Volitelné předměty FAMU

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
303ADK Asijská dokumentární kinematografie česky Čt
14:00–15:35
Učebna KDT 217
ZK 2 10PS
373FAE1 Avantgardní a experimentální film 1 česky St
14:50–18:05
Učebna 6 (FAMU)
ZK 3 4PT
311CEW Central European Cinemas within the Context of the World Cinema anglicky ZK 3 4T
311CTP1 Cultural Topography of Prague 1 anglicky Z 1 30S
300MDYL Dialogy s Yorgosem Lanthimosem anglicky Z 1 2PS
304EDW2 Digital Workflow 2 česky ZK 2 2T
303MDOKI Dok.incubator zblízka česky viz detail Z 2 6S
303DOKS1 Dokumentaristický seminář 1 česky Z 2 3T
303DOKS10 Dokumentaristický seminář 10 česky Út
16:30–18:55
Učebna KDT 217
Z 2 3T
303DOKS2 Dokumentaristický seminář 2 česky Út
16:30–18:55
Učebna KDT 217
Z 2 3T
303DOKS3 Dokumentaristický seminář 3 česky Z 2 3T
303DOKS4 Dokumentaristický seminář 4 česky Út
16:30–18:55
Učebna KDT 217
Z 2 3T
303DOKS5 Dokumentaristický seminář 5 česky Z 2 3T
303DOKS6 Dokumentaristický seminář 6 česky Út
16:30–18:55
Učebna KDT 217
Z 2 3T
303DOKS7 Dokumentaristický seminář 7 česky Z 2 3T
303DOKS8 Dokumentaristický seminář 8 česky Út
16:30–18:55
Učebna KDT 217
Z 2 3T
303DOKS9 Dokumentaristický seminář 9 česky Z 2 3T
307DT1 Dějiny a teorie fotografie 1 česky ZK 4 4T
307DT2 Dějiny a teorie fotografie 2 česky viz detail ZK 4 4T
373DVU5 Dějiny a teorie výtvarného umění a architektury 5 česky Z 1 2PT
373DVU6 Dějiny a teorie výtvarného umění a architektury 6 česky Čt
17:20–18:55
Učebna 7 (FAMU)
ZK 3 2PT
308DH1 Dějiny hudby 1 česky Z 1 2T
308DH2 Dějiny hudby 2 česky St
14:50–16:25
ZK 2 2T
303MDMY Dějiny myšlení česky viz detail Z 2 12S
373DNM1 Dějiny nových médií 1 anglicky, česky ZK 3 4PT
373DNM2 Dějiny nových médií 2 česky St
14:50–18:05
Učebna CAS 423
ZK 3 4PT
306EC2 Editing cooperation 2 anglicky Z 8 200S
305EK1 Ekonomie 1 Mikroekonomie česky ZK 2 2T
305EK2 Ekonomie 2 Makroekonomie česky viz detail ZK 2 2T
303MEOFW Ex Oriente Film Workshop 2020 anglicky Z 3 12S
300FVOD FAMU VOD česky
Z 1 30S
305FF2 FAMUFEST - asistence česky Z 2 0S Z 2 0S
305FF1 FAMUFEST - výpomoc česky Z 1 0S Z 1 0S
305FF5 FAMUFEST - zástupce česky Z 5 0S Z 5 0S
305MFFM FAMUFEST 37: Dialogy s HFF Mnichov anglicky 13:00–14:30
Z 1 2S
305MMC FAMUFEST 37: Masterclass - Chris Seager anglicky, česky 15:00–16:30
Z 1 2S
303FS Festivalové strategie a základy know-how film industry česky St
13:10–14:45
Učebna KDT 217
Z 2 16S
311FSF1 Film Style and Form 1 anglicky ZK 3 4/W
311FSF2 Film Style and Form 2 anglicky Po
16:30–18:55
ZK 3 4/W
373FJG Film jako droga: mimořádné stavy vědomí ve filmu česky Čt
15:40–17:15
Učebna 1 (FAMU)
Z 1 2PO
305FTS1 Filmová a televizní scénografie 1 česky Z 1 12S
305FTS2 Filmová a televizní scénografie 2 česky St
15:40–17:15
Místnost pedagogů KP
Z 1 14S
304FIL1 Filmová laboratoř 1 česky ZK 2 2T
304FITE Filmová technika a technologie česky ZK 2 2T
302FIRE1 Filmová řeč 1 česky Z 1 2T
302FIRE2 Filmová řeč 2 česky Po
17:20–18:55
Seminární místnost KR 240
ZK 2 2T
305FMA1 Filmový marketing 1 česky Z 2 2T
305FMA2 Filmový marketing 2 česky Út
09:50–11:25
Učebna KP 330
Z 3 2T
305VFM Filmový masterclass anglicky, česky Z 2 36S
303MFDPS Financování debutu – první spolupráce režiséra a producenta česky viz detail Z 2 10S
311FFHT2 Focus on Film History and Theory 2 anglicky ZK 2 42S
373GE1 Game Engine pro uměleckou tvorbu 1 česky Z 1 4SO
373GE2 Game Engine pro uměleckou tvorbu 2 česky Čt
09:50–13:05
Studio FAMU - VR LAB
ZK 1 4SO
311GL1 Guest Lecture 1 anglicky Z 1 18S
311GL2 Guest Lecture 2 anglicky Z 1 21S
309HM1 Herectví 1 - Řeč těla česky
Avalon
Z 1 12PS+12CS
309HM2 Herectví 2 - Tvorba charakteru česky Z 1 15PS+10CS
309HM3 Herectví 3 - Maska česky
Avalon
Z 1 15PS+10CS
309HM4 Herectví 4 - Stavba gagu česky Z 1 12PS+12CS
309HM5 Herectví 5 - Animace a herectví česky Z 1 3/D
305HSZ Historie a současnost televizních žánrů česky Z 1 2T
307EDT1 History and Theory of Photography 1 anglicky ZK 4 4T
305MHF How to Festival anglicky, česky Z 1 3S
373HV Hudba a vizualita: kapitoly z dějin hudby na pozadí vývoje vnímání česky Po
16:30–18:00
ZK 2 2PT
307MIBC Images Beyond Control anglicky Z 1 6SS
373IS1 Imaginární světy 1 česky ZK 2 2PT
373IS2 Imaginární světy 2 česky Čt
17:20–18:55
Učebna 1 (FAMU)
ZK 2 2PT
373ITT1 Intermediální tvorba a technologie 1 česky ZK 3 6T
373ITT2 Intermediální tvorba a technologie 2 česky
12:20–16:00
Institut intermédií - Dejvice
ZK 3 6T
303INP Investigativní postupy a dokumentární film česky Z 2 18S
304KO Kamera - oko česky Po
19:00–21:25
Sborovna KK
Z 1 3T
306KDSS Kapitoly z dějin střihové skladby česky Čt
18:10–20:35
Učebna KSS 311
Z 2 2T
306KDSS1 Kapitoly z dějin střihové skladby 1 česky Čt
18:10–20:35
Učebna KSS 311
Z 2 2T
306KDSS2 Kapitoly z dějin střihové skladby 2 česky Čt
18:10–20:35
Učebna KSS 311
Z 2 2T
306KDSS3 Kapitoly z dějin střihové skladby 3 česky Čt
18:10–20:35
Učebna KSS 311
Z 2 2T
373KD1 Konzultační dílna CAS 1 česky Z 1 12DS Z 1 12DS
373KD2 Konzultační dílna CAS 2 česky Z 1 9S Z 1 9S
303KD1 Konzultační dílna KDT 1 česky Z 1 9S
303KD2 Konzultační dílna KDT 2 česky Z 1 9S
301KD1 Konzultační dílna KSD 1 česky Z 1 9S
301KD2 Konzultační dílna KSD 2 česky Z 1 9S
306KD1 Konzultační dílna KSS 1 česky Z 1 9S
306KD2 Konzultační dílna KSS 2 česky Z 1 9S
303MKUNG Kung-fu příkazového řádku česky Z 2 14S
303LET Letopis česky Z 3
301LF1 Literatura ve filmu 1 česky Z 1 3T
301LF2 Literatura ve filmu 2 česky viz detail ZK 2 3T
305MVS1 Manažer v informační společnosti 1 česky Z 2 2T
305MVS2 Manažer v informační společnosti 2 česky Út
14:50–16:25
Učebna KP 330
ZK 3 2T
305MONS Marketing - orientace na spotřebitele česky ZK 3 2T
373NMNK Minimalismus v narativní kinematografii česky ZK 2 4T
373MOM1 Moc obrazu, obraz moci 1 česky Z 2 2T
373MOM2 Moc obrazu, obraz moci 2 česky St
16:30–18:05
Učebna 7 (FAMU)
ZK 2 2T
301MCL1 Moderní literatura 1 česky Po
15:40–17:15
Učebna 4 (FAMU)
Z 1 2T
301ML2 Moderní literatura 2 česky Z 2 2T
302MSR Modul spolupráce katedry scenáristiky a režie česky Z 6 60P
309MAN2 Možnosti animace 2 česky St
15:40–17:15
Učebna 5 (FAMU)
ZK 2 28PS
373NMM1 Myšlení a média 1 česky Z 2 2ST
373NMM2 Myšlení a média 2 česky Čt
14:00–15:35
Učebna 2 (FAMU)
ZK 2 2ST
306NFE2 Narrative Film Editing Practise 2 anglicky Z 4 100S
305DN Nepřímé daně česky St
19:00–20:35
Učebna KP 330
ZK 2 2T
303NFK1 Non-fiction kamera: nové trendy 1 česky Z 1 18S
303NFK2 Non-fiction kamera: nové trendy 2 česky Z 1 18S
301OSKSD1 Oborový seminář KSD 1 česky Z 1 4O
301OSKSD10 Oborový seminář KSD 10 česky St
18:10–20:35
Učebna 7 (FAMU)
Z 1 4O
301OSKSD2 Oborový seminář KSD 2 česky St
18:10–20:35
Učebna 7 (FAMU)
Z 1 4O
301OSKSD3 Oborový seminář KSD 3 česky Z 1 4O
301OSKSD4 Oborový seminář KSD 4 česky St
18:10–20:35
Učebna 7 (FAMU)
Z 1 4O
301OSKSD5 Oborový seminář KSD 5 česky Z 1 4O
301OSKSD6 Oborový seminář KSD 6 česky St
18:10–20:35
Učebna 7 (FAMU)
Z 1 4O
301OSKSD7 Oborový seminář KSD 7 česky Z 1 4O
301OSKSD8 Oborový seminář KSD 8 česky St
18:10–20:35
Učebna 7 (FAMU)
Z 1 4O
301OSKSD9 Oborový seminář KSD 9 česky Z 1 4O
306OS1 Oborový seminář KSS 1 česky Z 1 26S
306OS2 Oborový seminář KSS 2 česky Út
18:10–21:25
Projekce FAMU
Z 1 26S
306OS3 Oborový seminář KSS 3 česky Z 1 26S
306OS4 Oborový seminář KSS 4 česky Út
18:10–21:25
Projekce FAMU
Z 1 26S
306OS5 Oborový seminář KSS 5 česky Z 1 26S
306OS6 Oborový seminář KSS 6 česky Út
18:10–21:25
Projekce FAMU
Z 1 26S
306OS7 Oborový seminář KSS 7 česky Z 1 26S
306OS8 Oborový seminář KSS 8 česky Út
18:10–21:25
Projekce FAMU
Z 1 26S
306OSP1 Oborový seminář KSS pro první ročník 1 česky Z 1 26S
306OSP2 Oborový seminář KSS pro první ročník 2 česky Út
18:10–21:25
Projekce FAMU
Z 1 26S
303OS1 Otevřený seminář 1 česky Z 1 2T
303OS2 Otevřený seminář 2 česky Z 1 2T
304PD1 Photoshop - základy digitálních triků 1 česky Z 2 2T
304PD2 Photoshop - základy digitálních triků 2 česky Po
15:40–17:15
Laboratoř dig. kinematogr.
Z 2 2T
307EPC2 Picture and its context 2 anglicky Čt
09:50–12:15
Projekce FAMU
Z 2 2T
373PI1 Politiky infrastruktur 1 česky Z 2 2T
373PI2 Politiky infrastruktur 2 česky St
10:40–12:15
Učebna CAS 423
Z 2 2T
306VP Postava česky Z 2 16S
308PTFIZ3 Postupy a technologie filmového zvuku 3 česky Z 1 2T
306PD1 Praktická dramaturgie 1 česky Z 1 26PS
306PD2 Praktická dramaturgie 2 česky Út
13:10–16:25
Učebna KSS 311
ZK 2 26S
302FR Praktická filmová řeč česky Z 1
303MFDV Praktika z filmové a dramatické výchovy česky Z 3 10S
303MEDP Procházka East Doc Platformou anglicky, česky 16:00–18:00
Z 1 8S
301PD Producentská dramaturgie česky St
10:40–13:05
Učebna KSD 434
Z 2 2T
305PO Programování a obchod česky ZK 3 2T
302PRR1 Projekce KR 1 česky Z 2 26S
302PRR10 Projekce KR 10 česky Út
18:10–20:35
Projekce FAMU
ZK 2 26S
302PRR2 Projekce KR 2 česky Út
18:10–20:35
Projekce FAMU
ZK 2 26S
302PRR3 Projekce KR 3 česky Z 2 26S
302PRR4 Projekce KR 4 česky Út
18:10–20:35
Projekce FAMU
ZK 2 26S
302PRR5 Projekce KR 5 česky Z 2 26S
302PRR6 Projekce KR 6 česky Út
18:10–20:35
Projekce FAMU
ZK 2 26S
302PRR7 Projekce KR 7 česky Z 2 26S
302PRR8 Projekce KR 8 česky Út
18:10–20:35
Projekce FAMU
ZK 2 26S
302PRR9 Projekce KR 9 česky Z 2 26S
373PD1 Projekce a dialogy 1 česky ZK 1 2PT
373PD2 Projekce a dialogy 2 česky Po
19:00–21:25
Městská knihovna - velký sál
ZK 1 2PT
373PD3 Projekce a dialogy 3 česky ZK 1 2PT
373PD4 Projekce a dialogy 4 česky Po
19:00–21:25
Městská knihovna - velký sál
ZK 1 2PT
373PD5 Projekce a dialogy 5 česky ZK 1 2PT
373PD6 Projekce a dialogy 6 česky Po
19:00–21:25
Městská knihovna - velký sál
ZK 1 2PT
302PAF5 Projekce současného autorského filmu - filmová řeč 1 česky Z 2 2T
302PAF1 Projekce současného autorského filmu - filmová řeč 1 česky Z 2 2T
302PAF6 Projekce současného autorského filmu - filmová řeč 2 česky Út
14:50–17:15
Projekce FAMU
Z 2 2T
302PAF2 Projekce současného autorského filmu - filmová řeč 2 česky Út
14:50–17:15
Projekce FAMU
Z 2 2T
302PAF7 Projekce současného autorského filmu - filmová řeč 3 česky Z 2 2T
302PAF3 Projekce současného autorského filmu - filmová řeč 3 česky Z 2 2T
302PAF8 Projekce současného autorského filmu - filmová řeč 4 česky Út
14:50–17:15
Projekce FAMU
Z 2 2T
302PAF4 Projekce současného autorského filmu - filmová řeč 4 česky Út
14:50–17:15
Projekce FAMU
Z 2 2T
300PPS1 Práce ve prospěch FAMU 1 česky Z 1 Z 1
305PR1 Právo 1 česky ZK 3 2T
305PR2 Právo 2 česky Út
10:40–12:15
Učebna 1 (FAMU)
ZK 3 2T
305PR3 Právo 3 česky ZK 3 2T ZK 3 2T
306PO3 Psychologie a profil osobnosti 3 česky ZK 2
306PO1 Psychologie osobnosti 1 česky Z 1 26S
306PO2 Psychologie osobnosti 2 česky Čt
09:00–12:15
Učebna 6 (FAMU)
ZK 2 26S
305PURE Public Relations česky Z 1 2T
307HP1 Přednášky hostů 1 česky Z 2 13S
307HP10 Přednášky hostů 10 česky St
19:00–20:35
Učebna 1 (FAMU)
Z 2 13S
307HP2 Přednášky hostů 2 česky St
19:00–20:35
Učebna 1 (FAMU)
Z 2 13S
307HP3 Přednášky hostů 3 česky Z 2 13S
307HP4 Přednášky hostů 4 česky St
19:00–20:35
Učebna 1 (FAMU)
Z 2 13S
307HP5 Přednášky hostů 5 česky Z 2 13S
307HP6 Přednášky hostů 6 česky St
19:00–20:35
Učebna 1 (FAMU)
Z 2 13S
307HP7 Přednášky hostů 7 česky Z 2 13S
307HP8 Přednášky hostů 8 česky St
19:00–20:35
Učebna 1 (FAMU)
Z 2 13S
307HP9 Přednášky hostů 9 česky Z 2 13S
373DSVK1 Přehled dějin světové kinematografie 1 česky ZK 3 6PT
373DSVK2 Přehled dějin světové kinematografie 2 česky viz detail ZK 3 6PT
373DSVK3 Přehled dějin světové kinematografie 3 česky ZK 3 6PT
373DCEK1 Přehled dějin české kinematografie 1 česky ZK 3 6PT
373DCEK2 Přehled dějin české kinematografie 2 česky viz detail ZK 3 6PT
373REK Realizace estetických kategorií ve filmu česky ZK 2 2PT
303MRRM Rob Rombout Masterclass: Sound Before Image anglicky Z 1 7S
300MRP Rodrigo Prieto – kameramanská práce anglicky Z 1 2PS
311SA1 Script Analysis 1 anglicky Z 3 3T Z 3 3T
302SAV1 Scénografické aspekty a výprava ve světové kinematografii 1 česky Z 2 21S
302SAV2 Scénografické aspekty a výprava ve světové kinematografii 2 česky Út
12:20–14:45
Projekce FAMU
Z 2 21S
302SAV3 Scénografické aspekty a výprava ve světové kinematografii 3 česky Z 2 21S
302SAV4 Scénografické aspekty a výprava ve světové kinematografii 4 česky Út
12:20–14:45
Projekce FAMU
Z 2 21S
373SAF Seminář analýzy filmu česky Z 1 33SS Z 1 33SS
373SAVA Seminář audiovizuální analýzy česky ZK 3 2ST
373SKS1 Seminář kritiky a stylistiky 1 česky ZK 2 2T
373SKS2 Seminář kritiky a stylistiky 2 česky Po
14:00–15:35
Učebna 7 (FAMU)
ZK 2 2T
373SKV Seminář kurátorství a vystavování česky Z 2 2ST
303MSTP Seminář tvůrčího psaní – Média a dokument 2020 anglicky, česky Z 4 29S
309SOS Seminář: Obrázkový technický scénář česky ZK 2 24SS
305SHR Showrunners anglicky, česky Z 1 2T
373SOS Sound on Screen anglicky, česky
Z 1 25SS Z 1 25SS
373SF1 Současná filosofie 1 česky Z 2 2T
373SF2 Současná filosofie 2 česky Po
17:30–19:00
FF UK - učebna 217
Z 2 2T
308SFF Současný francouzský film česky ZK 2 26S
303SKF Stereotyp v koloniálním filmu česky Čt
14:00–15:35
Učebna KDT 217
ZK 2 10PS
301SVL1 Světová literatura 1 česky Z 1 2T
301SVL2 Světová literatura 2 česky Po
13:10–14:45
Učebna 4 (FAMU)
ZK 2 2T
301SVL3 Světová literatura 3 česky Z 1 2T
301SVL4 Světová literatura 4 česky St
15:40–17:15
Učebna KSD 432
ZK 2 2T
303MTSFT Televizní seriálová tvorba optikou feministických teorií česky Z 3 14S
306TETE Televizní technika a technologie česky Út
09:00–10:35
Učebna 1 (FAMU)
ZK 2 2T
308TFIH1 Teorie filmové hudby 1 česky Z 1 14S
308TFIH2 Teorie filmové hudby 2 česky Út
16:30–17:15
ZK 1 12S
373UPO Umění pohyblivého obrazu česky Čt
14:00–15:35
Učebna CAS 423
Z 2 2ST
373VR1 Virtuální realita 1 česky Z 2 4O
373VR2 Virtuální realita 2 česky Čt
09:50–13:05
Studio FAMU - VR LAB
ZK 2 4O
304VEF1 Vizuální efekty ve filmu a televizi 1 česky Z 1 2T
304VEF2 Vizuální efekty ve filmu a televizi 2 česky ZK 2 2T
304VEF3 Vizuální efekty ve filmu a televizi 3 česky Z 1 2T
304VEF4 Vizuální efekty ve filmu a televizi 4 česky St
15:40–17:15
Laboratoř dig. kinematogr.
ZK 2 2T
301DD Vybrané kapitoly z dějin divadla česky Z 2 2T
303VZ Vyprávět zvukem česky Z 2 5S
303VPD1 Výrazové prostředky v dokumentárním filmu 1 česky Z 1 2T
303VPD2 Výrazové prostředky v dokumentárním filmu 2 česky Po
15:40–17:15
Sborovna KDT 211
ZK 2 2T
373VU1 Výtvarné umění 1 česky ZK 2 2PT
373VU2 Výtvarné umění 2 česky Čt
12:20–13:55
Učebna 2 (FAMU)
ZK 2 2PT
301VD Vývoj a dramaturgie TV forem česky Z 2 2T
308ZH Základy hudby česky St
16:30–18:05
ZK 2 2T
308ZTEZ Základy tvorby elektroakustického zvuku česky Z 1 2T
308ZAF1 Žánrové filmy 1 česky ZK 2 26S
308ZAF2 Žánrové filmy 2 česky Čt
14:50–18:05
ZK 2 26S
303ZAS1 Žánrové spektrum v dokumentárním filmu 1 česky ZK 2 2T
303ZAS2 Žánrové spektrum v dokumentárním filmu 2 česky Čt
15:40–17:15
Učebna KDT 217
ZK 2 2T