Tisk studijního plánu

Studijní plán Filmová režie - magistr

Studijní program: Filmová režie
Katedra režie
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
302KLZ3 Klauzurní zkouška 3
ZK-1-12PS
1
Minimální počet kreditů 1
Povinné předměty
302APP Asistence na pedagogickém procesu
Z-5-140CS
5
302DRCF Dramaturgie celovečerního filmu
Z-2-32SS
2
373IS* Imaginární světy
ZK-2-2PT
ZK-2-2PT
4
302KODP* Konzultace k diplomové práci
Z-1-18SS
Z-1-18SS
2
302KRU* Kruh
Z-5-48CS
5
302KRU* Kruh
Z-5-48CS
5
301LTT Literatura: témata a trendy
ZK-2-2ST
2
302OBSE* Oborový seminář
Z-1-18SS
Z-1-18SS
2
302PFTDF Praxe na filmu, TV, divadle, festivalu
Z-4-120CS
Předmět není vypsán
Z-4-120CS
Předmět není vypsán
Z-4-120CS
Předmět není vypsán
Z-4-120CS
Předmět není vypsán
4
302PRR* Projekce KR
Z-2-26SS
ZK-2-26SS
4
302PAF* Projekce současného autorského filmu - filmová řeč
Z-2-2ST
Z-2-2ST
4
302PAF Příprava absolventského filmu
Z-12-400CS
12
302RAFI Realizace absolventského filmu
Z-24-800CS
24
302RDV* Realizační dílna
Z-2-3DT
Z-2-3DT
Z-2-3DT
Z-2-3DT
8
302SCAF Scénář absolventského filmu
Z-5-180CS
5
302SCKR* Scénář kruhu
Z-2-50S
2
302SCKR* Scénář kruhu
Z-2-
2
302SAV* Scénografické aspekty a výprava ve světové kinematografii
Z-2-3SO
Z-2-3SO
4
308SFHZ* Seminář filmové hudby a zvuku
Z-2-9SS
Z-2-9SS
4
302SEF4 Seminář režie 4
Z-2-40SS
2
302VCF Vývoj celovečerního filmu
Z-2-12SS
2
Minimální počet kreditů 104
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702FAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
Minimální počet kreditů 6
Povinně volitelné předměty
302DTV Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KR V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
4
Minimální počet kreditů 4
Volitelné předměty
702CJV_2020 Cizí jazyky FAMU - volitelné
0
703TFV_2020 Tělesná výchova FAMU - volitelné
0
300VPZ_2020 Volitelné předměty FAMU
0
300VPM_2021 Volitelné předměty FAMU - pro MgA studium
0
302MOD_2021 Moduly KR
0
300MOD_2020 Modulová výuka FAMU
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 115
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 5
Celkový počet kreditů 120

PLÁN VZNIKLÝ KOPIÍ Z PLÁNU 302KRM19201R

① Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KR [302DTV]

300DTV #

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Realizační dílna 6 (302RDV6) PZ Absolventským výkonem
Realizační dílna 5 (302RDV5) PZ Absolventským výkonem
Realizační dílna 8 (302RDV8) PZ Absolventským výkonem
Konzultace k diplomové práci 1 (302KODP1) ZT Diplomovou prací
Konzultace k diplomové práci 2 (302KODP2) ZT Diplomovou prací
Klauzurní zkouška 3 (302KLZ3) PZ Absolventským výkonem
Realizační dílna 7 (302RDV7) PZ Absolventským výkonem
Vývoj celovečerního filmu (302VCF) PZ Absolventským výkonem
Realizace krátkého filmu (302RKFI) PZ Absolventským výkonem
Scénář absolventského filmu (302SCAF) PZ Absolventským výkonem
Příprava absolventského filmu (302PAF) PZ Absolventským výkonem
Realizace absolventského filmu (302RAFI) PZ Absolventským výkonem
Dramaturgie celovečerního filmu (302DRCF) PZ Absolventským výkonem
Seminář filmové hudby a zvuku 1 (308SFHZ1) ZT Praktická filmová režie (S302MPFR)
Seminář filmové hudby a zvuku 2 (308SFHZ2) ZT
Seminář krátkého filmu (302SKF) ZT
Seminář režie 4 (302SEF4) ZT