Master Thesis Seminar 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307EMAS2 Z 5 4 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 83 až 108 hodin domácí příprava anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

He/she knows the basic literature on SZZ, can talk about individual topics and independently search for additional information.

Forma studia

Seminars

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

The seminar is devoted to ongoing consultations of the theoretical thesis and preparation for the state examinations in the history and theory of photography. It combines individual consultations with tutors and seminars on the state examination topics under the guidance of the supervisor.

  1. Specificity of photography and intermediality
  2. Reproducibility (graphic, photographic and digital techniques of reproduction; the problem of reproduction and documentation of art)
  3. Photographic portraiture and the problem of identity in modern and contemporary times
  4. Objectivity as an epistemic ideal: scientific photography
  5. Photographer as witness: ethical and political dimensions of photography
  6. Vernacular (amateur and commercial) photography
  7. Apparatuses and machines of vision: the technical conditions of photography
  8. Art as post-production: photographs found, appropriated, recycled, archived
  9. The photographic canon and its institutionalization (historiography, exhibition, market)
  10. Photography and new media (remediation, calculated and operative images, technological convergence)

Learning outcomes: the student is oriented in the thematic areas of the theoretical part of the SZZ focused on the history and theory of photography.

Doporučená nebo povinná literatura

Required:

Edwards, Steve. Photography: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University

Recommended:

Batchen, Geoffrey. Each Wild Idea: Writing, Photography, History. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 2001. Batchen, Geoffrey. Burning with Desire. The Conception of Photography. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1997.

Crary, Jonathan. Techniques of the Observer. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1990. Durden, Mark (ed.). Fifty Key Writers on Photography. London: Routledge, 2013.

Freund, Gisèle. Photography & Society. Boston: David R. Godine, 1980.

Frizot, Michel a kol. A New History of Photography. Köln: Könemann, 1998.

Goldberg, Vicki (ed.). Photography in Print: Writings from 1816 to the Present. Albuquerque: University of New Mexico Press, 1981.

Hannavy, John (ed.). Encyclopedia of Nineteenth-Century Photography. Vol. 1+2. New York – London: Routledge, 2008.

Larsen, Jonas, Sandbye, Mette (eds.). Digital Snaps. The New Face of Photography. London: I. B. Tauris, 2014. Lister, Martin (ed.), 2013. The Photographic Image in Digital Culture. London: Routledge, 2013.

Sekula, Alan. Photography Against the Grain. Halifax: The Press of Nova Scotia College of Art and Design, 1984.

Tagg, John. The Burden of Representation: Essays on Photographies and Histories. New York: Palgrave Macmillan, 1988.

Warren, Lynne (ed.). Encyclopedia of Twentieth-Century Photography. Vol. 1+2. New York – London: Routledge, 2006.

Wells, Liz (ed.). Photography: A Critical Introduction. London: Routledge, 2015. Zylinska, Joanna. Nonhuman Photography. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 2017.

Hodnoticí metody a kritéria

Regular attendance at seminars, submission of thesis.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů