Mgr. Michal ŠIMŮNEK, Ph.D.

Email

michal.simunek@famu.cz

Webová stránka učitele

https://ekonomka.academia.edu/michalsimunek

Předměty

Vedené obhájené VŠKP