Dějiny a teorie fotografie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307DATF2 ZK 4 4 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 58 až 78 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení: student získá znalosti z dějin fotografie, umění a vizuální kultury 20. století, naučí se pracovat s odbornou literaturou, provádět rešerše, analyzovat fotografické obrazy a prezentovat své znalosti formou kritické eseje a interpretace.

Forma studia

přednáška, seminář

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Předmět uvádí do dějin a teorie fotografie, umění a vizuální kultury 20. století, rozvíjí základní výzkumné metody a techniky kritického psaní. Věnuje se primárně následujícím tematickým oblastem: vernakulární fotografie a spotřební kultura; modernismus a moderní doba; surrealismus a obraz; dokumentární fotografie a fotožurnalismus; fotografie v konceptuálním umění; postmoderní umění; nová média a fotografie; operativní obrazy.

1/ vernakulární fotografie a spotřební kultura

2– 3 /modernismus a moderní doba;

4/ surrealismus a obraz

5-6/ dokumentární fotografie a fotožurnalismus;

7-9/ fotografie v konceptuálním umění;

10/ postmoderní umění;

11/ nová média a fotografie;

12/ operativní obrazy.

Doporučená nebo povinná literatura

Hal FOSTER, Rosalind KRAUSS, Yve-Alain BOIS, Benjamin BUCHLOH, David LOSELIT, Umění po roce 1900: modernismus, antimodernismus, postmodernismus. Praha: Slovart 2015.

Gary S. CROSS – Robert N. PROCTOR, „Packaging Sight: Projections, Snapshots, and Motion Pictures“. In: G. S. Cross, R. N. Proctor, Packaged Pleasures. How Technology & Marketing Revolutionized Desire. Chicago, London: The University of Chicago Press 2014, s. 167–206.

Mette SANDBYE. “New Mixtures: Migration, war and cultural differences in contemporary art-documentary photography”. Photographies 2018, 11:2–3: 267-287

Jimena CANALES. A Tenth of Second. A History. Chicago, London: The University of Chicago Press, 2009. Ch. 5 Captured by Cinematography, pp. 117–154.

Laszlo MOHOLY-NAGY, Painting, Photography, and Film, Cambridge MA: MIT Press 1967.

André Breton, „Manifest surrealismu“ (1924) in: Manifesty surrealismu. Praha: Herrmann & synové 2005, s. 13–64.

Jay David BOLTER – Richard GRUSIN, „Imediace, hypermediace, remediace.“ in: T. Dvořák (ed.), Kapitoly z dějin a teorie médií. Praha: AVU 2010, s. 69–93.

Joanna Zylinska, Nonhuman Photography. Cambridge, Mass.: MIT Press 2017, s. 13–50.

Jeff WALL, „‚Známky lhostejnosti‘. Aspekty fotografie (jako) konceptuálního umění“, Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, 2012, č. 12, s. 58–100.

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je zakončen klasifikovanou zkouškou. Podmínkou absolvování kurzu je jednak splnění docházky (tolerovány jsou maximálně 2 absence za semestr), jednak odevzdání dvou psaných výstupů (1. kritická interpretace odborného textu v rozsahu 2-3 normostrany, 2. semestrální práce v rozsahu 5-10 normostran na předem domluvené téma). Zkouška má formu rozpravy nad oběma texty.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů