Volitelné předměty FAMU

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
300FFAI Analýza a interpretace - Seminář k dějinám filmu česky ZK 3
301AS Analýza scénáře česky Út
11:30–13:05
Učebna KSD 434
Z 2 2/T
309MANI Animasofie-Poznámky k teorii animace anglicky 10:00–16:00
Učebna 1 (FAMU)
Z 1 4/D
303MATP2 Autorská tvorba jako projekční plátno vlastního nitra 2 česky Z 1 7/S
305AP1 Autorské právo 1 česky Z 2 2/T
305AP2 Autorské právo 2 česky Út
09:00–10:35
Místnost pedagogů KP
ZK 3 20/S
311CEW Central European Cinemas within the Context of the World Cinema anglicky viz detail ZK 3 5/T ZK 3 5/T
304ECINT1 Cinematography Theory 1 anglicky ZK 1 2/T
306MCM Cinergy s Yorgos Mavropsaridis anglicky, česky
300FFCA Coming Attraction: Filmový marketing a distribuce česky ZK 4
304EDW1 Digital Workflow 1 česky Čt
14:50–16:25
Laboratoř dig. kinematogr.
Z 1 2/T
304EDW2 Digital Workflow 2 česky ZK 2 2/T
305MDT Digitální technologie vs. Filmové diváctví česky Z 1 3/S
306MDRW Documentary rough-cut workshop dok.incubator anglicky Z 2 2/D
303DF1 Dokumentární fotografie 1 česky Z 1 2/T
303MDPMT Dokumentární projekty pro mezinárodní trh česky viz detail Z 2 10/S
301DAS1 Dramaturgická analýza scénáře 1 česky Z 2 26/S
301DRAS2 Dramaturgická analýza scénáře 2 česky St
09:50–13:05
Učebna KSD 432
Z 2 26/S
305DPR Dramaturgie pro producenta česky St
18:45–21:15
Projekce FAMU
Z 2 13/S
306DZ1 Dramaturgie zvuku 1 česky Po
09:00–10:35
Učebna KSS 311
Z 1 2/T
309DAS3 Dílna (scénář) 3 česky Z 1 3/T
309DAS5 Dílna (scénář) 5 česky Z 1 3/T
307DTF2 Dějiny a teorie fotografie 2 česky St
14:50–18:05
Projekce FAMU
ZK 3 4/T
373DFT1 Dějiny audiovizuálních teorií 1 česky ZK 3 2/T
373DFT2 Dějiny audiovizuálních teorií 2 česky Po
14:00–15:35
Učebna 7 (FAMU)
ZK 3 2/T
303DDF1 Dějiny dokumentárního filmu 1 česky
ZK 3 4/T
303DDF2 Dějiny dokumentárního filmu 2 česky St
14:50–18:05
Učebna KDT 217
ZK 3 4/T
300FFDT Dějiny filmových teorií A česky ZK 4
308DH1 Dějiny hudby 1 česky Z 1 2/T
308DH2 Dějiny hudby 2 česky St
14:50–16:25
Seminárka KZT
ZK 2 2/T
373DNM1 Dějiny nových médií 1 anglicky, česky ZK 3 4/T
373DNM2 Dějiny nových médií 2 anglicky, česky St
14:50–18:05
Učebna CAS 423
ZK 3 4/T
305EK1 Ekonomie 1 Mikroekonomie česky Út
14:50–16:25
Učebna KP 330
ZK 2 2/T
373EF Experimentální film česky St
14:50–18:05
Učebna 6 (FAMU)
ZK 3 4/T
301FM Fakta, mýty, příběhy česky St
14:50–18:05
Učebna 4 (FAMU)
Z 2 2/T
305MFI Febio Industry anglicky viz detail Z 2 3/D
303FS Festivalové strategie a základy know-how film industry česky St
12:20–13:50
Učebna KDT 217
Z 2 16/S
311FSF1 Film Style and Form 1 anglicky ZK 3 4/W
311FSF2 Film Style and Form 2 anglicky Po
14:00–15:35
Učebna 1 (FAMU)
ZK 3 4/W
308FZ Film a život česky Po
14:00–15:35
Učebna 5 (FAMU)
Z 1 14/S Z 1 14/S
306MFP1 Filmař - Pedagog 1 česky viz detail Z 4 7 dní
306MFP Filmař – Pedagog česky Z 1 2/D
305FTS1 Filmová a televizní scénografie 1 česky Z 1 16/S
305FTS2 Filmová a televizní scénografie 2 česky Út
18:10–19:45
Učebna 4 (FAMU)
Z 1 16/S
305FTS3 Filmová a televizní scénografie 3 česky Z 1 16/S
304FIL1 Filmová laboratoř 1 česky ZK 2 2/T
305FIPR1 Filmová produkce 1 česky Z 2 1/T
305FIPR2 Filmová produkce 2 česky Út
13:10–14:45
Učebna KP 334 (FAMU)
Z 2 2/T
304FITE Filmová technika a technologie česky ZK 2 2/T
302FR1 Filmová řeč 1 česky Z 1 2/T
302FR2 Filmová řeč 2 česky Po
17:20–18:55
Seminární místnost KR 240
Z 1 2/T
303MFSC Filmoví sběrači času česky 09:50–17:15
Projekce FAMU
Z 2 9/S
305FM1 Filmový marketing 1 česky Z 2 2/T
305FM2 Filmový marketing 2 česky viz detail Z 2 14/S
305MFFP Finále Plzeň - program Industry Days anglicky, česky viz detail Z 2 4/D
306GFJ1 Gramatika filmového jazyka 1 česky Út
16:30–18:05
Učebna KSS 311
Z 1 2/T
306GFJ2 Gramatika filmového jazyka 2 česky ZK 2 2/T
306GFJ3 Gramatika filmového jazyka 3 česky Út
13:10–16:25
Učebna KSS 311
Z 1 26/S
306GFJ4 Gramatika filmového jazyka 4 česky ZK 3 26/T
311GL1 Guest Lecture 1 anglicky Z 1 3/T
311GL2 Guest Lecture 2 anglicky Po
15:40–18:05
Projekce FAMU
Z 1 3/T
309HMG1 Herectví 1 česky viz detail Z 1 3/D
309HMG2 Herectví 2 česky Z 1 25/s
309HMG3 Herectví 3 česky viz detail Z 1 3/D
309HMG4 Herectví 4 česky Z 1 3/d
309HMG5 Herectví 5 česky Z 1 3/D
305HSZ Historie a současnost televizních žánrů česky Út
16:30–18:05
Učebna KP 334 (FAMU)
Z 1 24/S
311HAN History of Animation anglicky Po
10:40–12:15
Učebna 3 (FAMU)
ZK 3 2/T ZK 3 2/T
373HV Hudba a vizualita: kapitoly z dějin hudby na pozadí vývoje vnímání česky Po
16:30–18:05
ZK 2 2/T
309HAF1 Hudba v animovaném filmu 1 česky ZK 1 2/T
309HAF2 Hudba v animovaném filmu 2 česky Čt
14:50–16:25
Učebna KAT 420
ZK 2 2/T
308HNA Hudební nauka česky ZK 1 13/S
373IS1 Imaginární světy 1 česky ZK 2 2/T
373IS2 Imaginární světy 2 česky Čt
17:20–18:55
Učebna 1 (FAMU)
ZK 2 2/T
373ITT1 Intermediální tvorba a technologie 1 česky ZK 3 6/T
373ITT2 Intermediální tvorba a technologie 2 česky
12:45–16:00
Institut intermédií - Dejvice
ZK 3 6/T
303IPD Investigativní postupy a dokumentární film česky Z 3 2/T
304KO Kamera - oko česky Po
14:00–15:35
Učebna 4 (FAMU)
Z 1 2/T
306KDSS Kapitoly z dějin střihové skladby česky Čt
18:10–19:45
Učebna KSS 311
Z 2 2/T
306KDSS1 Kapitoly z dějin střihové skladby 1 česky Čt
18:10–19:45
Učebna KSS 311
Z 2 2/T
306KDSS2 Kapitoly z dějin střihové skladby 2 česky Čt
18:10–19:45
Učebna KSS 311
Z 2 2/T
306KDSS3 Kapitoly z dějin střihové skladby 3 česky Čt
18:10–19:45
Učebna KSS 311
Z 2 2/T
373MKHK Kinematografie Hongkongu anglicky, česky Z 2 2/D
373KD1 Konzultační dílna CAS 1 česky Z 1 9/S
373KD2 Konzultační dílna CAS 2 česky Z 1 9/S
373KD3 Konzultační dílna CAS 3 česky Z 1 9/S
373KD4 Konzultační dílna CAS 4 česky Z 1 9/S
303KD1 Konzultační dílna KDT 1 česky Z 1 9/S
303KD2 Konzultační dílna KDT 2 česky Z 1 9/S
305KD1 Konzultační dílna KP 1 česky Z 1 9/S
301KD1 Konzultační dílna KSD 1 česky Z 1 9/S
306KD1 Konzultační dílna KSS 1 česky Z 1 9/S
306KD2 Konzultační dílna KSS 2 česky Z 1 9/S
301LF1 Literatura ve filmu 1 česky Z 1 3/T
301LF2 Literatura ve filmu 2 česky Čt
15:40–18:05
Učebna KSD 432
ZK 2 3/T
305MONS Marketing - orientace na spotřebitele česky ZK 3 2/T
301MMMG Masterclass: Mark Gatiss anglicky 09:30–11:00
Učebna 3 (FAMU)
Z 1 1/D
305PD Mediální management česky St
09:50–11:25
Učebna KP 330
ZK 3 24/S
373MOM1 Moc obrazu, obraz moci 1 česky Z 2 2/T
373MOM2 Moc obrazu, obraz moci 2 česky St
16:30–18:05
Učebna 7 (FAMU)
ZK 2 2/T
301MCL1 Moderní literatura 1 česky Po
10:40–12:15
Učebna 6 (FAMU)
Z 1 2/T
301ML2 Moderní literatura 2 česky Z 2 2/T
303MNFSD Název filmu, foto a synopse jako první cesta k divákovi česky 10:00–17:00
Učebna KDT 217
Z 1 8/S
305OVFD1 Obchodní vztahy ve filmové distribuci 1 česky ZK 3 2/T
305OVFD2 Obchodní vztahy ve filmové distribuci 2 česky
Učebna KP 334 (FAMU)
Z 2 14/S
301OSSD1 Oborový seminář KSD 1 česky Z 2 4/T
301OSSD0 Oborový seminář KSD 10 česky Út
17:20–19:45
Učebna 7 (FAMU)
Z 2 4/T
301OSSD2 Oborový seminář KSD 2 česky Út
17:20–19:45
Učebna 7 (FAMU)
Z 2 4/T
301OSSD3 Oborový seminář KSD 3 česky Z 2 4/T
301OSSD4 Oborový seminář KSD 4 česky Út
17:20–19:45
Učebna 7 (FAMU)
Z 2 4/T
301OSSD5 Oborový seminář KSD 5 česky Z 2 4/T
301OSSD6 Oborový seminář KSD 6 česky Út
17:20–19:45
Učebna 7 (FAMU)
Z 2 4/T
301OSSD7 Oborový seminář KSD 7 česky Z 2 4/T
301OSSD8 Oborový seminář KSD 8 česky Út
17:20–19:45
Učebna 7 (FAMU)
Z 2 4/T
301OSSD9 Oborový seminář KSD 9 česky Z 2 4/T
306OS1 Oborový seminář KSS 1 česky Z 1 26/S
306OS2 Oborový seminář KSS 2 česky Út
18:10–21:25
Projekce FAMU
Z 1 26/S
306OS3 Oborový seminář KSS 3 česky Z 1 26/S
306OS4 Oborový seminář KSS 4 česky Út
18:10–21:25
Projekce FAMU
Z 1 26/S
306OS5 Oborový seminář KSS 5 česky Z 1 26/S
306OS6 Oborový seminář KSS 6 česky Út
18:10–21:25
Projekce FAMU
Z 1 26/S
306OS7 Oborový seminář KSS 7 česky Z 1 26/S
306OS8 Oborový seminář KSS 8 česky Út
18:10–21:25
Projekce FAMU
Z 1 26/S
373FS1 Otevřený filosofický seminář 1 česky Z 2 2/T
303OS1 Otevřený seminář 1 česky Z 1 2/T
303OS0 Otevřený seminář 10 česky Út
19:00–20:35
Sborovna KDT 211
Z 1 2/T
303OS2 Otevřený seminář 2 česky Út
19:00–20:35
Sborovna KDT 211
Z 1 2/T
303OS3 Otevřený seminář 3 česky Z 1 2/T
303OS4 Otevřený seminář 4 česky Út
19:00–20:35
Sborovna KDT 211
Z 1 2/T
303OS5 Otevřený seminář 5 česky Z 1 2/T
303OS6 Otevřený seminář 6 česky Út
19:00–20:35
Sborovna KDT 211
Z 1 2/T
303OS7 Otevřený seminář 7 česky Z 1 2/T
303OS8 Otevřený seminář 8 česky Út
19:00–20:35
Sborovna KDT 211
Z 1 2/T
303OS9 Otevřený seminář 9 česky Z 1 2/T
304PD1 Photoshop - základy digitálních triků 1 česky Z 2 2/T
304PD2 Photoshop - základy digitálních triků 2 česky Po
15:40–17:15
Laboratoř dig. kinematogr.
Z 2 2/T
373MDPLO Pierre Berthet & Rie Nakajima: Mrtvé rostliny a živé objekty anglicky, česky Z 1 10/S
306VP Postava česky Z 2 16/S
308PTFIZ3 Postupy a technologie filmového zvuku 3 česky Z 1 2/T
306MPCV Praktická cvičení filmové výchovy: Duch úlu česky 10:00–16:30
Projekce FAMU
Z 1 1/D
306PD1 Praktická dramaturgie 1 česky Z 1 26/S
306PD2 Praktická dramaturgie 2 česky Út
12:20–15:35
Učebna KSS 311
ZK 2 26/S
302FR Praktická filmová řeč česky Z 1
301PD Producentská dramaturgie česky St
10:40–13:05
Učebna KSD 434
Z 2 2/T
305PEZ Produkce virtuální tvorby česky Z 2 2/T
305PO Programování a obchod česky ZK 3 2/T
302PR1 Projekce KR 1 česky Z 1 26/S
302PR10 Projekce KR 10 česky Út
18:10–21:25
Projekce FAMU
Z 1 26/S
302PR2 Projekce KR 2 česky Út
18:10–21:25
Projekce FAMU
Z 1 26/S
302PR3 Projekce KR 3 česky Z 1 26/S
302PR4 Projekce KR 4 česky Út
18:10–21:25
Projekce FAMU
Z 1 26/S
302PR5 Projekce KR 5 česky Z 1 26/S
302PR6 Projekce KR 6 česky Út
18:10–21:25
Projekce FAMU
Z 1 26/S
302PR7 Projekce KR 7 česky Z 1 26/S
302PR8 Projekce KR 8 česky Út
18:10–21:25
Projekce FAMU
Z 1 26/S
302PR9 Projekce KR 9 česky Z 1 26/S
373PD1 Projekce a dialogy 1 česky ZK 1 3/T
373PD2 Projekce a dialogy 2 česky Po
19:00–21:25
Městská knihovna - velký sál
ZK 1 3/T
373PD3 Projekce a dialogy 3 česky ZK 1 3/T
373PD4 Projekce a dialogy 4 česky Po
19:00–21:25
Městská knihovna - velký sál
ZK 1 3/T
373PD5 Projekce a dialogy 5 česky ZK 1 3/T
373PD6 Projekce a dialogy 6 česky Po
19:00–21:25
Městská knihovna - velký sál
ZK 1 3/T
300PPS1 Práce ve prospěch FAMU 1 česky Z 1 Z 1
300PPS0 Práce ve prospěch FAMU 10 česky Z 10 Z 10
300PPS2 Práce ve prospěch FAMU 2 česky Z 2 Z 2
300PPS3 Práce ve prospěch FAMU 3 česky Z 3 Z 3
300PPS4 Práce ve prospěch FAMU 4 česky Z 4 Z 4
300PPS5 Práce ve prospěch FAMU 5 česky Z 5 Z 5
300PPS6 Práce ve prospěch FAMU 6 česky Z 6 Z 6
300PPS7 Práce ve prospěch FAMU 7 česky Z 7 Z 7
300PPS8 Práce ve prospěch FAMU 8 česky Z 8 Z 8
300PPS9 Práce ve prospěch FAMU 9 česky Z 9 Z 9
305PR1 Právo 1 česky ZK 3 2/T
305PR2 Právo 2 česky Út
10:40–12:15
Učebna 1 (FAMU)
ZK 3 24/S
305PR4 Právo 4 česky ZK 3 2/T
306PO3 Psychologie a profil osobnosti 3 česky ZK 2
306PO1 Psychologie osobnosti 1 česky Z 1 26/S
306PO2 Psychologie osobnosti 2 česky
14:00–17:15
Učebna 2 (FAMU)
ZK 2 26/S
305PUBR1 Public Relations 1 česky Z 2 24/S
307PH1 Přednášky hostů 1 česky Z 1 13/S
307PHO0 Přednášky hostů 10 česky St
19:00–20:30
Učebna 1 (FAMU)
Z 2 13/S
307PH2 Přednášky hostů 2 česky St
19:00–20:30
Učebna 1 (FAMU)
Z 1 13/S
307PH3 Přednášky hostů 3 česky Z 1 13/S
307PH4 Přednášky hostů 4 česky St
19:00–20:30
Učebna 1 (FAMU)
Z 1 13/S
307PH5 Přednášky hostů 5 česky Z 1 13/S
307PHO6 Přednášky hostů 6 česky St
19:00–20:30
Učebna 1 (FAMU)
Z 1 13/S
307PHO7 Přednášky hostů 7 česky Z 1 13/S
307PHO8 Přednášky hostů 8 česky St
19:00–20:30
Učebna 1 (FAMU)
Z 1 13/S
307PHO9 Přednášky hostů 9 česky Z 1 13/S
373DSK1 Přehled dějin světové kinematografie 1 česky ZK 2 6/T
373DSK2 Přehled dějin světové kinematografie 2 česky viz detail ZK 2 6/T
373DSK3 Přehled dějin světové kinematografie 3 česky ZK 2 6/T
373DECK1 Přehled dějin české kinematografie 1 česky ZK 2 6/T
373DECK2 Přehled dějin české kinematografie 2 česky viz detail ZK 2 6/T
373REK Realizace estetických kategorií ve filmu česky ZK 2 2/T
306RMK1 Reflexe multikulturality a náboženské plurality v současné filmové tvorbě 1 česky Z 2 24/S
306RMK2 Reflexe multikulturality a náboženské plurality v současné filmové tvorbě 2 česky Út
13:10–16:25
Kancelář vedoucího KSS
ZK 2 24/S
304MRP Restaurátorské postupy digitálního restaurování česky Z 1 1/D
373RKV1 Reálie a kontexty vizuální kultury 1 česky Z 2 2/T
373RKV2 Reálie a kontexty vizuální kultury 2 česky Po
15:40–17:15
Učebna 1 (FAMU)
ZK 2 2/T
303MSAM Sametový film česky 09:50–17:15
Učebna KDT 217
Z 1 8/S
311SA1 Script Analysis 1 anglicky Čt
14:00–15:35
Učebna 1 (FAMU)
Z 3 2/T Z 3 2/T
302SAV1 Scénografické aspekty a výprava ve světové kinematografii 1 česky Z 2 21/S
302SAV2 Scénografické aspekty a výprava ve světové kinematografii 2 česky Út
12:20–14:45
Projekce FAMU
Z 2 21/S
302SAV3 Scénografické aspekty a výprava ve světové kinematografii 3 česky Z 2 21/S
302SAV4 Scénografické aspekty a výprava ve světové kinematografii 4 česky Út
12:20–14:45
Projekce FAMU
Z 2 21/S
302VK1 Seminář Václava Kadrnky 1 česky viz detail Z 1 2/T
373SFA Seminář filmové analýzy česky Po
16:30–18:05
Učebna CAS 423
ZK 3 2/T
305MSSP Seminář strategického plánování pro filmové producenty česky Z 2 20/S
373SVK Seminář vystavování a kurátorství česky Čt
12:20–13:55
Učebna 2 (FAMU)
Z 1 2/T
309SOS Seminář: Obrázkový technický scénář česky ZK 2 2/T
302MSFK1 Současná festivalová kinematografie pohledem dramaturgů přehlídky Be2Can 1 česky Z 2 3/D
373SF1 Současná filosofie 1 česky Z 2 2/T
373SF2 Současná filosofie 2 česky Po
17:30–19:00
FF UK - učebna 217
Z 2 2/T
373SUF1 Současný umělecký film 1 anglicky, česky ZK 3 4/T
373SUF2 Současný umělecký film 2 anglicky, česky St
14:50–18:05
Učebna 1 (FAMU)
ZK 3 4/T
303MSCTD Spolupráce s ČT na vzniku dokumentárního filmu česky 09:50–16:00
Učebna KDT 217
Z 1 8/S
306MSDS Střih dialogových scén workshop česky viz detail Z 1 2/D
306SVE3 Světlozpyt 3 česky Út
18:10–21:25
Učebna KSS 311
Z 2 2/T
301SVL1 Světová literatura 1 česky Z 1 2/T
301SVL2 Světová literatura 2 česky Út
10:40–12:15
Učebna KSD 432
ZK 2 2/T
301SVL3 Světová literatura 3 česky Z 1 2/T
301SVL4 Světová literatura 4 česky Čt
14:00–15:35
Učebna KSD 432
ZK 2 2/T
305TST1 Televizní seminář a trendy televizních formátů 1 česky ZK 3 2/T
306TETE Televizní technika a technologie česky Út
09:00–10:35
Učebna 1 (FAMU)
ZK 2 2/T
308TFIH1 Teorie filmové hudby 1 česky Z 1 14/S
308TFIH2 Teorie filmové hudby 2 česky Út
16:30–17:15
Učebna 5 (FAMU)
ZK 1 12/S
306TSS1 Teorie střihové skladby 1 česky ZK 2 3/T
306TSS2 Teorie střihové skladby 2 česky ZK 2 2/T
306TSS4 Teorie střihové skladby 4 česky ZK 3 2/T
300FFAK Trendy poválečné americké kinematografie česky ZK 4
305UK Umění komunikace česky Z 2 14/S
373UPO Umění pohyblivého obrazu česky Z 2 2/T
300FFVD Video on Demand česky Z,ZK 6
304VEF1 Vizuální efekty ve filmu a televizi 1 česky Z 1 2/T
304VEF2 Vizuální efekty ve filmu a televizi 2 česky ZK 2 2/T
304VEF3 Vizuální efekty ve filmu a televizi 3 česky Z 1 2/T
304VEF4 Vizuální efekty ve filmu a televizi 4 česky St
15:40–17:15
Laboratoř dig. kinematogr.
ZK 2 2/T
307VERS Vortex studio anglicky, česky Z 1 1/S
300MVPP Vstupní projekce prvního ročníku česky Z 1 6/H
301DL1 Vybrané kapitoly světové literatury 1 česky Z 2 2/T
301DL2 Vybrané kapitoly světové literatury 2 česky St
18:10–19:45
Učebna 2 (FAMU)
Z 2 2/T
301DD Vybrané kapitoly z dějin divadla česky Z 2 2/T
301DD2 Vybrané kapitoly z dějin divadla 2 česky St
16:30–18:05
Učebna 2 (FAMU)
Z 2 2/T
303VPD1 Výrazové prostředky v dokumentárním filmu 1 česky Z 1 2/T
303VPD2 Výrazové prostředky v dokumentárním filmu 2 česky Po
15:40–17:15
Sborovna KDT 211
ZK 2 2/T
301VD Vývoj a dramaturgie TV forem česky Z 2 2/T
373VPH Vývoj počítačových her česky Z 2 4/T
373MWG WAVEGUIDES – a sound site-specific installation in GAMU anglicky 09:00–20:00
Z 2 40/S
300ZS1 Zahraniční stáž 1 česky Z 1 Z 1
300ZS10 Zahraniční stáž 10 česky Z 10 Z 10
300ZS15 Zahraniční stáž 15 česky Z 15 Z 15
300ZS2 Zahraniční stáž 2 česky Z 2 Z 2
300ZS20 Zahraniční stáž 20 česky Z 20 Z 20
300ZS25 Zahraniční stáž 25 česky Z 25 Z 25
300ZS3 Zahraniční stáž 3 česky Z 3 Z 3
300ZS30 Zahraniční stáž 30 česky Z 30 Z 30
308ZHDA Zvuková dramaturgie AV díla česky viz detail ZK 2 2/T
308ZEK Zvuková ekologie a Soundscape česky ZK 2 2/T
308ZH Základy hudby česky ZK 2 2/T
308ZTEZ Základy tvorby elektroakustického zvuku česky St
16:30–18:05
MIDI KZT
Z 1 2/T
302MOEP Úvod do osvětlování - Expozice a postprodukce česky Z 2 18/S
373UVU1 Úvod do výtvarného umění 1 česky ZK 2 2/T
373UVU2 Úvod do výtvarného umění 2 česky Čt
15:40–17:15
Učebna 1 (FAMU)
ZK 2 2/T
300FFCF Český film 70.-90. let česky ZK 4
300FFP Český film a popkultura 60. let česky ZK 4
300FFCT Čtení k filmovým teoriím A česky Z,ZK 6
307MCSM Čínská sociální média anglicky, česky 14:00–17:00
Tržiště -at.intermedia
Z 1 6/S
305SAT1 Šíření audiovizuální tvorby 1 česky Út
16:30–18:05
Učebna KP 330
Z 2 2/T
305SAT2 Šíření audiovizuální tvorby 2 česky ZK 3 24/S
305SATD2 Šíření audiovizuální tvorby a současná distribuce 2 česky 09:00–16:00
Učebna KP 330
Z 2 14/S
308ZAF1 Žánrové filmy 1 česky ZK 2 26/S
308ZAF2 Žánrové filmy 2 česky viz detail ZK 2 26/S
303ZSD1 Žánrové spektrum v dokumentárním filmu 1 česky Z 1 2/T
303ZSD2 Žánrové spektrum v dokumentárním filmu 2 česky Čt
15:40–17:15
Učebna KDT 217
ZK 2 2/T