Anglický jazyk pro odborné účely 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702FAOU3 ZK 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Klára BICANOVÁ, Ludmila BOHUSLAVOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Klára BICANOVÁ, Ludmila BOHUSLAVOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je upevnění a rozvinutí jazykových kompetencí (receptivních i produktivních) na základě osvojení odborné slovní zásoby, četby a porozumění textů s filmovou tématikou. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni:

•prokázat schopnost globálního i detailního porozumění autentického odborného textu, vztahujícího se k různým odvětvím filmové tvorby a porozumět v nich se vyskytující slovní zásobě,

•vést o myšlenkách vyjádřených v autentických textech odborně zaměřenou diskusi a obhájit své stanovisko,

•porozumět ústnímu projevu na odborné téma přednášenému normálním tempem (např. přednáška, prezentace),

•zvládnout základní útvary profesně zaměřené písemné komunikace, jako je přihlášení filmu na festival, napsání synopse a logline,

•aktivně komunikovat za použití gramatických struktur a jevů v rozsahu daném předmětem.

Předmět je na úrovni B2 dle SERR.

Forma studia

Seminární výuka – četba textů; poslech; diskuze; nácvik slovní zásoby a gramatiky

Způsob studia / studijní zátěž / kreditová hodnota předmětu

Účast na seminářích 26h

Příprava na semináře 26h

Příprava průběžného písemného úkolu 3h

Příprava na závěrečný test 13h

Příprava prezentace 10h

Celkem: 78h = 3 ECTS (1 ECTS = 26 hodin studijní zátěže)

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem pro práci v předmětu je absolvování předmětu 702FAOU2, popř. úroveň B1+ dle SERR.

Obsah kurzu

Week 1

Film Co-production

Past Perfect Tense

Week 2

Pitching a Film

Narrative Tenses 1 (Past Perfect simple + continuous, Past Simple)

Week 3

Developing a Project

Narrative Tenses 2 (Would, used to)

Week 4

Applying for Grants

Past Modals

Week 5

Film Jobs

Passive

Week 6

Sound

Have / Get smth done

Week 7

Life of a Filmmaker

Word Formation 1 (Nouns)

Week 8

Film in my life, my life in film (writing assignment)

Word Formation 2 (Verbs)

Week 9

Presentation Skills

Verbs + infinitive and -ing 1

Week 10

Film Festivals

Verbs + infinitive and -ing 2

Week 11

Film Distribution

Possessive adjectives + pronouns

Week 12

Gender Bias in the Film Industry

Quite + actually

Week 13

Feedback on writing assignment

Doporučená nebo povinná literatura

Online studijní opora ve formě e-learningového kurzu na platformě Moodle AMU:

FAOU3, paralelka č. 1: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1064

FAOU3, paralelka č. 2: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1065

FAOU3, paralelka č. 3: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1066

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky pro úspěšné absolvování předmětu:

Docházka (max. 5 absencí za semestr)

Známka je udělena na základě následujících aktivit:

  1. Aktivita na hodinách 20%
  2. Písemný úkol 20% (instrukce viz https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1058#section-10)
  3. Seznam 10 slovíček, souvisejících se studovaným programem/oborem /specializací – u každého slovíčka je třeba uvést překlad, výklad termínu a příkladovou větu, případně i související slova (přídavná slova, slovesa atd.), možno odevzdat ve formě myšlenkové mapy 20% (instrukce viz https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1058#section-1)
  4. Prezentace 40% (instrukce viz https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1058#section-2)

Hodnotící škála:

•A = 100-90% (výborný výkon převyšující daná kritéria)

•B = 89-80% (nadprůměrný výkon s minimem chyb)

•C = 79-73% (průměrný výkon s přijatelným počtem chyb)

•D = 72-66% (přijatelný výkon s větším počtem chyb)

•E = 65-60% (výkon vykazující minimální naplnění kritérií)

•F = 59% a méně (nepřijatelný výkon)

Student je povinen vykonat zkoušku, resp. vypracovat písemnou práci, osobně, poctivě a za dodržení stanovených pravidel. Poruší-li student pravidla zkoušky, je hodnocen stupněm „F“ nebo „nezapočteno“, a případně může být jeho jednání považováno za plagiátorství.

Plagiátorství je závažný přestupek proti etickým standardům vysokoškolského studia (viz Etický kodex AMU). Podrobněji se o tom, co je považováno za plagiátorství, můžete poučit zde: https://www.amu.cz/cs/studium/bakalarske-diplomove-a-disertacni-prace-vskp/tvorba-a-odevzdani-vskp/etika-psani-odborneho-textu-a-jak-citovat/

Webová stránka předmětu

https://moodle.amu.cz/enrol/index.php?id=666

Poznámka

•Kategorie předmětu: Povinný s možností opakovaného zapsání (tj. studenti mají právo na 1 řádný a 2 opravné termíny).

•Předmět je určen studentům magisterského stupně v prezenčním, popř. kombinovaném studiu všech studijních programů FAMU.

Paralelka č. 99: Kontaktní osoba a zkoušející: Mgr. Ludmila Bohuslavová, PhD.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 0219
Učebna CJP 219

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
BOHUSLAVOVÁ L.
09:00–10:30
(paralelka 1)
Paralelka č. 1 je určena MGR studentům programů Kamera, Střihová skladba, Zvuková tvorba.
místnost 0219
Učebna CJP 219

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
BOHUSLAVOVÁ L.
10:45–12:15
(paralelka 2)
Paralelka č. 2 je určena MGR studentům oborů: Audiovizuální studia, Animovaná tvorba, Fotografie, Herní design.
místnost 0219
Učebna CJP 219

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
BOHUSLAVOVÁ L.
12:30–14:00
(paralelka 3)
Paralelka č. 3 je určena MGR studentům těchto oborů: Filmová režie, Dokumentární tvorba, Produkce, Scenáristika a dramaturgie.

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 09:00–10:30 Ludmila BOHUSLAVOVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Paralelka č. 1 je určena MGR studentům programů Kamera, Střihová skladba, Zvuková tvorba. paralelka 1
Ludmila BOHUSLAVOVÁ
paralelka 199
Čt 10:45–12:15 Ludmila BOHUSLAVOVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Paralelka č. 2 je určena MGR studentům oborů: Audiovizuální studia, Animovaná tvorba, Fotografie, Herní design. paralelka 2
Ludmila BOHUSLAVOVÁ
paralelka 299
Čt 12:30–14:00 Ludmila BOHUSLAVOVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Paralelka č. 3 je určena MGR studentům těchto oborů: Filmová režie, Dokumentární tvorba, Produkce, Scenáristika a dramaturgie. paralelka 3
Ludmila BOHUSLAVOVÁ
paralelka 399

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů