Asistence na pedagogickém procesu

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302APP zápočet 5 140 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 20 až 45 hodin domácí příprava česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hana JAROŠOVÁ

Obsah

Student se zapojí jako asistent pedagoga do jednoho z nadcházejících předmětů bakalářského studijního programu: Seminář režie 1-3, Práce s hercem 1-2, Režisér a výrobní štáb. Případně si student může praxi splnit v rámci několikadenních modulů v Učebním a výcvikovém středisku AMU v Poněšicích (Kameramanské postupy, seznamovací výjezd v studentů filmové režie a studentu herectví DAMU v rámci Semináře režie 1-3). Student se také může podílet na přípravě besed s hosty pro předměty Mosty do praxe 1-4.

Výsledky učení

Student skrze své pedagogické působení s nadhledem lépe reflektuje své vlastní přemýšlení o filmové režii, ujasňuje si svá vlastní stanoviska a konfrontuje se s odlišnými přístupy.

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

Vhodnou literaturu doporučuje pedagog na základě konkrétních potřeb studenta.

Hodnoticí metody a kritéria

Splnění praxe v plném rozsahu.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů