Kamera a animace

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304KA Z 2 2T česky zimní

Garant předmětu

Ivan VÍT

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ivan VÍT

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámení studentů kamery se specifiky práce s kamerou u animovaného filmu

Forma studia

Přednášky na jednotlivá témata

Předpoklady a další požadavky

-----

Obsah kurzu

Charakteristika a odlišnosti práce kamery v animované tvorbě.Kamery, zařízení a pomůcky pro snímání animace. Práce ve scéně, hloubka ostrosti, pohyby kamery. Světlo, zařízení k osvětlovaní a svícení s ohledem na AT. Problematika postprodukce AT, práce s vrstvami. Parciální animace a kombinace s live action natáčením. Specifické vlastnosti obrazu ve stylizované AT. Její možnosti a limity.

Doporučená nebo povinná literatura

literatura věnující se animovanému filmu

Hodnoticí metody a kritéria

100% účast

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů