Tisk studijního plánu

Studijní plán Animovaná tvorba - magistr_2021

Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
309ABFI* Absolventský film
ZK-12-360CS
Z-25-750CS
37
309KLM1 Klauzurní zkouška 1
ZK-1-6 PS
1
Minimální počet kreditů 38
Povinné předměty
309ABFI* Absolventský film
Z-7-210CS
ZK-20-600CS
27
309CAFS* Celovečerní animovaný film a seriál
ZK-2-28P
ZK-2-24PS
4
309DAS* Dílna (scénář)
Z-1-24DS
Z-1-28DS
Z-1-24DS
Z-1-28DS
4
309DIM* Dílna (tvůrčí seminář)
Z-1-24DS
Z-1-28DS
Z-1-24DS
Z-1-28DS
4
309HRT3 Herectví 3 - Animace a herec
Z-1-15PS+10CS
1
309PP Pedagogická praxe KAT
Z-5-20S
Z-5-20S
Z-5-20S
Z-5-20S
5
309PTCH3 Pitching 3
Z-1-16SS
1
309SAFD* Seminář k absolventskému filmu a diplomové práci
Z-1-12SS
Z-1-14SS
Z-1-12SS
Z-1-14SS
4
309SH* Seminář s hostem
Z-1-12SS
Z-1-14SS
Z-1-12SS
3
309SKP3 Soustředění KAT v Poněšicích 3
Z-1-25PS+15SS
1
309VB Video Backstage
Z-2-28SS
2
309VV* Vizuální vyjadřování
Z-1-12SS+24CS
Z-1-12SS+28CS
Z-1-12SS+24CS
Z-1-12SS+28CS
4
Minimální počet kreditů 60
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702FAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
Minimální počet kreditů 6
Povinně volitelné předměty
309DTV Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KAT V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
4
Minimální počet kreditů 4
Volitelné předměty
309VPM_2021 Volitelné předměty Mgr - pouze pro KAT
0
702CJV_2020 Cizí jazyky FAMU - volitelné
0
703TFV_2020 Tělesná výchova FAMU - volitelné
0
300VPZ_2020 Volitelné předměty FAMU
0
300VPM_2021 Volitelné předměty FAMU - pro MgA studium
0
300MOD_2020 Modulová výuka FAMU
0
309MOD_2020 Moduly KAT
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 108
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 12
Celkový počet kreditů 120
① Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KAT [309DTV]

300DTV_1920 #

① Volitelné předměty Mgr - pouze pro KAT [309VPM_2021]

309VPM_1920 #

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Dílna (scénář) 7 (309DAS7) PZ Absolventským výkonem
Klauzurní zkouška 1 (309KLM1) PZ Absolventským výkonem
Dílna (scénář) 5 (309DAS5) PZ Absolventským výkonem
Dílna (scénář) 6 (309DAS6) PZ Absolventským výkonem
Seminář k absolventskému filmu a diplomové práci 1 (309SAFD1) ZT Diplomovou prací
Seminář k absolventskému filmu a diplomové práci 1 (309SAFD1) ZT Absolventským výkonem
Seminář k absolventskému filmu a diplomové práci 2 (309SAFD2) ZT Diplomovou prací
Seminář k absolventskému filmu a diplomové práci 2 (309SAFD2) ZT Absolventským výkonem
Seminář k absolventskému filmu a diplomové práci 3 (309SAFD3) ZT Diplomovou prací
Seminář k absolventskému filmu a diplomové práci 3 (309SAFD3) ZT Absolventským výkonem
Seminář k absolventskému filmu a diplomové práci 4 (309SAFD4) ZT Diplomovou prací
Seminář k absolventskému filmu a diplomové práci 4 (309SAFD4) ZT Absolventským výkonem
Dílna (tvůrčí seminář) 3 (309DIM3) PZ Absolventským výkonem
Dílna (tvůrčí seminář) 4 (309DIM4) PZ Absolventským výkonem
Celovečerní animovaný film a seriál 1 (309CAFS1) ZT Absolventským výkonem
Absolventský film 3 (realizace) (309AFMM3) PZ Absolventským výkonem
Absolventský film 2 (výprava) (309AFMM2) PZ Absolventským výkonem
Animace + herec 1 (309ANIH1) PZ Teorie, praxe a historie animovaného filmu (S309MTPH)
Animace + herec 2 (309ANIH2) PZ
Celovečerní animovaný film a seriál 1 (309CAFS1) ZT
Celovečerní animovaný film a seriál 2 (309CAFS2) ZT
Seminář k absolventskému filmu a diplomové práci 1 (309SAFD1) ZT
Seminář k absolventskému filmu a diplomové práci 2 (309SAFD2) ZT
Seminář k absolventskému filmu a diplomové práci 3 (309SAFD3) ZT
Seminář k absolventskému filmu a diplomové práci 4 (309SAFD4) ZT