Umělá inteligence v umělecké praxi

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373UI zkouška 3 24 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Tento předmět se zabývá současným stavem syntézy médií asistované umělou inteligencí a využitím kreativních nástrojů umělé inteligence. Učí studující, jak smysluplně zapojit vlastní umělecké postupy do společného tvůrčího procesu člověka a umělé inteligence. Studující se budou zabývat kombinací teorie a praxe, přičemž získají hluboké porozumění současním AI technologiím i etickým aspektům spojeným s jejich používáním. Cílem je transformovat teoretické znalosti do praktického využití prostřednictvím kombinace skupinových diskusí a individuální práce.

Výsledky učení

Absolventi kurzu důkladně porozumí oblasti umělé inteligence v umění a dokáží využívat modulární způsob práce s AI algoritmy k vytvoření vyvážené formy kreativní spolupráce člověk-AI. Budou schopni vytvářet vlastní experimentální pracovní postupy, které zpochybňují současné standardy, aplikovat je na svou individuální uměleckou praxi a proces kriticky reflektovat.

Předpoklady a další požadavky

žádné

Literatura

CRAWFORD, Kate a Trevor PAGLEN, [b.r.]. Excavating AI: The Politics of Images in Machine Learning Training Sets. - [online] [vid. 2023-04-12]. Dostupné z: https://excavating.ai

MANOVICH, Lev a Emanuele ARIELLI, 2021. Artificial Aesthetics: A Critical Guide to AI in Art, Media and Design [online]. B.m.: manovich.net [vid. 2023-04-25]. Dostupné z: http://www.manovich.net

PASQUINELLI, Matteo a Vladan JOLER, 2020. The Nooscope Manifested: Artificial Intelligence as Instrument of Knowledge Extractivism [online] [vid. 2021-03-12]. Dostupné z: http://nooscope.ai/

ZYLINSKA, Joanna, 2020. AI Art: Machine Visions and Warped Dreams [online]. B.m.: Open Humanities Press [vid. 2021-03-12]. ISBN 978-1-78542-086-3. Dostupné z: http://www.openhumanitiespress.org/books/titles/ai-art/

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnotí se docházka, aktivní účast na seminářích a závěrečný úkol – vlastní unikátní pracovní postup spolupráce člověka a umělé inteligence a jeho kritická reflexe. Postup by měl být prezentován formou jednoduchého grafického schématu/diagramu vizualizujícího jednotlivé kroky, které byly během procesu provedeny. Spolu s diagramem bude předložena krátká (max. 300 slov) kritická reflexe procesu. Praktický výsledek předloženého pracovního postupu je vítán, ale není nutné jej předkládat, v případě, že se experiment nezdaří (v takovém případě by jej měli studující reflektovat v přiložené kritické reflexi).

Vyžaduje se 100% docházka.

Poznámka

Předmět bude probíhat formou dvojpřednášky každé dva týdny.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů