Tisk studijního plánu

Studijní plán Kamera - magistr_2021

Studijní program: Kamera
Katedra kamery
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
304KL3 Klauzurní zkouška 3
ZK-1-8SS
1
Minimální počet kreditů 1
Povinné předměty
304APRP Absolventská praktická práce
Z-11-
11
304AKAP Aktuální kameramanské postupy
Z-2-2T
2
304APRA4 Asistentská praxe 4
Z-2-40CS
2
304BAE* Barevná etuda
Z-3-
Z-3-
ZK-7-
13
304BAKI* Barevná kinematografie
Z-2-2T
ZK-2-2T
4
304DIW Digital Workflow
Z-2-4ST
2
304DO Dolly
Z-2-10S
2
304DFF* Dramatické filmové formy
Z-1-2T
Z-1-2T
2
304FOR Filmový obraz za použití různých technik
Z-2-2T
2
304FFPU FramForge - realizace praktického úkolu
Z-2-2ST
2
304HE Hudebně dramatická etuda
Z-5-30CS
5
304KA Kamera a animace
Z-2-2T
2
304KOPR* Kameramanské oborové projekce
Z-2-3T
Z-2-3T
4
304OB* O obrazech
Z-2-2/t
ZK-3-2/t
5
304ON* Obrazová narace a její současné stylizační trendy
Z-2-25S
Z-2-25S
4
304OPTK Opera a tanec v kinematografii
Z-2-14S
2
304OP* Optika
ZK-2-2T
2
304PEP Pedagogická praxe
Z-2-20CS
2
304PDP Příprava teoretické diplomové práce
Z-1-6S
1
304SEK* Seminář kameramanské tvorby
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
6
304SDP Seminář teoretické diplomové práce
Z-1-6S
1
304SCM Společná cvičení 1. a 2. mgr. ročníku
Z-11-
11
304VEF* Vizuální efekty ve filmu a televizi
Z-1-2T
ZK-2-2T
3
304ZIK Živý koncert - seminář
Z-2-6S
2
Minimální počet kreditů 92
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702FAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
Minimální počet kreditů 6
Povinně volitelné předměty
304DTV Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KK V této skupině musíte získat alespoň 7 kreditů (maximálně 0)
7
Minimální počet kreditů 7
Volitelné předměty
304VPM_2021 Volitelné předměty Mgr - pouze pro KK
0
702CJV_2020 Cizí jazyky FAMU - volitelné
0
703TFV_2020 Tělesná výchova FAMU - volitelné
0
300VPZ_2020 Volitelné předměty FAMU
0
300VPM_2021 Volitelné předměty FAMU - pro MgA studium
0
300MOD_2020 Modulová výuka FAMU
0
304MOD_2020 Moduly KK
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 106
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 14
Celkový počet kreditů 120

PLÁN VZNIKLÝ KOPIÍ Z PLÁNU 304KKM19201R

① Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KK [304DTV]

300DTV_1920 #

① Moduly KK [304MOD_2020]

304MOD_1920 #

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Absolventská praktická práce (304APRP) ZT Absolventským výkonem
Barevná etuda 1 (304BAE1) ZT Absolventským výkonem
Barevná etuda 3 (304BAE3) ZT Absolventským výkonem
Barevná etuda 2 (304BAE2) ZT Absolventským výkonem
Společná cvičení 1. a 2. mgr. ročníku (304SCM) ZT Absolventským výkonem
Klauzurní zkouška 3 (304KL3) ZT Absolventským výkonem
Barevná kinematografie 3 (304BAKI3) ZT Teorie kameramanské tvorby (S304MKT)
Barevná kinematografie 4 (304BAKI4) ZT
O obrazech 1 (304OB1) ZT
O obrazech 2 (304OB2) ZT
Seminář kameramanské tvorby 7 (304SEK7) ZT
Seminář kameramanské tvorby 8 (304SEK8) ZT
Seminář kameramanské tvorby 9 (304SEK9) ZT
Vizuální efekty ve filmu a televizi 3 (304VEF3) ZT
Vizuální efekty ve filmu a televizi 4 (304VEF4) ZT