English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Konzultační dílna KSS 1

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306KD1 Z 1 9/S česky zimní
Garant předmětu:
Martin ČIHÁK, Jan DAŇHEL, Tomáš DORUŠKA, Antonie JANKOVÁ, Ivo TRAJKOV, Drahomira VIHANOVÁ
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Martin ČIHÁK, Jan DAŇHEL, Tomáš DORUŠKA, Antonie JANKOVÁ, Ivo TRAJKOV, Drahomira VIHANOVÁ
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Cílem je upevňovat mezidílenské, meziooborové a mezikatedrální vazby mezi studenty (pedagogy).

Forma studia:

řízený dialog, diskuse, analýza ukázek zaznamenaných na médiích, realizace vlastního praktického cvičení

Předpoklady a další požadavky:

Výběr a následné přihlášení se do dílny v nabídce jiných kateder.

Obsah kurzu:

Za aktivní účast v jiné než mateřské realizační dílně (minimálně 9 hodin /semestr) lze získat 1 kredit.

Doporučená nebo povinná literatura:
Hodnoticí metody a kritéria:

účast

Webová stránka předmětu:
Poznámka:

-

Další informace:
Předmět lze absolvovat opakovaně
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2018