Barevná kinematografie 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304BAKI4 ZK 2 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Teoretická příprava na natáčení cvičení Barevná etuda.

Forma studia

Řízený dialog a analýza námětů pro Barevnou etudu, směřující k formulaci barevné dramaturgie technických nároků BE a technického scénáře.

Explikace zadaného cvičení.

Předpoklady a další požadavky

Všeobecná kulturní vzdělanost a citlivost ke světu barev kolem nás.

Obsah kurzu

Výtvarně dramatické pojetí obrazu. Dramatická postava jako objekt výtvarně dramatické stylizace. Scéna, kostým, maska. Postava nazíraná v obraze scény. Proměnné situační prvky. Vnější a vnitřní významy. Expresivní tendence. Významová kompozice. Připravované účiny a dominanty. Celková barevná dramaturgie hraného filmu.

Doporučená nebo povinná literatura

Umělecké publikace - monografie klasického i moderního umění

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou pro udělení zápočtu je dodržení termínů uvedených v „Návodech na cvičení“, 70% účast na semináři, definitivní podoba technického scénáře BE podle „Návodů na cvičení“ v tištěné formě ke zkoušce cvičení FOT XII.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů