1
 
česky Předmět není vypsán
307CHEZ2 Chemické základy fotografie 2 česky St
09:00–10:35
ZK 2 2T
307CHF2 Chemické základy fotografie 2
 
česky Předmět není vypsán
307KRCH1 Chemie pro konzervátory a restaurátory 1
 
česky ZK 3 36PS+24CS Předmět není vypsán
307KRCH2 Chemie pro konzervátory a restaurátory 2
 
česky ZK 3 36PS+24CS Předmět není vypsán
307EPD1 Computer Work and Digital Imaging 1 anglicky ZK 2 26S
307EPD2 Computer Work and Digital Imaging 2 anglicky Út
17:20–18:55
PC učebna KF
ZK 2 26S
307EPD3 Computer Work and Digital Imaging 3
 
anglicky ZK 2 26S Předmět není vypsán
307ECON1 Contemporary Photography and Art 1
 
anglicky Předmět není vypsán
307ECON2 Contemporary Photography and Art 2
 
anglicky Předmět není vypsán
307EFU2 Contemporary Photography and Arts 2 anglicky Po
11:30–13:05
Učebna KF 112
ZK 4 2T
307EFU1 Contemporary Photography and Arts 1 anglicky ZK 4 2T
307DCIU Corona, izolace, umění a související činnosti
 
anglicky, česky Předmět není vypsán
307ECPARA1 Creative Project: Artistic research and analyse 1 anglicky ZK 2 4T
307ECPARA2 Creative Project: Artistic research and analyse 2 anglicky Po
12:20–20:35
Učebna KF 111
ZK 2 4T
307ECPCVP1 Creative Project: Creation of Visual Project 1 anglicky ZK 2 4T
307ECPCVP2 Creative Project: Creation of Visual Project 2 anglicky St
10:40–12:15
Učebna KF 111
ZK 2 4T
307ECPTIT1 Creative Project: Theoretical Introduction to the Theme 1 anglicky ZK 2 4T
307ECPTIT2 Creative Project: Theoretical Introduction to the Theme 2 anglicky Po
10:40–12:15
Učebna KF 111
ZK 2 4T
307ECPVEP1 Creative Project: Verbal Explication and Presentation 1 anglicky ZK 2 4T
307ECPVEP2 Creative Project: Verbal Explication and Presentation 2 anglicky ZK 2 4T
307EDEA1 Department Assembly 1
 
anglicky Z 1 16CS Předmět není vypsán
307EDEA2 Department Assembly 2
 
anglicky Z 1 16CS Předmět není vypsán
307EDEA3 Department Assembly 3
 
anglicky Z 1 16CS Předmět není vypsán
307EDA4 Department Assembly 4
 
anglicky Z 1 16CS Předmět není vypsán
307EDA5 Department Assembly 5
 
anglicky Z 1 16CS Předmět není vypsán
307EFS1 Departmental Study Trips 1 anglicky Z 2 2/D
307EFS2 Departmental Study Trips 2 anglicky Z 2 2/D
307EFS3 Departmental Study Trips 3 anglicky Z 2 2/D
307EFS4 Departmental Study Trips 4 anglicky Z 2 2/D
307EFS5 Departmental Study Trips 5 anglicky Z 2 2/D
307EDIP1 Digital Image Processing 1
 
anglicky Předmět není vypsán
307EDIP2 Digital Image Processing 2
 
anglicky Předmět není vypsán
307KRDTI Digitální tisky – procesy, identifikace, degradace
 
česky ZK 3 24PS+12CS Předmět není vypsán
307DZ1 Digitální zpracování obrazu 1
 
česky Předmět není vypsán
307DZ2 Digitální zpracování obrazu 2
 
česky Předmět není vypsán
307EDF1 Documentary Photography 1 anglicky ZK 2 26S
307EDOP1 Documentary Photography 1
 
anglicky Předmět není vypsán
307EDF2 Documentary Photography 2 anglicky St
15:40–17:15
Učebna KF 112
ZK 2 26S
307EDOP2 Documentary Photography 2
 
anglicky Předmět není vypsán
307DOF1 Dokumentární fotografie 1
 
česky Předmět není vypsán
307DOF2 Dokumentární fotografie 2
 
česky Předmět není vypsán
307DIJM1 Dílna Jana Měřičky: Vlastní barevný prostor 1 anglicky, česky ZK 3 2T
307DIJM2 Dílna Jana Měřičky: Vlastní barevný prostor 2 anglicky, česky Čt
14:00–16:00
Bolzánova - sítotisk
ZK 3 2T
307DMK1 Dílna Milana Knížáka: Intermediální tvorba 1
 
anglicky, česky ZK 3 13S Předmět není vypsán
307DMK2 Dílna Milana Knížáka: Intermediální tvorba 2
 
anglicky, česky ZK 3 13S Předmět není vypsán
307DNF Dílna nestandardních fotografických technik anglicky, česky
307DT1 Dějiny a teorie fotografie 1 česky ZK 4 4T
307DATF1 Dějiny a teorie fotografie 1
 
česky ZK 4 4PT Předmět není vypsán
307DT2 Dějiny a teorie fotografie 2 česky St
14:50–18:05
Učebna 1 (FAMU)
ZK 4 4T
307DATF2 Dějiny a teorie fotografie 2
 
česky ZK 4 4PT Předmět není vypsán
307EEXP1 Exhibition Project 1 anglicky ZK 4 13S
307EEX1 Exhibition Project 1
 
anglicky Předmět není vypsán
307EEXH1 Exhibition Project 1
 
anglicky ZK 2 12SS Předmět není vypsán
307EEXP2 Exhibition Project 2 anglicky ZK 4 13S
307EEX2 Exhibition Project 2
 
anglicky Předmět není vypsán
307EEXH2 Exhibition Project 2
 
anglicky ZK 2 14SS Předmět není vypsán
307EEXP3 Exhibition Project 3 anglicky ZK 4 13S
307EEX3 Exhibition Project 3
 
anglicky Předmět není vypsán
307EEXH3 Exhibition Project 3
 
anglicky ZK 2 12SS Předmět není vypsán
307EEX4 Exhibition Project 4
 
anglicky Předmět není vypsán
307EEX5 Exhibition Project 5
 
anglicky Předmět není vypsán
307EVP1 Exhibition Project of Winter Semester 1 česky
307EVP2 Exhibition Project of Winter Semester 2 česky ZK 4 2T
307EVP3 Exhibition Project of Winter Semester 3 česky ZK 4 2T
307EVP4 Exhibition Project of Winter Semester 4 česky ZK 4 2T
307EVP5 Exhibition Project of Winter Semester 5 česky ZK 4 2T
307EFC1 Final Commission (klauzura) 1 anglicky ZK 3
307EFIC1 Final Commission (klauzura) 1
 
anglicky ZK 2 30P Předmět není vypsán
307EFC2 Final Commission (klauzura) 2 anglicky ZK 3
307EFIC2 Final Commission (klauzura) 2
 
anglicky ZK 2 30P Předmět není vypsán
307EFC3 Final Commission (klauzura) 3 anglicky ZK 3
307EFIC3 Final Commission (klauzura) 3
 
anglicky ZK 2 30P Předmět není vypsán
307EFC4 Final Commission (klauzura) 4 anglicky ZK 3
307EFIC4 Final Commission (klauzura) 4
 
anglicky ZK 2 30P Předmět není vypsán
307EFC5 Final Commission (klauzura) 5 anglicky ZK 3
307EFIC5 Final Commission (klauzura) 5
 
anglicky ZK 2 30P Předmět není vypsán
307EFCO1 Final Commission 1
 
anglicky ZK 1 30P Předmět není vypsán
307EFCO2 Final Commission 2
 
anglicky ZK 1 30P Předmět není vypsán
307EFCO3 Final Commission 3
 
anglicky ZK 1 30P Předmět není vypsán
307EFCO4 Final Commission 4
 
anglicky ZK 1 30P Předmět není vypsán
307EFCS Final Commission before the State Exam
 
anglicky ZK 2 30P Předmět není vypsán
307EFOV1 Form and Content of Art Work 1 anglicky ZK 2 24S
307EFCA1 Form and Content of Art Work 1
 
anglicky Předmět není vypsán
307EFOV2 Form and Content of Art Work 2 česky St
14:00–15:35
Učebna KF 111
ZK 2 28S
307EFCA2 Form and Content of Art Work 2
 
anglicky Předmět není vypsán
307FOUD1 Forma a obsah uměleckého díla 1
 
česky Předmět není vypsán
307FOUD2 Forma a obsah uměleckého díla 2
 
česky Předmět není vypsán
307FV1 Forma a obsah výtvarného díla 1 česky ZK 2 24S
307FV2 Forma a obsah výtvarného díla 2 česky Po
14:50–16:25
Učebna KF 111
ZK 2 28S
307DFR Fotka na rybě
 
anglicky, česky ZK 3 2DO Předmět není vypsán
307MFIUD Fotografická interpretace uměleckého díla
 
anglicky, česky Z 3 20CS Předmět není vypsán
307KRFM1 Fotografické materiály – procesy, identifikace, degradace 1
 
česky ZK 3 24PS+12CS Předmět není vypsán
307KRFM2 Fotografické materiály – procesy, identifikace, degradace 2
 
česky ZK 3 24PS+12CS Předmět není vypsán
307FAR1 Fotografie architektury 1 česky Po
13:10–14:45
Ateliér A KF
ZK 2 39S
307FA1 Fotografie architektury 1
 
česky Předmět není vypsán
307FAR2 Fotografie architektury 2 česky Po
11:30–13:05
Ateliér A KF
ZK 2 39S
307FA2 Fotografie architektury 2
 
česky Předmět není vypsán
307DF1 Fotografie dokumentární 1 česky ZK 2 26S
307DF2 Fotografie dokumentární 2 česky St
15:40–17:15
Učebna KF 112
ZK 2 26S
307FKR1 Fotografie krajiny 1 česky ZK 2 39S
307FTKR1 Fotografie krajiny 1
 
česky Předmět není vypsán
307FKR2 Fotografie krajiny 2 česky Po
13:10–14:45
Ateliér A KF
ZK 2 39S
307FTKR2 Fotografie krajiny 2
 
česky Předmět není vypsán
307DFVP Fotografie v prostoru anglicky, česky Z 3 20DS
307FVS1 Fotografie ve studiu 1 česky ZK 2 26S
307FVS2 Fotografie ve studiu 2 česky Po
16:30–18:05
Ateliér A KF
ZK 2 13S
307MFW Fotografovo workflow
 
česky 11:30–12:30
307FVS Fotografování ve studiu česky
307GD1 Grafický design a fotografie 1 česky ZK 2 2T
307GRD1 Grafický design a fotografie 1
 
česky Předmět není vypsán
307GD2 Grafický design a fotografie 2 česky Po
13:10–14:45
Tržiště -at.intermedia
ZK 2 2T
307GRD2 Grafický design a fotografie 2
 
česky Předmět není vypsán
307GD3 Grafický design a fotografie 3 česky ZK 2 2T
307GRD3 Grafický design a fotografie 3
 
česky Předmět není vypsán
307GD4 Grafický design a fotografie 4 česky Po
14:50–16:25
Tržiště -at.intermedia
ZK 2 2T
307GRD4 Grafický design a fotografie 4
 
česky Předmět není vypsán
307GD5 Grafický design a fotografie 5 česky ZK 2 2ST
307GD6 Grafický design a fotografie 6 česky St
12:20–13:55
Tržiště -at.intermedia
ZK 2 2ST
307GD7 Grafický design a fotografie 7 česky ZK 2 2ST
307GD8 Grafický design a fotografie 8 česky St
15:40–17:15
Tržiště -at.intermedia
ZK 2 2ST
307EGD1 Graphic Design and Photography 1 anglicky ZK 2 2T
307EGRD1 Graphic Design and Photography 1
 
anglicky Předmět není vypsán
307EGD2 Graphic Design and Photography 2 anglicky Po
13:10–14:45
Tržiště -at.intermedia
ZK 2 2T
307EGRD2 Graphic Design and Photography 2
 
anglicky Předmět není vypsán
307EGD3 Graphic Design and Photography 3 anglicky ZK 2 2T
307EGRD3 Graphic Design and Photography 3
 
anglicky Předmět není vypsán
307EGD4 Graphic Design and Photography 4 anglicky Po
14:50–16:25
Tržiště -at.intermedia
ZK 2 2T
307EGRD4 Graphic Design and Photography 4
 
anglicky Předmět není vypsán
307EGD5 Graphic Design and Photography 5 anglicky ZK 2 2T
307EGRD5 Graphic Design and Photography 5
 
anglicky ZK 2 2T Předmět není vypsán
307EGR5 Graphic Design and Photography 5
 
anglicky ZK 2 2ST Předmět není vypsán
307EGD6 Graphic Design and Photography 6 anglicky St
12:20–13:55
Tržiště -at.intermedia
ZK 2 2T
307EGR6 Graphic Design and Photography 6
 
anglicky ZK 2 2ST Předmět není vypsán
307EGD7 Graphic Design and Photography 7 anglicky ZK 2 2T
307EGR7 Graphic Design and Photography 7
 
anglicky ZK 2 2ST Předmět není vypsán
307EGD8 Graphic Design and Photography 8 anglicky St
15:40–17:15
Tržiště -at.intermedia
ZK 2 2T
307EGR8 Graphic Design and Photography 8
 
anglicky ZK 2 2ST Předmět není vypsán
307EHPF1 Guest Lectures 1 anglicky Z 2 13S
307EGL1 Guest Lectures 1
 
anglicky Předmět není vypsán
307EHPF10 Guest Lectures 10 anglicky St
19:00–20:35
Učebna 1 (FAMU)
Z 2 13S
307EGL0 Guest Lectures 10
 
anglicky Z 1 12PS Předmět není vypsán
307EHPF2 Guest Lectures 2 anglicky St
19:00–20:35
Učebna 1 (FAMU)
Z 2 13S
307EGL2 Guest Lectures 2
 
anglicky Předmět není vypsán
307EHPF3 Guest Lectures 3 anglicky Z 2 13S
307EGL3 Guest Lectures 3
 
anglicky Předmět není vypsán
307EHPF4 Guest Lectures 4 anglicky St
19:00–20:35
Učebna 1 (FAMU)
Z 2 13S
307EGL4 Guest Lectures 4
 
anglicky Předmět není vypsán
307EHPF5 Guest Lectures 5 anglicky Z 2 13S
307EGL5 Guest Lectures 5
 
anglicky Předmět není vypsán
307EHPF6 Guest Lectures 6 anglicky St
19:00–20:35
Učebna 1 (FAMU)
Z 2 13S
307EGL6 Guest Lectures 6
 
anglicky Předmět není vypsán
307EHPF7 Guest Lectures 7 anglicky Z 2 13S
307EGL7 Guest Lectures 7
 
anglicky Z 1 12PS Předmět není vypsán
307EHPF8 Guest Lectures 8 anglicky St
19:00–20:35
Učebna 1 (FAMU)
Z 2 13S
307EGL8 Guest Lectures 8
 
anglicky Z 1 12PS Předmět není vypsán
307EHPF9 Guest Lectures 9 česky Z 2 13S
307EGL9 Guest Lectures 9
 
anglicky Z 1 12PS Předmět není vypsán
307KRHT1 Historické fotografické techniky 1
 
česky Z 3 27PS+27DS Předmět není vypsán
307DHFT2 Historické fotografické techniky 2
 
anglicky, česky ZK 3 27DS Předmět není vypsán
307KRHT2 Historické fotografické techniky 2
 
česky Z 3 27PS+27DS Předmět není vypsán
307KRHT3 Historické fotografické techniky 3
 
česky Z 3 27PS+27DS Předmět není vypsán
307DHFT4 Historické fotografické techniky 4
 
anglicky, česky ZK 3 27DS Předmět není vypsán
307KRHT4 Historické fotografické techniky 4
 
česky Z 3 27PS+27DS Předmět není vypsán
307EDT1 History and Theory of Photography 1 anglicky ZK 4 4T
307EHT1 History and Theory of Photography 1
 
anglicky Předmět není vypsán
307EDT2 History and Theory of Photography 2 anglicky Po
13:10–16:25
Učebna KF 112
ZK 4 4T
307EHT2 History and Theory of Photography 2
 
anglicky Předmět není vypsán
307MIBC Images Beyond Control
 
anglicky Z 1 6SS Předmět není vypsán
307MIZE InDesign – základy, export anglicky, česky
11:00–20:00
PC učebna KF
Z 1 10CS
307AI10 Intermediální ateliér 10 česky viz detail ZK 4 28S
307AI2 Intermediální ateliér 2 česky viz detail ZK 4 28S
307AI3 Intermediální ateliér 3 česky ZK 4 24S
307AI4 Intermediální ateliér 4 česky viz detail ZK 4 28S
307AI5 Intermediální ateliér 5 česky ZK 4 24S
307AI6 Intermediální ateliér 6 česky viz detail ZK 4 28S
307AI7 Intermediální ateliér 7
 
česky ZK 4 24S Předmět není vypsán
307AI8 Intermediální ateliér 8
 
česky ZK 4 28S Předmět není vypsán
307AI9 Intermediální ateliér 9 česky ZK 4 24S
307EICG Introduction to Contemporary Graphic Design
 
anglicky Předmět není vypsán
307ESFD1 Introduction to Contemporary Graphic Design 1 anglicky ZK 2 2T
307ESFD2 Introduction to Contemporary Graphic Design 2 anglicky Po
10:40–12:15
PC učebna KF
ZK 2 2T
307EISP Introduction to Study of Photography anglicky Z 2 6S
307EINS Introduction to Study of Photography
 
anglicky Z 2 6PS Předmět není vypsán
307EITE Introduction to Techniques of Photography anglicky Z 2 13S
307EINT Introduction to Techniques of Photography
 
anglicky Z 1 13PS Předmět není vypsán
307JMPVA Jarní magisterské praktikum: Autorský výzkum a analýza česky Po
12:20–20:35
Učebna KF 111
ZK 2 28SS
307JMPTU Jarní magisterské praktikum: Teoretický úvod do tématu česky Po
10:40–12:15
Učebna KF 111
ZK 2 28SS
307JMPVP Jarní magisterské praktikum: Tvorba vizuálního projektu česky viz detail ZK 2 28SS
307JMPEP Jarní magisterské praktikum: Verbální explikace a prezentace česky ZK 2 28SS
307FS1 Katederní soustředění 1 česky Z 2 2/D
307FS2 Katederní soustředění 2 česky Z 2 2/D
307FS3 Katederní soustředění 3 česky Z 2 2/D
307FS4 Katederní soustředění 4
 
česky Z 2 2/D Předmět není vypsán
307FS5 Katederní soustředění 5 česky Z 2 2/D
307KAS1 Katedrové soustředění 1
 
česky Předmět není vypsán
307KRKS1 Katedrové soustředění 1
 
česky Z 1 16CS Předmět není vypsán
307KAS2 Katedrové soustředění 2
 
česky Předmět není vypsán
307KRKS2 Katedrové soustředění 2
 
česky Z 1 16CS Předmět není vypsán
307KAS3 Katedrové soustředění 3
 
česky Předmět není vypsán
307KAS4 Katedrové soustředění 4 česky Z 1 16CS
307KAS5 Katedrové soustředění 5
 
česky Z 1 16CS Předmět není vypsán
307KLZ1 Klauzurní zkouška 1 česky ZK 2
307KZR1X Klauzurní zkouška 1
 
česky ZK 2 Předmět není vypsán
307KLAU1 Klauzurní zkouška 1 česky ZK 1 8SS
307KRKZ1 Klauzurní zkouška 1
 
česky ZK 1 8SS Předmět není vypsán
307KLZK1 Klauzurní zkouška 1
 
česky ZK 2 30P Předmět není vypsán
307KLZ2 Klauzurní zkouška 2 česky ZK 2
307KZR2X Klauzurní zkouška 2
 
česky ZK 2 Předmět není vypsán
307KRKZ2 Klauzurní zkouška 2
 
česky Z 1 8SS Předmět není vypsán
307KLAU2 Klauzurní zkouška 2 česky ZK 1 8SS
307KLZK2 Klauzurní zkouška 2
 
česky ZK 2 30P Předmět není vypsán
307KLZ3 Klauzurní zkouška 3 česky ZK 2
307KZR3X Klauzurní zkouška 3
 
česky ZK 2 Předmět není vypsán
307KRKZ3 Klauzurní zkouška 3
 
česky ZK 1 8SS Předmět není vypsán
307KLAU3 Klauzurní zkouška 3
 
česky ZK 1 8SS Předmět není vypsán
307KLZK3 Klauzurní zkouška 3
 
česky ZK 2 30P Předmět není vypsán
307KZ4X Klauzurní zkouška 4
 
česky ZK 2 Předmět není vypsán
307KLZ4 Klauzurní zkouška 4
 
česky ZK 2 Předmět není vypsán
307KLAU4 Klauzurní zkouška 4
 
česky ZK 1 8SS Předmět není vypsán
307KRKZ4 Klauzurní zkouška 4
 
česky ZK 1 8SS Předmět není vypsán
307KLZK4 Klauzurní zkouška 4
 
česky ZK 2 30P Předmět není vypsán
307KZ5X Klauzurní zkouška 5
 
česky ZK 2 Předmět není vypsán
307KLZ5 Klauzurní zkouška 5 česky ZK 2
307KLZK5 Klauzurní zkouška 5
 
česky ZK 2 30P Předmět není vypsán
307KLSZ Klauzurní zkouška před SZZ
 
česky ZK 2 30P Předmět není vypsán
307MKVJ Knihvazba
 
anglicky, česky Z 1 10S Předmět není vypsán
307DKV Knihvazba
 
anglicky, česky Předmět není vypsán
307MKVZ Knihvazba I anglicky, česky
11:00–20:00
Učebna 2 (FAMU)
Z 1 10CS
307MKL Knihvazba II anglicky, česky
11:00–20:00
Učebna 2 (FAMU)
Z 1 10CS
307MKVA Knižní vazba
 
anglicky, česky Z 1 1/D Předmět není vypsán
307KPVA1 Kreativní projekt: Autorský výzkum a analýza 1
 
česky ZK 2 4T Předmět není vypsán
307KPVA2 Kreativní projekt: Autorský výzkum a analýza 2
 
česky ZK 2 4T Předmět není vypsán
307KPTUT1 Kreativní projekt: Teoretický úvod do tématu 1
 
česky ZK 2 4T Předmět není vypsán
307KPTUT2 Kreativní projekt: Teoretický úvod do tématu 2
 
česky ZK 2 4T Předmět není vypsán
307KPTVP1 Kreativní projekt: Tvorba vizuálního projektu 1
 
česky ZK 2 4T Předmět není vypsán
307KPTVP2 Kreativní projekt: Tvorba vizuálního projektu 2
 
česky ZK 2 4T Předmět není vypsán
307KPVEP1 Kreativní projekt: Verbální explikace a prezentace 1
 
česky ZK 2 4T Předmět není vypsán
307KPVEP2 Kreativní projekt: Verbální explikace a prezentace 2
 
česky ZK 2 4T Předmět není vypsán
307KR1 Kresba 1 anglicky, česky Z 3 24DS
307KR2 Kresba 2 anglicky, česky Čt
12:20–13:55
Tržiště -at.intermedia
Z 3 28DS
307LMPVA Letní magisterské praktikum: Autorský výzkum a analýza česky Po
12:20–20:35
Učebna KF 111
ZK 2 28SS
307LMPTU Letní magisterské praktikum: Teoretický úvod do tématu česky Po
10:40–12:15
Učebna KF 111
ZK 2 28SS
307LMPVP Letní magisterské praktikum: Tvorba vizuálního projektu česky viz detail ZK 2 28SS
307LMPEP Letní magisterské praktikum: Verbální explikace a prezentace česky ZK 2 28SS
307MLK1 Levínská keramika 1 anglicky Z 3 14DS
307DMFUT Making films in uncertain times
 
anglicky Z 3 40DS Předmět není vypsán
307EMAS1 Master Thesis Seminar 1
 
anglicky Z 5 4ST Předmět není vypsán
307EMAS2 Master Thesis Seminar 2
 
anglicky Z 5 4ST Předmět není vypsán
307MMTO Materialita technického obrazu
 
anglicky, česky Z 1 32S Předmět není vypsán
307ENME2 New Media and 3D Graphic 2
 
anglicky Předmět není vypsán
307ENMM1 New Media and Multimedia 1
 
anglicky Předmět není vypsán
307ENMU1 New Media and Multimedia 1
 
anglicky ZK 2 2CT Předmět není vypsán
307ENMU2 New Media and Multimedia 2
 
anglicky ZK 2 2CT Předmět není vypsán
307ENOM1 New Media and Multimedia Work 1 anglicky ZK 2 2T
307ENOM3 New Media and Multimedia Work 3 anglicky ZK 2 2T
307ENMG2 New media and 3D graphic 2 anglicky St
14:00–15:35
PC učebna KF
ZK 2 2T
307NMG2 Nová média a 3D grafika 2 česky St
12:20–13:55
PC učebna KF
ZK 2 2T
307NMD2 Nová média a 3D grafika 2
 
česky Předmět není vypsán
307ENMG4 Nová média a 3D grafika 4 anglicky St
14:00–15:35
PC učebna KF
ZK 2 2T
307NMG4 Nová média a 3D grafika 4 česky St
12:20–13:55
PC učebna KF
ZK 2 2T
307NOM1 Nová média a multimédia 1 česky ZK 2 2T
307NOME1 Nová média a multimédia 1
 
česky ZK 2 2CT Předmět není vypsán
307NOMM1 Nová média a multimédia 1
 
česky Předmět není vypsán
307NOM2 Nová média a multimédia 2
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
307NOME2 Nová média a multimédia 2
 
česky ZK 2 2CT Předmět není vypsán
307NOM3 Nová média a multimédia 3 česky ZK 2 2T
307DPJ Název předmětu: Používání Jobo CPP3
 
anglicky, česky Předmět není vypsán
307EOBP1 Optical Basics of Photography 1
 
anglicky Předmět není vypsán
307EOBP2 Optical Basics of Photography 2
 
anglicky Předmět není vypsán
307EFOZ1 Optical basis of Photography 1 anglicky ZK 2 26S
307EFOZ2 Optical basis of Photography 2 anglicky Út
19:00–20:35
PC učebna KF
ZK 2 26S
307FOZ1 Optické základy fotografie 1 česky ZK 2 13S
307OZF1 Optické základy fotografie 1
 
česky Předmět není vypsán
307FOZ2 Optické základy fotografie 2 česky Po
19:00–20:35
PC učebna KF
ZK 2 13S
307OZF2 Optické základy fotografie 2
 
česky Předmět není vypsán
307MPAFO PAF Olomouc anglicky, česky
307DPMA Paměť, mystifikace a archivy v audiovizuální tvorbě
 
anglicky, česky ZK 3 2DO Předmět není vypsán
307PP Pedagogická praxe KF česky Z 5 20S Z 5 20S
307EPTE1 Photography Techniques 1 česky ZK 3 26S
307EPHT1 Photography Techniques 1
 
anglicky Předmět není vypsán
307EPTE2 Photography Techniques 2 anglicky St
15:40–17:15
Ateliér A KF
ZK 3 26/s
307EPHT2 Photography Techniques 2
 
anglicky Předmět není vypsán
307EPTE3 Photography Techniques 3 česky ZK 3 26S
307EPHT3 Photography Techniques 3
 
anglicky Předmět není vypsán
307EPOA1 Photography of Architecture 1 anglicky St
15:40–17:15
Ateliér A KF
ZK 2
307EPHA1 Photography of Architecture 1
 
anglicky Předmět není vypsán
307EPOA2 Photography of Architecture 2 anglicky St
14:00–15:35
Ateliér A KF
ZK 2
307EPHA2 Photography of Architecture 2
 
anglicky Předmět není vypsán
307EPLA1 Photography of Landscape 1 anglicky ZK 2
307EPHL1 Photography of Landscape 1
 
anglicky Předmět není vypsán
307EPLA2 Photography of Landscape 2 anglicky St
15:40–17:15
Ateliér A KF
307EPHL2 Photography of Landscape 2
 
anglicky Předmět není vypsán
307EPC1 Picture and its context 1 anglicky Z 2
307EPC2 Picture and its context 2 anglicky Čt
09:50–12:15
Projekce FAMU
Z 2 2T
307DPPS Piezografie a pokročilé skenování
 
anglicky, česky Předmět není vypsán
307MPPSK Piezografie a pokročilé skenování anglicky, česky
11:00–20:00
Z 1 10CS
307PMPVA Podzimní magisterské praktikum: Autorský výzkum a analýza česky ZK 2 24SS
307PMPTU Podzimní magisterské praktikum: Teoretický úvod do tématu česky ZK 2 24SS
307PMPVP Podzimní magisterské praktikum: Tvorba vizuálního projektu česky ZK 2 24SS
307PMPEP Podzimní magisterské praktikum: Verbální explikace a prezentace česky ZK 2 24SS
307MPO Portfolia anglicky, česky
10:00–11:30
Učebna KF 111
Z 3 10CS
307MPA Portfolio - advance
 
anglicky, česky Z 1 8S Předmět není vypsán
307EPOR1 Portfolio 1
 
anglicky Předmět není vypsán
307PO1 Portfolio 1
 
česky Předmět není vypsán
307PO2 Portfolio 2
 
česky Předmět není vypsán
307EPOR2 Portfolio 2
 
anglicky Předmět není vypsán
307EPOR3 Portfolio 3
 
anglicky Předmět není vypsán
307PO3 Portfolio 3
 
česky Předmět není vypsán
307MPK Portfolio – konzultace
 
anglicky, česky Z 1 3S Předmět není vypsán
307MPC Postkolonialismus
 
anglicky Z 2 20S Předmět není vypsán
307KRPSS Praktická studijní stáž
 
česky Z 20 500P Předmět není vypsán
307MPCDV Praktické cvičení dokumentace výstav
 
anglicky, česky Z 1 6S Předmět není vypsán
307POF Praktika oboru fotografie česky Z 1 24S
307EPAP Preparation for the Artistic Part of the Final Project
 
anglicky Z 1 14SS Předmět není vypsán
307EPAPS Preparation for the Artistic Part of the State Exam
 
anglicky Předmět není vypsán
307EPUS Preparation of Practical Final Exam anglicky Z 1
307KRPKF Preventivní konzervace fotografických materiálů a sbírek
 
česky ZK 3 24PS Předmět není vypsán
307MPRSP Prezentace semestrální práce anglicky, česky Z 2 3/D
307MPRSP2 Prezentace semestrální práce 2
 
anglicky, česky Z 2 1/D
307EPEX Profile Exhibition anglicky ZK 10 ZK 10
307PVY1 Profilová výstava česky ZK 8 ZK 8
307PVY2 Profilová výstava česky ZK 8
307PV Profilová výstava
 
anglicky, česky Předmět není vypsán
307MPN Práce s narativem v současném umění
 
anglicky, česky Z 1 32S Předmět není vypsán
307PD1 Práce s počítači a digitální zobrazování 1 česky ZK 2 26S
307PPDG1 Práce s počítači a digitální zobrazování 1
 
česky Předmět není vypsán
307PD2 Práce s počítači a digitální zobrazování 2 česky Po
17:20–18:55
PC učebna KF
ZK 2 26S
307PD3 Práce s počítači a digitální zobrazování 3
 
česky ZK 2 26S Předmět není vypsán
307KRPPP Právní úprava památkové péče
 
česky ZK 2 2PT Předmět není vypsán
307MPSKR Průzkum Soutok – Kosoř a Radotín
 
anglicky, česky Z 3 50S Předmět není vypsán
307HP1 Přednášky hostů 1 česky Z 2 13S
307PRHO1 Přednášky hostů 1
 
česky Z 1 12PS Předmět není vypsán
307PRH1 Přednášky hostů 1 česky Z 1 12PS
307HP10 Přednášky hostů 10 česky St
19:00–20:35
Učebna 1 (FAMU)
Z 2 13S
307HP2 Přednášky hostů 2 česky St
19:00–20:35
Učebna 1 (FAMU)
Z 2 13S
307PRH2 Přednášky hostů 2 česky St
19:00–20:35
Učebna 1 (FAMU)
Z 1 14PS
307PRHO2 Přednášky hostů 2
 
česky Z 1 12PS Předmět není vypsán
307HP3 Přednášky hostů 3 česky Z 2 13S
307PRH3 Přednášky hostů 3
 
česky Z 1 12PS Předmět není vypsán
307PRHO3 Přednášky hostů 3
 
česky Z 1 12PS Předmět není vypsán
307HP4 Přednášky hostů 4 česky St
19:00–20:35
Učebna 1 (FAMU)
Z 2 13S
307PRH4 Přednášky hostů 4
 
česky Z 1 14PS Předmět není vypsán
307PRHO4 Přednášky hostů 4
 
česky Z 1 12PS Předmět není vypsán
307HP5 Přednášky hostů 5 česky Z 2 13S
307PRHO5 Přednášky hostů 5
 
česky Předmět není vypsán
307HP6 Přednášky hostů 6 česky St
19:00–20:35
Učebna 1 (FAMU)
Z 2 13S
307PRHO6 Přednášky hostů 6
 
česky Předmět není vypsán
307HP7 Přednášky hostů 7
 
česky Z 2 13S Předmět není vypsán
307HP8 Přednášky hostů 8
 
česky Z 2 13S Předmět není vypsán
307HP9 Přednášky hostů 9 česky Z 2 13S
307DPOK Představa o knize anglicky, česky Čt
14:00–16:00
Ateliér A KF
Z 3 10DS
307MPPSU Příměstský park Soutok – úvod do tématu
 
anglicky Z 1 10S Předmět není vypsán
307MPDEP Příprava fotodokumentace a předtiskové nástroje anglicky Z 2 16S
307PUS Příprava na praktickou SZZK anglicky, česky Z 1
307PTC Příprava na technickou část SZZ
 
česky Předmět není vypsán
307PUCS Příprava na uměleckou část SZZ
 
česky Předmět není vypsán
307PUC Příprava na uměleckou část absolventského výstupu
 
česky Z 1 14SS Předmět není vypsán
307MPRC Reflexe praktického cvičení – Archetypy anglicky Z 1 10S
307RSTT1 Reflexe ze stáží a témata teoretických prací 1
 
anglicky, česky Z 2 2T Předmět není vypsán
307KRRP1 Restaurátorský projekt 1
 
česky Z 2 24SS Předmět není vypsán
307KRRP2 Restaurátorský projekt 2
 
česky Z 2 24SS Předmět není vypsán
307MSET Sashiko - technika vyšívání anglicky, česky
307ESFB1O Seminar on the Final Bachelor Thesis 1
 
anglicky Z 4 2T Předmět není vypsán
307ESBF1 Seminar on the Final Bachelor Thesis 1 anglicky Z 4 2T
307ESFB2O Seminar on the Final Bachelor Thesis 2
 
anglicky Z 4 2T Předmět není vypsán
307ESBF2 Seminar on the Final Bachelor Thesis 2 anglicky
09:50–11:25
Učebna KF 112
Z 4 2T
307EDP1 Seminar on the Final Master Thesis 1 česky Z 4 2T
307ESDP2 Seminar on the Final Master Thesis 2 anglicky
09:50–11:25
Učebna KF 112
Z 4 2T
307SB1 Seminář bakalářské práce 1 česky Z 4 2T
307SEMB1 Seminář bakalářské práce 1
 
česky Předmět není vypsán
307SB2 Seminář bakalářské práce 2 česky
09:50–11:25
Učebna KF 112
Z 4 2T
307SEMB2 Seminář bakalářské práce 2
 
česky Předmět není vypsán
307DP1 Seminář diplomové práce 1 česky Z 4 2T
307KRSD1 Seminář diplomové práce 1
 
česky Z 4 3ST Předmět není vypsán
307SEDP1 Seminář diplomové práce 1
 
česky Z 5 4ST Předmět není vypsán
307DP2 Seminář diplomové práce 2 česky
09:50–11:25
Učebna KF 112
Z 4 2T
307KRSD2 Seminář diplomové práce 2
 
česky Z 4 3ST Předmět není vypsán
307SEDP2 Seminář diplomové práce 2
 
česky Z 5 4ST Předmět není vypsán
307DSPP Skenování, Prepress, Profilace
 
anglicky, česky Předmět není vypsán
307MSPP Skenování, Prepress, Profilace / Scanning anglicky, česky
11:00–20:00
Z 1 10CS
307DSP Slaný papír anglicky, česky
ZK 3 30DS
307SVSKF1 Služby ve Studiu KF 1 česky Z 4 24S Z 4 24S
307SVSKF2 Služby ve Studiu KF 2 česky Z 4 24S Z 4 24S
307MSW Soundworkshop anglicky
307DS Soutok anglicky, česky ZK 4 6DS
307FU1 Současná fotografie a umění 1 česky ZK 4 2T
307SOFU1 Současná fotografie a umění 1
 
česky ZK 4 2PT Předmět není vypsán
307FU2 Současná fotografie a umění 2 česky Po
09:50–11:25
Učebna KF 112
ZK 4 2T
307SOFU2 Současná fotografie a umění 2
 
česky ZK 4 2PT Předmět není vypsán
307ESMP Spring Master´s Practical Class: Author´s Research and Analysis
 
anglicky ZK 2 28SS Předmět není vypsán
307ESMC Spring Master´s Practical Class: Creation of Visual Project
 
anglicky ZK 2 28SS Předmět není vypsán
307ESMT Spring Master´s Practical Class: Theoretical Introduction
 
anglicky ZK 2 28SS Předmět není vypsán
307ESMV Spring Master´s Practical Class: Verbal Explication and Presentation
 
anglicky ZK 2 28SS Předmět není vypsán
307ESPH1 Studio Photography 1 anglicky ZK 2 26S
307ESTU1 Studio Photography 1
 
anglicky Předmět není vypsán
307ESPH2 Studio Photography 2 anglicky Po
18:10–19:45
Ateliér A KF
ZK 2 26S
307ESTU2 Studio Photography 2
 
anglicky Předmět není vypsán
307EAC1 Studio of Classic Photography 1 anglicky ZK 4 24S
307ESC1 Studio of Classic Photography 1
 
anglicky Předmět není vypsán
307EAC10 Studio of Classic Photography 10 anglicky viz detail ZK 4 28S
307EAC2 Studio of Classic Photography 2 anglicky viz detail ZK 4 28S
307ESC2 Studio of Classic Photography 2
 
anglicky ZK 4 24CS Předmět není vypsán
307EAC3 Studio of Classic Photography 3 anglicky ZK 4 24S
307ESC3 Studio of Classic Photography 3
 
anglicky ZK 4 24CS Předmět není vypsán
307EAC4 Studio of Classic Photography 4 anglicky viz detail ZK 4 28S
307ESC4 Studio of Classic Photography 4
 
anglicky ZK 4 24CS Předmět není vypsán
307EAC5 Studio of Classic Photography 5 anglicky ZK 4 24S
307ESC5 Studio of Classic Photography 5
 
anglicky ZK 4 24CS Předmět není vypsán
307EAC6 Studio of Classic Photography 6 anglicky viz detail ZK 4 28S
307ESC6 Studio of Classic Photography 6
 
anglicky ZK 4 24CS Předmět není vypsán
307EAC7 Studio of Classic Photography 7 anglicky ZK 4 24S
307EAC8 Studio of Classic Photography 8 anglicky ZK 4 28S
307EAC9 Studio of Classic Photography 9 anglicky ZK 4 24S
307EAD10 Studio of Documentary Photography 10 anglicky viz detail ZK 4 28S
307EAD2 Studio of Documentary Photography 2 anglicky viz detail ZK 4 28S
307ESDO2 Studio of Documentary Photography 2
 
anglicky ZK 4 24CS Předmět není vypsán
307EAD3 Studio of Documentary Photography 3 anglicky ZK 4 24S
307ESDO3 Studio of Documentary Photography 3
 
anglicky ZK 4 24CS Předmět není vypsán
307EAD4 Studio of Documentary Photography 4 anglicky viz detail ZK 4 28S
307ESDO4 Studio of Documentary Photography 4
 
anglicky ZK 4 24CS Předmět není vypsán
307EAD5 Studio of Documentary Photography 5 anglicky ZK 4 24S
307ESDO5 Studio of Documentary Photography 5
 
anglicky ZK 4 24CS Předmět není vypsán
307EAD6 Studio of Documentary Photography 6 anglicky viz detail ZK 4 28S
307ESDO6 Studio of Documentary Photography 6
 
anglicky ZK 4 24CS Předmět není vypsán
307EAD7 Studio of Documentary Photography 7 anglicky ZK 4 24S
307EAD8 Studio of Documentary Photography 8 anglicky ZK 4 28S
307EAD9 Studio of Documentary Photography 9 anglicky ZK 4 24S
307ESIP2 Studio of Imaginative Photography 2
 
anglicky ZK 4 24CS Předmět není vypsán
307ESIP3 Studio of Imaginative Photography 3
 
anglicky ZK 4 24CS Předmět není vypsán
307ESIP4 Studio of Imaginative Photography 4
 
anglicky ZK 4 24CS Předmět není vypsán
307ESIP5 Studio of Imaginative Photography 5
 
anglicky ZK 4 24CS Předmět není vypsán
307ESIP6 Studio of Imaginative Photography 6
 
anglicky ZK 4 24CS Předmět není vypsán
307EAIP10 Studio of Imagitative Photography 10 anglicky viz detail ZK 4 28S
307EAIP2 Studio of Imagitative Photography 2 anglicky viz detail ZK 4 28S
307EAIP3 Studio of Imagitative Photography 3 anglicky ZK 4 24S
307EAIP4 Studio of Imagitative Photography 4 anglicky viz detail ZK 4 28S
307EAIP5 Studio of Imagitative Photography 5 anglicky ZK 4 24S
307EAIP6 Studio of Imagitative Photography 6 anglicky viz detail ZK 4 28S
307EAIP7 Studio of Imagitative Photography 7 anglicky ZK 4 24S
307EAIP8 Studio of Imagitative Photography 8 anglicky ZK 4 28S
307EAIP9 Studio of Imagitative Photography 9 anglicky ZK 4 24S
307EAI10 Studio of Intermedia 10 anglicky viz detail ZK 4 28S
307EAI2 Studio of Intermedia 2 anglicky viz detail ZK 4 28S
307ESI2 Studio of Intermedia 2
 
anglicky ZK 4 24CS Předmět není vypsán
307EAI3 Studio of Intermedia 3 anglicky ZK 4 24S
307ESI3 Studio of Intermedia 3
 
anglicky ZK 4 24CS Předmět není vypsán
307EAI4 Studio of Intermedia 4 anglicky viz detail ZK 4 28S
307ESI4 Studio of Intermedia 4
 
anglicky ZK 4 24CS Předmět není vypsán
307EAI5 Studio of Intermedia 5 anglicky ZK 4 24S
307ESI5 Studio of Intermedia 5
 
anglicky ZK 4 24CS Předmět není vypsán
307EAI6 Studio of Intermedia 6 anglicky viz detail ZK 4 28S
307ESI6 Studio of Intermedia 6
 
anglicky ZK 4 24CS Předmět není vypsán
307EAI7 Studio of Intermedia 7 anglicky ZK 4 24S
307EAI8 Studio of Intermedia 8 anglicky ZK 4 28S
307EAI9 Studio of Intermedia 9 anglicky ZK 4 24S
307ESNA2 Studio of New Aesthetics 2
 
anglicky ZK 4 24CS Předmět není vypsán
307ESNA3 Studio of New Aesthetics 3
 
anglicky ZK 4 24CS Předmět není vypsán
307ESNA4 Studio of New Aesthetics 4
 
anglicky ZK 4 24CS Předmět není vypsán
307ESNA5 Studio of New Aesthetics 5
 
anglicky ZK 4 24CS Předmět není vypsán
307ESNA6 Studio of New Aesthetics 6
 
anglicky ZK 4 24CS Předmět není vypsán
307EAPNM10 Studio of Photography and New Media 10 anglicky, česky viz detail ZK 4 28S
307EAPNM2 Studio of Photography and New Media 2 anglicky, česky viz detail ZK 4 28S
307EAPNM3 Studio of Photography and New Media 3 anglicky, česky ZK 4 28S
307EAPNM4 Studio of Photography and New Media 4 anglicky, česky viz detail ZK 4 28S
307EAPNM5 Studio of Photography and New Media 5 anglicky, česky ZK 4 28S
307EAPNM6 Studio of Photography and New Media 6 anglicky, česky viz detail ZK 4 28S
307EAPNM7 Studio of Photography and New Media 7 anglicky, česky ZK 4 28S
307EAPNM8 Studio of Photography and New Media 8 anglicky, česky ZK 4 28S
307EAPNM9 Studio of Photography and New Media 9 anglicky, česky ZK 4 28S
307ESTD1 Studios of Department of Photography 1
 
anglicky ZK 4 24SS Předmět není vypsán
307ESTD2 Studios of Department of Photography 2
 
anglicky ZK 4 28SS Předmět není vypsán
307ESTD3 Studios of Department of Photography 3
 
anglicky ZK 4 24SS Předmět není vypsán
307ESTD4 Studios of Department of Photography 4
 
anglicky ZK 4 28SS Předmět není vypsán
307STFO1 Studiová fotografie 1
 
česky Předmět není vypsán
307STFO2 Studiová fotografie 2
 
česky Předmět není vypsán
307SJ Stáž na jiné umělecké škole
 
česky Z 3 26/s Z 3 26/s Předmět není vypsán
307ESMA Summer Master´s Practical Class: Author´s Research and Analysis
 
anglicky ZK 2 28SS Předmět není vypsán
307ESMPC Summer Master´s Practical Class: Creation of Visual Project
 
anglicky ZK 2 28SS Předmět není vypsán
307ESMI Summer Master´s Practical Class: Theoretical Introduction
 
anglicky ZK 2 28SS Předmět není vypsán
307ESMEX Summer Master´s Practical Class: Verbal Explication and Presentation
 
anglicky ZK 2 28SS Předmět není vypsán
307SD1 Sítotisková dílna: Vlastní barevný prostor 1
 
česky ZK 3 2DT Předmět není vypsán
307SD2 Sítotisková dílna: Vlastní barevný prostor 2
 
česky ZK 3 2DT Předmět není vypsán
307ETPR Teaching Experience
 
anglicky Z 8 20S Z 8 20S Předmět není vypsán
307ETPFE Technical Preparation for the State Final Exam
 
anglicky Z 1 14SS Předmět není vypsán
307TPSZZ Technická příprava na SZZ
 
česky Z 1 14SS Předmět není vypsán
307TPS Technická příprava na SZZK česky Z 1
307MTS Technika Shibori anglicky, česky
307TFOT1 Techniky fotografie 1 česky ZK 2 26S
307TECH1 Techniky fotografie 1
 
česky Předmět není vypsán
307TFOT2 Techniky fotografie 2 česky Po
13:10–14:45
Ateliér A KF
ZK 2 26S
307TECH2 Techniky fotografie 2
 
česky Předmět není vypsán
307TFOT3 Techniky fotografie 3 česky ZK 2 26S
307TECH3 Techniky fotografie 3
 
česky Předmět není vypsán
307KRPP1 Teorie a dějiny památkové péče, etika konzervování a restaurování 1
 
česky ZK 2 24PS Předmět není vypsán
307KRPP2 Teorie a dějiny památkové péče, etika konzervování a restaurování 2
 
česky ZK 2 24PS Předmět není vypsán
307ETC1 Texts and Contexts anglicky ZK 2 2ST
307ETAC1 Texts and Contexts 1 anglicky ZK 2 2ST
307ETC2 Texts and Contexts 2 anglicky Po
10:40–12:15
Učebna KF 111
ZK 2 2ST
307ETAC2 Texts and Contexts 2 anglicky Po
10:40–12:15
Učebna KF 111
ZK 2 2ST
307TK1 Texty a kontexty
 
anglicky, česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
307TK2 Texty a kontexty 2
 
anglicky, česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
307MTPSP Tvorba portfolia a strategie autorské prezentace
 
anglicky, česky Z 2 2T Předmět není vypsán
307WTSO Typografie a současný obraz anglicky, česky St
16:30–18:05
PC učebna KF
Z 3 10DS Z 3 10DS
307MSTV Vyprávění ve videoartu - praxe anglicky, česky
307VYP1 Výstavní projekt 1 česky ZK 3 13S
307VYPR1 Výstavní projekt 1 česky ZK 2 12SS
307VYST1 Výstavní projekt 1
 
česky Předmět není vypsán
307VYP2 Výstavní projekt 2 česky ZK 3 13S
307VYPR2 Výstavní projekt 2 česky ZK 2 14SS
307VPRO2 Výstavní projekt 2
 
česky Předmět není vypsán
307VYP3 Výstavní projekt 3
 
česky ZK 3 13S Předmět není vypsán
307VYPR3 Výstavní projekt 3
 
česky ZK 2 12SS Předmět není vypsán
307VYST3 Výstavní projekt 3
 
česky Předmět není vypsán
307VPRO4 Výstavní projekt 4
 
česky Předmět není vypsán
307VYST5 Výstavní projekt 5
 
česky Předmět není vypsán
307VP1 Výstavní projekt zimního semestru 1 česky
307VP2 Výstavní projekt zimního semestru 2 česky ZK 4 2T
307VP3 Výstavní projekt zimního semestru 3 česky ZK 4 2T
307VP4 Výstavní projekt zimního semestru 4
 
česky ZK 4 2T Předmět není vypsán
307VP5 Výstavní projekt zimního semestru 5 česky ZK 4 2T
307MVB Výstavy Berlín
 
anglicky, česky Z 2 8S Předmět není vypsán
307MVPF Výstavy a projekce filmu
 
anglicky, česky Z 2 10S Předmět není vypsán
307EKLZ1 Winter Final Commission 1 anglicky ZK 3
307EKLZ2 Winter Final Commission 2 anglicky ZK 3
307EKLZ3 Winter Final Commission 3 anglicky ZK 3
307EWFC4 Winter Final Commission 4 anglicky ZK 3
307EWFC5 Winter Final Commission 5 anglicky ZK 3
307EWMP Winter Master´s Practical Class: Author´s Research and Analysis
 
anglicky ZK 2 24SS Předmět není vypsán
307EWMPC Winter Master´s Practical Class: Creation of Visual Project
 
anglicky ZK 2 24SS Předmět není vypsán
307EWMT Winter Master´s Practical Class: Theoretical Introduction
 
anglicky ZK 2 24SS Předmět není vypsán
307EWMV Winter Master´s Practical Class: Verbal Explication and Presentation
 
anglicky ZK 2 24SS Předmět není vypsán
307ESVSKF1 Work for Studio of Photography Department 1 česky Z 4 24S Z 4 24S
307EWS1 Work for Studio of Photography Department 1
 
anglicky Z 4 24S Z 4 24S Předmět není vypsán
307ESVSKF2 Work for Studio of Photography Department 2
 
česky Z 4 24S Z 4 24S
307EWS2 Work for Studio of Photography Department 2
 
anglicky Z 4 24S Z 4 24S Předmět není vypsán
307WFS1 Works for Studio KF
 
Z 4 Z 4 Předmět není vypsán
307MYTOM You The Other Me – Photography as a dialog
 
anglicky Z 2 12S Předmět není vypsán
307MZP Založení portfolia - basic
 
anglicky, česky Z 2 16S Předmět není vypsán
307ZKZ1 Zimní klauzurní zkouška 1 česky ZK 2
307ZKZ2 Zimní klauzurní zkouška 2 česky ZK 2
307ZKZ3 Zimní klauzurní zkouška 3 česky ZK 2
307ZKZ4 Zimní klauzurní zkouška 4
 
česky ZK 2 Předmět není vypsán
307ZKZ5 Zimní klauzurní zkouška 5 česky ZK 2
307ZMPVA Zimní magisterské praktikum: Autorský výzkum a analýza česky ZK 2 24SS
307ZMPTU Zimní magisterské praktikum: Teoretický úvod do tématu česky ZK 2 24SS
307ZMPVP Zimní magisterské praktikum: Tvorba vizuálního projektu česky ZK 2 24SS
307ZMPEP Zimní magisterské praktikum: Verbální explikace a prezentace česky ZK 2 24SS
307MZVP Způsoby výstavní praxe anglicky, česky
307MZA Základy Arte-terapie anglicky Z 2 8DS
307KRUDT Úvod do digitálních tisků
 
česky Z 2 28PS Předmět není vypsán
307USGD Úvod do současného grafického designu
 
česky Předmět není vypsán
307SGD1 Úvod do současného grafického designu 1 česky ZK 2 1T
307SGD2 Úvod do současného grafického designu 2 česky Po
09:00–10:35
PC učebna KF
ZK 2 2T
307KROK1 Účast na odborné konferenci / semináři – Posterová prezentace 1
 
česky Z 2 16SS Z 2 16SS Předmět není vypsán
307KROK2 Účast na odborné konferenci / semináři – Prezentace příspěvku 2
 
česky Z 2 16SS Z 2 16SS Předmět není vypsán
307MRR Řeka říká
 
anglicky