Digitální zpracování obrazu 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307DZ2 zkouška 2 26 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 31 až 41 hodin domácí příprava česky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti jsou schopni provádět pokročilé úpravy fotografií v AdobePhotoshopu. Zvláštní pozornost byla věnována problematice správy barev. Studenti jsou schopni samostatně provádět profilaci a kalibraci monitoru, tiskárny a skeneru. Získané ICC profily aplikují v Adobe Photoshopu a použijí je pro kontrolní náhled a kontrolní nátisk. S ohledem na event. spolupráci s grafickým pre-pressovým studiem či tiskárnou jsou studenti seznámeni s hlavními zásadami tvorby PDF souborů a s tím souvisejícími pojmy.

Forma studia

prezenční

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Předmět svým rozsahem a koncepcí navazuje na Práce s počítači a digitální zobrazování 01. Je veden formou kontaktní výuky a provazuje teoretické přednášky, společné konzultace vedené formou semináře, praktickou výuku a individuální konzultace dle potřeb studenta.

Hlavní témata

1-3/ Navázání a prohloubení v oboru správy barev – teorie + ukázky+zhodnocení problematických míst v práci studenta a hledání řešení

Správa barev (CIE 1931, CIE Lab, princip barvové správy, ICC profily, mapování gamutů)

4/ Specifické funkce periferních zařízení - problematika kalibrace a profilace monitoru, tiskárny a skeneru

5-7/ Pokročilá editace fotografií v aplikaci Adobe Photoshop - aplikace barvové správy v Adobe Photoshop dle zadání se specifickými úkoly + práce s výstupy z jiných praktických předmětů především z předmětů Techniky Fotografie 02

8-9 Charakteristika formátů PostScript a PDF, export do formátu PDF

10-12/ Pokročilá správa barev a aplikaci ICC profilů v Adobe Photoshopu, charakteristika základních operací tiskového workflow

Doporučená nebo povinná literatura

www.krumpl.cz/photoshopcz

Scott Kelby, Tipy a triky pro Photoshop, Computer Press 2018

Cath Caldwellová, Grafický design pro každého, Universum, 2020

Abhay Sharma, UnderstandingColor Management (2nd edition), Wiley, 2018

Yuri Kuznetsov, Principles of Image Printing Technology, Springer, 2021

Jeff Schewe, The Digital Print, Peachprint Press, 2014

Manuals - Adobe Photoshop CC

www.youtube.com - channel Piximperfect

https://helpx.adobe.com/sea/photoshop/tutorials.html

www.youtube.com - channel Envato Tuts+

www.lynda.com

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast v hodinách, docházka 80%, plnění průběžných úkolů

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
17:20–18:55 PC učebna KF
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů