Portrét - letopis

Zapsat Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304PORL zápočet 2 40 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 20 až 30 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jiří MYSLÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří MYSLÍK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem tohoto cvičení je studovat umění portrétovat lidský obličej, schopnost zaznamenávat detail lidské tváře pro potřeby dokumentárního filmu formou 35mm záznamu.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Portrét - Letopis je černobílé a kompoziční cvičení formou archivního letopisu, ve kterém si posluchač ověřuje na zvolené osobnosti v určitém prostředí, zvláštní natáčecí postupy. Studenti katedry kamery mají za úkol natočit krátký němý obrazový záznam (488metrů čb 35mm negativního materiálu) - portrét člověka - seniora, významné české filmové osobnosti. Studenti katedry dokumentární tvorby pořizují doplňující zvukový záznam - rozhovor, na magnetofonu. Společně své záznamy stříhají ve střižně v elektronické podobě (Avid, FinalCut).

Doporučená nebo povinná literatura

Bílá kniha - výrobní list cvičení

Materiál a vybavení Studia FAMU

Hodnoticí metody a kritéria

kredity budou uděleny za prezentaci cvičení

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů