Volitelné předměty FAMU

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
308MCHION Audio-vize: vzájemný vliv auditivních a vizuálních vjemů (ve filmu a dalších audiovizuálních formác česky Z 1 Předmět není vypsán
311CEW Central European Cinemas within the Context of the World Cinema anglicky St
09:00–12:15
Učebna 3 (FAMU)
ZK 3 4T Předmět není vypsán
311MMCTS Cinergy: Visual Storytelling with American independent filmmaker Tim Sutton anglicky Zapsat
311CMCI Circulating within The Modern Cinematic Image anglicky Út
08:30–11:25
Projekce FAMU
ZK 4 4T Předmět není vypsán
311CTP1 Cultural Topography of Prague 1 anglicky
09:30–14:00
Z 1 30S Předmět není vypsán
311CTP2 Cultural Topography of Prague 2 anglicky Z 1 25S Zapsat
311CNW Czech New Wave anglicky ZK 3 4h/W Zapsat
303MDIJE Dialogické jednání s vnitřním partnerem česky viz detail Z 2 16S Z 2 16S Zapsat
304EDW1 Digital Workflow 1 česky Z 1 2T Zapsat
304EDW2 Digital Workflow 2 česky St
16:30–18:05
Laboratoř dig. kinematogr.
ZK 2 2T Předmět není vypsán
306MDRW Documentary rough-cut workshop dok.incubator anglicky viz detail Z 2 2/D Předmět není vypsán
303DOKS1 Dokumentaristický seminář 1 česky Út
16:30–18:55
Učebna KDT 217
Z 2 3T Předmět není vypsán
303DOKS10 Dokumentaristický seminář 10 česky Z 2 3T Zapsat
303DOKS2 Dokumentaristický seminář 2 česky Z 2 3T Zapsat
303DOKS3 Dokumentaristický seminář 3 česky Út
16:30–18:55
Učebna KDT 217
Z 2 3T Předmět není vypsán
303DOKS4 Dokumentaristický seminář 4 česky Z 2 3T Zapsat
303DOKS5 Dokumentaristický seminář 5 česky Út
16:30–18:55
Učebna KDT 217
Z 2 3T Předmět není vypsán
303DOKS6 Dokumentaristický seminář 6 česky Z 2 3T Zapsat
303DOKS7 Dokumentaristický seminář 7 česky Út
16:30–18:55
Učebna KDT 217
Z 2 3T Předmět není vypsán
303DOKS8 Dokumentaristický seminář 8 česky Z 2 3T Zapsat
303DOKS9 Dokumentaristický seminář 9 česky Út
16:30–18:55
Učebna KDT 217
Z 2 3T Předmět není vypsán
309DAS3 Dílna (scénář) 3 česky Z 1 28DS Zapsat
309DAS5 Dílna (scénář) 5 česky Z 1 3T Zapsat
309DAS7 Dílna (scénář) 7 česky Z 1 3T Zapsat
307DT1 Dějiny a teorie fotografie 1 česky St
14:50–18:05
Učebna 1 (FAMU)
ZK 4 4T Předmět není vypsán
307DT2 Dějiny a teorie fotografie 2 česky ZK 4 4T Zapsat
373DVU3 Dějiny a teorie výtvarného umění a architektury 3 česky Čt
17:20–18:55
Učebna 7 (FAMU)
Z 1 2T Předmět není vypsán
373DVU4 Dějiny a teorie výtvarného umění a architektury 4 česky ZK 3 2T Zapsat
373DFT1 Dějiny audiovizuálních teorií 1 česky Po
12:20–13:55
Učebna 7 (FAMU)
ZK 3 2T Předmět není vypsán
373DFT2 Dějiny audiovizuálních teorií 2 česky ZK 3 2T Zapsat
303DDF1 Dějiny dokumentárního filmu 1 česky St
14:50–18:05
Učebna KDT 217
ZK 3 4T Předmět není vypsán
303DDF2 Dějiny dokumentárního filmu 2 česky ZK 3 4T Zapsat
308DH1 Dějiny hudby 1 česky St
14:50–16:25
Seminárka KZT
Z 1 2T Předmět není vypsán
308DH2 Dějiny hudby 2 česky ZK 2 2T Zapsat
373DNM2 Dějiny nových médií 2 anglicky, česky ZK 3 4T Zapsat
306EC1 Editing cooperation 1 anglicky Z 8 200S Zapsat
306EC2 Editing cooperation 2 anglicky Z 8 200S Zapsat
305EK2 Ekonomie 2 Makroekonomie česky ZK 2 2T Zapsat
373EF Experimentální film česky St
14:50–18:05
Projekce FAMU
ZK 3 4T Předmět není vypsán
373MEFVE Experimentální film ve východní Evropě česky Z 1 12S Zapsat
305FF2 FAMUFEST - asistence anglicky, česky Z 2 0S Z 2 0S Předmět není vypsán
305FF1 FAMUFEST - výpomoc anglicky, česky Z 1 0S Z 1 0S Předmět není vypsán
305FF5 FAMUFEST - zástupce anglicky, česky Z 5 0S Z 5 0S Předmět není vypsán
305MTW FAMUFEST Meets the World anglicky viz detail Z 1 5S Předmět není vypsán
303FS Festivalové strategie a základy know-how film industry česky Z 2 16S Zapsat
311FSF1 Film Style and Form 1 anglicky ZK 3 4/W Zapsat
308FZ Film a život česky Po
14:00–15:35
Učebna 5 (FAMU)
Z 1 14S Z 1 14S Zapsat
373FJG Film jako droga: mimořádné stavy vědomí ve filmu česky Z 1 2T Zapsat
305FTS1 Filmová a televizní scénografie 1 česky Út
12:20–13:55
Místnost pedagogů KP
Z 1 12S Předmět není vypsán
305FTS2 Filmová a televizní scénografie 2
 
česky Z 1 14S Zapsat
304FIL1 Filmová laboratoř 1 česky
09:00–10:35
Učebna B KK
ZK 2 2T Předmět není vypsán
304FITE Filmová technika a technologie česky Út
09:00–10:35
Učebna 1 (FAMU)
ZK 2 2T Předmět není vypsán
302FIRE1 Filmová řeč 1 česky Po
17:20–18:55
Seminární místnost KR 240
Z 1 2T Předmět není vypsán
302FIRE2 Filmová řeč 2 česky ZK 2 2T Zapsat
305FM1 Filmový marketing 1 česky Út
10:40–12:15
Učebna 6 (FAMU)
Z 2 2T Předmět není vypsán
305FM2 Filmový marketing 2 česky Z 2 2T Zapsat
305FMC Filmový masterclass anglicky, česky viz detail Z 4 36S Předmět není vypsán
311FFHT2 Focus on Film History and Theory 2 anglicky ZK 2 42S Zapsat
306GFJ1 Gramatika filmového jazyka 1 česky Z 1 2T Zapsat
306GFJ2 Gramatika filmového jazyka 2 česky Út
14:50–17:15
Kancelář vedoucího KSS
ZK 2 2T Předmět není vypsán
306GFJ3 Gramatika filmového jazyka 3 česky Z 1 26S Zapsat
306GFJ4 Gramatika filmového jazyka 4 česky Út
14:50–17:15
Učebna 6 (FAMU)
ZK 3 26T Předmět není vypsán
311GL1 Guest Lecture 1 anglicky Z 1 18S Předmět není vypsán
311GL2 Guest Lecture 2 anglicky Z 1 21S Zapsat
309HM1 Herectví 1 - Řeč těla česky Z 1 12PS+12CS Zapsat
309HM2 Herectví 2 - Tvorba charakteru česky viz detail Z 1 15PS+10CS Předmět není vypsán
309HM3 Herectví 3 - Maska česky Z 1 15PS+10CS Zapsat
309HM4 Herectví 4 - Stavba gagu česky viz detail Z 1 12PS+12CS Předmět není vypsán
309HM5 Herectví 5 - Animace a herectví česky viz detail Z 1 3/D Předmět není vypsán
305HSZ Historie a současnost televizních žánrů česky Po
16:30–18:05
Učebna 6 (FAMU)
Z 1 2T Předmět není vypsán
307EDT1 History and Theory of Photography 1 anglicky Po
13:10–16:25
Učebna KF 112
ZK 4 4T Předmět není vypsán
311HAN History of Animation anglicky Po
10:40–12:15
Učebna 3 (FAMU)
ZK 3 2T ZK 3 2T Zapsat
373HV Hudba a vizualita: kapitoly z dějin hudby na pozadí vývoje vnímání česky ZK 2 2T Zapsat
308HNA Hudební nauka česky Čt
17:20–18:55
Učebna 5 (FAMU)
ZK 1 13S Předmět není vypsán
373IS1 Imaginární světy 1 česky Čt
17:20–18:55
Učebna 1 (FAMU)
ZK 2 2T Předmět není vypsán
373IS2 Imaginární světy 2 česky ZK 2 2T Zapsat
373MISA Immersive Spatial Audio with Paul Geluso anglicky viz detail Z 1 26S Předmět není vypsán
303MIFCH Independent Filmmaking in China Nowadays anglicky 10:00–17:00
Projekce FAMU
Z 1 7S Předmět není vypsán
373ITT1 Intermediální tvorba a technologie 1 česky
12:45–16:00
Institut intermédií - Dejvice
ZK 3 6T Předmět není vypsán
373ITT2 Intermediální tvorba a technologie 2 česky ZK 3 6T Zapsat
311IIP Introduction to Intl Film/TV Producing anglicky Čt
09:00–10:35
Učebna 1 (FAMU)
Z 3 2T Z 3 2T Zapsat
303INP Investigativní postupy a dokumentární film česky St
18:10–20:35
Učebna KDT 217
Z 2 18S Předmět není vypsán
306MIV Italské vize česky Z 1 Zapsat
306MJMC Juan Mora Catlett anglicky, česky viz detail Z 1 Předmět není vypsán
304KO Kamera - oko česky Z 1 3T Zapsat
306KDSS Kapitoly z dějin střihové skladby česky Z 2 2T Zapsat
306KDSS1 Kapitoly z dějin střihové skladby 1 česky Z 2 2T Zapsat
306KDSS2 Kapitoly z dějin střihové skladby 2 česky Z 2 2T Zapsat
306KDSS3 Kapitoly z dějin střihové skladby 3 česky Z 2 2T Zapsat
373KD1 Konzultační dílna CAS 1 česky Z 1 9S Z 1 9S Zapsat
373KD2 Konzultační dílna CAS 2 česky Z 1 9S Z 1 9S Zapsat
303KD1 Konzultační dílna KDT 1 česky Z 1 9S Předmět není vypsán
303KD2 Konzultační dílna KDT 2 česky Z 1 9S Zapsat
301KD1 Konzultační dílna KSD 1 česky Z 1 9S Předmět není vypsán
301KD2 Konzultační dílna KSD 2
 
česky Z 1 9S Zapsat
306KD1 Konzultační dílna KSS 1 česky Z 1 9S Předmět není vypsán
306KD2 Konzultační dílna KSS 2 česky Z 1 9S Zapsat
373KNM Kurz nekritického myšlení česky Čt
15:30–17:00
Učebna TR-336
Z 1 18S Předmět není vypsán
303LET Letopis česky Z 3 Zapsat
301LF1 Literatura ve filmu 1 česky viz detail Z 1 3T Předmět není vypsán
301LF2 Literatura ve filmu 2 česky ZK 2 3T Zapsat
305MONS Marketing - orientace na spotřebitele česky Út
12:20–13:55
Učebna KP 330
ZK 3 2T Předmět není vypsán
373MMAX1 Max/MSP/Jitter pro multimediální performance I. česky Z 1 20S Zapsat
373MOM1 Moc obrazu, obraz moci 1 česky St
16:30–18:05
Učebna 7 (FAMU)
Z 2 2T Předmět není vypsán
373MOM2 Moc obrazu, obraz moci 2 česky ZK 2 2T Zapsat
301MCL1 Moderní literatura 1 česky Z 1 2T Zapsat
301ML2 Moderní literatura 2 česky Po
15:40–17:15
Učebna KSD 432
Z 2 2T Předmět není vypsán
303MMPD Multimediální projekty - dokument v prostoru česky 10:00–17:00
Učebna KDT 217
Z 1 7S Předmět není vypsán
373NMM1 Myšlení a média 1 česky Čt
13:10–14:45
Učebna 2 (FAMU)
Z 2 2T Předmět není vypsán
373NMM2 Myšlení a média 2 česky ZK 2 2T Zapsat
303NFK1 Non-fiction kamera: nové trendy 1 česky St
18:10–20:35
Učebna KDT 217
Z 1 18S Předmět není vypsán
303NFK2 Non-fiction kamera: nové trendy 2 česky St
18:10–20:35
Učebna KDT 217
Z 1 18S Předmět není vypsán
301OSKSD1 Oborový seminář KSD 1 česky St
18:10–20:35
Učebna 7 (FAMU)
Z 1 4O Předmět není vypsán
301OSKSD10 Oborový seminář KSD 10 česky Z 1 4O Zapsat
301OSKSD2 Oborový seminář KSD 2 česky Z 1 4O Zapsat
301OSKSD3 Oborový seminář KSD 3 česky St
18:10–20:35
Učebna 7 (FAMU)
Z 1 4O Předmět není vypsán
301OSKSD4 Oborový seminář KSD 4 česky Z 1 4O Zapsat
301OSKSD5 Oborový seminář KSD 5 česky St
18:10–20:35
Učebna 7 (FAMU)
Z 1 4O Předmět není vypsán
301OSKSD6 Oborový seminář KSD 6 česky Z 1 4O Zapsat
301OSKSD7 Oborový seminář KSD 7 česky St
18:10–20:35
Učebna 7 (FAMU)
Z 1 4O Předmět není vypsán
301OSKSD8 Oborový seminář KSD 8 česky Z 1 4O Zapsat
301OSKSD9 Oborový seminář KSD 9 česky St
18:10–20:35
Učebna 7 (FAMU)
Z 1 4O Předmět není vypsán
306OS1 Oborový seminář KSS 1 česky Út
18:10–21:25
Projekce FAMU
Z 1 26S Předmět není vypsán
306OS2 Oborový seminář KSS 2 česky Z 1 26S Zapsat
306OS3 Oborový seminář KSS 3 česky Út
18:10–21:25
Projekce FAMU
Z 1 26S Předmět není vypsán
306OS4 Oborový seminář KSS 4 česky Z 1 26S Zapsat
306OS5 Oborový seminář KSS 5 česky Út
18:10–21:25
Projekce FAMU
Z 1 26S Předmět není vypsán
306OS6 Oborový seminář KSS 6 česky Z 1 26S Zapsat
306OS7 Oborový seminář KSS 7 česky Út
18:10–21:25
Projekce FAMU
Z 1 26S Předmět není vypsán
306OS8 Oborový seminář KSS 8 česky Z 1 26S Zapsat
306OSP2 Oborový seminář KSS pro první ročník 2 česky Z 1 26S Zapsat
303OS1 Otevřený seminář 1 česky Út
19:00–20:35
Sborovna KDT 211
Z 1 2T Předmět není vypsán
303OS2 Otevřený seminář 2 česky Z 1 2T Zapsat
304PD1 Photoshop - základy digitálních triků 1 česky Po
15:40–17:15
Laboratoř dig. kinematogr.
Z 2 2T Předmět není vypsán
304PD2 Photoshop - základy digitálních triků 2 česky Z 2 2T Zapsat
373PI1 Politiky infrastruktur 1 anglicky, česky St
10:40–12:15
Učebna CAS 423
Z 2 2T Předmět není vypsán
373PI2 Politiky infrastruktur 2 anglicky, česky Z 2 2T Zapsat
306VP Postava česky Po
15:40–17:15
Učebna KSS 311
Z 2 16S Předmět není vypsán
308PTFIZ3 Postupy a technologie filmového zvuku 3 česky Út
13:10–14:45
Seminárka KZT
Z 1 2T Předmět není vypsán
306PD1 Praktická dramaturgie 1 česky Út
13:10–16:25
Učebna KSS 311
Z 1 26S Předmět není vypsán
306PD2 Praktická dramaturgie 2 česky ZK 2 26S Zapsat
302FR Praktická filmová řeč česky Z 1 Zapsat
303MFDV Praktika z filmové a dramatické výchovy
 
česky Z 3 10S Předmět není vypsán
301PD Producentská dramaturgie
 
česky Z 2 2T Zapsat
306PI1 Professional intership 1 anglicky Z 4 100S Předmět není vypsán
306PI2 Professional intership 2 anglicky Z 4 100S Zapsat
305PO Programování a obchod česky Út
13:10–14:45
Učebna KP 334 (FAMU)
ZK 3 2T Předmět není vypsán
302PRR1 Projekce KR 1 česky Út
18:10–20:35
Projekce FAMU
Z 2 26S Předmět není vypsán
302PRR10 Projekce KR 10 česky ZK 2 26S Zapsat
302PRR2 Projekce KR 2 česky ZK 2 26S Zapsat
302PRR3 Projekce KR 3 česky Út
18:10–20:35
Projekce FAMU
Z 2 26S Předmět není vypsán
302PRR4 Projekce KR 4 česky ZK 2 26S Zapsat
302PRR5 Projekce KR 5 česky Út
18:10–20:35
Projekce FAMU
Z 2 26S Předmět není vypsán
302PRR6 Projekce KR 6 česky ZK 2 26S Zapsat
302PRR7 Projekce KR 7 česky Út
18:10–20:35
Projekce FAMU
Z 2 26S Předmět není vypsán
302PRR8 Projekce KR 8 česky ZK 2 26S Zapsat
302PRR9 Projekce KR 9 česky Út
18:10–20:35
Projekce FAMU
Z 2 26S Předmět není vypsán
373PD1 Projekce a dialogy 1 česky Po
19:00–21:25
Městská knihovna - velký sál
ZK 1 3T Předmět není vypsán
373PD2 Projekce a dialogy 2 česky ZK 1 3T Zapsat
373PD3 Projekce a dialogy 3 česky Po
19:00–21:25
Městská knihovna - velký sál
ZK 1 3T Předmět není vypsán
373PD4 Projekce a dialogy 4 česky ZK 1 3T Zapsat
373PD5 Projekce a dialogy 5 česky Po
19:00–21:25
Městská knihovna - velký sál
ZK 1 3T Předmět není vypsán
373PD6 Projekce a dialogy 6 česky ZK 1 3T Zapsat
300PPS1 Práce ve prospěch FAMU 1 česky Z 1 Z 1 Předmět není vypsán
300PPS2 Práce ve prospěch FAMU 2 česky Z 2 Z 2 Předmět není vypsán
305PR1 Právo 1 česky Út
10:40–12:15
Učebna 2 (FAMU)
ZK 3 2T Předmět není vypsán
305PR2 Právo 2
 
česky ZK 3 2T Zapsat
305PR4 Právo 4 česky Út
10:40–12:15
Učebna 1 (FAMU)
ZK 3 2T Předmět není vypsán
303PRAD Právo pro dokumentaristy česky viz detail Z 2 12S Předmět není vypsán
306PO3 Psychologie a profil osobnosti 3 česky Čt
09:50–13:05
Učebna 6 (FAMU)
ZK 2 Předmět není vypsán
306PO1 Psychologie osobnosti 1 česky Čt
09:50–13:05
Učebna 6 (FAMU)
Z 1 26S Předmět není vypsán
306PO2 Psychologie osobnosti 2 česky ZK 2 26S Zapsat
305PURE Public Relations česky Út
18:10–19:45
Z 1 2T Předmět není vypsán
307HP1 Přednášky hostů 1 česky St
19:00–20:35
Učebna 1 (FAMU)
Z 2 13S Předmět není vypsán
307HP10 Přednášky hostů 10 česky Z 2 13S Zapsat
307HP2 Přednášky hostů 2 česky Z 2 13S Zapsat
307HP3 Přednášky hostů 3 česky St
19:00–20:35
Učebna 1 (FAMU)
Z 2 13S Předmět není vypsán
307HP4 Přednášky hostů 4 česky Z 2 13S Zapsat
307HP5 Přednášky hostů 5 česky St
19:00–20:35
Učebna 1 (FAMU)
Z 2 13S Předmět není vypsán
307HP6 Přednášky hostů 6 česky Z 2 13S Zapsat
307HP7 Přednášky hostů 7 česky St
19:00–20:35
Učebna 1 (FAMU)
Z 2 13S Předmět není vypsán
307HP8 Přednášky hostů 8 česky Z 2 13S Zapsat
307HP9 Přednášky hostů 9 česky St
19:00–20:35
Učebna 1 (FAMU)
Z 2 13S Předmět není vypsán
373DSVK1 Přehled dějin světové kinematografie 1 česky viz detail ZK 3 6T Předmět není vypsán
373DSVK2 Přehled dějin světové kinematografie 2 česky ZK 3 6T Zapsat
373DSVK3 Přehled dějin světové kinematografie 3 česky St
09:00–13:55
Učebna 2 (FAMU)
ZK 3 6T Předmět není vypsán
373DCEK1 Přehled dějin české kinematografie 1 česky viz detail ZK 3 6T Předmět není vypsán
373DCEK2 Přehled dějin české kinematografie 2 česky ZK 3 6T Zapsat
373REK Realizace estetických kategorií ve filmu česky Čt
13:10–16:25
Seminární místnost KR 240
ZK 2 2T Předmět není vypsán
306RMK1 Reflexe multikulturality a náboženské plurality v současné filmové tvorbě 1 česky St
14:50–18:05
Učebna 5 (FAMU)
Z 2 24S Předmět není vypsán
306RMK2 Reflexe multikulturality a náboženské plurality v současné filmové tvorbě 2 česky ZK 2 24S Zapsat
303REAR Rešerše archivních materiálů a jejich využití v dokumentárním filmu česky viz detail Z 2 16S Předmět není vypsán
311SA1 Script Analysis 1 anglicky Út
12:20–13:55
Učebna 1 (FAMU)
Z 3 2T Z 3 2T Zapsat
311SAN2 Script Analysis 2 anglicky Z 2 2T Zapsat
302SAV1 Scénografické aspekty a výprava ve světové kinematografii 1 česky Út
12:20–14:45
Projekce FAMU
Z 2 21S Předmět není vypsán
302SAV2 Scénografické aspekty a výprava ve světové kinematografii 2 česky Z 2 21S Zapsat
302SAV3 Scénografické aspekty a výprava ve světové kinematografii 3 česky Út
12:20–14:45
Projekce FAMU
Z 2 21S Předmět není vypsán
302SAV4 Scénografické aspekty a výprava ve světové kinematografii 4 česky Z 2 21S Zapsat
373SAF Seminář analýzy filmu česky St
09:00–11:25
Učebna 2 (FAMU)
Z 1 3T Z 1 3T Zapsat
309SOS Seminář: Obrázkový technický scénář česky Čt
09:50–11:25
Učebna TR-220
ZK 2 24SS Předmět není vypsán
373SF1 Současná filosofie 1 česky Po
17:30–19:00
FF UK - učebna 217
Z 2 2T Předmět není vypsán
373SF2 Současná filosofie 2 česky Z 2 2T Zapsat
303MSKOM Spolupráce na projektu Komunikace ´89 česky
Předmět není vypsán
306MEO4 Střih trailerů projektů na workshopu Ex Oriente Film 4 anglicky 10:00–18:00
Z 2 Předmět není vypsán
306SVE1 Světlozpyt 1 česky Z 2 2T Zapsat
301SVL1 Světová literatura 1 česky St
14:50–16:25
Učebna KSD 432
Z 1 2T Předmět není vypsán
301SVL2 Světová literatura 2 česky ZK 2 2T Zapsat
301SVL3 Světová literatura 3 česky Čt
14:00–15:35
Učebna KSD 432
Z 1 2T Předmět není vypsán
301SVL4 Světová literatura 4 česky ZK 2 2T Zapsat
306TA Technology - audio anglicky Z 2 26S Zapsat
306TV Technology - video anglicky Z 2 26S Předmět není vypsán
306TETE Televizní technika a technologie česky ZK 2 2T Zapsat
308TFIH1 Teorie filmové hudby 1 česky St
14:00–14:45
Učebna 5 (FAMU)
Z 1 14S Předmět není vypsán
308TFIH2 Teorie filmové hudby 2 česky ZK 1 12S Zapsat
305MIOL The Internet of Life - Media for after tomorrow anglicky viz detail Z 1 9S Předmět není vypsán
307MTPSP Tvorba portfolia a strategie autorské prezentace anglicky, česky viz detail Z 2 2T Předmět není vypsán
373UPO Umění pohyblivého obrazu česky Z 2 2T Zapsat
304VEF1 Vizuální efekty ve filmu a televizi 1 česky Čt
12:20–13:55
Laboratoř dig. kinematogr.
Z 1 2T Předmět není vypsán
304VEF2 Vizuální efekty ve filmu a televizi 2 česky St
18:10–19:45
Laboratoř dig. kinematogr.
ZK 2 2T Předmět není vypsán
304VEF3 Vizuální efekty ve filmu a televizi 3 česky Čt
15:40–17:15
Barevná laboratoř KK
Z 1 2T Předmět není vypsán
304VEF4 Vizuální efekty ve filmu a televizi 4 česky ZK 2 2T Zapsat
301DD Vybrané kapitoly z dějin divadla česky St
16:30–18:05
Učebna 2 (FAMU)
Z 2 2T Předmět není vypsán
301DD2 Vybrané kapitoly z dějin divadla 2 česky Z 2 2T Zapsat
373JAU Vybrané kapitoly z dějin japonského umění česky ZK 2 2T Zapsat
303VZ Vyprávět zvukem česky 10:00–17:00
Sborovna KDT 211
Z 2 7S Předmět není vypsán
303VPD1 Výrazové prostředky v dokumentárním filmu 1 česky Po
15:40–17:15
Sborovna KDT 211
Z 1 2T Předmět není vypsán
303VPD2 Výrazové prostředky v dokumentárním filmu 2 česky ZK 2 2T Zapsat
373VU1 Výtvarné umění 1 česky Čt
15:40–17:15
Učebna 1 (FAMU)
ZK 2 2T Předmět není vypsán
373VU2 Výtvarné umění 2 česky ZK 2 2T Zapsat
301VD Vývoj a dramaturgie TV forem česky St
10:40–13:05
Z 2 2T Předmět není vypsán
300ZS1 Zahraniční stáž 1 česky Z 1 Z 1 Předmět není vypsán
308ZHDA Zvuková dramaturgie AV díla česky ZK 2 2T Zapsat
308ZH Základy hudby česky ZK 2 2T Zapsat
308ZTEZ Základy tvorby elektroakustického zvuku česky St
16:30–18:05
Seminárka KZT
Z 1 2T Předmět není vypsán
308ZAF1 Žánrové filmy 1 česky St
14:50–18:05
Učebna 5 (FAMU)
ZK 2 26S Předmět není vypsán
308ZAF2 Žánrové filmy 2 česky ZK 2 26S Zapsat
303ZAS1 Žánrové spektrum v dokumentárním filmu 1 česky Čt
15:40–17:15
Učebna KDT 217
ZK 2 2T Předmět není vypsán
303ZAS2 Žánrové spektrum v dokumentárním filmu 2 česky ZK 2 2T Zapsat