Anglický jazyk pro odborné účely 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702FAOU3 ZK 3 2T česky zimní

Garant předmětu

Klára BICANOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hana BARTŮŇKOVÁ, Klára BICANOVÁ, Zdeněk KRÁL

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je upevnění a rozvinutí jazykových kompetencí (receptivních i produktivních) na základě osvojení odborné slovní zásoby, četby a porozumění textů s filmovou tématikou. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni:

•prokázat schopnost globálního i detailního porozumění autentického odborného textu, vztahujícího se k různým odvětvím filmové tvorby a porozumět v nich se vyskytující slovní zásobě,

•vést o myšlenkách vyjádřených v autentických textech odborně zaměřenou diskusi a obhájit své stanovisko,

•porozumět ústnímu projevu na odborné téma přednášenému normálním tempem (např. přednáška, prezentace),

•zvládnout základní útvary profesně zaměřené písemné komunikace, jako je přihlášení filmu na festival, napsání synopse a logline,

•aktivně komunikovat za použití gramatických struktur a jevů v rozsahu daném předmětem.

Předmět je na úrovni B2 dle SERR.

Forma studia

Seminární výuka – četba textů; poslech; diskuze; nácvik slovní zásoby a gramatiky

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem pro práci v předmětu je absolvování předmětu 702FAOU2, popř. úroveň B1+ dle SERR.

Obsah kurzu

Week 1

Film Co-production

Past Perfect Tense

Week 2

Pitching a Film

Narrative Tenses 1 (Past Perfect simple + continuous, Past Simple)

Week 3

Developing a Project

Narrative Tenses 2 (Would, used to)

Week 4

Applying for Grants

Past Modals

Week 5

Film Jobs

Passive

Week 6

Sound

Have / Get smth done

Week 7

Life of a Filmmaker

Word Formation 1 (Nouns)

Week 8

Submitting to a Festival 1: Writing an e-mail, filling in an entry form

Word Formation 2 (Verbs)

Week 9

Submitting to a Festival 2: Writing a synopsis and a logline

Verbs + infinitive and -ing 1

Week 10

Film Festivals

Verbs + infinitive and -ing 2

Week 11

Film Distribution

Possessive adjectives + pronouns

Week 12

Gender Bias in the Film Industry

Quite + actually

Doporučená nebo povinná literatura

Online studijní opora ve formě e-learningového kurzu obou předmětů na platformě Moodle AMU: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=416

Hodnoticí metody a kritéria

1.účast ve výuce: min. 60%

2.průběžná práce v hodinách

3.odevzdání písemného úkolu (viz kurz v Moodlu) - odevzdání úkolu je podmínkou pro absolvování závěrečného testu - platí i pro studenty s par. 99

4.závěrečná písemná zkouška

Hodnotící škála:

•A = 100-90% (výborný výkon převyšující daná kritéria)

•B = 89-80% (nadprůměrný výkon s minimem chyb)

•C = 79-73% (průměrný výkon s přijatelným počtem chyb)

•D = 72-66% (přijatelný výkon s větším počtem chyb)

•E = 65-60% (výkon vykazující minimální naplnění kritérií)

•F = 59% a méně (nepřijatelný výkon)

Webová stránka předmětu

https://moodle.amu.cz/enrol/index.php?id=411

Poznámka

•Kategorie předmětu: Povinný s možností opakovaného zapsání (tj. studenti mají právo na 1 řádný a 2 opravné termíny).

•Předmět je určen studentům magisterského stupně v prezenčním, popř. kombinovaném studiu všech studijních programů FAMU.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 344
Učebna 7 (FAMU)

(Lažanský palác)
BARTŮŇKOVÁ H.
12:45–14:15
(paralelka 1)
Paralelka č. 1 je určena MGR studentům oborů: Střih, Zvuková tvorba, Kamera.
místnost 344
Učebna 7 (FAMU)

(Lažanský palác)
BARTŮŇKOVÁ H.
14:30–16:00
(paralelka 2)
Paralelka č. 2 je určena MGR studentům oborů: AVS, Animace, Fotografie, Restaurace fotografie
Čt
místnost 241
Učebna 3 (FAMU)

(Lažanský palác)
KRÁL Z.
12:30–14:00
(paralelka 3)
Paralelka č. 3 je určena MGR studentům těchto oborů: Dokumentární tvorba, Produkce, Režie, Scenáristika a dramaturgie.

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 12:45–14:15 Hana BARTŮŇKOVÁ Učebna 7 (FAMU)
Lažanský palác
Paralelka č. 1 je určena MGR studentům oborů: Střih, Zvuková tvorba, Kamera. paralelka 1
St 14:30–16:00 Hana BARTŮŇKOVÁ Učebna 7 (FAMU)
Lažanský palác
Paralelka č. 2 je určena MGR studentům oborů: AVS, Animace, Fotografie, Restaurace fotografie paralelka 2
Čt 12:30–14:00 Zdeněk KRÁL Učebna 3 (FAMU)
Lažanský palác
Paralelka č. 3 je určena MGR studentům těchto oborů: Dokumentární tvorba, Produkce, Režie, Scenáristika a dramaturgie. paralelka 3
Zdeněk KRÁL
paralelka 99

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů