Tisk studijního plánu

Studijní plán Fotografie EN - magistr - 2022

Studijní program: Photography
Katedra fotografie
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
307EEXH* Exhibition Project
ZK-2-12SS
ZK-2-14SS
ZK-2-12SS
6
307EFCO* Final Commission
ZK-1-30P
ZK-1-30P
ZK-1-30P
ZK-1-30P
4
Minimální počet kreditů 10
Povinné předměty
307AP Authorial presentation
ZK-2-24SS
2
307EAMP Autumn Master´s Practical class: Author´s Research and Analysis
ZK-2-24SS
2
307EAMC Autumn Master´s Practical Class: Creation of Visual Project
ZK-2-24SS
2
307EAMT Autumn Master´s Practical Class: Theoretical Introduction
ZK-2-24SS
2
307EAMV Autumn Master´s Practical Class: Verbal Explication and Presentation
ZK-2-24SS
2
307EDA* Department Assembly
Z-1-16CS
Z-1-16CS
2
307DIJM* Dílna Jana Měřičky: Vlastní barevný prostor 6
307EGR* Graphic Design and Photography
ZK-2-2ST
ZK-2-2ST
ZK-2-2ST
ZK-2-2ST
8
307EGL* Guest Lectures
Z-1-12PS
Z-1-12PS
Z-1-12PS
Z-1-12PS
4
307EINS Introduction to Study of Photography
Z-2-6PS
2
307EINT Introduction to Techniques of Photography
Z-1-13PS
1
307EMAS* Master Thesis Seminar
Z-5-4ST
Z-5-4ST
10
307ENMU* New Media and Multimedia
ZK-2-2CT
ZK-2-2CT
4
307EPAP Preparation for the Artistic Part of the Final Project
Z-1-14SS
1
307ESMP Spring Master´s Practical Class: Author´s Research and Analysis
ZK-2-28SS
2
307ESMC Spring Master´s Practical Class: Creation of Visual Project
ZK-2-28SS
2
307ESMT Spring Master´s Practical Class: Theoretical Introduction
ZK-2-28SS
2
307ESMV Spring Master´s Practical Class: Verbal Explication and Presentation
ZK-2-28SS
2
307ESTD* Studios of Department of Photography
ZK-4-24SS
ZK-4-28SS
ZK-4-24SS
ZK-4-28SS
16
307ESMA Summer Master´s Practical Class: Author´s Research and Analysis
ZK-2-28SS
2
307ESMPC Summer Master´s Practical Class: Creation of Visual Project
ZK-2-28SS
2
307ESMI Summer Master´s Practical Class: Theoretical Introduction
ZK-2-28SS
2
307ESMEX Summer Master´s Practical Class: Verbal Explication and Presentation
ZK-2-28SS
2
307ETPFE Technical Preparation for the State Final Exam
Z-1-14SS
1
307ETAC* Texts and Contexts
ZK-2-2ST
ZK-2-2ST
4
307EWMP Winter Master´s Practical Class: Author´s Research and Analysis
ZK-2-24SS
2
307EWMPC Winter Master´s Practical Class: Creation of Visual Project
ZK-2-24SS
2
307EWMT Winter Master´s Practical Class: Theoretical Introduction
ZK-2-24SS
2
307EWMV Winter Master´s Practical Class: Verbal Explication and Presentation
ZK-2-24SS
2
Minimální počet kreditů 93
Povinně volitelné předměty
307EWM Workshops V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů
6
Minimální počet kreditů 6
Volitelné předměty
306EMEC Electives Courses Montage
0
307EOPE Optional Courses KF
0
311ELC Electives Courses FI
0
307MOD_2020 Moduly KF
0
300EMOD Modules
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 109
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 11
Celkový počet kreditů 120

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Dílna Jana Měřičky: Vlastní barevný prostor 1 (307DIJM1) PZ Absolventským výkonem
Dílna Jana Měřičky: Vlastní barevný prostor 2 (307DIJM2) PZ Absolventským výkonem
Final Commission 1 (307EFCO1) PZ Absolventským výkonem
Final Commission 2 (307EFCO2) PZ Absolventským výkonem
Final Commission 3 (307EFCO3) PZ Absolventským výkonem
Final Commission 4 (307EFCO4) PZ Absolventským výkonem
Graphic Design and Photography 5 (307EGR5) PZ Absolventským výkonem
Graphic Design and Photography 6 (307EGR6) PZ Absolventským výkonem
Master Thesis Seminar 1 (307EMAS1) ZT Diplomovou prací
Master Thesis Seminar 2 (307EMAS2) ZT Diplomovou prací
Exhibition Project 1 (307EEXH1) PZ Absolventským výkonem
Exhibition Project 2 (307EEXH2) PZ Absolventským výkonem
Exhibition Project 3 (307EEXH3) PZ Absolventským výkonem
Studios of Department of Photography 1 (307ESTD1) PZ Absolventským výkonem
Studios of Department of Photography 2 (307ESTD2) PZ Absolventským výkonem
Studios of Department of Photography 3 (307ESTD3) PZ Absolventským výkonem
Studios of Department of Photography 4 (307ESTD4) PZ Absolventským výkonem
Spring Master´s Practical Class: Author´s Research and Analysis (307ESMP) PZ Absolventským výkonem
Spring Master´s Practical Class: Creation of Visual Project (307ESMC) PZ Absolventským výkonem
Authorial presentation (307AP) PZ Absolventským výkonem
Spring Master´s Practical Class: Verbal Explication and Presentation (307ESMV) PZ Absolventským výkonem
Summer Master´s Practical Class: Author´s Research and Analysis (307ESMA) PZ Absolventským výkonem
Summer Master´s Practical Class: Creation of Visual Project (307ESMPC) PZ Absolventským výkonem
Summer Master´s Practical Class: Verbal Explication and Presentation (307ESMEX) PZ Absolventským výkonem
Autumn Master´s Practical class: Author´s Research and Analysis (307EAMP) PZ Absolventským výkonem
Autumn Master´s Practical Class: Creation of Visual Project (307EAMC) PZ Absolventským výkonem
Autumn Master´s Practical Class: Verbal Explication and Presentation (307EAMV) PZ Absolventským výkonem
Winter Master´s Practical Class: Author´s Research and Analysis (307EWMP) PZ Absolventským výkonem
Winter Master´s Practical Class: Creation of Visual Project (307EWMPC) PZ Absolventským výkonem
Winter Master´s Practical Class: Verbal Explication and Presentation (307EWMV) PZ Absolventským výkonem
Preparation for the Artistic Part of the Final Project (307EPAP) PZ Absolventským výkonem
Technical Preparation for the State Final Exam (307ETPFE) PZ Absolventským výkonem
Graphic Design and Photography 7 (307EGR7) PZ Absolventským výkonem
Graphic Design and Photography 8 (307EGR8) PZ Absolventským výkonem
New Media and Multimedia 1 (307ENMU1) PZ Absolventským výkonem
New Media and Multimedia 2 (307ENMU2) PZ Absolventským výkonem
Texts and Contexts 1 (307ETAC1) ZT History and Theory of Photography - lecture (S307EMDTFP)
Texts and Contexts 2 (307ETAC2) ZT
Texts and Contexts 1 (307ETAC1) ZT History and Theory of Photography - discussion (S307EMDTFR)
Texts and Contexts 2 (307ETAC2) ZT