Společná cvičení 1. a 2. mgr. ročníku

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304SCM Z 11 česky letní

Garant předmětu

Jaroslav BRABEC

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaroslav BRABEC

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Oborová praxe, trénink uměleckých schopností studenta.

Forma studia

Předávání praktických zkušeností pedagogů, vlastní kreativní činnost.

Předpoklady a další požadavky

Studium FAMU, obor kamera.

Obsah kurzu

Akce probíhá individuálně dle scénáře daného cvičení nebo filmu.

Doporučená nebo povinná literatura

Scénář projektu.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity budou uděleny po projekci dokončeného projektu před klauzurní komisí.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů