Optické základy fotografie 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307OZF2 ZK 2 13 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vladan KRUMPL

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Posluchač získává rozšířený přehled o fyzikálních zákonech světla, fungování a aplikace zákonů optiky do fotografického procesu a konstrukce fotoaparátů a funkce objektivů. Dle zadaných úkolů volí vhodnou techniku. Bezpečně se orientuje v analogové a digitální fotografii. Nabyté znalosti si okamžitě ověřuje v praxi formou demonstrací, praktických ukázek a vlastní praxe.

Forma studia

prezenční

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Cílem tohoto předmětu je prohloubit znalosti v oblasti optiky, která úzce souvisí, jak se snímáním ve specifických podmínkách, měřením světla, tak i s porozuměním konstrukce fotoaparátů. Znalosti jsou předávány formou teoretických úvodů do jednotlivých oblastí, praktickou demonstrací a cvičením v ateliéru, které probíhají formou společné a samostatné práce. studenta jednak s fyzikálními základy oboru , tak i s praktickými ukázkami řešení konkrétních úkolů. Současně si osvojí možnosti a způsoby používání technického vybavení katedry fotografie, včetně možnosti porovnávání výsledků získaných analogovou a digitální technologií.

Hlavní témata:

1/ Úvod – charakteristika světla – opakování

Teoretická část: Denní a umělé světlo, druhy světel, základní principy, možnosti změny charakteru a ovládání světel. Přednosti jednotlivých systémů.

2/ Úvod: základy geometrické optiky

odraz, totální odraz, ohyb, disperze

Vlnová optiky

Interference, difrakce, rozlišení dané difrakcí, polarizace, 3D zobrazení

Teoretická část: základy exponometrie, fotometrické jednotky, různé typy měřících přístrojů - výhody a způsob měření a ovládání, jasový rozsah scény, exponometrické pomůcky

3- 4/ Úvod: fotoaparát, ohnisková vzdálenost, hloubka ostrosti, typy objektivů, expozimetr, expozice

Teoretická část: základní druhy fotografických přístrojů, jejich konstrukce, výhody a využití

Praktická část: práce s fotoaparátem Sinar, - zhotovení

1 reprodukce pod sklem s šedým a barevným klínem - ukázka převodu barev do černobílé škály, určení správné expozice a ukázka způsobů vyvolání 6x9 cm. (1 zvětšenina 24x30 cm)

5 - 6/ Úvod: Zrcadla a čočky, sférická zrcadla, sférické a asférické čočky, vady

Teoretická část: konstrukce objektivů a jejich vady, rozlišení

Praktická část: krajní možnosti školních objektivů, zorné pole, základní testy rozlišovací schopnosti,

1 fotografie struktury povrchu předmětu s praktickým ověřením Scheimpflugovy podmínky vyvolání filmu 9x12 cm. (1 zvětšenina 30x40 cm)

7 - 9/ Úvod: Lidské oko a zrakové vnímání, zaostření a akomodace, duhovka, čočka, sítnice, citlivost, vady, světelné vnímání, binokulární vidění, 3D, 2D

Barvy, spektrální barvy, aditivní a subtraktivní mísení barev, barevné vnímání, teplota chromatičnosti. Teoretická část: perspektiva a ohnisková vzdálenost, vyrovnávání kolmic - restituce, stanovení světelného rozsahu scény v ateliéru

Praktická část:

2 fotografie kompozic geometrických předmětů s rozdílným nasvětlením a perspektivou u jednoho s využitím restituce. (2 zvětšeniny 30x40 cm)

10 - 11/ Úvod: Digitální obraz

Obrazová data, rozlišení, CCD a CMOS čipy, obrazové zpracování, displeje, optické ukládání dat, holografické paměti, budoucnost fotoniky

Teoretický úvod: práce s fotoaparátem Sinar a digitální zadní stěnou Sinarback 54H, digitální fotoaparáty, možnosti využití, porovnání výsledků analogové a digitální fotografie.

Praktická část: cvičení v ateliéru

12/ Prezentace výsledků, výběr prací k prezentaci u klauzurní zkoušky, řešení konkrétních problémů, feedback

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná:

www.krumpl.cz/famu

David Falk, Dieter Brill, David Stork: Seeing the Light (Update Edition), John Wiley and Sons. Inc., 2021

Thomas D.Rossing, Christopher J. Chiaverina: Light Science, Springer-Verlag New York, Inc., 1999

Petr Malý, Optika, Karolinum, 2020

Roman Pihan, Mistrovství práce s DSLR (9. vydání), IDIF, 2014

Schroder Gottfried: Technická optika, SNTL, 1981

Jiří Bajer: Optika 1 a 2, Univerzita Palackého , 2015

Doporučená:

Jiráček M: Ostrost a osvit fotografického obrazu, Orbis, 1965

Šmok Ján: Umělé světlo 1978

Scheufler, Mikš, Růžek, Spevák, Stýblo, Jiráček, Opočenský: Technické základy fotografie, Komora fotografických živností Společenstvo drobného podnikání, 2002

Jiráček M.: Fotografická optika, Orbis, 1960

Palivec: Světlo, optika a osvětlovanie vo fotografii, SVTL, 1960

Clyde W. Oyster, The Human Eye, Book News, Inc., Portland, 1999

Rudolf Kingslake, Lenses in Photography; the Practical Guide to Optics for Photography, Creative Media Partners, LLC, 2021

Al Judge, Mastering Aperture, ShutterSpeed, ISO and Exposure: How they interact and Affect Each Other, ‎ CreateSpace Independent Publishing Platform, 2013

Robert A. Crone, A History of Color: The Evolution of Theories of Light and Color, Kluwe Academic Publisher, 2012

Tom Ashe, Color management and Quality Output (part of : The Digital Imaging Masters), Focal Press 2014

Raymond K. Kostuk, Holography: Principles and Applications (Series in Optic and Otoelectronics), CRC Press Taylor nad Francis Group, 2019

Hongrui Jiang and Xuefeng Zeng, Microlenses: properties, Fabrication and Liquid Lenses, CRC Press, 2013

Bruce Watson, Light: A Radiant History from Creation to the Quantum Age, Bloomsbury 2016

Haiyin Sun, Lens Design: A Practical Guide, CRC Press, 2016

www.youtube.com - channel Filmmaker IQ

https://www.waveformlighting.com/tech/what-is-cri-color-rendering-index

https://www.olympus-lifescience.com/en/microscope-resource/primer/lightandcolor/

https://www.cambridgeincolour.com/tutorials.htm

www.paladix.cz

Hodnoticí metody a kritéria

ZK - testu z teoretických znalostí a ohodnocení odevzdaných cvičení, na nichž se posuzuje jak přesné dodržení zadání, tak kvalita zpracování.

Účast: předpokladem pro hodnocení studenta je povinná účast na 80% přednášek a včasné a průběžné odevzdávání praktických cvičení, absolvování předmětu Optické základy fotografie 1

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TR 131
PC učebna KF

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
KRUMPL V.
19:00–20:35
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 19:00–20:35 Vladan KRUMPL PC učebna KF
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů