Zjednodušený studijní plán Kamera - magistr_2021

Katedra kamery

Studijní program: Kamera

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702FAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
304BAE1 Barevná etuda 1 Z 3
304BAKI3 Barevná kinematografie 3 Z 2
304DFF1 Dramatické filmové formy 1 Z 1
304KA Kamera a animace Z 2
304KOPR5 Kameramanské oborové projekce 5 Z 2
304OPTK Opera a tanec v kinematografii Z 2
304OP2 Optika 2 ZK 2
304PEP Pedagogická praxe Z 2
304SEK7 Seminář kameramanské tvorby 7 Z 2
304VEF3 Vizuální efekty ve filmu a televizi 3 Z 1
304ZIK Živý koncert - seminář Z 2
Kreditů z povinných předmětů 24
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KK
výběr ze skupiny Volitelné předměty Mgr - pouze pro KK
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU - pro MgA studium
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KK
① Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KK [304DTV]

300DTV_1920 #

① Moduly KK [304MOD_2020]

304MOD_1920 #

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702FAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
304APRA4 Asistentská praxe 4 Z 2
304BAE2 Barevná etuda 2 Z 3
304BAKI4 Barevná kinematografie 4 ZK 2
304DIW Digital Workflow Z 2
304DO Dolly Z 2
304DFF2 Dramatické filmové formy 2 Z 1
304FOR Filmový obraz za použití různých technik Z 2
304FFPU FramForge - realizace praktického úkolu Z 2
304HE Hudebně dramatická etuda Z 5
304KOPR6 Kameramanské oborové projekce 6 Z 2
304KL3 Klauzurní zkouška 3 ZK 1
304SEK8 Seminář kameramanské tvorby 8 Z 2
304VEF4 Vizuální efekty ve filmu a televizi 4 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 31
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KK
výběr ze skupiny Volitelné předměty Mgr - pouze pro KK
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU - pro MgA studium
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KK
① Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KK [304DTV]

300DTV_1920 #

① Moduly KK [304MOD_2020]

304MOD_1920 #

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 5
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
304AKAP Aktuální kameramanské postupy Z 2
304ON1 Obrazová narace a její současné stylizační trendy 1 Z 2
304OB1 O obrazech 1 Z 2
304SEK9 Seminář kameramanské tvorby 9 Z 2
304SDP Seminář teoretické diplomové práce Z 1
Kreditů z povinných předmětů 9
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KK
výběr ze skupiny Volitelné předměty Mgr - pouze pro KK
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU - pro MgA studium
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KK
① Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KK [304DTV]

300DTV_1920 #

① Moduly KK [304MOD_2020]

304MOD_1920 #

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
304APRP Absolventská praktická práce Z 11
304BAE3 Barevná etuda 3 ZK 7
304ON2 Obrazová narace a její současné stylizační trendy 2 Z 2
304OB2 O obrazech 2 ZK 3
304PDP Příprava teoretické diplomové práce Z 1
304SCM Společná cvičení 1. a 2. mgr. ročníku Z 11
Kreditů z povinných předmětů 35
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KK
výběr ze skupiny Volitelné předměty Mgr - pouze pro KK
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU - pro MgA studium
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KK
① Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KK [304DTV]

300DTV_1920 #

① Moduly KK [304MOD_2020]

304MOD_1920 #

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 16
Celkem kreditů za ročník 60