Světlotonální koncepce hraného filmu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304SKH Z 2 12 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cíl předmětu:

Zvládnutí vytváření světlotonální verze skutečnosti v ateliéru s důrazem na emocionální účinek.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

x

Obsah kurzu

Seminář se věnuje problematice vytváření světlotonálních situací ve filmu. Součástí semináře je také rozbor světelných scén v různých filmech, práce s tonalitou světla, barev etc. Podstatnou část semináře také tvoří příprava na cvičení SVĚTLOTONALITA.

Příprava natáčení: senzitometrie negativu podle metody VUZORT autorů Krejčí Hofman, která určuje skutečnou citlivost negativu. Poté si studenti podle změřené denzity několika bodů na charakteristické křivky negativu určí citlivost negativu.

Doporučená nebo povinná literatura

Publikace IMAGO „Making Pictures“

John Alton - Painting with Light: University of California Press; 1st edition 1995, 238 stran, ISBN:0520089499

Bruno Ernst - Optical Illusions: TASCHEN 1997, 95 stran, ISBN:3822896373

Sven Nykvist - Reverence for the light: 1997

D. Schaefer a L. Salvato - Masters of light: University of California Press 2013, 374 stran, ISBN:0520274660

F. Truffaut - le cinema selon Hitchcock: Editions Robert Laffont 1966

K. Malkiewicz - film lighting: Simon and Schuster 1986, 198 stran, ISBN:1439107394

D. Samuelson - motion picture, camera and lighting equipment: Focal Press 1986, 240 stran, ISBN: 0240512618

Hodnoticí metody a kritéria

Předpoklady udělení zápočtu jsou aktivní účast na semináři, 100% docházka, dochvilnost, kvalita přípravy cvičení

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů