Volitelné předměty FAMU

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
308MCHION Audio-vize: vzájemný vliv auditivních a vizuálních vjemů (ve filmu a dalších audiovizuálních formác česky Z 1
311CEW Central European Cinemas within the Context of the World Cinema anglicky ZK 3 4T
311MMCTS Cinergy: Visual Storytelling with American independent filmmaker Tim Sutton anglicky viz detail
311CMCI Circulating within The Modern Cinematic Image anglicky ZK 4 4T
311CTP1 Cultural Topography of Prague 1 anglicky Z 1 30S
311CTP2 Cultural Topography of Prague 2 anglicky
09:30–14:00
Z 1 25S
311CNW Czech New Wave anglicky Po
09:00–12:15
Učebna 1 (FAMU)
ZK 3 4h/W
303MDIJE Dialogické jednání s vnitřním partnerem česky viz detail Z 2 16S Z 2 16S
304EDW1 Digital Workflow 1 česky Čt
14:00–15:35
Laboratoř dig. kinematogr.
Z 1 2T
304EDW2 Digital Workflow 2 česky ZK 2 2T
306MDRW Documentary rough-cut workshop dok.incubator anglicky Z 2 2/D
303DOKS1 Dokumentaristický seminář 1 česky Z 2 3T
303DOKS10 Dokumentaristický seminář 10 česky Út
16:30–18:55
Učebna KDT 217
Z 2 3T
303DOKS2 Dokumentaristický seminář 2 česky Út
16:30–18:55
Učebna KDT 217
Z 2 3T
303DOKS3 Dokumentaristický seminář 3 česky Z 2 3T
303DOKS4 Dokumentaristický seminář 4 česky Út
16:30–18:55
Učebna KDT 217
Z 2 3T
303DOKS5 Dokumentaristický seminář 5 česky Z 2 3T
303DOKS6 Dokumentaristický seminář 6 česky Út
16:30–18:55
Učebna KDT 217
Z 2 3T
303DOKS7 Dokumentaristický seminář 7 česky Z 2 3T
303DOKS8 Dokumentaristický seminář 8 česky Út
16:30–18:55
Učebna KDT 217
Z 2 3T
303DOKS9 Dokumentaristický seminář 9 česky Z 2 3T
309DAS3 Dílna (scénář) 3 česky Po
13:10–14:45
Učebna KAT 420
Z 1 28DS
309DAS5 Dílna (scénář) 5 česky Po
13:10–14:45
Učebna KAT 420
Z 1 3T
309DAS7 Dílna (scénář) 7 česky Po
13:10–14:45
Učebna KAT 420
Z 1 3T
307DT1 Dějiny a teorie fotografie 1 česky ZK 4 4T
307DT2 Dějiny a teorie fotografie 2 česky St
14:50–18:05
Učebna 1 (FAMU)
ZK 4 4T
373DVU3 Dějiny a teorie výtvarného umění a architektury 3 česky Z 1 2T
373DVU4 Dějiny a teorie výtvarného umění a architektury 4 česky Čt
17:20–18:55
Učebna 7 (FAMU)
ZK 3 2T
373DFT1 Dějiny audiovizuálních teorií 1 česky ZK 3 2T
373DFT2 Dějiny audiovizuálních teorií 2 česky Po
12:20–13:55
Učebna 7 (FAMU)
ZK 3 2T
303DDF1 Dějiny dokumentárního filmu 1 česky ZK 3 4T
303DDF2 Dějiny dokumentárního filmu 2 česky St
14:50–18:05
Učebna KDT 217
ZK 3 4T
308DH1 Dějiny hudby 1 česky Z 1 2T
308DH2 Dějiny hudby 2 česky St
14:50–16:25
Seminárka KZT
ZK 2 2T
373DNM2 Dějiny nových médií 2 anglicky, česky St
14:50–18:05
Učebna CAS 423
ZK 3 4T
306EC1 Editing cooperation 1 anglicky Z 8 200S
306EC2 Editing cooperation 2 anglicky Z 8 200S
305EK2 Ekonomie 2 Makroekonomie česky Út
16:30–18:05
Učebna KP 334 (FAMU)
ZK 2 2T
373EF Experimentální film česky ZK 3 4T
373MEFVE Experimentální film ve východní Evropě česky viz detail Z 1 12S
305FF2 FAMUFEST - asistence anglicky, česky Z 2 0S Z 2 0S
305FF1 FAMUFEST - výpomoc anglicky, česky Z 1 0S Z 1 0S
305FF5 FAMUFEST - zástupce anglicky, česky Z 5 0S Z 5 0S
305MFFI FAMUFEST 36: Industry Program anglicky, česky viz detail Z 1 9S
305MTW FAMUFEST Meets the World anglicky Z 1 5S
303FS Festivalové strategie a základy know-how film industry česky St
13:10–14:45
Učebna KDT 217
Z 2 16S
311FSF1 Film Style and Form 1 anglicky Po
12:20–15:35
Učebna 1 (FAMU)
ZK 3 4/W
308FZ Film a život česky Z 1 14S Z 1 14S
373FJG Film jako droga: mimořádné stavy vědomí ve filmu česky Čt
15:40–17:15
Učebna 1 (FAMU)
Z 1 2T
305FTS1 Filmová a televizní scénografie 1 česky Z 1 12S
305FTS2 Filmová a televizní scénografie 2 česky St
15:40–17:15
Místnost pedagogů KP
Z 1 14S
304FIL1 Filmová laboratoř 1 česky ZK 2 2T
304FITE Filmová technika a technologie česky ZK 2 2T
302FIRE1 Filmová řeč 1 česky Z 1 2T
302FIRE2 Filmová řeč 2 česky Po
17:20–18:55
Seminární místnost KR 240
ZK 2 2T
305FM1 Filmový marketing 1 česky Z 2 2T
305FM2 Filmový marketing 2 česky Út
09:50–11:25
Učebna KP 330
Z 2 2T
305FMC Filmový masterclass anglicky, česky Z 4 36S
311FFHT2 Focus on Film History and Theory 2 anglicky
09:50–15:35
Učebna 3 (FAMU)
ZK 2 42S
306GFJ2 Gramatika filmového jazyka 2 česky ZK 2 2T
306GFJ4 Gramatika filmového jazyka 4 česky ZK 3 26T
311GL1 Guest Lecture 1 anglicky Z 1 18S
311GL2 Guest Lecture 2 anglicky Po
15:40–18:05
Projekce FAMU
Z 1 21S
309HM1 Herectví 1 - Řeč těla česky viz detail Z 1 12PS+12CS
309HM2 Herectví 2 - Tvorba charakteru česky Z 1 15PS+10CS
309HM3 Herectví 3 - Maska česky viz detail Z 1 15PS+10CS
309HM4 Herectví 4 - Stavba gagu česky Z 1 12PS+12CS
309HM5 Herectví 5 - Animace a herectví česky Z 1 3/D
305HSZ Historie a současnost televizních žánrů česky Z 1 2T
307EDT1 History and Theory of Photography 1 anglicky ZK 4 4T
311HAN History of Animation anglicky Po
10:40–12:15
Učebna 3 (FAMU)
ZK 3 2T ZK 3 2T
373HV Hudba a vizualita: kapitoly z dějin hudby na pozadí vývoje vnímání česky Po
16:30–18:00
ZK 2 2T
305MHB Hudební banka a její využití ve filmové praxi česky 10:00–14:00
Z 1 2S
308HNA Hudební nauka česky ZK 1 13S
373IS1 Imaginární světy 1 česky ZK 2 2T
373IS2 Imaginární světy 2 česky Čt
17:20–18:55
Učebna 1 (FAMU)
ZK 2 2T
373MISA Immersive Spatial Audio with Paul Geluso anglicky Z 1 26S
303MIFCH Independent Filmmaking in China Nowadays anglicky Z 1 7S
373ITT1 Intermediální tvorba a technologie 1 česky ZK 3 6T
373ITT2 Intermediální tvorba a technologie 2 česky
12:45–16:00
Institut intermédií - Dejvice
ZK 3 6T
311IIP Introduction to Intl Film/TV Producing anglicky Čt
09:00–10:35
Učebna 1 (FAMU)
Z 3 2T Z 3 2T
303INP Investigativní postupy a dokumentární film česky Z 2 18S
306MIV Italské vize česky 10:00–15:00
Projekce FAMU
Z 1
303MJSNU Jeden svět 2020 – Až naprší a uschne anglicky, česky viz detail Z 1 6S
306MJMC Juan Mora Catlett anglicky, česky Z 1
304KO Kamera - oko česky Po
19:00–20:35
Sborovna KK
Z 1 3T
306KDSS Kapitoly z dějin střihové skladby česky Čt
18:10–20:35
Učebna KSS 311
Z 2 2T
306KDSS1 Kapitoly z dějin střihové skladby 1 česky Čt
18:10–20:35
Učebna KSS 311
Z 2 2T
306KDSS2 Kapitoly z dějin střihové skladby 2 česky Čt
18:10–20:35
Učebna KSS 311
Z 2 2T
306KDSS3 Kapitoly z dějin střihové skladby 3 česky Čt
18:10–20:35
Učebna KSS 311
Z 2 2T
304MKVM Konfrontace - Václav Marhoul a Vladimír Smutný anglicky, česky 19:00–22:00
Projekce FAMU
Z 1 3S
373KD1 Konzultační dílna CAS 1 česky Z 1 12S Z 1 12S
373KD2 Konzultační dílna CAS 2 česky Z 1 9S Z 1 9S
303KD1 Konzultační dílna KDT 1 česky Z 1 9S
303KD2 Konzultační dílna KDT 2 česky Z 1 9S
301KD1 Konzultační dílna KSD 1 česky Z 1 9S
301KD2 Konzultační dílna KSD 2 česky Z 1 9S
306KD1 Konzultační dílna KSS 1 česky Z 1 9S
306KD2 Konzultační dílna KSS 2 česky Z 1 9S
303MKUNG Kung-fu příkazového řádku česky viz detail Z 2 14S
373KNM Kurz nekritického myšlení česky Z 1 18S
303LET Letopis česky Z 3
301LF1 Literatura ve filmu 1 česky Z 1 3T
301LF2 Literatura ve filmu 2 česky viz detail ZK 2 3T
303MMTK MTK – Flatprinting anglicky viz detail Z 2 16S
305MONS Marketing - orientace na spotřebitele česky ZK 3 2T
300MMFS Mezifakultní spolupráce česky
303MSUP Michael Apted a časosběr 63 Up česky 14:00–18:00
Z 1 6SS
300MMP Mimořádný přínos česky
Z 1 25P
373MOM1 Moc obrazu, obraz moci 1 česky Z 2 2T
373MOM2 Moc obrazu, obraz moci 2 česky St
16:30–18:05
Učebna 7 (FAMU)
ZK 2 2T
301MCL1 Moderní literatura 1 česky Po
15:40–17:15
Učebna 4 (FAMU)
Z 1 2T
301ML2 Moderní literatura 2 česky Z 2 2T
303MMPD Multimediální projekty - dokument v prostoru česky Z 1 7S
373NMM1 Myšlení a média 1 česky Z 2 2T
373NMM2 Myšlení a média 2 česky Čt
13:10–14:45
Učebna 6 (FAMU)
ZK 2 2T
303NFK1 Non-fiction kamera: nové trendy 1 česky Z 1 18S
303NFK2 Non-fiction kamera: nové trendy 2 česky Z 1 18S
301OSKSD1 Oborový seminář KSD 1 česky Z 1 4O
301OSKSD10 Oborový seminář KSD 10 česky St
18:10–20:35
Učebna 7 (FAMU)
Z 1 4O
301OSKSD2 Oborový seminář KSD 2 česky St
18:10–20:35
Učebna 7 (FAMU)
Z 1 4O
301OSKSD3 Oborový seminář KSD 3 česky Z 1 4O
301OSKSD4 Oborový seminář KSD 4 česky St
18:10–20:35
Učebna 7 (FAMU)
Z 1 4O
301OSKSD5 Oborový seminář KSD 5 česky Z 1 4O
301OSKSD6 Oborový seminář KSD 6 česky St
18:10–20:35
Učebna 7 (FAMU)
Z 1 4O
301OSKSD7 Oborový seminář KSD 7 česky Z 1 4O
301OSKSD8 Oborový seminář KSD 8 česky St
18:10–20:35
Učebna 7 (FAMU)
Z 1 4O
301OSKSD9 Oborový seminář KSD 9 česky Z 1 4O
306OS1 Oborový seminář KSS 1 česky Z 1 26S
306OS2 Oborový seminář KSS 2 česky Út
18:10–21:25
Projekce FAMU
Z 1 26S
306OS3 Oborový seminář KSS 3 česky Z 1 26S
306OS4 Oborový seminář KSS 4 česky Út
18:10–21:25
Projekce FAMU
Z 1 26S
306OS5 Oborový seminář KSS 5 česky Z 1 26S
306OS6 Oborový seminář KSS 6 česky Út
18:10–21:25
Projekce FAMU
Z 1 26S
306OS7 Oborový seminář KSS 7 česky Z 1 26S
306OS8 Oborový seminář KSS 8 česky Út
18:10–21:25
Projekce FAMU
Z 1 26S
306OSP2 Oborový seminář KSS pro první ročník 2 česky Út
18:10–21:25
Projekce FAMU
Z 1 26S
303OS1 Otevřený seminář 1 česky Z 1 2T
303OS2 Otevřený seminář 2 česky Út
19:00–20:35
Sborovna KDT 211
Z 1 2T
304PD1 Photoshop - základy digitálních triků 1 česky Z 2 2T
304PD2 Photoshop - základy digitálních triků 2 česky Po
15:40–17:15
Laboratoř dig. kinematogr.
Z 2 2T
373PI1 Politiky infrastruktur 1 anglicky, česky Z 2 2T
373PI2 Politiky infrastruktur 2 anglicky, česky St
10:40–12:15
Učebna CAS 423
Z 2 2T
306VP Postava česky Z 2 16S
308PTFIZ3 Postupy a technologie filmového zvuku 3 česky Z 1 2T
300MPPS Prague Pride Stream anglicky, česky
Z 1 25P
306PD1 Praktická dramaturgie 1 česky Z 1 26S
306PD2 Praktická dramaturgie 2 česky Út
13:10–16:25
Učebna KSS 311
ZK 2 26S
302FR Praktická filmová řeč česky Z 1
303MFDV Praktika z filmové a dramatické výchovy česky viz detail Z 3 10S
303MEDP Procházka East Doc Platformou anglicky, česky viz detail Z 1 8S
301PD Producentská dramaturgie česky St
10:40–13:05
Učebna KSD 434
Z 2 2T
306PI1 Professional intership 1 anglicky Z 4 100S
306PI2 Professional intership 2 anglicky Z 4 100S
305PO Programování a obchod česky ZK 3 2T
302PRR1 Projekce KR 1 česky Z 2 26S
302PRR10 Projekce KR 10 česky Út
18:10–20:35
Projekce FAMU
ZK 2 26S
302PRR2 Projekce KR 2 česky Út
18:10–20:35
Projekce FAMU
ZK 2 26S
302PRR3 Projekce KR 3 česky Z 2 26S
302PRR4 Projekce KR 4 česky Út
18:10–20:35
Projekce FAMU
ZK 2 26S
302PRR5 Projekce KR 5 česky Z 2 26S
302PRR6 Projekce KR 6 česky Út
18:10–20:35
Projekce FAMU
ZK 2 26S
302PRR7 Projekce KR 7 česky Z 2 26S
302PRR8 Projekce KR 8 česky Út
18:10–20:35
Projekce FAMU
ZK 2 26S
302PRR9 Projekce KR 9 česky Z 2 26S
373PD1 Projekce a dialogy 1 česky ZK 1 3T
373PD2 Projekce a dialogy 2 česky Po
19:00–21:25
Městská knihovna - velký sál
ZK 1 3T
373PD3 Projekce a dialogy 3 česky ZK 1 3T
373PD4 Projekce a dialogy 4 česky Po
19:00–21:25
Městská knihovna - velký sál
ZK 1 3T
373PD5 Projekce a dialogy 5 česky ZK 1 3T
373PD6 Projekce a dialogy 6 česky Po
19:00–21:25
Městská knihovna - velký sál
ZK 1 3T
300PPS1 Práce ve prospěch FAMU 1 česky Z 1 Z 1
300PPS2 Práce ve prospěch FAMU 2 česky Z 2 Z 2
305PR1 Právo 1 česky ZK 3 2T
305PR2 Právo 2 česky Út
10:40–12:15
Učebna 1 (FAMU)
ZK 3 2T
305PR4 Právo 4 česky ZK 3 2T
303PRAD Právo pro dokumentaristy česky Z 2 12S
306PO3 Psychologie a profil osobnosti 3 česky ZK 2
306PO1 Psychologie osobnosti 1 česky Z 1 26S
306PO2 Psychologie osobnosti 2 česky Čt
09:00–12:15
Učebna 6 (FAMU)
ZK 2 26S
305PURE Public Relations česky Z 1 2T
307HP1 Přednášky hostů 1 česky Z 2 13S
307HP10 Přednášky hostů 10 česky St
19:00–20:35
Učebna 1 (FAMU)
Z 2 13S
307HP2 Přednášky hostů 2 česky St
19:00–20:35
Učebna 1 (FAMU)
Z 2 13S
307HP3 Přednášky hostů 3 česky Z 2 13S
307HP4 Přednášky hostů 4 česky St
19:00–20:35
Učebna 1 (FAMU)
Z 2 13S
307HP5 Přednášky hostů 5 česky Z 2 13S
307HP6 Přednášky hostů 6 česky St
19:00–20:35
Učebna 1 (FAMU)
Z 2 13S
307HP7 Přednášky hostů 7 česky Z 2 13S
307HP8 Přednášky hostů 8 česky St
19:00–20:35
Učebna 1 (FAMU)
Z 2 13S
307HP9 Přednášky hostů 9 česky Z 2 13S
373DSVK1 Přehled dějin světové kinematografie 1 česky ZK 3 6T
373DSVK2 Přehled dějin světové kinematografie 2 česky viz detail ZK 3 6T
373DSVK3 Přehled dějin světové kinematografie 3 česky ZK 3 6T
373DCEK1 Přehled dějin české kinematografie 1 česky ZK 3 6T
373DCEK2 Přehled dějin české kinematografie 2 česky viz detail ZK 3 6T
373REK Realizace estetických kategorií ve filmu česky ZK 2 2T
306RMK1 Reflexe multikulturality a náboženské plurality v současné filmové tvorbě 1 česky Z 2 24S
306RMK2 Reflexe multikulturality a náboženské plurality v současné filmové tvorbě 2 česky Út
13:10–16:25
Kancelář vedoucího KSS
ZK 2 24S
303REAR Rešerše archivních materiálů a jejich využití v dokumentárním filmu česky Z 2 16S
311SA1 Script Analysis 1 anglicky Út
18:10–21:25
Učebna 1 (FAMU)
Z 3 2T Z 3 2T
311SAN2 Script Analysis 2 anglicky Út
18:10–21:25
Učebna 1 (FAMU)
Z 2 2T
302SAV1 Scénografické aspekty a výprava ve světové kinematografii 1 česky Z 2 21S
302SAV2 Scénografické aspekty a výprava ve světové kinematografii 2 česky Út
12:20–14:45
Projekce FAMU
Z 2 21S
302SAV3 Scénografické aspekty a výprava ve světové kinematografii 3 česky Z 2 21S
302SAV4 Scénografické aspekty a výprava ve světové kinematografii 4 česky Út
12:20–14:45
Projekce FAMU
Z 2 21S
373SAF Seminář analýzy filmu česky St
09:00–11:30
Projekce FAMU
Z 1 3T Z 1 3T
309SOS Seminář: Obrázkový technický scénář česky ZK 2 24SS
303SINK Situace natáčení a komunikace na place česky viz detail Z 2 16S
373SF1 Současná filosofie 1 česky Z 2 2T
373SF2 Současná filosofie 2 česky Po
17:30–19:00
FF UK - učebna 217
Z 2 2T
303MSKOM Spolupráce na projektu Komunikace ´89 česky
306MEO4 Střih trailerů projektů na workshopu Ex Oriente Film 4 anglicky Z 2
306SVE1 Světlozpyt 1 česky Út
18:10–21:25
Učebna KSS 311
Z 2 2T
301SVL1 Světová literatura 1 česky Z 1 2T
301SVL2 Světová literatura 2 česky Po
13:10–14:45
Učebna 4 (FAMU)
ZK 2 2T
301SVL3 Světová literatura 3 česky Z 1 2T
301SVL4 Světová literatura 4 česky Čt
14:00–15:35
Učebna KSD 432
ZK 2 2T
306TA Technology - audio anglicky Z 2 26S
306TV Technology - video anglicky Z 2 26S
306TETE Televizní technika a technologie česky Út
09:00–10:35
Učebna 1 (FAMU)
ZK 2 2T
308TFIH1 Teorie filmové hudby 1 česky Z 1 14S
308TFIH2 Teorie filmové hudby 2 česky Út
16:30–17:15
Učebna 5 (FAMU)
ZK 1 12S
307MTPSP Tvorba portfolia a strategie autorské prezentace anglicky, česky Z 2 2T
373UPO Umění pohyblivého obrazu česky Čt
14:00–15:35
Učebna CAS 423
Z 2 2T
304VEF1 Vizuální efekty ve filmu a televizi 1 česky Z 1 2T
304VEF2 Vizuální efekty ve filmu a televizi 2 česky ZK 2 2T
304VEF3 Vizuální efekty ve filmu a televizi 3 česky Z 1 2T
304VEF4 Vizuální efekty ve filmu a televizi 4 česky St
15:40–17:15
Laboratoř dig. kinematogr.
ZK 2 2T
301DD Vybrané kapitoly z dějin divadla česky Z 2 2T
301DD2 Vybrané kapitoly z dějin divadla 2 česky St
16:30–18:05
Učebna 2 (FAMU)
Z 2 2T
373JAU Vybrané kapitoly z dějin japonského umění česky St
14:50–16:25
Učebna 2 (FAMU)
ZK 2 2T
300MVKHD Vybrané kapitoly z teorie a praxe herního designu česky 09:00–18:00
Učebna 7 (FAMU)
Z 1 8S
303VZ Vyprávět zvukem česky Z 2 7S
303VPD1 Výrazové prostředky v dokumentárním filmu 1 česky Z 1 2T
303VPD2 Výrazové prostředky v dokumentárním filmu 2 česky Po
15:40–17:15
Sborovna KDT 211
ZK 2 2T
373VU1 Výtvarné umění 1 česky ZK 2 2T
373VU2 Výtvarné umění 2 česky Čt
12:20–13:55
Učebna 2 (FAMU)
ZK 2 2T
301VD Vývoj a dramaturgie TV forem česky Z 2 2T
300ZS1 Zahraniční stáž 1 česky Z 1 Z 1
308ZHDA Zvuková dramaturgie AV díla česky viz detail ZK 2 2T
308ZH Základy hudby česky St
16:30–18:05
Seminárka KZT
ZK 2 2T
308ZTEZ Základy tvorby elektroakustického zvuku česky Z 1 2T
308ZAF1 Žánrové filmy 1 česky ZK 2 26S
308ZAF2 Žánrové filmy 2 česky viz detail ZK 2 26S
303ZAS1 Žánrové spektrum v dokumentárním filmu 1 česky ZK 2 2T
303ZAS2 Žánrové spektrum v dokumentárním filmu 2 česky Čt
15:40–17:15
Učebna KDT 217
ZK 2 2T