Historické fotografické techniky 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307KRHT2 Z 3 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student umí podle historických postupů adaptovaných do dnešních podmínek zhotovit Ambrotypii.

Forma studia

27p+27d / semestr

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Historické fotografické techniky se staly v posledních letech středem zájmu zejména v oblasti chápání možnosti fotografie stát se jediným originálem. Tuto možnost nám zprostředkovává řada technologií, které využívají slabě exponovaný negativ prezentovaný na černé podložce. V tomto předmětu se zaměříme na Ambrotypii - skleněné desky, podložené černým sametem, či černým lakem. Problematika různých možností tohoto řešení. Výhodu fotografie na sklo – získání stranově nepřevráceného obrazu a možnost současného adjustování citlivé kolodiové vrstvy lakem.

Tato technologie známá od roku 1851 má ve své rodině ještě jeden možný přístup, a to vytvoření negativu na skleněné desce, která pak slouží k výrobě pozitivních kopií, které lze neomezeně duplikovat.

Náplní předmětu Historické fotografické techniky 2 je zhotovení obrazu pořízeného na skleněnou desku a její finální úprava. Rozměr zhotovené ambrotypie bude 18 x 24 cm.

Zhotovení skleněného negativu rozměru 18x24

Osnova postupu prací:

1/ Historické a technické kontexty vzniku a možností této technologie, její specifika a modifikace.

2/ příprava a testování a míchání kolodia, různé druhy kolodia a jeho vhodnost pro použití na skleněné desky, rozdíly při zpracování skleněného negativu, zesilovače

3/ vývojky a jejich vliv na výsledný obraz, tonalitu

4/ příprava skla, odmašťování, leštění, rizika a výhody použití roztoku s plavenou křídou

5/ příprava na fotografování, možné zdroje světla, podíl UV záření na dobu expozice.

6/ rozklapovací kazety, či jiné systémy pro vložení skleněného nosiče, seznámení se s prací s tímto typem kazet a zacházení s mokrým materiálem

7/příprava fotokomory a vlastní fotografování a zpracování materiálu

8/ dokončující zpracování, sušení

9/ příprava kazety se sametovým podkladem pro vložení ambrotypie, nebo její zalakování

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Mrhar, Peter. Cyanotype Historical and Alternative Photography. Wroclaw, Poland: Peter Mrhar, 2013. ISBN-10: 1492844594

James, Christopher. The Book of Alternative Photographic Processes. Third edition. Boston, MA: Cengage Learning, 2016. ISBN-10: 1285089316

Jacobson, Quinn. Chemical Pictures: The Wet Plate Collodion Book : Making Ambrotypes, Tintypes, & Alumitypes, 2013. ISBN-10: 1482659948

Studijní opora: Waldack, Charles. Pojednání o fotografii.

Doporučená literatura:

Anne Cartier-Bresson, Le vocabulaire technique de la photographie (Français) Relié – 6 septembre 2007, ISBN-10: 2862344001

Jacobson, Quinn. Chemical Pictures: Making Wet Collodion Negatives : Albumen, Salt, & Collodio-Chloride Prints, 2013. ISBN-10: 1483933490

Scheufler, Mikš, Růžek, Spevák, Stýblo, Jiráček, Opočenský. Technické základy fotografie 2002

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě splnění zkoušky.

Zkouška obsahuje:

a/ odevzdání zvolené techniky v požadovaném provedení

b/ zpráva o průběhu realizace, obsahující přesný popis práce a popis všech anomálií, které během realizace proces ovlivnily a návrh, jak tyto situace řešit, nebo toto řešení použít již i při tomtopostupu.

c/ úspěšné složení ústní zkoušky, kde se shrne celkový postup a případné možnosti alternativního řešení

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů