Volitelné předměty FAMU

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
300MEK Ester Krumbachová a film jako magické médium česky Z 1 7h Předmět není vypsán
373MAS Albert Sackl with Henry Hills anglicky viz detail Z 1 10/S Zapsat
300FFAI Analýza a interpretace - Seminář k dějinám filmu česky ZK 3 Předmět není vypsán
301AS Analýza scénáře česky Út
17:20–19:45
Učebna 7 (FAMU)
Z 2 2/T Zapsat
308MAI Artificial intelligence for art and music anglicky 11:00–18:00
Učebna TR-336
Z 1 Zapsat
305AP1 Autorské právo 1 česky Z 2 2/T Předmět není vypsán
305AP2 Autorské právo 2 česky Út
13:10–14:45
Učebna KP 334 (FAMU)
ZK 3 2/T Zapsat
311CEW Central European Cinemas within the Context of the World Cinema anglicky ZK 3 5/T ZK 3 5/T Předmět není vypsán
306MCJW Cinergy with Joe Walker anglicky Z 1 2D Předmět není vypsán
373MCCWP Creative Coding with Python anglicky Z 2 45/S Předmět není vypsán
373MCCWP2 Creative coding with Python 2 anglicky viz detail Z 2 3/D Zapsat
311CTP1 Cultural Topography of Prague 1 anglicky Z 1 30/S Předmět není vypsán
311CTP2 Cultural Topography of Prague 2 anglicky Z 1 25/S Zapsat
304EDW1 Digital Workflow 1 česky Čt
14:00–15:35
Laboratoř dig. kinematogr.
Z 1 2/T Zapsat
304EDW2 Digital Workflow 2 česky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
305DW1 Digitální workflow pro produkci 1 česky ZK 2 Předmět není vypsán
306MDRW Documentary rough-cut workshop dok.incubator anglicky Z 2 2/D Předmět není vypsán
303DF1 Dokumentární fotografie 1 česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
301DAS1 Dramaturgická analýza scénáře 1 česky Z 2 26/S Předmět není vypsán
301DRAS2 Dramaturgická analýza scénáře 2 česky St
09:50–13:05
Učebna KSD 432
Z 2 26/S Zapsat
305DPR Dramaturgie pro producenta česky St
13:10–13:55
Místnost pedagogů KP
Z 2 14/S Zapsat
306DZ1 Dramaturgie zvuku 1 česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
309DAS3 Dílna (scénář) 3 česky Po
13:10–14:45
Učebna KAT 420
Z 1 3/T Zapsat
309DAS5 Dílna (scénář) 5 česky Po
13:10–15:45
Učebna KAT 420
Z 1 3/T Zapsat
309DAS7 Dílna (scénář) 7 česky Po
13:10–15:45
Učebna KAT 420
Z 1 3/T Zapsat
306DFU1 Dílna filmového učitelství 1 česky Z 4 24/S Předmět není vypsán
306DFU2 Dílna filmového učitelství 2 česky Čt
14:00–17:15
Učebna KSS 311
Z 4 20/S Zapsat
307DT1 Dějiny a teorie fotografie 1 česky ZK 4 4/T Předmět není vypsán
307DT2 Dějiny a teorie fotografie 2 česky St
14:50–18:05
Projekce FAMU
ZK 4 4/T Zapsat
373DVU1 Dějiny a teorie výtvarného umění a architektury 1 česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
373DVU2 Dějiny a teorie výtvarného umění a architektury 2 česky Čt
17:20–18:55
Učebna 7 (FAMU)
ZK 3 2/T Zapsat
300FFDT Dějiny filmových teorií A česky ZK 4 Předmět není vypsán
308DH1 Dějiny hudby 1 česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
308DH2 Dějiny hudby 2 česky St
14:50–16:25
Seminárka KZT
ZK 2 2/T Zapsat
373DNM1 Dějiny nových médií 1 anglicky, česky St
14:50–18:05
Učebna 1 (FAMU)
ZK 3 4/T Zapsat
306EC2 Editing cooperation 2 anglicky Z 8 200/S Předmět není vypsán
305EK1 Ekonomie 1 Mikroekonomie česky Út
14:50–16:25
Učebna KP 330
ZK 2 2/T Zapsat
306MEOP Ermanno Olmi – Il Posto česky Z 1 1D Předmět není vypsán
303FS Festivalové strategie a základy know-how film industry česky St
12:20–13:55
Učebna KDT 217
Z 2 16/S Zapsat
373MFB Field-recording and Sound Creation for Film, Video-art and Sound-works anglicky viz detail Z 2 2/D Zapsat
311FSF1 Film Style and Form 1 anglicky ZK 3 4/W Předmět není vypsán
311FSF2 Film Style and Form 2 anglicky Po
14:00–15:35
Učebna 1 (FAMU)
ZK 3 4/W Zapsat
308FZ Film a život česky Po
14:00–15:35
Učebna 5 (FAMU)
Z 1 14/S Z 1 14/S Zapsat
303MFSFV Film sobě – film všem česky Z 2 12/S Předmět není vypsán
305FTS1 Filmová a televizní scénografie 1 česky Z 1 16/S Předmět není vypsán
305FTS2 Filmová a televizní scénografie 2 česky Út
17:20–18:55
Učebna 4 (FAMU)
Z 1 14/S Zapsat
373FA Filmová avantgarda česky ZK 3 4/T Předmět není vypsán
305FIPR1 Filmová produkce 1 česky Z 2 1/T Předmět není vypsán
305FIPR2 Filmová produkce 2 česky Út
13:10–14:45
Učebna KP 330
Z 2 2/T Zapsat
304FITE Filmová technika a technologie česky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
302FR1 Filmová řeč 1 česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
302FR2 Filmová řeč 2 česky Po
17:20–18:55
Seminární místnost KR 240
Z 1 2/T Zapsat
305FM1 Filmový marketing 1 česky Z 2 2/T Předmět není vypsán
305FM2 Filmový marketing 2 česky Út
09:50–12:15
Učebna KP 330
Z 2 12/S Zapsat
303MFSKV Filmy Jany Ševčíkové, Jaromíra Kačera a Alana Vitouše česky 10:00–17:00
Projekce FAMU
Z 1 7/S Zapsat
303MFOFO Found footage aneb umění druhé ruky česky Z 1 7/S Předmět není vypsán
306GFJ1 Gramatika filmového jazyka 1 česky Út
15:40–18:05
Učebna KSS 312
Z 1 2/T Zapsat
306GFJ2 Gramatika filmového jazyka 2 česky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
306GFJ3 Gramatika filmového jazyka 3 česky Út
15:40–18:05
Učebna KSS 311
Z 1 26/S Zapsat
306GFJ4 Gramatika filmového jazyka 4 česky ZK 3 26/T Předmět není vypsán
311GL1 Guest Lecture 1 anglicky Z 1 18/S Předmět není vypsán
311GL2 Guest Lecture 2 anglicky Po
15:40–18:05
Projekce FAMU
Z 1 21/S Zapsat
311GL3 Guest Lecture 3 anglicky Z 1 18/S Předmět není vypsán
309HM1 Herectví 1 - Řeč těla česky viz detail Z 1 3/D Zapsat
309HM2 Herectví 2 - Tvorba charakteru česky Z 1 25/s Předmět není vypsán
309HM3 Herectví 3 - Maska česky viz detail Z 1 3/D Zapsat
309HM4 Herectví 4 - Stavba gagu česky Z 1 3/d Předmět není vypsán
309HM5 Herectví 5 - Animace a herectví česky Z 1 3/D Předmět není vypsán
305HSZ Historie a současnost televizních žánrů česky St
15:40–17:15
Učebna KP 334 (FAMU)
Z 1 24/S Zapsat
311HAN History of Animation anglicky Po
10:40–12:15
Učebna 3 (FAMU)
ZK 3 2/T ZK 3 2/T Zapsat
307MHSR Hranice současné reportáže anglicky, česky Z 2 60/S Předmět není vypsán
373HV Hudba a vizualita: kapitoly z dějin hudby na pozadí vývoje vnímání česky Po
16:30–18:00
ZK 2 2/T Zapsat
303MHDK Hudba jako dokument (konfliktů v dnešním světě) česky Z 1 7/S Předmět není vypsán
309HAF1 Hudba v animovaném filmu 1 česky ZK 1 2/T Předmět není vypsán
309HAF2 Hudba v animovaném filmu 2 česky Čt
14:50–16:25
Učebna KAT 420
ZK 2 2/T Zapsat
308HNA Hudební nauka česky ZK 1 13/S Předmět není vypsán
308MHSF Hudební skladatel a jeho úloha při tvorbě filmu česky Z 1 8/S Předmět není vypsán
373IS1 Imaginární světy 1 česky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
373IS2 Imaginární světy 2 česky Čt
17:20–18:55
Učebna 1 (FAMU)
ZK 2 2/T Zapsat
373ITT1 Intermediální tvorba a technologie 1 česky ZK 3 6/T Předmět není vypsán
373ITT2 Intermediální tvorba a technologie 2 česky
12:45–16:00
Institut intermédií - Dejvice
ZK 3 6/T Zapsat
303IPD Investigativní postupy a dokumentární film česky Z 3 2/T Předmět není vypsán
303MJSBB Jeden svět 2019 - Bezpečná blízkost anglicky, česky 14:00–16:00
Učebna 1 (FAMU)
Z 1 8/S Zapsat
373MJL Johann Lurf: Masterclass anglicky Z 1 2/D Předmět není vypsán
304KO Kamera - oko česky Po
19:00–20:35
Sborovna KK
Z 1 2/T Zapsat
306KDSS Kapitoly z dějin střihové skladby česky Čt
18:10–19:45
Učebna KSS 311
Z 2 2/T Zapsat
306KDSS1 Kapitoly z dějin střihové skladby 1 česky Čt
18:10–19:45
Učebna KSS 311
Z 2 2/T Zapsat
306KDSS2 Kapitoly z dějin střihové skladby 2 česky Čt
18:10–19:45
Učebna KSS 311
Z 2 2/T Zapsat
306KDSS3 Kapitoly z dějin střihové skladby 3 česky Čt
18:10–19:45
Učebna KSS 311
Z 2 2/T Zapsat
373KD1 Konzultační dílna CAS 1 česky Z 1 9/S Z 1 9/S Zapsat
373KD2 Konzultační dílna CAS 2 česky Z 1 9/S Z 1 9/S Zapsat
303KD1 Konzultační dílna KDT 1 česky Z 1 9/S Předmět není vypsán
303KD2 Konzultační dílna KDT 2 česky Z 1 9/S Zapsat
305KD1 Konzultační dílna KP 1 česky Z 1 9/S Předmět není vypsán
301KD1 Konzultační dílna KSD 1 česky Z 1 9/S Předmět není vypsán
301KD2 Konzultační dílna KSD 2 česky Z 1 9/S Zapsat
306KD1 Konzultační dílna KSS 1 česky Z 1 9/S Předmět není vypsán
306KD2 Konzultační dílna KSS 2 česky Z 1 9/S Zapsat
302KSSR Krátký film – spolupráce scenáristy a režiséra česky Z 2 3/T Předmět není vypsán
301LF1 Literatura ve filmu 1 česky Z 1 3/T Předmět není vypsán
301LF2 Literatura ve filmu 2 česky Čt
15:40–18:05
Učebna KSD 432
ZK 2 3/T Zapsat
305MONS Marketing - orientace na spotřebitele česky ZK 3 2/T Předmět není vypsán
305PD Mediální management česky St
09:50–13:05
Učebna KP 334 (FAMU)
ZK 3 28/S Zapsat
373NMNK Minimalismus v narativní kinematografii česky ZK 2 4/T Předmět není vypsán
373MOM1 Moc obrazu, obraz moci 1 česky Z 2 2/T Předmět není vypsán
373MOM2 Moc obrazu, obraz moci 2 česky St
16:30–18:05
Učebna 7 (FAMU)
ZK 2 2/T Zapsat
301MCL1 Moderní literatura 1 česky Po
10:40–12:15
Učebna 6 (FAMU)
Z 1 2/T Zapsat
301ML2 Moderní literatura 2 česky Z 2 2/T Předmět není vypsán
373SPO Možné scénáře pohyblivého obrazu česky Čt
14:00–15:35
Učebna CAS 423
Z 1 2/T Zapsat
373NMM1 Myšlení a média 1 česky Z 2 2/T Předmět není vypsán
303MDOET Na vlastní kůži - etika v dokumentárním filmu česky 10:00–17:00
Učebna 2 (FAMU)
Z 1 7/S Zapsat
305OVFD1 Obchodní vztahy ve filmové distribuci 1 česky ZK 3 2/T Předmět není vypsán
301OSSD1 Oborový seminář KSD 1 česky Z 2 4/T Předmět není vypsán
301OSSD0 Oborový seminář KSD 10 česky St
18:10–20:35
Učebna 7 (FAMU)
Z 2 4/T Zapsat
301OSSD2 Oborový seminář KSD 2 česky St
18:10–20:35
Učebna 7 (FAMU)
Z 2 4/T Zapsat
301OSSD3 Oborový seminář KSD 3 česky Z 2 4/T Předmět není vypsán
301OSSD4 Oborový seminář KSD 4 česky St
18:10–20:35
Učebna 7 (FAMU)
Z 2 4/T Zapsat
301OSSD5 Oborový seminář KSD 5 česky Z 2 4/T Předmět není vypsán
301OSSD6 Oborový seminář KSD 6 česky St
18:10–20:35
Učebna 7 (FAMU)
Z 2 4/T Zapsat
301OSSD7 Oborový seminář KSD 7 česky Z 2 4/T Předmět není vypsán
301OSSD8 Oborový seminář KSD 8 česky St
18:10–20:35
Učebna 7 (FAMU)
Z 2 4/T Zapsat
301OSSD9 Oborový seminář KSD 9 česky Z 2 4/T Předmět není vypsán
306OS1 Oborový seminář KSS 1 česky Z 1 26/S Předmět není vypsán
306OS2 Oborový seminář KSS 2 česky Út
18:10–21:25
Projekce FAMU
Z 1 26/S Zapsat
306OS3 Oborový seminář KSS 3 česky Z 1 26/S Předmět není vypsán
306OS4 Oborový seminář KSS 4 česky Út
18:10–21:25
Projekce FAMU
Z 1 26/S Zapsat
306OS5 Oborový seminář KSS 5 česky Z 1 26/S Předmět není vypsán
306OS6 Oborový seminář KSS 6 česky Út
18:10–21:25
Projekce FAMU
Z 1 26/S Zapsat
306OS7 Oborový seminář KSS 7 česky Z 1 26/S Předmět není vypsán
306OS8 Oborový seminář KSS 8 česky Út
18:10–21:25
Projekce FAMU
Z 1 26/S Zapsat
303OS1 Otevřený seminář 1 česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
303OS0 Otevřený seminář 10 česky Út
19:00–20:35
Sborovna KDT 211
Z 1 2/T Zapsat
303OS2 Otevřený seminář 2 česky Út
19:00–20:35
Sborovna KDT 211
Z 1 2/T Zapsat
303OS3 Otevřený seminář 3 česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
303OS4 Otevřený seminář 4 česky Út
19:00–20:35
Sborovna KDT 211
Z 1 2/T Zapsat
303OS5 Otevřený seminář 5 česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
303OS6 Otevřený seminář 6 česky Út
19:00–20:35
Sborovna KDT 211
Z 1 2/T Zapsat
303OS7 Otevřený seminář 7 česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
303OS8 Otevřený seminář 8 česky Út
19:00–20:35
Sborovna KDT 211
Z 1 2/T Zapsat
303OS9 Otevřený seminář 9 česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
307MPOTS Photography of the Scale anglicky Z 1 Předmět není vypsán
304PD1 Photoshop - základy digitálních triků 1 česky Z 2 2/T Předmět není vypsán
304PD2 Photoshop - základy digitálních triků 2 česky Po
15:40–17:15
Laboratoř dig. kinematogr.
Z 2 2/T Zapsat
306VP Postava česky Z 2 16/S Předmět není vypsán
308PTFIZ3 Postupy a technologie filmového zvuku 3 česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
306PD1 Praktická dramaturgie 1 česky Z 1 26/S Předmět není vypsán
306PD2 Praktická dramaturgie 2 česky Út
13:10–16:25
Učebna KSS 311
ZK 2 26/S Zapsat
302FR Praktická filmová řeč česky Z 1 Předmět není vypsán
301PD Producentská dramaturgie
 
česky St
10:40–13:05
Učebna KSD 434
Z 2 2/T Zapsat
305PEZ Produkce virtuální tvorby česky Z 2 2/T Předmět není vypsán
306PI1 Professional intership 1 anglicky Z 4 100/S Předmět není vypsán
305PO Programování a obchod česky ZK 3 2/T Předmět není vypsán
302PRO1 Projekce KR 1 česky Z 2 26/S Předmět není vypsán
302PRO10 Projekce KR 10 česky Út
18:10–20:35
Projekce FAMU
Z 2 26/S Zapsat
302PRO2 Projekce KR 2 česky Út
18:10–20:35
Projekce FAMU
Z 2 26/S Zapsat
302PRO3 Projekce KR 3 česky Z 2 26/S Předmět není vypsán
302PRO4 Projekce KR 4 česky Út
18:10–20:35
Projekce FAMU
Z 2 26/S Zapsat
302PRO5 Projekce KR 5 česky Z 2 26/S Předmět není vypsán
302PRO6 Projekce KR 6 česky Út
18:10–20:35
Projekce FAMU
Z 2 26/S Zapsat
302PRO7 Projekce KR 7 česky Z 2 26/S Předmět není vypsán
302PRO8 Projekce KR 8 česky Út
18:10–20:35
Projekce FAMU
Z 2 26/S Zapsat
302PRO9 Projekce KR 9 česky Z 2 26/S Předmět není vypsán
373PD1 Projekce a dialogy 1 česky ZK 1 3/T Předmět není vypsán
373PD2 Projekce a dialogy 2 česky Po
19:00–21:25
Městská knihovna - velký sál
ZK 1 3/T Zapsat
373PD3 Projekce a dialogy 3 česky ZK 1 3/T Předmět není vypsán
373PD4 Projekce a dialogy 4 česky Po
19:00–21:25
Městská knihovna - velký sál
ZK 1 3/T Zapsat
373PD5 Projekce a dialogy 5 česky ZK 1 3/T Předmět není vypsán
373PD6 Projekce a dialogy 6 česky Po
19:00–21:25
Městská knihovna - velký sál
ZK 1 3/T Zapsat
303MPASF Práce s archivy na střihovém filmu o Miloši Formanovi česky viz detail Z 1 7/S Zapsat
300PPS1 Práce ve prospěch FAMU 1 česky Z 1 Z 1 Zapsat
300PPS0 Práce ve prospěch FAMU 10 česky Z 10 Z 10 Zapsat
300PPS2 Práce ve prospěch FAMU 2 česky Z 2 Z 2 Zapsat
300PPS3 Práce ve prospěch FAMU 3 česky Z 3 Z 3 Zapsat
300PPS4 Práce ve prospěch FAMU 4 česky Z 4 Z 4 Zapsat
300PPS5 Práce ve prospěch FAMU 5 česky Z 5 Z 5 Zapsat
300PPS6 Práce ve prospěch FAMU 6 česky Z 6 Z 6 Zapsat
300PPS7 Práce ve prospěch FAMU 7 česky Z 7 Z 7 Zapsat
300PPS8 Práce ve prospěch FAMU 8 česky Z 8 Z 8 Zapsat
300PPS9 Práce ve prospěch FAMU 9 česky Z 9 Z 9 Zapsat
305PR1 Právo 1 česky ZK 3 2/T Předmět není vypsán
305PR2 Právo 2 česky Út
10:40–12:15
Učebna 1 (FAMU)
ZK 3 24/S Zapsat
305PR3 Právo 3 česky ZK 3 2/T ZK 3 2/T Předmět není vypsán
306PO3 Psychologie a profil osobnosti 3 česky ZK 2 Předmět není vypsán
306PO1 Psychologie osobnosti 1 česky Z 1 26/S Předmět není vypsán
306PO2 Psychologie osobnosti 2 česky Čt
09:50–13:05
Učebna 6 (FAMU)
ZK 2 26/S Zapsat
305PUBR1 Public Relations 1 česky Z 2 24/S Předmět není vypsán
305PUBR2 Public Relations 2 česky Út
17:20–18:55
Z 2 28/S Zapsat
307HP1 Přednášky hostů 1 česky Z 2 13/S Předmět není vypsán
307HP10 Přednášky hostů 10 česky St
19:00–20:35
Učebna 1 (FAMU)
Z 2 13/S Zapsat
307HP2 Přednášky hostů 2 česky St
19:00–20:35
Učebna 1 (FAMU)
Z 2 13/S Zapsat
307HP3 Přednášky hostů 3 česky Z 2 13/S Předmět není vypsán
307HP4 Přednášky hostů 4 česky St
19:00–20:35
Učebna 1 (FAMU)
Z 2 13/S Zapsat
307HP5 Přednášky hostů 5 česky Z 2 13/S Předmět není vypsán
307HP6 Přednášky hostů 6 česky St
19:00–20:35
Učebna 1 (FAMU)
Z 2 13/S Zapsat
307HP7 Přednášky hostů 7 česky Z 2 13/S Předmět není vypsán
307HP8 Přednášky hostů 8 česky St
19:00–20:35
Učebna 1 (FAMU)
Z 2 13/S Zapsat
307HP9 Přednášky hostů 9 česky Z 2 13/S Předmět není vypsán
373DSK1 Přehled dějin světové kinematografie 1 česky ZK 2 6/T Předmět není vypsán
373DSK2 Přehled dějin světové kinematografie 2 česky viz detail ZK 2 6/T Zapsat
373DSK3 Přehled dějin světové kinematografie 3 česky ZK 2 6/T Předmět není vypsán
373DECK1 Přehled dějin české kinematografie 1 česky ZK 2 6/T Předmět není vypsán
373DECK2 Přehled dějin české kinematografie 2 česky viz detail ZK 2 6/T Zapsat
305DP Přímé daně česky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
373MQOV Queers on The Verge anglicky Předmět není vypsán
373REK Realizace estetických kategorií ve filmu česky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
306RMK1 Reflexe multikulturality a náboženské plurality v současné filmové tvorbě 1 česky Z 2 24/S Předmět není vypsán
306RMK2 Reflexe multikulturality a náboženské plurality v současné filmové tvorbě 2 česky Út
13:10–16:25
Kancelář vedoucího KSS
ZK 2 24/S Zapsat
311SA1 Script Analysis 1 anglicky Čt
14:00–15:35
Učebna 1 (FAMU)
Z 3 2/T Z 3 2/T Zapsat
311SA2 Script Analysis 2 anglicky Po
19:00–22:00
Učebna 1 (FAMU)
ZK 3 2/T Zapsat
302SVK1 Scénografické aspekty a výprava ve světové kinematografii 1 česky Z 1 21/S Předmět není vypsán
302SAV2 Scénografické aspekty a výprava ve světové kinematografii 2 česky Út
12:20–14:45
Projekce FAMU
Z 2 21/S Zapsat
302SVK3 Scénografické aspekty a výprava ve světové kinematografii 3 česky Z 1 21/S Předmět není vypsán
302SAV4 Scénografické aspekty a výprava ve světové kinematografii 4 česky Út
12:20–14:45
Projekce FAMU
Z 2 21/S Zapsat
373SAF Seminář analýzy filmu česky St
09:00–11:45
Projekce FAMU
Z 1 3/T Zapsat
373SAVA Seminář audiovizuální analýzy česky ZK 3 2/T Předmět není vypsán
373SFA Seminář filmové analýzy česky Po
16:30–18:05
Učebna CAS 423
ZK 3 2/T Zapsat
373SKS1 Seminář kritiky a stylistiky 1 česky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
373SKS2 Seminář kritiky a stylistiky 2 česky Po
14:50–16:25
Učebna 7 (FAMU)
ZK 2 2/T Zapsat
302RPH1 Seminář režie - práce s hercem 1 česky ZK 2 3/T Předmět není vypsán
373SVK Seminář vystavování a kurátorství česky Čt
12:20–13:55
Učebna CAS 423
Z 1 2/T Zapsat
309SOS Seminář: Obrázkový technický scénář česky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
373SS3 Sound on Screen 3 anglicky, česky Čt
19:00–21:00
Projekce FAMU
Z 1 12/S Zapsat
373SF1 Současná filosofie 1 česky Z 2 2/T Předmět není vypsán
373SF2 Současná filosofie 2 česky Po
17:30–19:00
FF UK - učebna 217
Z 2 2/T Zapsat
309MSAA Současné autorská animace v praxi: loutka, kresba, rotoskopie anglicky, česky Z 2 7/D Předmět není vypsán
306MEO3 Střih trailerů projektů na workshopu Ex Oriente Film 3 anglicky Z 2 2/D Předmět není vypsán
301SVL1 Světová literatura 1 česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
301SVL2 Světová literatura 2 česky Út
10:40–12:15
Učebna 7 (FAMU)
ZK 2 2/T Zapsat
301SVL3 Světová literatura 3 česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
301SVL4 Světová literatura 4 česky Čt
14:00–15:35
Učebna KSD 432
ZK 2 2/T Zapsat
306TV Technology - video anglicky Z 2 26/S Předmět není vypsán
305TST1 Televizní seminář a trendy televizních formátů 1 česky ZK 3 2/T Předmět není vypsán
306TETE Televizní technika a technologie česky Út
09:00–10:35
Učebna 1 (FAMU)
ZK 2 2/T Zapsat
308TFIH1 Teorie filmové hudby 1 česky Z 1 14/S Předmět není vypsán
308TFIH2 Teorie filmové hudby 2 česky Út
16:30–17:15
Učebna 5 (FAMU)
ZK 1 12/S Zapsat
301TCP Tvůrčí čtení a psaní česky 10:30–12:00
Učebna KSD 434
Z 1 2/T Zapsat
373UPO Umění pohyblivého obrazu česky Z 2 2/T Předmět není vypsán
373MUGE1 Unity Game Engine pro uměleckou tvorbu 1 anglicky, česky Z 2 40/S Předmět není vypsán
373MUGE2 Unity Game Engine pro uměleckou tvorbu 2 anglicky, česky viz detail Z 2 3/T Zapsat
304VEF1 Vizuální efekty ve filmu a televizi 1 česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
304VEF2 Vizuální efekty ve filmu a televizi 2 česky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
304VEF3 Vizuální efekty ve filmu a televizi 3 česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
304VEF4 Vizuální efekty ve filmu a televizi 4 česky St
15:40–17:15
Laboratoř dig. kinematogr.
ZK 2 2/T Zapsat
300MVPA Vliv psychomotorických aspektů na odolnost organismu vůči stresu česky Předmět není vypsán
300MVPP Vstupní projekce prvního ročníku česky Z 1 6/H Předmět není vypsán
301DL1 Vybrané kapitoly světové literatury 1 česky Z 2 2/T Předmět není vypsán
301DL2 Vybrané kapitoly světové literatury 2
 
česky Z 2 2/T Zapsat
301DD Vybrané kapitoly z dějin divadla česky Z 2 2/T Předmět není vypsán
301DD2 Vybrané kapitoly z dějin divadla 2 česky St
16:30–18:05
Učebna 2 (FAMU)
Z 2 2/T Zapsat
305MNFA Využití archivních materiálů ve filmech
 
česky

Zapsat
305VROT Vznik a reflexe odborného textu česky Z 2 2/T Předmět není vypsán
303VPD1 Výrazové prostředky v dokumentárním filmu 1 česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
303VPD2 Výrazové prostředky v dokumentárním filmu 2 česky Po
15:40–17:15
Sborovna KDT 211
ZK 2 2/T Zapsat
373VU1 Výtvarné umění 1 česky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
373VU2 Výtvarné umění 2 česky Čt
15:40–17:15
Učebna 1 (FAMU)
ZK 2 2/T Zapsat
301VD Vývoj a dramaturgie TV forem česky Z 2 2/T Předmět není vypsán
373VPH Vývoj počítačových her česky Z 2 4/T Předmět není vypsán
373MLVL Workshop Laurent Van Lancker: film, antropologie anglicky Z 1 6/S Předmět není vypsán
303MWOMP Workshop Mikael Opstrup: pitching dokumentárních filmů anglicky, česky 10:00–17:00
Učebna KDT 217
Z 1 7/S Zapsat
300ZS1 Zahraniční stáž 1 česky Z 1 Z 1 Zapsat
300ZS10 Zahraniční stáž 10 česky Z 10 Z 10 Zapsat
300ZS15 Zahraniční stáž 15 česky Z 15 Z 15 Zapsat
300ZS2 Zahraniční stáž 2 česky Z 2 Z 2 Zapsat
300ZS20 Zahraniční stáž 20 česky Z 20 Z 20 Zapsat
300ZS25 Zahraniční stáž 25 česky Z 25 Z 25 Zapsat
300ZS3 Zahraniční stáž 3 česky Z 3 Z 3 Zapsat
300ZS30 Zahraniční stáž 30 česky Z 30 Z 30 Zapsat
308ZHDA Zvuková dramaturgie AV díla česky viz detail ZK 2 2/T Zapsat
308ZEK Zvuková ekologie a Soundscape česky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
308ZH Základy hudby česky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
308ZTEZ Základy tvorby elektroakustického zvuku česky St
16:30–18:05
MIDI KZT
Z 1 2/T Zapsat
300FFCF Český film 70.-90. let česky ZK 4 Předmět není vypsán
300FFCT Čtení k filmovým teoriím A česky Z,ZK 6 Předmět není vypsán
305SAT1 Šíření audiovizuální tvorby 1 česky Út
16:30–18:05
Místnost pedagogů KP
Z 2 2/T Zapsat
305SAT2 Šíření audiovizuální tvorby 2 česky ZK 3 24/S Předmět není vypsán
373MZARS Žižkov - Artist run spaces česky Z 1 6/S Předmět není vypsán
308ZAF1 Žánrové filmy 1 česky ZK 2 26/S Předmět není vypsán
308ZAF2 Žánrové filmy 2 česky viz detail ZK 2 26/S Zapsat
303ZSD1 Žánrové spektrum v dokumentárním filmu 1 česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
303ZSD2 Žánrové spektrum v dokumentárním filmu 2 česky Čt
15:40–17:15
Učebna KDT 217
ZK 2 2/T Zapsat