Seminář kameramanské tvorby 9

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304SEK9 zápočet 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Tomáš SYSEL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tomáš SYSEL

Obsah

Seminář je zaměřen na rozbory kameramanských děl s hlediska hodnocení jejich vizuálních forem z aspektu podpory principiálních myšlenek závažných filmů.

Důležitou součástí semináře je studium vztahu mezi profesí režie a kamery. Zvláštní pozornost je věnována procesu akceptace scénáře, uchopení jeho inspiračních hodnot pro účel jeho vizualizace kameramanskými prostředky.

Ilustračním i studijním materiálem jsou díla světové kinematografie, prezentovaná jak v seminárním čase, tak i v čase školních projekcí, pokud jde o díla z hlediska shora uvedeného aspektu relevantní. Soubor filmů nachází vodítko v právě vydané publikaci „Making Pictures“ a je aktualizován dostupnými novinkami. Souběžně je diskutován vývoj prostředků jak z oblasti snímací, tak i osvětlovací techniky. Látka je dokládána katalogovou dokumentací všech současných technických prostředků,

obohacována prezentacemi předních firem technické báze filmového průmyslu a oživována workshopy (Kodak).

Toto cestou probíhá příprava studentů jak na výkon jejich absolventských projektů, jejichž individuální pedagogické vedení tvoří další významnou položku semináře, tak i jejich příprava na vstup do profesionálního života.

Znalost hodnot dosažených kameramany v průběhu 20.století a jejich nezpochybnitelného odkazu pro budoucnost profese.

Přednášející: Prof. Mgr. Jaromír Šofr

Výsledky učení

Pěstování smysluplných postojů v posuzování honorability kameramanských výkonů v minulosti i současnosti.

Předpoklady a další požadavky

Kontakt s jinými uměleckými odvětvími.

Literatura

Vjem filmových děl v kvalitní promítací síni a jejich obrazová analýza v následných lekcích v učebně. Předávání praktických znalostí pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky úspešného ukončení předmětu je :aktivní účast na seminářích

Poznámka

výuka distančně

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 220
Barevná laboratoř KK

(Lažanský palác)
SYSEL T.
14:00–15:35
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 14:00–15:35 Tomáš SYSEL Barevná laboratoř KK
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů