Volitelné předměty FAMU

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
312AGPH2 Animace a grafika v počítačových hrách 2 česky St
14:00–15:35
Učebna HD-1
Z 2 20PS+8CS
305APR1 Autorské právo 1 česky Z 1 2T
373FAE2 Avantgardní a experimentální film 2 česky St
14:50–18:05
Projekce FAMU
ZK 3 4PT
311CEW Central European Cinemas within the Context of the World Cinema anglicky ZK 3 4T
304CCTH1 Cinematography Theory 1_2K anglicky ZK 2 2T
311CIRM Circulating within The Modern Cinematic Image anglicky ZK 3 4T
311CTP1 Cultural Topography of Prague 1 anglicky Z 1 30S
311CTP2 Cultural Topography of Prague 2 anglicky
09:30–13:00
Z 1 25S
312DGH Digital Game Histories anglicky ZK 2 2PT
304EDW2 Digital Workflow 2 česky ZK 2 2T
303MDOKI Dok.incubator zblízka česky viz detail Z 2 6SS
303DOKS1 Dokumentaristický seminář 1 česky Z 2 3ST
303DOKS10 Dokumentaristický seminář 10 česky Út
16:30–18:55
Učebna KDT 217
Z 2 3ST
303DOKS2 Dokumentaristický seminář 2 česky Út
16:30–18:55
Učebna KDT 217
Z 2 3ST
303DOKS3 Dokumentaristický seminář 3 česky Z 2 3ST
303DOKS4 Dokumentaristický seminář 4 česky Út
16:30–18:55
Učebna KDT 217
Z 2 3ST
303DOKS5 Dokumentaristický seminář 5 česky Z 2 3ST
303DOKS6 Dokumentaristický seminář 6 česky Út
16:30–18:55
Učebna KDT 217
Z 2 3ST
303DOKS7 Dokumentaristický seminář 7 česky Z 2 3ST
303DOKS8 Dokumentaristický seminář 8 česky Út
16:30–18:55
Učebna KDT 217
Z 2 3ST
303DOKS9 Dokumentaristický seminář 9 česky Z 2 3ST
300MDFVV Dokumentární film jako nástroj vědeckého výzkumu i umělecký projev česky 14:30–21:30
Z 1 30SS
307DT1 Dějiny a teorie fotografie 1 česky ZK 4 4T
307DT2 Dějiny a teorie fotografie 2 česky St
14:50–18:05
Učebna 1 (FAMU)
ZK 4 4T
373DFT1 Dějiny audiovizuálních teorií 1 česky ZK 3 12PS + 12SS
373DFT2 Dějiny audiovizuálních teorií 2 česky Po
12:20–13:55
Učebna 7 (FAMU)
ZK 3 14PS + 14SS
303DDF1 Dějiny dokumentárního filmu 1 česky ZK 3 4PT
303DDF2 Dějiny dokumentárního filmu 2 česky St
14:50–18:05
Učebna KDT 217
ZK 3 4PT
308DH1 Dějiny hudby 1 česky Z 1 2PT
308DH2 Dějiny hudby 2 česky St
14:50–16:25
Seminárka KZT
ZK 2 2PT
373DNM1 Dějiny nových médií 1 anglicky, česky ZK 3 4PT
373DNM2 Dějiny nových médií 2 česky St
14:50–18:05
Učebna 6 (FAMU)
ZK 3 4PT
306EC1 Editing cooperation 1 anglicky Z 8 200S
306EC2 Editing cooperation 2 anglicky Z 8 200S
305EK1 Ekonomie 1 Mikroekonomie česky ZK 2 2T
305EK2 Ekonomie 2 Makroekonomie česky Út
16:30–18:05
Učebna KP 334 (FAMU)
ZK 2 2T
303MEOFE Ex Oriente Film a East Doc Forum 2022 anglicky
Z 2 8SS
300FVOD FAMU VOD česky 19:00–20:00
Z 1 30S Z 1 30S
305FF2 FAMUFEST - asistence česky Z 2 0S Z 2 0S
305FF1 FAMUFEST - výpomoc česky Z 1 0S Z 1 0S
305FF5 FAMUFEST - zástupce česky Z 5 0S Z 5 0S
303FS Festivalové strategie a základy know-how film industry česky St
13:10–14:45
Učebna KDT 217
Z 2 16SS
311FSF1 Film Style and Form 1 anglicky ZK 3 4/W
311FSF2 Film Style and Form 2 anglicky Po
17:20–18:55
Učebna 1 (FAMU)
ZK 3 4/W
308FAZ2 Film a život 2 česky St
18:10–19:45
Učebna 4 (FAMU)
Z 1 14 SS
305FTS1 Filmová a televizní scénografie 1 česky Z 1 12S
305FTS2 Filmová a televizní scénografie 2 česky St
15:40–17:15
Místnost pedagogů KP
Z 1 14S
304FIL1 Filmová laboratoř 1 česky ZK 2 2T
304FITE Filmová technika a technologie česky ZK 2 2T
302FIRE1 Filmová řeč 1 česky Z 1 2PT
302FIRE2 Filmová řeč 2 česky Po
17:20–18:55
Seminární místnost KR 240
ZK 2 2PT
305VFM Filmový masterclass anglicky, česky Z 2 36S
373GE1 Game Engine pro uměleckou tvorbu 1 česky Z 1 4SO
373GE2 Game Engine pro uměleckou tvorbu 2 česky Čt
09:50–13:05
Studio FAMU - VR LAB
ZK 1 4SO
312GAAH Game art a artové hry česky Út
14:00–15:35
Učebna HD-1
ZK 2 24PS ZK 2 24PS
312GPH Gender a počítačové hry česky Út
12:20–13:55
Učebna HD-1
ZK 2 28PS
305MGF Green filming v praxi česky Z 1 3S
309HM4 Herectví 4 - Stavba gagu česky Z 1 12PS+12CS
309HM5 Herectví 5 - Animace a herectví česky Z 1 15PS+10CS
303MHEPK Herectví před kamerou česky Z 1 6SS
312HS1 Herní scenáristika 1 česky Z 2 2ST
312HS2 Herní scenáristika 2 česky St
09:50–11:25
Učebna HD-1
Z 2 2ST
312HT1 Herní teorie 1 česky St
15:40–17:15
Učebna HD-1
ZK 2 20PS+6SS
307EDT1 History and Theory of Photography 1 anglicky ZK 4 4T
311HDCG History, Development and Characteristic of Genres anglicky ZK 3 2T
373HV Hudba a vizualita: kapitoly z dějin hudby na pozadí vývoje vnímání česky Po
16:30–18:00
ZK 2 2PT
305MHB Hudební banka a její využití ve filmové praxi česky Z 1 2S
373IS1 Imaginární světy 1 česky ZK 2 2PT
373IS2 Imaginární světy 2 česky Čt
17:20–18:55
Učebna 1 (FAMU)
ZK 2 2PT
308IZT Interaktivní zvuková tvorba česky
373ITT1 Intermediální tvorba a technologie 1 česky ZK 3 6T
373ITTE1 Intermediální tvorba a technologie 1 česky Z 2 4DT
373ITT2 Intermediální tvorba a technologie 2 česky
12:45–16:00
Institut intermédií - Dejvice
ZK 3 6T
373ITTE2 Intermediální tvorba a technologie 2 česky
12:45–16:00
Institut intermédií - Dejvice
Z 2 4DT
303INP Investigativní postupy a dokumentární film česky Z 2 18SS
303MJSCS Jeden svět 2022 – Cesty svobody anglicky, česky 17:00–18:30
Učebna 1 (FAMU)
Z 1 6SS
304KO Kamera - oko česky Po
19:00–21:25
Sborovna KK
Z 1 3T
306KDSS Kapitoly z dějin střihové skladby česky Čt
18:10–20:35
Učebna KSS 311
Z 2 2PT
306KDSS1 Kapitoly z dějin střihové skladby 1 česky Čt
18:10–20:35
Učebna KSS 311
Z 2 2PT
306KDSS2 Kapitoly z dějin střihové skladby 2 česky Čt
18:10–20:35
Učebna KSS 311
Z 2 2PT
306KDSS3 Kapitoly z dějin střihové skladby 3 česky Čt
18:10–20:35
Učebna KSS 311
Z 2 2PT
306KDSS4 Kapitoly z dějin střihové skladby 4 česky Z 2 2ST
306KDSS5 Kapitoly z dějin střihové skladby 5 česky Z 2 2ST
312KHD1 Kapitoly z herního designu 1 česky Z 3 20PS+4CS
312KHD2 Kapitoly z herního designu 2 česky Út
15:40–17:15
Učebna HD-1
Z 3 24PS+4CS
303MKAFO Komunikace vědy na festivalu AFO anglicky, česky viz detail Z 2 16SS
373KD1 Konzultační dílna CAS 1 česky Z 1 12DS Z 1 12DS
373KD2 Konzultační dílna CAS 2 česky Z 1 12DS Z 1 12DS
303KD1 Konzultační dílna KDT 1 česky Z 1 9SS
303KD2 Konzultační dílna KDT 2 česky Z 1 9SS
301KD1 Konzultační dílna KSD 1 česky Z 1 9S
306KD1 Konzultační dílna KSS 1 česky Z 1 9S
306KD2 Konzultační dílna KSS 2 česky Z 1 9S
302KSSR Krátký film – spolupráce scenáristy a režiséra česky Z 2 3T
304MLFS Large Fromat Sensor and its Impact on Film Language anglicky Z 1 3S
303LET Letopis česky Z 3 30CS
301LF1 Literatura ve filmu 1 česky Z 1 3ST
301LF2 Literatura ve filmu 2 česky viz detail ZK 2 3ST
303MMSHT Masterclass Sheyla Hayman: Technology and the Human anglicky 14:15–18:00
Projekce FAMU
Z 1 4SS
300MPMDW Mentoringový program Michaël Dudok de Wit: Masterclass a filmové projekce s Q&A anglicky 09:30–16:50
Z 1 30SS
300MMFS Mezifakultní spolupráce
 
česky
373MOM1 Moc obrazu, obraz moci 1 česky Z 2 2T
373MOM2 Moc obrazu, obraz moci 2 česky St
16:30–18:05
Učebna 7 (FAMU)
ZK 2 2T
301MCL1 Moderní literatura 1 česky Po
15:40–17:15
Učebna 4 (FAMU)
Z 1 2T
301ML2 Moderní literatura 2 česky Z 2 2T
309MAN2 Možnosti animace 2 česky St
15:40–17:15
Učebna KAT 415
ZK 2 28PS
373NMM1 Myšlení a média 1 česky Z 2 2ST
373NMM2 Myšlení a média 2 česky Čt
14:00–15:35
Učebna 2 (FAMU)
ZK 2 2ST
373NSON1 NARRA - Struktury Otevřené narace v teorii a praxi 1 anglicky Z 2 4ST
303MDOET Na vlastní kůži - etika v dokumentárním filmu česky 10:00–17:00
Učebna 1 (FAMU)
Z 1 7SS
305DN Nepřímé daně česky St
19:00–20:35
Místnost pedagogů KP
ZK 2 2T
303NFK1 Non-fiction kamera: nové trendy 1 česky Z 1 18SS
303NFK2 Non-fiction kamera: nové trendy 2 česky Z 1 18SS
306OSE1 Oborový seminář 1 česky Z 1 26S
306OSE2 Oborový seminář 2 česky Út
18:10–21:25
Projekce FAMU
Z 1 26S
306OSE7 Oborový seminář 7 česky Z 1 26S
306OSE8 Oborový seminář 8 česky Út
18:10–21:25
Projekce FAMU
Z 1 26S
301OSKSD1 Oborový seminář KSD 1 česky Z 1 4O
301OSKSD10 Oborový seminář KSD 10 česky St
18:10–20:35
Učebna 7 (FAMU)
Z 1 4O
301OSKSD2 Oborový seminář KSD 2 česky St
18:10–20:35
Učebna 7 (FAMU)
Z 1 4O
301OSKSD3 Oborový seminář KSD 3 česky Z 1 4O
301OSKSD4 Oborový seminář KSD 4 česky St
18:10–20:35
Učebna 7 (FAMU)
Z 1 4O
301OSKSD5 Oborový seminář KSD 5 česky Z 1 4O
301OSKSD6 Oborový seminář KSD 6 česky St
18:10–20:35
Učebna 7 (FAMU)
Z 1 4O
301OSKSD7 Oborový seminář KSD 7 česky Z 1 4O
301OSKSD8 Oborový seminář KSD 8 česky St
18:10–20:35
Učebna 7 (FAMU)
Z 1 4O
301OSKSD9 Oborový seminář KSD 9 česky Z 1 4O
306OS1 Oborový seminář KSS 1 česky Z 1 26S
306OS2 Oborový seminář KSS 2 česky Út
18:10–21:25
Projekce FAMU
Z 1 26S
306OS3 Oborový seminář KSS 3 česky Z 1 26S
306OS4 Oborový seminář KSS 4 česky Út
18:10–21:25
Projekce FAMU
Z 1 26S
306OS7 Oborový seminář KSS 7 česky Z 1 26S
306OS8 Oborový seminář KSS 8 česky Út
18:10–21:25
Projekce FAMU
Z 1 26S
306OSP1 Oborový seminář KSS pro první ročník 1 česky Z 1 26S
303OS1 Otevřený seminář 1 česky Z 1 2ST
303OS2 Otevřený seminář 2 česky Út
19:00–20:35
Učebna KDT 217
Z 1 2ST
303MPNLR Patologie normality a léčba radikalitou česky Z 2 10SS
300MPCP Pedro Costa představuje vlastní tvorbu a filmy spřízněných autorů anglicky Z 1 30SS
304PD1 Photoshop - základy digitálních triků 1 česky Z 2 2T
304PD2 Photoshop - základy digitálních triků 2 česky Po
15:40–17:15
Laboratoř dig. kinematogr.
Z 2 2T
307EPC1 Picture and its context 1 anglicky Z 2
307EPC2 Picture and its context 2 anglicky Čt
09:50–12:15
Projekce FAMU
Z 2 2T
373PI1 Politiky infrastruktur 1 česky Z 2 2ST
373PI2 Politiky infrastruktur 2 česky St
10:40–12:15
Učebna 6 (FAMU)
Z 2 2ST
308PTFIZ3 Postupy a technologie filmového zvuku 3 česky Z 1 2T
303MEDP Procházka East Doc Platformou anglicky, česky viz detail Z 1 8SS
301PRDR Producentská dramaturgie česky St
10:40–13:05
Učebna KSD 434
Z 3 2T
305PDD Producentská dramaturgie audiovizuálního díla česky Út
11:30–13:05
Místnost pedagogů KP
Z 1 14S
302PRR1 Projekce KR 1 česky Z 2 26PS
302PRR10 Projekce KR 10 česky Út
18:10–20:35
Projekce FAMU
ZK 2 26S
302PRR2 Projekce KR 2 česky Út
18:10–20:35
Projekce FAMU
ZK 2 26PS
302PRR3 Projekce KR 3 česky Z 2 26PS
302PRR4 Projekce KR 4 česky Út
18:10–20:35
Projekce FAMU
ZK 2 26PS
302PRR5 Projekce KR 5 česky Z 2 26PS
302PRR6 Projekce KR 6 česky Út
18:10–20:35
Projekce FAMU
ZK 2 26PS
302PRR7 Projekce KR 7 česky Z 2 26SS
302PRR8 Projekce KR 8 česky Út
18:10–20:35
Projekce FAMU
ZK 2 26SS
302PRR9 Projekce KR 9 česky Z 2 26S
373PD1 Projekce a dialogy 1 česky ZK 1 2PT
373PD2 Projekce a dialogy 2 česky Po
19:00–21:25
Městská knihovna - velký sál
ZK 1 2PT
373PD3 Projekce a dialogy 3 česky ZK 1 2PT
373PD4 Projekce a dialogy 4 česky Po
19:00–21:25
Městská knihovna - velký sál
ZK 1 2PT
373PD5 Projekce a dialogy 5 česky ZK 1 2PT
373PD6 Projekce a dialogy 6 česky Po
19:00–21:25
Městská knihovna - velký sál
ZK 1 2PT
302PAF5 Projekce současného autorského filmu - filmová řeč 1 česky Z 2 2ST
302PAF1 Projekce současného autorského filmu - filmová řeč 1 česky Z 2 2PT
302PAF6 Projekce současného autorského filmu - filmová řeč 2 česky Út
15:00–17:25
Projekce FAMU
Z 2 2ST
302PAF2 Projekce současného autorského filmu - filmová řeč 2 česky Út
15:00–17:25
Projekce FAMU
Z 2 2PT
302PAF7 Projekce současného autorského filmu - filmová řeč 3 česky Z 2 2T
302PAF3 Projekce současného autorského filmu - filmová řeč 3 česky Z 2 2PT
302PAF8 Projekce současného autorského filmu - filmová řeč 4 česky Út
15:00–17:25
Projekce FAMU
Z 2 2T
302PAF4 Projekce současného autorského filmu - filmová řeč 4 česky Út
15:00–17:25
Projekce FAMU
Z 2 2PT
300PPS1 Práce ve prospěch FAMU 1 česky Z 1 Z 1
305PR1 Právo 1 česky ZK 3 2T
305PR2 Právo 2 česky Út
10:40–12:15
Učebna 1 (FAMU)
ZK 3 2T
305PR3 Právo 3 česky ZK 3 2T
305PR4 Právo 4 česky ZK 3 2T
303PRAD Právo pro dokumentaristy česky Z 2 12SS
307HP1 Přednášky hostů 1 česky Z 2 13S
307HP10 Přednášky hostů 10 česky St
19:00–20:35
Učebna 1 (FAMU)
Z 2 13S
307HP2 Přednášky hostů 2 česky St
19:00–20:35
Učebna 1 (FAMU)
Z 2 13S
307HP3 Přednášky hostů 3 česky Z 2 13S
307HP4 Přednášky hostů 4 česky St
19:00–20:35
Učebna 1 (FAMU)
Z 2 13S
307HP5 Přednášky hostů 5 česky Z 2 13S
307HP6 Přednášky hostů 6 česky St
19:00–20:35
Učebna 1 (FAMU)
Z 2 13S
307HP9 Přednášky hostů 9 česky Z 2 13S
373DSVK1 Přehled dějin světové kinematografie 1 česky ZK 3 6PT
373DSVK2 Přehled dějin světové kinematografie 2 česky viz detail ZK 3 6PT
373DSVK3 Přehled dějin světové kinematografie 3 česky ZK 3 6PT
373DCEK1 Přehled dějin české kinematografie 1 česky ZK 3 6PT
373DCEK2 Přehled dějin české kinematografie 2 česky viz detail ZK 3 6PT
303MPONA Příprava a organizace natáčení v ateliéru anglicky, česky Z 1 3SS
373REK Realizace estetických kategorií ve filmu česky ZK 2 2PT
311MRSW Retro Sci-fi Workshop with Tan Bee Thiam and Looi Wan Ping anglicky 09:00–16:00
Učebna 1 (FAMU)
Z 1 8SS
303REAR Rešerše archivních materiálů a jejich využití v dokumentárním filmu česky Z 2 16SS
305MSF SCOROFILM - Konference na téma filmové hudby česky Z 1 12S
311SA1 Script Analysis 1 anglicky Z 3 3T Z 3 3T
311SAL2 Script Analysis 2 anglicky Út
10:40–13:55
Učebna 2 (FAMU)
ZK 3 3T
302SAV1 Scénografické aspekty a výprava ve světové kinematografii 1 česky Z 2 3SO
302SAV2 Scénografické aspekty a výprava ve světové kinematografii 2 česky Út
12:20–14:45
Projekce FAMU
Z 2 21S
302SAV3 Scénografické aspekty a výprava ve světové kinematografii 3 česky Z 2 3SO
302SAV4 Scénografické aspekty a výprava ve světové kinematografii 4 česky Út
12:20–14:45
Projekce FAMU
Z 2 21S
300MSDF Scénáristika a dramaturgie ve filmu a televizi česky 14:00–15:30
Učebna 4 (FAMU)
Z 1 16PS
373SKV Seminář kurátorství a vystavování česky Z 2 2ST
304MSTE Seminář s Tomášem Etzlerem anglicky 13:00–16:30
Projekce FAMU
Z 1 6P
311FIA1 Shooting exercise of FI - assistance 1 anglicky Z 1 24P Z 1 24P
311FIA2 Shooting exercise of FI - assistance 2 anglicky Z 2 48P Z 2 48P
311FIA3 Shooting exercise of FI - assistance 3 anglicky Z 3 72P Z 3 72P
311FIA4 Shooting exercise of FI - assistance 4 anglicky Z 4 96P Z 4 96P
305SHR Showrunners anglicky, česky Z 1 2T
373SOS Sound on Screen anglicky, česky Z 1 25SS Z 1 25SS
373SF1 Současná filosofie 1 česky Z 2 2PT
373SF2 Současná filosofie 2 česky Po
17:30–19:00
FF UK - učebna 217
Z 2 2PT
308SFF Současný francouzský film česky Čt
13:10–14:45
ZK 2 26S
303STF2 Stereotypy ve filmu 2 česky ZK 2 10SS
306SVE1 Světlozpyt 1 česky Út
18:10–21:25
Učebna KSS 311
Z 2 26SS
306SVE2 Světlozpyt 2 česky Út
18:10–21:25
Učebna KSS 311
Z 2 26SS
301SVL1 Světová literatura 1 česky Z 1 2T
301SVL2 Světová literatura 2 česky Po
13:10–14:45
Učebna 4 (FAMU)
ZK 2 2T
301SVL3 Světová literatura 3 česky Z 1 2T
301SVL4 Světová literatura 4 česky St
15:40–17:15
Učebna KSD 432
ZK 2 2T
306TETE Televizní technika a technologie česky Út
09:00–10:35
Učebna 1 (FAMU)
ZK 2 2T
308TFIH1 Teorie filmové hudby 1 česky Z 1 14S
308TFIH2 Teorie filmové hudby 2 česky Út
16:30–17:15
Učebna 5 (FAMU)
ZK 1 12S
312TIM Teorie interaktivních médií česky Z 2 18PS+6SS
301MSK Téma stalkingu v kinematografii česky 10:00–12:00
Učebna 7 (FAMU)
Z 1
373VR1 Virtuální realita 1 česky Z 2 4DO
373VR2 Virtuální realita 2 česky Čt
09:50–13:05
Studio FAMU - VR LAB
ZK 2 4DO
304VEF1 Vizuální efekty ve filmu a televizi 1 česky Z 1 2T
304VEF2 Vizuální efekty ve filmu a televizi 2 česky ZK 2 2T
304VEF3 Vizuální efekty ve filmu a televizi 3 česky Z 1 2T
304VEF4 Vizuální efekty ve filmu a televizi 4 česky St
10:40–12:15
Laboratoř dig. kinematogr.
ZK 2 2T
303VPD1 Výrazové prostředky v dokumentárním filmu 1 česky Z 1 2ST
303VPD2 Výrazové prostředky v dokumentárním filmu 2 česky Po
15:40–17:15
Sborovna KDT 211
ZK 2 2ST
373VU1 Výtvarné umění 1 česky ZK 2 2PT
301VDTV Vývoj a dramaturgie TV forem česky Z 3 2ST
312VPH Vývoj počítačových her česky
10:40–14:00
MFF UK-S3
ZK 6 46PS+90CS
300MVD Vývojová dílna anglicky 14:00–17:00
Učebna 6 (FAMU)
Z 1 18PS
308ZH Základy hudby česky St
16:30–18:05
Seminárka KZT
ZK 2 2T
303MZOM Základy organizace materiálu ve střižně česky viz detail Z 1 7SS
308ZTEZ Základy tvorby elektroakustického zvuku česky Z 1 2T
303MKONS Česká konspirační filmová tvorba v kontextech česky 10:00–17:00
Učebna KDT 217
Z 1 7SS
303MCAF Český amatérský film – kulturní fenomén česky 10:00–17:00
Projekce FAMU
Z 1 7SS
308ZAF2 Žánrové filmy 2 česky Čt
14:50–18:05
Projekce FAMU
ZK 2 26S
303ZAS1 Žánrové spektrum v dokumentárním filmu 1 česky ZK 2 2ST
303ZAS2 Žánrové spektrum v dokumentárním filmu 2 česky Čt
15:40–17:15
Učebna KDT 217
ZK 2 2ST