FramForge - realizace praktického úkolu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304FFPU Z 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Zvládnutí práce v programu FrameForge.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Obsah výuky:

Výuka seznamuje posluchače se SW Fram-Forge a práci v tomto programu.

  1. Instalace programu a úvod do FrameForge
  2. Stavba exteriéru včetně postav
  3. Stavba interiéru včetně postav
  4. Vývoj vzhledu prostředí a postav pomocí materiálu a světel
  5. Možnosti pózování postav a rekvizit
  6. Možnosti kamer a jejich nastavení ve scéně
  7. Exportování storyboardu s metadaty
  8. Nastavení a exportování animatiku
  9. Shrnutí kurzu a vypracování praktického úkolu

.

Doporučená nebo povinná literatura

http://www.storyboardbetter.com/

https://en.wikipedia.org/wiki/FrameForge_3D_Studio

https://www.youtube.com/channel/UC-Wt7GXb5YoZfmvcs95NGCg

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou atestace je úspěšné vypracování praktického úkolu a minimální účast na 9 lekcích.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů