O obrazech 1

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304OB1 zápočet 2 česky zimní

Garant předmětu

Petr KOLESNIKOV

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Petr KOLESNIKOV

Obsah

Kurz je zaměřen na analýzu formálních složek obrazu v dějinách západního malířství. Hlavní pozornost bude věnována čtení kompozice, využití barev a zobrazení světla. Historický kontext přitom nebude opomíjen, protože jinak by záměry tvůrce díla nebylo možno rozkrývat do hloubky.

Kurz sestává z přednášek a seminářů. Přednášky budou probíhat v učebně a semináře před originály v galeriích.

1.Myšlení obrazem

Úvod do předmětu

2.Středověká malba a další podoby obrazu

Knižní malba, Tapisérie z Bayeux, Giotto

3.Seminář: sbírka středověkého umění NG

Mistr Vyšebrodského oltáře, Mistr Theodorik, Mistr Třeboňského oltáře

4.Renesance I.

  1. století v Itálii a zaalpská renesance: Massacio, Paolo Ucello, Piero della Francesca, Benozzo Gozolli, Fra Angelico, Sandro Boticelli, Jan van Eyck, Rogier van der Weyden

5.Renesance II.

  1. století v Itálii: Michelangelo, Leonardo, Raffael, Tintoretto, Tizian

6.Seminář: sbírka evropského umění NG

7.Baroko I.

Caravaggio a římský barok

Výsledky učení

Cílem je sledovat nástroje budování obrazu a jejich proměny na příkladech významných děl evropského a světového malířství.

Předpoklady a další požadavky

žádné

Literatura

Rudolf Arnheim, Art and Visual Perception

Rudolf Arnheim, Visual Thinking

Rudolf Arnheim, The Power of the Centre

Milena Bartlová, Skutečná přítomnost

Michael Baxandall, Painting and Experience

Michael Baxandall, Patterns of Intention

John Berger, Způsoby vidění

James Elkins, Proč lidé pláčou před obrazy

Matila C. Ghyka, Zlaté číslo

Gyorgy Kepes, Language of Vision

Mario Livio, Zlatý řez

Alberto Manguel, Čtení obrazů

Erwin Panofsky, Perspective as Symbolic Form

Miroslav Petříček, Myšlení obrazem

David Summers, Real Spaces

Hodnoticí metody a kritéria

Esej: analýza vybraného díla

Účast a participace na přednáškách a seminářích

Poznámka

výuka distančně

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů