Seminář kameramanské tvorby 7

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304SEK7 zápočet 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

1/ Scénář a kameramanská dramaturgie

2/ Výrazové nástroje kameramana-film look, digitál a film

3/ Technická příprava hraného filmu-výběe motivů, strategie kameramana v období příprav filmu a

morální aspekty tvorby

4/ Světlotonální řešení hraného filmu a koncepce emocionálního působení na diváka

5/ Světlo tonální řešení hraného filmu vzhledem k pohybu kamery

6/ Kompozice obrazu, následná kompozice, střihová skladba a emotivní sdělení narace

  1. Kamery, obrazové formáty.
  2. Objektivy, jako nástroj stylizace
  3. Přehled a technologie světelných konstrukcí, přehled světelných zdrojů

8/ Rozbory děl současné světové kinematografie

Výsledky učení

připravit posluchače pro profesionální práci kameramana

Předpoklady a další požadavky

Seminář předpokládá praktické i teoretické znalosti z oboru kamera

Literatura

Petr Brook-Pohyblivý bod

Jean Claude Crriere-Vyprávět příběh

Hoffman-Krejčí-Šofr, Bodová exponometrie

Making Pictures:A Century of European Cinematography

Jiří Zemánek(editor)Ejhle světlo

F. Young-Motion picture cameraman

American Cinematographer Manual

David Samuelson-Manual for Cinematographers,

Sven Nykvist- Úcta ke světlu

John Boorstin-Tajemství filmové řeči

Rudolf Arnheim- Art and Visual Perception

Hodnoticí metody a kritéria

aktivní účast na seminářích

odevzdání a obhájení seminární práce

Poznámka

výuka distančně

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů