Tisk studijního plánu

Studijní plán Fotografie CZ - bakalář_2022

Studijní program: Fotografie
Katedra fotografie
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
307KLSZ Klauzurní zkouška před SZZ
ZK-2-30P
2
307KLZK* Klauzurní zkouška
ZK-2-30P
ZK-2-30P
ZK-2-30P
ZK-2-30P
ZK-2-30P
10
307VYST* Výstavní projekt
ZK-4-2T
ZK-4-2T
ZK-4-2T
12
307VPRO* Výstavní projekt
ZK-4-2T
ZK-4-2T
8
Minimální počet kreditů 32
Povinné předměty
305APC Asistence na praktických cvičeních
Z-1-24S
1
309POA Praktika oboru animovaná tvorba
Z-1-16CS
1
373PASZT Praktika oborů audiovizuální studia a zvuková tvorba
Z-1-24CS
1
303POD Praktika oboru dokumentární tvorba
Z-1-24CS
1
307POF Praktika oboru fotografie
Z-1-24S
1
304POK Praktika oboru kamera
Z-1-24S
1
305POP Praktika oboru produkce
Z-1-8S
1
306POSF Praktika oboru střihová skladba: 16mm
Z-1-20CS
1
373UDAS Úvod do audiovizuálních studií FAMU
Z-2-2PT
2
307AKLF1 Ateliér klasické fotografie 1
ZK-4-24CS
4
307CHF* Chemické základy fotografie
ZK-2-2ST
ZK-2-2ST
4
307DATF* Dějiny a teorie fotografie
ZK-4-4PT
ZK-4-4PT
8
307DZ* Digitální zpracování obrazu
ZK-2-26CS
ZK-2-26CS
4
307DOF* Dokumentární fotografie
ZK-2-26SS
ZK-2-26SS
4
307FOUD* Forma a obsah uměleckého díla
ZK-2-24SS
ZK-2-28SS
4
307FA* Fotografie architektury
ZK-2-39CS
ZK-2-39CS
4
307FTKR* Fotografie krajiny
ZK-2-39CS
ZK-2-39CS
4
307GRD* Grafický design a fotografie
ZK-2-2ST
ZK-2-2ST
ZK-2-2ST
ZK-2-2ST
8
307KAS* Katedrové soustředění
Z-1-16CS
Z-1-16CS
Z-1-16CS
3
307NOMM1 Nová média a multimédia 1
ZK-2-2ST
2
307NMD2 Nová média a 3D grafika 2
ZK-2-2ST
2
307OZF* Optické základy fotografie
ZK-2-13CS
ZK-2-13CS
4
307PO* Portfolio
ZK-2-2ST
ZK-2-2ST
ZK-2-2ST
6
307PRHO* Přednášky hostů
Z-1-12PS
Z-1-12PS
Z-1-12PS
Z-1-12PS
Z-1-12PS
Z-1-12PS
6
307PTC Příprava na technickou část SZZ
Z-1-10SS
1
307PUCS Příprava na uměleckou část SZZ
Z-1-6SS
1
307SEMB* Seminář bakalářské práce
Z-4-120SS
Z-4-120SS
8
307SOFU* Současná fotografie a umění
ZK-4-2PT
ZK-4-2PT
8
307STFO* Studiová fotografie
ZK-2-26CS
ZK-2-26CS
4
307TECH* Techniky fotografie
ZK-2-26CS
ZK-2-26CS
ZK-2-26CS
6
307USGD Úvod do současného grafického designu
ZK-2-1ST
2
Minimální počet kreditů 107
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
305SMS Metodologický seminář pro bakaláře
ZK-2-2SO
2
702FAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
Minimální počet kreditů 8
Povinně volitelné předměty
307AB_2022 Ateliéry KFB V této skupině musíte získat alespoň 20 kreditů
20
307DFB_2022 Dílny KF V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů
6
703STV_2022 Tělesná výchova V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 0)
2
Minimální počet kreditů 28
Volitelné předměty
307VVD Dějiny kultury_KF
0
307VVS Spektrum audiovize_KF
0
307VPB_2022 Volitelné předměty Bc - pouze pro KF
0
702CJV_2020 Cizí jazyky FAMU - volitelné
0
703TFV_2020 Tělesná výchova FAMU - volitelné
0
300VPZ_2020 Volitelné předměty FAMU
0
300MOD_2020 Modulová výuka FAMU
0
307MOD_2020 Moduly KF
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 175
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 5
Celkový počet kreditů 180
③ Volitelné předměty Bc - pouze pro KF [307VPB_2022]

307VPBF_1920 #

① Dějiny kultury_KF [307VVD]

300SPK119204K #

② Spektrum audiovize_KF [307VVS]

300SPA119204K #

① Tělesná výchova [703STV_2022]

703STV_2020 #

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Metodologický seminář pro bakaláře (305SMS) PZ Bakalářskou prací
Ateliér nové estetiky 3 (307ANE3) PZ Absolventským výkonem
Ateliér nové estetiky 4 (307ANE4) PZ Absolventským výkonem
Ateliér nové estetiky 5 (307ANE5) PZ Absolventským výkonem
Ateliér nové estetiky 6 (307ANE6) PZ Absolventským výkonem
Ateliér dokumentární fotografie 2 (307ADF2) PZ Absolventským výkonem
Ateliér dokumentární fotografie 3 (307ADF3) PZ Absolventským výkonem
Ateliér dokumentární fotografie 4 (307ADF4) PZ Absolventským výkonem
Ateliér dokumentární fotografie 5 (307ADF5) PZ Absolventským výkonem
Ateliér dokumentární fotografie 6 (307ADF6) PZ Absolventským výkonem
Ateliér imaginativní fotografie 2 (307ATIF2) PZ Absolventským výkonem
Ateliér imaginativní fotografie 3 (307ATIF3) PZ Absolventským výkonem
Fotografie architektury 1 (307FA1) PZ Absolventským výkonem
Fotografie architektury 2 (307FA2) PZ Absolventským výkonem
Ateliér klasické fotografie 1 (307AKLF1) PZ Absolventským výkonem
Ateliér klasické fotografie 2 (307AKLF2) PZ Absolventským výkonem
Ateliér klasické fotografie 3 (307AKLF3) PZ Absolventským výkonem
Ateliér klasické fotografie 4 (307AKLF4) PZ Absolventským výkonem
Ateliér klasické fotografie 5 (307AKLF5) PZ Absolventským výkonem
Ateliér klasické fotografie 6 (307AKLF6) PZ Absolventským výkonem
Grafický design a fotografie 1 (307GRD1) PZ Absolventským výkonem
Grafický design a fotografie 2 (307GRD2) PZ Absolventským výkonem
Grafický design a fotografie 3 (307GRD3) PZ Absolventským výkonem
Grafický design a fotografie 4 (307GRD4) PZ Absolventským výkonem
Ateliér imaginativní fotografie 4 (307ATIF4) PZ Absolventským výkonem
Ateliér imaginativní fotografie 5 (307ATIF5) PZ Absolventským výkonem
Ateliér imaginativní fotografie 6 (307ATIF6) PZ Absolventským výkonem
Dějiny a teorie fotografie 1 (307DATF1) ZT Bakalářskou prací
Dějiny a teorie fotografie 2 (307DATF2) ZT Bakalářskou prací
Seminář bakalářské práce 1 (307SEMB1) PZ Bakalářskou prací
Digitální zpracování obrazu 1 (307DZ1) PZ Absolventským výkonem
Studiová fotografie 1 (307STFO1) PZ Absolventským výkonem
Studiová fotografie 2 (307STFO2) PZ Absolventským výkonem
Techniky fotografie 1 (307TECH1) PZ Absolventským výkonem
Techniky fotografie 2 (307TECH2) PZ Absolventským výkonem
Techniky fotografie 3 (307TECH3) PZ Absolventským výkonem
Optické základy fotografie 1 (307OZF1) PZ Absolventským výkonem
Optické základy fotografie 2 (307OZF2) PZ Absolventským výkonem
Ateliér nové estetiky 2 (307ANE2) PZ Absolventským výkonem
Dokumentární fotografie 1 (307DOF1) PZ Absolventským výkonem
Dokumentární fotografie 2 (307DOF2) PZ Absolventským výkonem
Nová média a multimédia 1 (307NOMM1) PZ Absolventským výkonem
Úvod do současného grafického designu (307USGD) PZ Absolventským výkonem
Digitální zpracování obrazu 2 (307DZ2) PZ Absolventským výkonem
Nová média a 3D grafika 2 (307NMD2) PZ Absolventským výkonem
Současná fotografie a umění 1 (307SOFU1) ZT Bakalářskou prací
Současná fotografie a umění 2 (307SOFU2) ZT Bakalářskou prací
Příprava na uměleckou část SZZ (307PUCS) PZ Absolventským výkonem
Forma a obsah uměleckého díla 1 (307FOUD1) PZ Absolventským výkonem
Forma a obsah uměleckého díla 2 (307FOUD2) PZ Absolventským výkonem
Ateliér Intermédia 2 (307ATI2) PZ Absolventským výkonem
Ateliér Intermédia 3 (307ATI3) PZ Absolventským výkonem
Ateliér Intermédia 4 (307ATI4) PZ Absolventským výkonem
Ateliér Intermédia 5 (307ATI5) PZ Absolventským výkonem
Ateliér Intermédia 6 (307ATI6) PZ Absolventským výkonem
Výstavní projekt 1 (307VYST1) PZ Absolventským výkonem
Výstavní projekt 2 (307VPRO2) PZ Absolventským výkonem
Výstavní projekt 3 (307VYST3) PZ Absolventským výkonem
Výstavní projekt 4 (307VPRO4) PZ Absolventským výkonem
Klauzurní zkouška 1 (307KLZK1) PZ Absolventským výkonem
Klauzurní zkouška 2 (307KLZK2) PZ Absolventským výkonem
Klauzurní zkouška 3 (307KLZK3) PZ Absolventským výkonem
Klauzurní zkouška 4 (307KLZK4) PZ Absolventským výkonem
Klauzurní zkouška 5 (307KLZK5) PZ Absolventským výkonem
Klauzurní zkouška před SZZ (307KLSZ) PZ Absolventským výkonem
Výstavní projekt 5 (307VYST5) PZ Absolventským výkonem
Seminář bakalářské práce 2 (307SEMB2) PZ Bakalářskou prací
Dějiny a teorie fotografie 1 (307DATF1) ZT Zkouška z teorie, dějin a technik fotografie (S307BCTF)
Dějiny a teorie fotografie 2 (307DATF2) ZT
Digitální zpracování obrazu 1 (307DZ1) ZT
Digitální zpracování obrazu 2 (307DZ2) ZT
Dílna nestandardních fotografických technik (307DNF) ZT
Chemické základy fotografie 1 (307CHF1) ZT
Chemické základy fotografie 2 (307CHF2) ZT
Optické základy fotografie 1 (307OZF1) ZT
Optické základy fotografie 2 (307OZF2) ZT
Současná fotografie a umění 1 (307SOFU1) ZT
Současná fotografie a umění 2 (307SOFU2) ZT
Techniky fotografie 1 (307TECH1) ZT
Techniky fotografie 2 (307TECH2) ZT
Techniky fotografie 3 (307TECH3) ZT