Seminář kameramanské tvorby 9

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304SEK9 Z 2 2T česky zimní

Garant předmětu

Tomáš SYSEL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tomáš SYSEL

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Pěstování smysluplných postojů v posuzování honorability kameramanských výkonů v minulosti i současnosti.

Forma studia

Vjem filmových děl v kvalitní promítací síni a jejich obrazová analýza v následných lekcích v učebně. Předávání praktických znalostí pedagoga.

Předpoklady a další požadavky

Kontakt s jinými uměleckými odvětvími.

Obsah kurzu

Seminář je zaměřen na rozbory kameramanských děl s hlediska hodnocení jejich vizuálních forem z aspektu podpory principiálních myšlenek závažných filmů.

Důležitou součástí semináře je studium vztahu mezi profesí režie a kamery. Zvláštní pozornost je věnována procesu akceptace scénáře, uchopení jeho inspiračních hodnot pro účel jeho vizualizace kameramanskými prostředky.

Ilustračním i studijním materiálem jsou díla světové kinematografie, prezentovaná jak v seminárním čase, tak i v čase školních projekcí, pokud jde o díla z hlediska shora uvedeného aspektu relevantní. Soubor filmů nachází vodítko v právě vydané publikaci „Making Pictures“ a je aktualizován dostupnými novinkami. Souběžně je diskutován vývoj prostředků jak z oblasti snímací, tak i osvětlovací techniky. Látka je dokládána katalogovou dokumentací všech současných technických prostředků,

obohacována prezentacemi předních firem technické báze filmového průmyslu a oživována workshopy (Kodak).

Toto cestou probíhá příprava studentů jak na výkon jejich absolventských projektů, jejichž individuální pedagogické vedení tvoří další významnou položku semináře, tak i jejich příprava na vstup do profesionálního života.

Znalost hodnot dosažených kameramany v průběhu 20.století a jejich nezpochybnitelného odkazu pro budoucnost profese.

Přednášející: Prof. Mgr. Jaromír Šofr

Doporučená nebo povinná literatura

Vjem filmových děl v kvalitní promítací síni a jejich obrazová analýza v následných lekcích v učebně. Předávání praktických znalostí pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky úspešného ukončení předmětu je :aktivní účast na seminářích

Poznámka

výuka distančně

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 230
Sborovna KK

(Lažanský palác)
SYSEL T.
14:00–15:35
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 14:00–15:35 Tomáš SYSEL Sborovna KK
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů