Tisk studijního plánu

Studijní plán Kamera - magistr_2021 – 2. ročník

Studijní program: Kamera
Katedra kamery
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinné předměty
Absolventská praktická práce
 
304APRP Z 11
Aktuální kameramanské postupy 304AKAP Z 2 2T
Barevná etuda
 
304BAE3 ZK 7
O obrazech 304OB1 Z 2 2/t 304OB2 ZK 3 2/t
Obrazová narace a její současné stylizační trendy
 
304ON1 Z 2 25S 304ON2 Z 2 25S
Příprava teoretické diplomové práce
 
304PDP Z 1 6S
Seminář kameramanské tvorby 304SEK9 Z 2 2T
Seminář teoretické diplomové práce 304SDP Z 1 6S
Společná cvičení 1. a 2. mgr. ročníku
 
304SCM Z 11
Minimální počet kreditů za semestr 9 35
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinně volitelné předměty
Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KK V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 7 kreditů (maximálně 0)
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Volitelné předměty Mgr - pouze pro KK
Cizí jazyky FAMU - volitelné
Tělesná výchova FAMU - volitelné
Volitelné předměty FAMU
Volitelné předměty FAMU - pro MgA studium
Modulová výuka FAMU
Moduly KK
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 9 35
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 21 -5
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

PLÁN VZNIKLÝ KOPIÍ Z PLÁNU 304KKM19201R

Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KK [304DTV]

300DTV_1920 #

Moduly KK [304MOD_2020]

304MOD_1920 #

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Absolventská praktická práce (304APRP) ZT Absolventským výkonem
Barevná etuda 1 (304BAE1) ZT Absolventským výkonem
Barevná etuda 3 (304BAE3) ZT Absolventským výkonem
Barevná etuda 2 (304BAE2) ZT Absolventským výkonem
Společná cvičení 1. a 2. mgr. ročníku (304SCM) ZT Absolventským výkonem
Klauzurní zkouška 3 (304KL3) ZT Absolventským výkonem
Barevná kinematografie 3 (304BAKI3) ZT Teorie kameramanské tvorby (S304MKT)
Barevná kinematografie 4 (304BAKI4) ZT
O obrazech 1 (304OB1) ZT
O obrazech 2 (304OB2) ZT
Seminář kameramanské tvorby 7 (304SEK7) ZT
Seminář kameramanské tvorby 8 (304SEK8) ZT
Seminář kameramanské tvorby 9 (304SEK9) ZT
Vizuální efekty ve filmu a televizi 3 (304VEF3) ZT
Vizuální efekty ve filmu a televizi 4 (304VEF4) ZT