Volitelné předměty FAMU

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
308MCHION Audio-vize: vzájemný vliv auditivních a vizuálních vjemů (ve filmu a dalších audiovizuálních formác česky viz detail Z 1
311CEW Central European Cinemas within the Context of the World Cinema anglicky St
09:00–12:15
Učebna 3 (FAMU)
ZK 3 4T ZK 3 4T
311CMCI Circulating within The Modern Cinematic Image anglicky Út
08:30–11:25
Projekce FAMU
ZK 4 4T
311CTP1 Cultural Topography of Prague 1 anglicky
09:30–14:00
Z 1 30S
304EDW2 Digital Workflow 2 česky St
16:30–18:05
Laboratoř dig. kinematogr.
ZK 2 2T
306MDRW Documentary rough-cut workshop dok.incubator anglicky viz detail Z 2 2/D
303DOKS1 Dokumentaristický seminář 1 česky Út
16:30–18:55
Učebna KDT 217
Z 2 3T
303DOKS3 Dokumentaristický seminář 3 česky Út
16:30–18:55
Učebna KDT 217
Z 2 3T
303DOKS5 Dokumentaristický seminář 5 česky Út
16:30–18:55
Učebna KDT 217
Z 2 3T
303DOKS7 Dokumentaristický seminář 7 česky Út
16:30–18:55
Učebna KDT 217
Z 2 3T
303DOKS9 Dokumentaristický seminář 9 česky Út
16:30–18:55
Učebna KDT 217
Z 2 3T
307DT1 Dějiny a teorie fotografie 1 česky St
14:50–18:05
Učebna 1 (FAMU)
ZK 4 4T
373DVU3 Dějiny a teorie výtvarného umění a architektury 3 česky Čt
17:20–18:55
Učebna 7 (FAMU)
Z 1 2T
373DFT1 Dějiny audiovizuálních teorií 1 česky Po
12:20–13:55
Učebna 7 (FAMU)
ZK 3 2T
303DDF1 Dějiny dokumentárního filmu 1 česky St
14:50–18:05
Učebna KDT 217
ZK 3 4T
308DH1 Dějiny hudby 1 česky St
14:50–16:25
Seminárka KZT
Z 1 2T
373EF Experimentální film česky St
14:50–18:05
Projekce FAMU
ZK 3 4T
305MTW FAMUFEST Meets the World anglicky viz detail Z 1 5S
308FZ Film a život česky Čt
19:00–20:35
Z 1 14S Z 1 14S
305FTS1 Filmová a televizní scénografie 1 česky Út
12:20–13:55
Místnost pedagogů KP
Z 1 12S
304FIL1 Filmová laboratoř 1 česky
09:00–10:35
Učebna B KK
ZK 2 2T
304FITE Filmová technika a technologie česky Út
09:00–10:35
Učebna 1 (FAMU)
ZK 2 2T
302FIRE1 Filmová řeč 1 česky Po
17:20–18:55
Seminární místnost KR 240
Z 1 2T
302FIRE2 Filmová řeč 2
 
česky ZK 2 2T
305FM1 Filmový marketing 1 česky Út
10:40–12:15
Učebna 6 (FAMU)
Z 2 2T
305FMC Filmový masterclass anglicky, česky viz detail Z 4 36S
306GFJ2 Gramatika filmového jazyka 2 česky Út
14:50–17:15
Kancelář vedoucího KSS
ZK 2 2T
306GFJ4 Gramatika filmového jazyka 4 česky Út
14:50–17:15
Učebna 6 (FAMU)
ZK 3 26T
311GL1 Guest Lecture 1 anglicky Z 1 18S
309HM2 Herectví 2 - Tvorba charakteru česky viz detail Z 1 15PS+10CS
309HM4 Herectví 4 - Stavba gagu česky viz detail Z 1 12PS+12CS
309HM5 Herectví 5 - Animace a herectví česky viz detail Z 1 3/D
305HSZ Historie a současnost televizních žánrů česky Po
16:30–18:05
Učebna 6 (FAMU)
Z 1 2T
307EDT1 History and Theory of Photography 1 anglicky Po
13:10–16:25
Učebna KF 112
ZK 4 4T
311HAN History of Animation anglicky Po
10:40–12:15
Učebna 3 (FAMU)
ZK 3 2T ZK 3 2T
308HNA Hudební nauka česky Čt
17:20–18:55
Učebna 5 (FAMU)
ZK 1 13S
373IS1 Imaginární světy 1 česky Čt
17:20–18:55
Učebna 1 (FAMU)
ZK 2 2T
373MISA Immersive Spatial Audio with Paul Geluso anglicky viz detail Z 1 26S
303MIFCH Independent Filmmaking in China Nowadays anglicky 10:00–17:00
Projekce FAMU
Z 1 7S
373ITT1 Intermediální tvorba a technologie 1 česky
12:45–16:00
Institut intermédií - Dejvice
ZK 3 6T
303INP Investigativní postupy a dokumentární film česky St
18:10–20:35
Učebna KDT 217
Z 2 18S
306MJMC Juan Mora Catlett anglicky, česky viz detail Z 1
373KD1 Konzultační dílna CAS 1 česky Z 1 9S Z 1 9S
373KD2 Konzultační dílna CAS 2 česky Z 1 9S Z 1 9S
303KD1 Konzultační dílna KDT 1 česky Z 1 9S
301KD1 Konzultační dílna KSD 1 česky Z 1 9S
306KD1 Konzultační dílna KSS 1 česky Z 1 9S
373KNM Kurz nekritického myšlení česky Čt
15:30–17:00
Učebna TR-336
Z 1 18S
301LF1 Literatura ve filmu 1 česky viz detail Z 1 3T
305MONS Marketing - orientace na spotřebitele česky Út
12:20–13:55
Učebna KP 330
ZK 3 2T
373MOM1 Moc obrazu, obraz moci 1 česky St
16:30–18:05
Učebna 7 (FAMU)
Z 2 2T
301ML2 Moderní literatura 2 česky Po
15:40–17:15
Učebna KSD 432
Z 2 2T
303MMPD Multimediální projekty - dokument v prostoru česky 10:00–17:00
Učebna KDT 217
Z 1 7S
373NMM1 Myšlení a média 1 česky Čt
13:10–14:45
Učebna 2 (FAMU)
Z 2 2T
303NFK1 Non-fiction kamera: nové trendy 1 česky St
18:10–20:35
Učebna KDT 217
Z 1 18S
303NFK2 Non-fiction kamera: nové trendy 2 česky St
18:10–20:35
Učebna KDT 217
Z 1 18S
301OSKSD1 Oborový seminář KSD 1 česky St
18:10–20:35
Učebna 7 (FAMU)
Z 1 4O
301OSKSD3 Oborový seminář KSD 3 česky St
18:10–20:35
Učebna 7 (FAMU)
Z 1 4O
301OSKSD5 Oborový seminář KSD 5 česky St
18:10–20:35
Učebna 7 (FAMU)
Z 1 4O
301OSKSD7 Oborový seminář KSD 7 česky St
18:10–20:35
Učebna 7 (FAMU)
Z 1 4O
301OSKSD9 Oborový seminář KSD 9 česky St
18:10–20:35
Učebna 7 (FAMU)
Z 1 4O
306OS1 Oborový seminář KSS 1 česky Út
18:10–21:25
Projekce FAMU
Z 1 26S
306OS3 Oborový seminář KSS 3 česky Út
18:10–21:25
Projekce FAMU
Z 1 26S
306OS5 Oborový seminář KSS 5 česky Út
18:10–21:25
Projekce FAMU
Z 1 26S
306OS7 Oborový seminář KSS 7 česky Út
18:10–21:25
Projekce FAMU
Z 1 26S
303OS1 Otevřený seminář 1 česky Út
19:00–20:35
Sborovna KDT 211
Z 1 2T
304PD1 Photoshop - základy digitálních triků 1 česky Po
15:40–17:15
Laboratoř dig. kinematogr.
Z 2 2T
373PI1 Politiky infrastruktur 1 anglicky, česky St
10:40–12:15
Učebna CAS 423
Z 2 2T
306VP Postava česky Po
15:40–17:15
Učebna KSS 311
Z 2 16S
308PTFIZ3 Postupy a technologie filmového zvuku 3 česky Út
13:10–14:45
Seminárka KZT
Z 1 2T
306PD1 Praktická dramaturgie 1 česky Út
13:10–16:25
Učebna KSS 311
Z 1 26S
302FR Praktická filmová řeč
 
česky Z 1
305PO Programování a obchod česky Út
13:10–14:45
Učebna KP 334 (FAMU)
ZK 3 2T
302PRR1 Projekce KR 1 česky Út
18:10–20:35
Projekce FAMU
Z 2 26S
302PRR10 Projekce KR 10
 
česky ZK 2 26S
302PRR2 Projekce KR 2
 
česky ZK 2 26S
302PRR3 Projekce KR 3 česky Út
18:10–20:35
Projekce FAMU
Z 2 26S
302PRR4 Projekce KR 4
 
česky ZK 2 26S
302PRR5 Projekce KR 5 česky Út
18:10–20:35
Projekce FAMU
Z 2 26S
302PRR6 Projekce KR 6
 
česky Z 2 26S
302PRR7 Projekce KR 7 česky Út
18:10–20:35
Projekce FAMU
Z 2 26S
302PRR8 Projekce KR 8
 
česky ZK 2 26S
302PRR9 Projekce KR 9 česky Út
18:10–20:35
Projekce FAMU
Z 2 26S
373PD1 Projekce a dialogy 1 česky Po
19:00–21:25
Městská knihovna - velký sál
ZK 1 3T
373PD3 Projekce a dialogy 3 česky Po
19:00–21:25
Městská knihovna - velký sál
ZK 1 3T
373PD5 Projekce a dialogy 5 česky Po
19:00–21:25
Městská knihovna - velký sál
ZK 1 3T
300PPS1 Práce ve prospěch FAMU 1 česky Z 1 Z 1
305PR1 Právo 1 česky Út
10:40–12:15
Učebna 2 (FAMU)
ZK 3 2T
305PR4 Právo 4 česky Út
10:40–12:15
Učebna 1 (FAMU)
ZK 3 2T
303PRAD Právo pro dokumentaristy česky viz detail Z 2 12S
306PO3 Psychologie a profil osobnosti 3 česky Čt
09:50–13:05
Učebna 6 (FAMU)
ZK 2
306PO1 Psychologie osobnosti 1 česky Čt
09:50–13:05
Učebna 6 (FAMU)
Z 1 26S
305PURE Public Relations česky Út
18:10–19:45
Z 1 2T
307HP1 Přednášky hostů 1 česky St
19:00–20:35
Učebna 1 (FAMU)
Z 2 13S
307HP3 Přednášky hostů 3 česky St
19:00–20:35
Učebna 1 (FAMU)
Z 2 13S
307HP5 Přednášky hostů 5 česky St
19:00–20:35
Učebna 1 (FAMU)
Z 2 13S
307HP7 Přednášky hostů 7 česky St
19:00–20:35
Učebna 1 (FAMU)
Z 2 13S
307HP9 Přednášky hostů 9 česky St
19:00–20:35
Učebna 1 (FAMU)
Z 2 13S
373DSVK1 Přehled dějin světové kinematografie 1 česky viz detail ZK 3 6T
373DSVK3 Přehled dějin světové kinematografie 3 česky St
09:00–13:55
Učebna 2 (FAMU)
ZK 3 6T
373DCEK1 Přehled dějin české kinematografie 1 česky viz detail ZK 3 6T
373REK Realizace estetických kategorií ve filmu česky Čt
13:10–16:25
Seminární místnost KR 240
ZK 2 2T
306RMK1 Reflexe multikulturality a náboženské plurality v současné filmové tvorbě 1 česky St
14:50–18:05
Učebna 5 (FAMU)
Z 2 24S
303REAR Rešerše archivních materiálů a jejich využití v dokumentárním filmu česky viz detail Z 2 16S
311SA1 Script Analysis 1 anglicky Út
12:20–13:55
Učebna 1 (FAMU)
Z 3 2T Z 3 2T
302SAV1 Scénografické aspekty a výprava ve světové kinematografii 1 česky Út
12:20–14:45
Projekce FAMU
Z 2 21S
302SAV3 Scénografické aspekty a výprava ve světové kinematografii 3 česky Út
12:20–14:45
Projekce FAMU
Z 2 21S
373SAF Seminář analýzy filmu česky St
09:00–11:25
Učebna 2 (FAMU)
Z 1 3T Z 1 3T
309SOS Seminář: Obrázkový technický scénář česky Čt
09:50–11:25
Učebna TR-220
ZK 2 24SS
373SF1 Současná filosofie 1 česky Po
17:30–19:00
FF UK - učebna 217
Z 2 2T
303MSKOM Spolupráce na projektu Komunikace ´89 česky
306MEO4 Střih trailerů projektů na workshopu Ex Oriente Film 4 anglicky 10:00–18:00
Z 2
301SVL1 Světová literatura 1 česky St
14:50–16:25
Učebna KSD 432
Z 1 2T
301SVL3 Světová literatura 3 česky Čt
14:00–15:35
Učebna KSD 432
Z 1 2T
306TV Technology - video anglicky Z 2 26S
308TFIH1 Teorie filmové hudby 1 česky St
14:00–14:45
Učebna 5 (FAMU)
Z 1 14S
305MIOL The Internet of Life - Media for after tomorrow anglicky viz detail Z 1 9S
307MTPSP Tvorba portfolia a strategie autorské prezentace anglicky, česky viz detail Z 2 2T
304VEF1 Vizuální efekty ve filmu a televizi 1 česky Čt
12:20–13:55
Laboratoř dig. kinematogr.
Z 1 2T
304VEF2 Vizuální efekty ve filmu a televizi 2 česky St
18:10–19:45
Laboratoř dig. kinematogr.
ZK 2 2T
304VEF3 Vizuální efekty ve filmu a televizi 3 česky Čt
15:40–17:15
Barevná laboratoř KK
Z 1 2T
301DD Vybrané kapitoly z dějin divadla česky St
16:30–18:05
Učebna 2 (FAMU)
Z 2 2T
373JAU Vybrané kapitoly z dějin japonského umění česky ZK 1 2T
303VZ Vyprávět zvukem česky 10:00–17:00
Sborovna KDT 211
Z 2 7S
303VPD1 Výrazové prostředky v dokumentárním filmu 1 česky Po
15:40–17:15
Sborovna KDT 211
Z 1 2T
373VU1 Výtvarné umění 1 česky Čt
15:40–17:15
Učebna 1 (FAMU)
ZK 2 2T
301VD Vývoj a dramaturgie TV forem česky St
10:40–13:05
Z 2 2T
308ZTEZ Základy tvorby elektroakustického zvuku česky St
16:30–18:05
Seminárka KZT
Z 1 2T
308ZAF1 Žánrové filmy 1 česky St
14:50–18:05
Učebna 5 (FAMU)
ZK 2 26S
303ZAS1 Žánrové spektrum v dokumentárním filmu 1 česky Čt
15:40–17:15
Učebna KDT 217
ZK 2 2T