DaVinci v kameramanské praxi 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304DKP3 Z 1 8 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 19 až 24 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cíl předmětu:

Samostatná práce v programu DaVinci Resolve.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

x

Obsah kurzu

Samostatná práce — grading a export finální export cvičení Anticorro a Světlotonalita. Možné jsou individuální konzultace s pedagogem.

Doporučená nebo povinná literatura

Uživatelský manuál DaVinci Resolve Studio v aktuální verzi

Vybavení LDK

Bílá kniha - výrobní list cvičení

Hodnoticí metody a kritéria

Student předvede svoje koloristické schopnosti a dovednosti získané za celou dobu studia gradingem dvou cvičení — Anticorro a Světlotonalita, které dokončí do konce řádného zkouškového období.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů