Konzultační dílna KSS 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306KD1 zápočet 1 9 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 18 až 23 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Martin ČIHÁK, Jan DAŇHEL, Tomáš DORUŠKA, Antonie JANKOVÁ, Ivo TRAJKOV

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin ČIHÁK, Jan DAŇHEL, Tomáš DORUŠKA, Antonie JANKOVÁ, Ivo TRAJKOV

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem je upevňovat mezidílenské, meziooborové a mezikatedrální vazby mezi studenty (pedagogy).

Forma studia

řízený dialog, diskuse, analýza ukázek zaznamenaných na médiích, realizace vlastního praktického cvičení

Předpoklady a další požadavky

Výběr a následné přihlášení se do dílny v nabídce jiných kateder.

Obsah kurzu

Za aktivní účast v jiné než mateřské realizační dílně (minimálně 9 hodin /semestr) lze získat 1 kredit.

Doporučená nebo povinná literatura

Hodnoticí metody a kritéria

účast

Poznámka

-

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů