Anglický jazyk pro odborné účely 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702FAOU4 ZK 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Ludmila BOHUSLAVOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ludmila BOHUSLAVOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je upevnění a rozvinutí jazykových kompetencí (receptivních i produktivních) na základě osvojení odborné slovní zásoby, četby a porozumění textů s filmovou a TV tématikou. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni:

•prokázat schopnost globálního i detailního porozumění autentického odborného textu, vztahujícího se k různým odvětvím filmové a TV tvorby a produkce a porozumět v nich se vyskytující slovní zásobě,

•vést o myšlenkách vyjádřených v autentických textech odborně zaměřenou diskusi a obhájit své stanovisko,

•porozumět ústnímu projevu na odborné téma přednášenému normálním tempem (např. přednáška, prezentace),

•aktivně komunikovat za použití gramatických struktur a jevů v rozsahu daném předmětem.

Předmět je na úrovni B2 dle SERR.

Forma studia

Seminární výuka – četba textů; poslech; diskuze; nácvik slovní zásoby a gramatiky.

Způsob studia / studijní zátěž

Účast na seminářích26h

Příprava na semináře26h

Písemný úkol 1: 4h

Písemný úkol 2: 4h

Příprava na písemný test: 18h

Celkem: 78h = 3 ECTS (1 ECTS = 26 hodin studijní zátěže

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem pro práci v předmětu je absolvování předmětu 702FAOU3, nebo úroveň B1+/B2 dle SERR.

Obsah kurzu

Rámcová osnova předmětu:

Week 1: Are you an Impostor?, Real conditions (conditionals 0, 1) + Future time clauses

Week 2: Production, Unreal conditions (conditionals 2, 3) + Mixed conditionals

Week 3: Cinema is Not Something One Sees in Cinema Anymore, Wish sentences

Week 4: Filmmaker: Professional or Enthusiast?, Expressing future

Week 5: Green Filmmaking, Articles 1

Week 6: Describing a Cultural Event, Articles 2

Week 7: Pitching: Types of pitches and scripts, Relative pronouns and relative clauses

Week 8: Portfolio Career, Adjectives

Week 9: Networking, Adverbs

Week 10: Communication and Etiquette on Film Set, Reported speech 1

Week 11: City or Country?, Reported speech 2

Week 12: Film Criticism – Useful Tool or Useless Burden?, Linking words

Week 13: Talking about Films, Participle clauses 1

Week 14: Revision, Participle clauses 2

Detailnější sylabus - viz paralelkové kurzy v Moodlu

Doporučená nebo povinná literatura

Online studijní opora ve formě e-learningového kurzu předmětu na platformě Moodle AMU:

Paralelka č. 1: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=951

Paralelka č. 2: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=952

Paralelka č. 3: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=953

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky pro úspěšné ukončení předmětu:

  1. docházka (max. 6 povolených absencí; docházka je podmínka pro úspěšné absolvování předmětu, neplatí pro studenty s par. 99)
  2. písemný úkol 20% (termín odevzdání určuje vyučující, platí i pro studenty s par. 99) https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=950#section-8
  3. vocabulary journal 20% (termín a způsob odevzdání určuje vyučující, platí i pro studenty s par. 99): min. 30 výrazů (všeobecná AJ), instrukce a příklad: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=950#section-1
  4. aktivita v hodinách (s důrazem na mluvený projev) 20% (neplatí pro studenty s par. 99)
  5. lexikálně-gramatický test 40% (platí i pro studenty s par. 99)

Hodnotící škála:

•A = 100-90% (výborný výkon převyšující daná kritéria)

•B = 89-80% (nadprůměrný výkon s minimem chyb)

•C = 79-73% (průměrný výkon s přijatelným počtem chyb)

•D = 72-66% (přijatelný výkon s větším počtem chyb)

•E = 65-60% (výkon vykazující minimální naplnění kritérií)

•F = 59% a méně (nepřijatelný výkon)

Student je povinen vykonat zkoušku, resp. vypracovat písemnou práci, osobně, poctivě a za dodržení stanovených pravidel. Poruší-li student pravidla zkoušky, je hodnocen stupněm „F“ nebo „nezapočteno“, a případně může být jeho jednání považováno za plagiátorství.

Plagiátorství je závažný přestupek proti etickým standardům vysokoškolského studia (viz Etický kodex AMU). Podrobněji se o tom, co je považováno za plagiátorství, můžete poučit zde: https://www.amu.cz/cs/studium/bakalarske-diplomove-a-disertacni-prace-vskp/tvorba-a-odevzdani-vskp/etika-psani-odborneho-textu-a-jak-citovat/

Poznámka

Studenti s paralelkou č. x99:

Kontaktní osoba a zkoušející: Mgr. Ludmila Bohuslavová, Ph.D.

Kategorie předmětu: Povinný s možností opakovaného zapsání (tj. student má právo na 1 řádný zkouškový termín a 2 opravné termíny – viz SZŘ AMU)

Předmět je určen studentům magisterského stupně v prezenčním, popř. kombinovaném studiu českých studijních programů FAMU.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 0219
Učebna CJP 219

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
BOHUSLAVOVÁ L.
09:00–10:30
(paralelka 1)
Tato paralelka je určena studentům programů: Kamera, Střihová tvorba a Zvuková tvorba.
místnost 0219
Učebna CJP 219

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
BOHUSLAVOVÁ L.
10:45–12:15
(paralelka 2)
Tato paralelka je určena studentům programů: Animace, Audiovizuální tvorba, Fotografie a Herní design
místnost 0219
Učebna CJP 219

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
BOHUSLAVOVÁ L.
12:30–14:00
(paralelka 3)
Tato paralelka je určena studentům programů: Dokumentární tvorba, Produkce, Režie a Scenáristika a dramaturgie.

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 09:00–10:30 Ludmila BOHUSLAVOVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Tato paralelka je určena studentům programů: Kamera, Střihová tvorba a Zvuková tvorba. paralelka 1
Čt 10:45–12:15 Ludmila BOHUSLAVOVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Tato paralelka je určena studentům programů: Animace, Audiovizuální tvorba, Fotografie a Herní design paralelka 2
Čt 12:30–14:00 Ludmila BOHUSLAVOVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Tato paralelka je určena studentům programů: Dokumentární tvorba, Produkce, Režie a Scenáristika a dramaturgie. paralelka 3

Předmět je součástí následujících studijních plánů