Optika 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304OP2 ZK 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Petr PÁTA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Petr PÁTA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Uvést dříve získané znalosti posluchačů magisterského studia do širších souvislostí se znalostmi z jiných předmětů a seznámit je s některými jevy a zákonitostmi optiky vlnové, jež mají úzský vztah k procesu vytváření kinematografického a televizního obrazu a závažný vliv na jeho kvalitu.

Forma studia

Předmět je uskutečněn formou přednášek.

Předpoklady a další požadavky

Absolutorium základního studia na katedře kamery FAMU ( nebo srovnatelného studia na jiné vysoké škole).

Obsah kurzu

Popis předmětu (přednášky)

Úkolem předmětu je prohloubit a rozšířit teoretické znalosti posluchače oboru Filmová a televizní kamera v oboru aplikované optiky. Posluchač absolvoval v základním studiu předmět Optika I., který mu poskytl základní znalosti z oboru, převážně z t.zv. geometrické optiky, a z příbuzných disciplín. V předmětu Optika II. má příležitost uvědomit si dříve získané znalosti v širších souvislostech znalostí z jiných předmětů a zejména se má seznámit s některými poznatky, jevy a zákonitostmi optiky vlnové a optiky kvantové, jež úzce souvisejí s procesem vytváření kinematografického a televizního obrazu a mají především podstatný vliv na jeho kvalitu. Předmět je vyučován normální metodou: přednášky - diskuze - konzultace - zkouška. Navíc individuální konzultace umožňují jednotlivým zainteresovaným posluchačům zaměřit se na některý speciální obor a jsou úvodem do jejich samostatného studia, příp. přípravou diplomové práce.

( Zvláštní úkoly nejsou posluchačům zadávány, nepíší ani testy ani závěrečnou práci. )

Témata přednášek

  1. Snímací objektivy

Zobrazovací a fotometrické vlastnosti základních typů snímacích objektivů.

Kritéria kvality zobrazení snímacích objektivů. Porovnání vlastností jednotlivých typů

objektivů. Konvertory a předsádky. Metody měření základních parametrů a kvality

zobrazení snímacích objektivů.

  1. Objektivy s proměnnými optickými charakteristikami.

Základní vlastnosti a konstrukce objektivů s proměnnými optickými charakteristikami.

Stabilizátory obrazu a autofokusační systémy. Makroobjektivy, jejich konstrukce a

vlastnosti.

  1. Hodnocení kvality, montáž a justáž objektivů.

Měření rozlišovací schopnosti, rozptylové funkce bodu, funkce přenosu modulace a

spektrálních vlastností objektivů.

  1. Vlnová optika

Základní pojmy vlnové optiky. Světlo jako elektromagnetické vlnění. Amplituda, fáze,

polarizace a frekvence vlnění.

  1. Interference světla

Koherence světla. Dvousvazková interference světla. Yongův pokus. Interference na

tenkých vrstvách. Antireflexní vrstvy a jejich vliv na snížení parazitního světla,

zvýšení kontrastu a přenosu barev objektivů. Dichroické vrstvy a jejich aplikace v

děliči barevných televizních kamer a v aditivních kopírovacích strojích.

  1. Difrakce světla.

Difrakce světla na kruhovém a obdélníkovém otvoru. Vliv difrakce na kvalitu optického

zobrazení. Rayleighovo kritérium. Difrakční optické prvky a jejich aplikace v

kinematografii.

  1. Polarizace světla.

Brewsterův zákon. Malusův zákon. Polarizační vlivy v kinematografii a televizi.

Chromatická polarizace. Polarizační filtry, jejich vlastnosti a použití.

  1. Kvantová optika.

Kvantový generátor záření (laser).

  1. Holografie.

Předpokládané znalosti: znalosti z předmětu Optika I. a z dalších teoretických předmětů

základního studia

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

A.Mikš: Aplikovaná optika, Vydavatelství ČVUT, Praha 2009.

Doporučená literatura:

M.Jiráček, A.Mikš, V.Opočenský, J.Růžek, P.Scheufter, M.Spěvák, P.Stýblo, M.Urban:

Technické základy fotografie. 1.vyd. Praha : Komora fotografických živností, 2002. 208 s.

ISBN 80-02-01492-8.

G. Schröder: Technická optika, SNTL, Praha 1981

J.Fuka, B.Havelka: Optika, SPN, Praha 1961.

V.Vrba: Moderní aspekty klasické fyzikální optiky, Praha SNTL 1967

A.Vašíček: Optika tenkých vrstev Praha, NČSAV 1956

M.Miler: Holografie, Praha SNTL 1974

S.F.Ray: Applied photographic optics, Focal Press, New York, 2002.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity budou uděleny za splnění zkoušky z daného předmětu.

Poznámka

výuka distančně

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 225
Učebna B KK

(Lažanský palác)
PÁTA P.
14:00–15:35
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 14:00–15:35 Petr PÁTA Učebna B KK
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů