Tisk studijního plánu

Studijní plán Herní design - magistr

Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
312KZ Klauzurní zkouška
ZK-1-12PS
1
Minimální počet kreditů 1
Povinné předměty
312AH Absolventská hra
ZK-19-12CS
19
312DGH Digital Game Histories
ZK-2-2PT
2
312DN* Dílna
ZK-4-4ST
ZK-4-4ST
ZK-4-4ST
ZK-4-4ST
16
312HP Herní prototyp
ZK-12-12CS
12
312HT* Herní teorie
ZK-2-20PS+6SS
ZK-2-18PS+6SS
4
312KHD* Kapitoly z herního designu
Z-3-20PS+4CS
Z-3-24PS+4CS
6
312MW* Middleware
Z-3-3ST
Z-3-3ST
Z-3-3ST
9
312SAPH Seminář analýzy počítačových her
ZK-2-2ST
2
312SHS Stáž v herním studiu
Z-8-160P
Z-8-160P
Z-8-160P
8
312VPH Vývoj počítačových her
ZK-6-46PS+90CS
6
312ZP Základy programování
Z-3-12SS+24CS
3
Minimální počet kreditů 87
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702FAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
Minimální počet kreditů 6
Povinně volitelné předměty
312PVAM Multimediální tvorba_KHD V této skupině musíte získat alespoň 8 kreditů
8
312PVB1 Společenské a kulturní kontexty her_KHD V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů
6
312PVB2 Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KHD V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
Minimální počet kreditů 18
Volitelné předměty
702CJV_2020 Cizí jazyky FAMU - volitelné
0
703TFV_2020 Tělesná výchova FAMU - volitelné
0
300VPZ_2020 Volitelné předměty FAMU
0
300MOD_2020 Modulová výuka FAMU
0
312MOD Moduly KHD
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 112
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 8
Celkový počet kreditů 120

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Klauzurní zkouška (312KZ) PZ Absolventským výkonem
Animace a grafika v počítačových hrách 1 (312AGPH1) PZ Multimediální tvorba (S312MMT)
Animace a grafika v počítačových hrách 2 (312AGPH2) PZ
Herní scenáristika 1 (312HS1) PZ
Herní scenáristika 2 (312HS2) PZ
Základy interaktivní zvukové tvorby 1 (312ZIZT1) PZ
Základy interaktivní zvukové tvorby 2 (312ZIZT2) PZ
Dílna 1 (312DN1) PZ Herní design (S312MHD)
Dílna 2 (312DN2) PZ
Dílna 3 (312DN3) PZ
Dílna 4 (312DN4) PZ
Kapitoly z herního designu 1 (312KHD1) PZ
Kapitoly z herního designu 2 (312KHD2) PZ
Digital Game Histories (312DGH) ZT Herní historie a teorie (S312MHHT)
Herní teorie 1 (312HT1) ZT
Herní teorie 2 (312HT2) ZT