Pedagogická praxe

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304PEP Z 2 20 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 35 až 45 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jiří MYSLÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří MYSLÍK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Získat pedagogickou praxi a schopnost pracovat se studenty ve skupině, ale i ve studiu nebo exteriéru.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Pedagog-student se řídí osnovou a praktickým zadáním realizovaného cvičení a je řízen jeho pedagogem.

Doporučená nebo povinná literatura

Osnova zadaného cvičení.

Vybavení a materiál Studia FAMU.

Bílá kniha – výrobní list.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity budou uděleny za pedagogickou práci při přípravě a realizaci praktického cvičení PRAKTIKA všech oborů.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů