Kamera v dokumentárním filmu 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304KDF3 Z 1 8 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 19 až 24 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jiří MYSLÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří MYSLÍK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cíl předmětu:

Systematická příprava studentů katedry kamery pro funkci kameramana při natáčení dokumentárních filmů.

Forma studia

semináře

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Jedná se o soubor seminárních přednášek, praktických ukázek a aktivního dialogu.

Osnova:

  1. Analýzy připravovaných dokumentárních studentských projektů.
  2. Příprava na natáčení kameramanského cvičení ČLOVĚK - PORTRÉT - LETOPIS
  3. Hodnocení natočeného materiálu, projekce denních prací.
  4. Hodnocení, průběžné analýzy a konzultace natočených dokumentárních projektů.
  5. HDTV, DIGITAL CINEMA a dokumentární projekty.
  6. Práce se světlem, kontrastem v souvislosti s rozlišením digitálních formátů.
  7. Otázky filmové řeči a její struktury v dokumentárním filmu ve vztahu k používané záznamové metodě. Technické parametry omezující práci dokumentaristy.
  8. Digitální televize, projekty dokumentárních multimédií, technologické aspekty.

Natáčení oborového kameramanského filmu ČLOVĚK - PORTRÉT - LETOPIS

Studenti katedry kamery mají za úkol natočit krátký němý obrazový záznam (480 metrů černobílého 35mm negativního materiálu) - portrét člověka - seniora, významného českého kameramana nebo osobnosti kinematografie. Společně se studenty katedry dokumentární tvorby pořizují doplňující zvukový záznam, rozhovor na magnetofonu. Společně své záznamy stříhají ve střižně v elektronické podobě (Avid, FinalCut). Prezentace projektu na katedře kamery,. Spolupráce s KDT není povinná.

Doporučená nebo povinná literatura

Petr Prokop: Současné filmové kamery, SPN 1983, 271 stran

Petr Prokop: Zakládání filmových kamer, SPN 1983, 107 stran

Rudolf Adler: Cesta k filmovému dokumentu, NAMU 2001, 92 stran, ISBN:80-85883-72-4

Béla Balázs: Film. Vývoj a podstata nového umenia, Slovenské vydavatelstvo krásnej literatury 1958, 382 stran

Film je umění - Sborník stat: Orbis Praha 1963

Guido Aristarco - Dějiny filmových teorií: Orbis Praha 1968

Robert Flaherty - Materiály k dějinám dokumentárního filmu: SPN 1969, 113 stran

Anton Wilson´s - Cinema Workshop

Kodak - Student Filmmaker´s Handbook

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

Poznámka

výuky hybridně

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů