Filmový obraz za použití různých technik

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304FOR Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Zvládnutí různých postupů filmového vyprávění. Rozpoznání a konečná úvaha o stylu kameramanského pohledu na danný film. Vyhodnocení scénáře z hlediska dramaturgie a filmové fotografie. Schopnost převézt scény ze scénáře do filmové podoby, vyhodnocení pohybové a snímací techniky pro dannou scénu. Vytvoření filmové scény před kamerou.

Forma studia

Dialog a analýza filmových postupů.

Explikace zadaného cvičení. Příprava a realizace cvičení.

Předpoklady a další požadavky

Komplexní kameramanská úvaha nad filmovou řečí.

Obsah kurzu

Projekce, teorie způsobu vyprávění z hlediska dramaturgické a technické dovednosti. Praktická realizace cvičení v reálných prostorách. Rozbor a vyhodnocení cvičení.

Doporučená nebo povinná literatura

----

Hodnoticí metody a kritéria

100% účast

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů