Mgr. Michal ŠIMŮNEK, Ph.D.

Email

michal.simunek@famu.cz

👤 Vizitková stránka učitele

Webová stránka učitele

https://amu-cz.academia.edu/MichalSimunek

Předměty

Vedené obhájené VŠKP