Optické základy fotografie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307OZF2 ZK 2 13 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Posluchač získává rozšířený přehled o fyzikálních zákonech světla, fungování a aplikace zákonů optiky do fotografického procesu a konstrukce fotoaparátů a funkce objektivů. Dle zadaných úkolů volí vhodnou techniku. Bezpečně se orientuje v analogové a digitální fotografii. Nabyté znalosti si okamžitě ověřuje v praxi formou demonstrací, praktických ukázek a vlastní praxe.

Forma studia

prezenční

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Cílem tohoto předmětu je prohloubit znalosti v oblasti optiky, která úzce souvisí, jak se snímáním ve specifických podmínkách, měřením světla, tak i s porozuměním konstrukce fotoaparátů. Znalosti jsou předávány formou teoretických úvodů do jednotlivých oblastí, praktickou demonstrací a cvičením v ateliéru, které probíhají formou společné a samostatné práce. studenta jednak s fyzikálními základy oboru , tak i s praktickými ukázkami řešení konkrétních úkolů. Současně si osvojí možnosti a způsoby používání technického vybavení katedry fotografie, včetně možnosti porovnávání výsledků získaných analogovou a digitální technologií.

Hlavní témata:

1/ Úvod – charakteristika světla – opakování

Teoretická část: Denní a umělé světlo, druhy světel, základní principy, možnosti změny charakteru a ovládání světel. Přednosti jednotlivých systémů.

2/ Úvod: základy geometrické optiky

odraz, totální odraz, ohyb, disperze

Vlnová optiky

Interference, difrakce, rozlišení dané difrakcí, polarizace, 3D zobrazení

Teoretická část: základy exponometrie, fotometrické jednotky, různé typy měřících přístrojů - výhody a způsob měření a ovládání, jasový rozsah scény, exponometrické pomůcky

3- 4/ Úvod: fotoaparát, ohnisková vzdálenost, hloubka ostrosti, typy objektivů, expozimetr, expozice

Teoretická část: základní druhy fotografických přístrojů, jejich konstrukce, výhody a využití

Praktická část: práce s fotoaparátem Sinar, - zhotovení

1 reprodukce pod sklem s šedým a barevným klínem - ukázka převodu barev do černobílé škály, určení správné expozice a ukázka způsobů vyvolání 6x9 cm. (1 zvětšenina 24x30 cm)

5 - 6/ Úvod: Zrcadla a čočky, sférická zrcadla, sférické a asférické čočky, vady

Teoretická část: konstrukce objektivů a jejich vady, rozlišení

Praktická část: krajní možnosti školních objektivů, zorné pole, základní testy rozlišovací schopnosti,

1 fotografie struktury povrchu předmětu s praktickým ověřením Scheimpflugovy podmínky vyvolání filmu 9x12 cm. (1 zvětšenina 30x40 cm)

7 - 9/ Úvod: Lidské oko a zrakové vnímání, zaostření a akomodace, duhovka, čočka, sítnice, citlivost, vady, světelné vnímání, binokulární vidění, 3D, 2D

Barvy, spektrální barvy, aditivní a subtraktivní mísení barev, barevné vnímání, teplota chromatičnosti. Teoretická část: perspektiva a ohnisková vzdálenost, vyrovnávání kolmic - restituce, stanovení světelného rozsahu scény v ateliéru

Praktická část:

2 fotografie kompozic geometrických předmětů s rozdílným nasvětlením a perspektivou u jednoho s využitím restituce. (2 zvětšeniny 30x40 cm)

10 - 11/ Úvod: Digitální obraz

Obrazová data, rozlišení, CCD a CMOS čipy, obrazové zpracování, displeje, optické ukládání dat, holografické paměti, budoucnost fotoniky

Teoretický úvod: práce s fotoaparátem Sinar a digitální zadní stěnou Sinarback 54H, digitální fotoaparáty, možnosti využití, porovnání výsledků analogové a digitální fotografie.

Praktická část: cvičení v ateliéru

12/ Prezentace výsledků, výběr prací k prezentaci u klauzurní zkoušky, řešení konkrétních problémů, feedback

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná:

www.krumpl.cz/famu

David Falk, Dieter Brill, David Stork: Seeing the Light (Update Edition), John Wiley and Sons. Inc., 2021

Thomas D.Rossing, Christopher J. Chiaverina: Light Science, Springer-Verlag New York, Inc., 1999

Petr Malý, Optika, Karolinum, 2020

Roman Pihan, Mistrovství práce s DSLR (9. vydání), IDIF, 2014

Schroder Gottfried: Technická optika, SNTL, 1981

Jiří Bajer: Optika 1 a 2, Univerzita Palackého , 2015

Doporučená:

Jiráček M: Ostrost a osvit fotografického obrazu, Orbis, 1965

Šmok Ján: Umělé světlo 1978

Scheufler, Mikš, Růžek, Spevák, Stýblo, Jiráček, Opočenský: Technické základy fotografie, Komora fotografických živností Společenstvo drobného podnikání, 2002

Jiráček M.: Fotografická optika, Orbis, 1960

Palivec: Světlo, optika a osvětlovanie vo fotografii, SVTL, 1960

Clyde W. Oyster, The Human Eye, Book News, Inc., Portland, 1999

Rudolf Kingslake, Lenses in Photography; the Practical Guide to Optics for Photography, Creative Media Partners, LLC, 2021

Al Judge, Mastering Aperture, ShutterSpeed, ISO and Exposure: How they interact and Affect Each Other, ‎ CreateSpace Independent Publishing Platform, 2013

Robert A. Crone, A History of Color: The Evolution of Theories of Light and Color, Kluwe Academic Publisher, 2012

Tom Ashe, Color management and Quality Output (part of : The Digital Imaging Masters), Focal Press 2014

Raymond K. Kostuk, Holography: Principles and Applications (Series in Optic and Otoelectronics), CRC Press Taylor nad Francis Group, 2019

Hongrui Jiang and Xuefeng Zeng, Microlenses: properties, Fabrication and Liquid Lenses, CRC Press, 2013

Bruce Watson, Light: A Radiant History from Creation to the Quantum Age, Bloomsbury 2016

Haiyin Sun, Lens Design: A Practical Guide, CRC Press, 2016

www.youtube.com - channel Filmmaker IQ

https://www.waveformlighting.com/tech/what-is-cri-color-rendering-index

https://www.olympus-lifescience.com/en/microscope-resource/primer/lightandcolor/

https://www.cambridgeincolour.com/tutorials.htm

www.paladix.cz

Hodnoticí metody a kritéria

ZK - testu z teoretických znalostí a ohodnocení odevzdaných cvičení, na nichž se posuzuje jak přesné dodržení zadání, tak kvalita zpracování.

Účast: předpokladem pro hodnocení studenta je povinná účast na 80% přednášek a včasné a průběžné odevzdávání praktických cvičení, absolvování předmětu Optické základy fotografie 1

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů