Kamera a animace

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304KA Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Ivan VÍT

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ivan VÍT

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámení studentů kamery se specifiky práce s kamerou u animovaného filmu

Forma studia

Přednášky na jednotlivá témata

Předpoklady a další požadavky

-----

Obsah kurzu

Charakteristika a odlišnosti práce kamery v animované tvorbě.Kamery, zařízení a pomůcky pro snímání animace. Práce ve scéně, hloubka ostrosti, pohyby kamery. Světlo, zařízení k osvětlovaní a svícení s ohledem na AT. Problematika postprodukce AT, práce s vrstvami. Parciální animace a kombinace s live action natáčením. Specifické vlastnosti obrazu ve stylizované AT. Její možnosti a limity.

Doporučená nebo povinná literatura

literatura věnující se animovanému filmu

Hodnoticí metody a kritéria

100% účast

Poznámka

výuka hybridně

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů