Anglický jazyk pro odborné účely 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702FAOU3 zkouška 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Klára BICANOVÁ, Ludmila BOHUSLAVOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Klára BICANOVÁ, Ludmila BOHUSLAVOVÁ

Obsah

Week 1

Film Co-production

Past Perfect Tense

Week 2

Pitching a Film

Narrative Tenses 1 (Past Perfect simple + continuous, Past Simple)

Week 3

Developing a Project

Narrative Tenses 2 (Would, used to)

Week 4

Applying for Grants

Past Modals

Week 5

Film Jobs

Passive

Week 6

Sound

Have / Get smth done

Week 7

Life of a Filmmaker

Word Formation 1 (Nouns)

Week 8

Film in my life, my life in film (writing assignment)

Word Formation 2 (Verbs)

Week 9

Presentation Skills

Verbs + infinitive and -ing 1

Week 10

Film Festivals

Verbs + infinitive and -ing 2

Week 11

Film Distribution

Possessive adjectives + pronouns

Week 12

Gender Bias in the Film Industry

Quite + actually

Week 13

Feedback on writing assignment

Výsledky učení

Cílem předmětu je upevnění a rozvinutí jazykových kompetencí (receptivních i produktivních) na základě osvojení odborné slovní zásoby, četby a porozumění textů s filmovou tématikou. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni:

•prokázat schopnost globálního i detailního porozumění autentického odborného textu, vztahujícího se k různým odvětvím filmové tvorby a porozumět v nich se vyskytující slovní zásobě,

•vést o myšlenkách vyjádřených v autentických textech odborně zaměřenou diskusi a obhájit své stanovisko,

•porozumět ústnímu projevu na odborné téma přednášenému normálním tempem (např. přednáška, prezentace),

•zvládnout základní útvary profesně zaměřené písemné komunikace, jako je přihlášení filmu na festival, napsání synopse a logline,

•aktivně komunikovat za použití gramatických struktur a jevů v rozsahu daném předmětem.

Předmět je na úrovni B2 dle SERR.

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem pro práci v předmětu je absolvování předmětu 702FAOU2, popř. úroveň B1+ dle SERR.

Literatura

Online studijní opora ve formě e-learningového kurzu na platformě Moodle AMU:

FAOU3, paralelka č. 1: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1064

FAOU3, paralelka č. 2: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1065

FAOU3, paralelka č. 3: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1066

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky pro úspěšné absolvování předmětu:

Docházka (max. 5 absencí za semestr)

Známka je udělena na základě následujících aktivit:

  1. Aktivita na hodinách 20%
  2. Písemný úkol 20% (instrukce viz https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1058#section-10)
  3. Seznam 10 slovíček, souvisejících se studovaným programem/oborem /specializací – u každého slovíčka je třeba uvést překlad, výklad termínu a příkladovou větu, případně i související slova (přídavná slova, slovesa atd.), možno odevzdat ve formě myšlenkové mapy 20% (instrukce viz https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1058#section-1)
  4. Prezentace 40% (instrukce viz https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1058#section-2)

Hodnotící škála:

•A = 100-90% (výborný výkon převyšující daná kritéria)

•B = 89-80% (nadprůměrný výkon s minimem chyb)

•C = 79-73% (průměrný výkon s přijatelným počtem chyb)

•D = 72-66% (přijatelný výkon s větším počtem chyb)

•E = 65-60% (výkon vykazující minimální naplnění kritérií)

•F = 59% a méně (nepřijatelný výkon)

Student je povinen vykonat zkoušku, resp. vypracovat písemnou práci, osobně, poctivě a za dodržení stanovených pravidel. Poruší-li student pravidla zkoušky, je hodnocen stupněm „F“ nebo „nezapočteno“, a případně může být jeho jednání považováno za plagiátorství.

Plagiátorství je závažný přestupek proti etickým standardům vysokoškolského studia (viz Etický kodex AMU). Podrobněji se o tom, co je považováno za plagiátorství, můžete poučit zde: https://www.amu.cz/cs/studium/bakalarske-diplomove-a-disertacni-prace-vskp/tvorba-a-odevzdani-vskp/etika-psani-odborneho-textu-a-jak-citovat/

Webová stránka předmětu

https://moodle.amu.cz/enrol/index.php?id=666

Poznámka

•Kategorie předmětu: Povinný s možností opakovaného zapsání (tj. studenti mají právo na 1 řádný a 2 opravné termíny).

•Předmět je určen studentům magisterského stupně v prezenčním, popř. kombinovaném studiu všech studijních programů FAMU.

Paralelka č. 99: Kontaktní osoba a zkoušející: Mgr. Ludmila Bohuslavová, PhD.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 0219
Učebna CJP 219

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
BOHUSLAVOVÁ L.
09:00–10:30
(paralelka 1)
Paralelka č. 1 je určena MGR studentům programů Kamera, Střihová skladba, Zvuková tvorba.
místnost 0219
Učebna CJP 219

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
BOHUSLAVOVÁ L.
10:45–12:15
(paralelka 2)
Paralelka č. 2 je určena MGR studentům oborů: Audiovizuální studia, Animovaná tvorba, Fotografie, Herní design.
místnost 0219
Učebna CJP 219

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
BOHUSLAVOVÁ L.
12:30–14:00
(paralelka 3)
Paralelka č. 3 je určena MGR studentům těchto oborů: Filmová režie, Dokumentární tvorba, Produkce, Scenáristika a dramaturgie.

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 09:00–10:30 Ludmila BOHUSLAVOVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Paralelka č. 1 je určena MGR studentům programů Kamera, Střihová skladba, Zvuková tvorba. paralelka 1
Ludmila BOHUSLAVOVÁ
paralelka 199
Čt 10:45–12:15 Ludmila BOHUSLAVOVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Paralelka č. 2 je určena MGR studentům oborů: Audiovizuální studia, Animovaná tvorba, Fotografie, Herní design. paralelka 2
Ludmila BOHUSLAVOVÁ
paralelka 299
Čt 12:30–14:00 Ludmila BOHUSLAVOVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Paralelka č. 3 je určena MGR studentům těchto oborů: Filmová režie, Dokumentární tvorba, Produkce, Scenáristika a dramaturgie. paralelka 3
Ludmila BOHUSLAVOVÁ
paralelka 399

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů