Barevná kinematografie 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304BAKI4 ZK 2 2/T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

ovládnutí řemesla kameramana

Forma studia

Řízený dialog a analýza námětů pro Barevnou etudu..

Explikace zadaného cvičení. Realizace cvičení

Předpoklady a další požadavky

Všeobecná kulturní vzdělanost a citlivost ke světu barev kolem nás. Absolutní zaujetí profesí kameraman ve vztahu a pojetí filmového díla jako celku.

Obsah kurzu

Lokální barevnost, atmosféra, pojetí prostoru. Informace a emoce.Světlotonální řešení. Sled a vazba záběrů. Statičnost a kinetika motivů. Vztah mezi výtvarnou a dramatickou koncepcí filmu. Výtvarně dramatické pojetí obrazu. Dramatická postava jako objekt výtvarně dramatické stylizace. Scéna, kostým, maska. Postava nazíraná v obraze scény. Proměnné situační prvky. Vnější a vnitřní významy. Expresivní tendence. Významová kompozice. Připravované účiny a dominanty. Celková barevná dramaturgie hraného filmu.

Doporučená nebo povinná literatura

Umělecké publikace - monografie klasického i moderního umění

Hodnoticí metody a kritéria

Znalosti z oblasti barvy a barevné dramaturgie.

Rozbor praktických cvičení.

Veškerá teoretická příprava (rozbory, FOT, příprava Snu) musí být k zápočtu dodána v tištěné verzi a kompletním paré (jméno, ročník, akademický rok).

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů