Dramatické filmové formy 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304DFF1 zápočet 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Diviš MAREK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Diviš MAREK

Obsah

Předmět shrnuje dosavadní znalosti a zkušenosti posluchačů v oblasti hrané kinematografie a usnadňuje jejich orientaci při vytváření uceleného názoru na dramaturgické, výtvarné, obrazové, realizační a organizační problémy kameramana při přípravě, natáčení a dokončování hraného filmu.

Jsou definovány specifické vlastnosti filmového scénáře a dramaturgická koncepce vzhledem k žánru, stavbě, realizaci a celkovému stylu filmu.

Jsou rozebrány zvláštnosti kameramanského talentu s důrazem na dramaturgicko-výtvarnou činnost a kameraman je definován jako autor filmového obrazu.

Při tvorbě filmového díla je zdůrazněn obrazový styl jako emocionální i racionální výběr filmových výrazových prostředků, které harmonicky s obsahem, přiměřeně, avšak účinně působí na diváka.

Kostrou přednášek je příprava fiktivního filmu kde je kameramanova činnost rozdělena na dramaticko-výtvarnou a organizačně-technickou. Důležitou součástí jsou postupy při natáčení exponometrických, barevných, maskérských a hereckých zkoušek, použití techniky při vytváření světlotonální atmosféry, pohybu kamery atd.

Výsledky učení

Student má možnost systematicky prohlubovat svoje znalosti a schopnosti ve vytváření a využívání filmového obrazu ve službě filmovému výrazu dramatického díla.

Předpoklady a další požadavky

Základním požadavkem je schopnost analýzy filmového díla a filmového scénáře zejména s přihlédnutím k obrazové dramaturgii, vědomí týmové spolupráce při vzniku filmu, základy vizualizačních postupů, praktické zkušenosti a výsledky při práci na obrazové složce filmového díla.

Literatura

Aristoteles, Estetika ZICH, Estetika dramatických forem ( výběr literatury)

Hodnoticí metody a kritéria

Studenti se na základě projekcí, ukázek, analýz a dialogů svobodně rozhodnou, kterému z filmů ze školních projekcí se budou věnovat ve svém písemném rozboru kameramanské práce v období příprav i samotného natáčení. Dále sami zhodnotí do jaké míry se podle jejich názoru spolupráce režiséra, dramaturga, kameramana a výtvarné složky podařila, či splnila očekávání, kde vidí nedostatky, co oceňují a proč. Odevzdání písemné práce je podmínkou získání zápočtu.

Poznámka

výuka prezenčně

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 230
Sborovna KK

(Lažanský palác)
MAREK D.
11:30–13:05
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 11:30–13:05 Diviš MAREK Sborovna KK
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů