Tisk studijního plánu

Studijní plán Konzervování a restaurování fotografie - bakalář 2023

Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
307KRKB* Klauzurní zkouška
ZK-1-8SS
ZK-1-8SS
ZK-1-8SS
ZK-1-8SS
ZK-1-8SS
ZK-1-8SS
6
307KRKP* Konzervátorský projekt
ZK-4-12PS+84DS
ZK-4-12PS+84DS
8
Minimální počet kreditů 14
Povinné předměty
307AKLF1 Ateliér klasické fotografie 1
ZK-4-24CS
4
307KRAB* Ateliér restaurování a konzervování fotografie
ZK-6-24PS+84DS
ZK-6-24PS+84DS
ZK-6-24PS+84DS
ZK-6-24PS+84DS
ZK-6-24PS+84DS
30
307KRBM* Barevné fotografické materiály – procesy, identifikace, degradace
ZK-3-24PS+12CS
ZK-3-24PS+12CS
6
307CHFR* Chemické základy fotografie
ZK-2-2ST
ZK-2-2ST
4
307KRPIG Chemie pigmentů
ZK-2-24PS
2
307KRCPM Chemie polymerních materiálů
ZK-2-24PS
2
307KRCHR* Chemie pro konzervátory a restaurátory
ZK-2-12PS+12CS
ZK-2-12PS+12CS
ZK-2-12PS+12CS
6
307KRCRO Chemie rozpouštědel
ZK-2-24PS
2
307DATF* Dějiny a teorie fotografie
ZK-4-4PT
ZK-4-4PT
8
307KRFMR Finanční management pro konzervátory a restaurátory
ZK-2-24PS
2
307KRHT* Historické fotografické techniky
Z-3-27PS+27DS
Z-3-27PS+27DS
Z-3-27PS+27DS
Z-3-27PS+27DS
12
307KRIFM Identifikace fotografických materiálů
ZK-4-24PS+12CS
4
307KAS* Katedrové soustředění
Z-1-16CS
Z-1-16CS
Z-1-16CS
3
307KR* Kresba
Z-3-24DS
Z-3-28DS
Z-3-24DS
Z-3-24DS
12
307KRMFS Management fotografických sbírek
ZK-2-24PS+12SS
2
307KRMPF Metody průzkumu fotografických a filmových materiálů
ZK-2-12PS+12CS
2
307OZF* Optické základy fotografie
ZK-2-13CS
ZK-2-13CS
4
307KRPDP Poškození materiálu fotografií a degradační procesy
ZK-3-36PS
3
307KRPVA Praxe v archivech
Z-10-250S
10
307KRPXB Praxe v archivu katedry fotografie v Berouně
Z-2-42DS
2
307SEMB* Seminář bakalářské práce
Z-4-120SS
Z-4-120SS
8
307KRHTE Úvod do historie, teorie a etiky konzervování a restaurování
ZK-2-24PS
2
307KRTOX Základy chemie a toxikologie
ZK-2-24PS
2
Minimální počet kreditů 132
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702FAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
Minimální počet kreditů 6
Povinně volitelné předměty
307VVDKR_2023 Dějiny kultury - KFr V této skupině musíte získat 3 kredity
3
307PVBR_2023 Povinně volitelné předměty oborové Bc - KFr V této skupině musíte získat 15 kreditů
15
307VVSKR_2023 Spektrum audiovize - KFr V této skupině musíte získat 3 kredity
3
Minimální počet kreditů 21
Volitelné předměty
703TFV_1920 Tělesná výchova FAMU - volitelné_1920
0
300VPZ_2020 Volitelné předměty FAMU
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 173
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 7
Celkový počet kreditů 180

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Seminář bakalářské práce 1 (307SEMB1) ZT Bakalářskou prací
Seminář bakalářské práce 2 (307SEMB2) ZT Bakalářskou prací
Ateliér klasické fotografie 1 (307AKLF1) PZ Obhajoba absolventského konzervátorského výkonu výkonu (S307BAV)
Ateliér restaurování a konzervování fotografie 1 (307KRAB1) PZ
Ateliér restaurování a konzervování fotografie 2 (307KRAB2) PZ
Ateliér restaurování a konzervování fotografie 3 (307KRAB3) PZ
Ateliér restaurování a konzervování fotografie 4 (307KRAB4) PZ
Ateliér restaurování a konzervování fotografie 5 (307KRAB5) PZ
Historické fotografické techniky 1 (307KRHT1) PZ
Historické fotografické techniky 2 (307KRHT2) PZ
Historické fotografické techniky 3 (307KRHT3) PZ
Historické fotografické techniky 4 (307KRHT4) PZ
Klauzurní zkouška 1 (307KRKB1) PZ
Klauzurní zkouška 2 (307KRKB2) PZ
Klauzurní zkouška 3 (307KRKB3) PZ
Klauzurní zkouška 4 (307KRKB4) PZ
Klauzurní zkouška 5 (307KRKB5) PZ
Klauzurní zkouška 6 (307KRKB6) PZ
Konzervátorský projekt 1 (307KRKP1) PZ
Konzervátorský projekt 2 (307KRKP2) PZ
Praxe v archivech (307KRPVA) PZ
Praxe v archivu katedry fotografie v Berouně (307KRPXB) PZ
Dějiny a teorie fotografie 1 (307DATF1) ZT Kulturně historický kontext restaurování a konzervování fotografických materiálů (S307KHK)
Dějiny a teorie fotografie 2 (307DATF2) ZT
Management fotografických sbírek (307KRMFS) PZ
Úvod do historie, teorie a etiky konzervování a restaurování (307KRHTE) ZT
Barevné fotografické materiály – procesy, identifikace, degradace 1 (307KRBM1) PZ Teorie a praxe konzervování fotografických materiálů (S307TKR)
Barevné fotografické materiály – procesy, identifikace, degradace 2 (307KRBM2) PZ
Chemické základy fotografie 1 (307CHF1) ZT
Chemické základy fotografie 2 (307CHF2) ZT
Chemie pigmentů (307KRPIG) ZT
Chemie polymerních materiálů (307KRCPM) ZT
Chemie pro konzervátory a restaurátory 1 (307KRCHR1) PZ
Chemie pro konzervátory a restaurátory 2 (307KRCHR2) PZ
Chemie pro konzervátory a restaurátory 3 (307KRCHR3) PZ
Chemie rozpouštědel (307KRCRO) ZT
Identifikace fotografických materiálů (307KRIFM) ZT
Metody průzkumu fotografických a filmových materiálů (307KRMPF) ZT
Optické základy fotografie 1 (307OZF1) ZT
Optické základy fotografie 2 (307OZF2) ZT
Poškození materiálu fotografií a degradační procesy (307KRPDP) ZT
Základy chemie a toxikologie (307KRTOX) PZ