Hudebně dramatická etuda

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304HE Z 5 30 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 103 až 128 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámit se v praxi se specifikami realizace obrazového ztvárnění taneční etudy ve spolupráci s katedrou tance na HAMU.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Společný televizní projekt sesterských fakult HAMU a FAMU poskytuje studentům/kám možnost audiovizuálního ztvárnění krátké taneční choreografie připravené katedrou tance na HAMU. Toto cvičení je součástí klauzurního souboru I. ročníku.

Doporučená nebo povinná literatura

Vybavení a materiál Studia FAMU.

Bílá kniha – výrobní list.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě odevzdání a prezentace dokončeného cvičení.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů