Optika 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304OP2 ZK 2 2T česky zimní

Garant předmětu

Petr PÁTA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Petr PÁTA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Uvést dříve získané znalosti posluchačů magisterského studia do širších souvislostí se znalostmi z jiných předmětů a seznámit je s některými jevy a zákonitostmi optiky vlnové, jež mají úzský vztah k procesu vytváření kinematografického a televizního obrazu a závažný vliv na jeho kvalitu.

Forma studia

Předmět je uskutečněn formou přednášek.

Předpoklady a další požadavky

Absolutorium základního studia na katedře kamery FAMU ( nebo srovnatelného studia na jiné vysoké škole).

Obsah kurzu

Popis předmětu (přednášky)

Úkolem předmětu je prohloubit a rozšířit teoretické znalosti posluchače oboru Filmová a televizní kamera v oboru aplikované optiky. Posluchač absolvoval v základním studiu předmět Optika I., který mu poskytl základní znalosti z oboru, převážně z t.zv. geometrické optiky, a z příbuzných disciplín. V předmětu Optika II. má příležitost uvědomit si dříve získané znalosti v širších souvislostech znalostí z jiných předmětů a zejména se má seznámit s některými poznatky, jevy a zákonitostmi optiky vlnové a optiky kvantové, jež úzce souvisejí s procesem vytváření kinematografického a televizního obrazu a mají především podstatný vliv na jeho kvalitu. Předmět je vyučován normální metodou: přednášky - diskuze - konzultace - zkouška. Navíc individuální konzultace umožňují jednotlivým zainteresovaným posluchačům zaměřit se na některý speciální obor a jsou úvodem do jejich samostatného studia, příp. přípravou diplomové práce.

( Zvláštní úkoly nejsou posluchačům zadávány, nepíší ani testy ani závěrečnou práci. )

Témata přednášek

  1. Snímací objektivy

Zobrazovací a fotometrické vlastnosti základních typů snímacích objektivů.

Kritéria kvality zobrazení snímacích objektivů. Porovnání vlastností jednotlivých typů

objektivů. Konvertory a předsádky. Metody měření základních parametrů a kvality

zobrazení snímacích objektivů.

  1. Objektivy s proměnnými optickými charakteristikami.

Základní vlastnosti a konstrukce objektivů s proměnnými optickými charakteristikami.

Stabilizátory obrazu a autofokusační systémy. Makroobjektivy, jejich konstrukce a

vlastnosti.

  1. Hodnocení kvality, montáž a justáž objektivů.

Měření rozlišovací schopnosti, rozptylové funkce bodu, funkce přenosu modulace a

spektrálních vlastností objektivů.

  1. Vlnová optika

Základní pojmy vlnové optiky. Světlo jako elektromagnetické vlnění. Amplituda, fáze,

polarizace a frekvence vlnění.

  1. Interference světla

Koherence světla. Dvousvazková interference světla. Yongův pokus. Interference na

tenkých vrstvách. Antireflexní vrstvy a jejich vliv na snížení parazitního světla,

zvýšení kontrastu a přenosu barev objektivů. Dichroické vrstvy a jejich aplikace v

děliči barevných televizních kamer a v aditivních kopírovacích strojích.

  1. Difrakce světla.

Difrakce světla na kruhovém a obdélníkovém otvoru. Vliv difrakce na kvalitu optického

zobrazení. Rayleighovo kritérium. Difrakční optické prvky a jejich aplikace v

kinematografii.

  1. Polarizace světla.

Brewsterův zákon. Malusův zákon. Polarizační vlivy v kinematografii a televizi.

Chromatická polarizace. Polarizační filtry, jejich vlastnosti a použití.

  1. Kvantová optika.

Kvantový generátor záření (laser).

  1. Holografie.

Předpokládané znalosti: znalosti z předmětu Optika I. a z dalších teoretických předmětů

základního studia

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

A.Mikš: Aplikovaná optika, Vydavatelství ČVUT, Praha 2009.

Doporučená literatura:

M.Jiráček, A.Mikš, V.Opočenský, J.Růžek, P.Scheufter, M.Spěvák, P.Stýblo, M.Urban:

Technické základy fotografie. 1.vyd. Praha : Komora fotografických živností, 2002. 208 s.

ISBN 80-02-01492-8.

G. Schröder: Technická optika, SNTL, Praha 1981

J.Fuka, B.Havelka: Optika, SPN, Praha 1961.

V.Vrba: Moderní aspekty klasické fyzikální optiky, Praha SNTL 1967

A.Vašíček: Optika tenkých vrstev Praha, NČSAV 1956

M.Miler: Holografie, Praha SNTL 1974

S.F.Ray: Applied photographic optics, Focal Press, New York, 2002.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity budou uděleny za splnění zkoušky z daného předmětu.

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 225
Učebna B KK

(Lažanský palác)
PÁTA P.
14:00–15:35
(přednášková par. 1)
1. hodina bude na FAMU v učebně 225, poté probíhá výuka na ČVUT
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 14:00–15:35 Petr PÁTA Učebna B KK
Lažanský palác
1. hodina bude na FAMU v učebně 225, poté probíhá výuka na ČVUT přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů