Seminář k absolventskému filmu a diplomové práci 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309SAFD1 Z 1 1T česky zimní

Garant předmětu

Jiří KUBÍČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří KUBÍČEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti získají informace potřebné k napsání diplomové práce a prostor ke konzultacím o problematice státní magisterské zkoušky. Cílem zimního semestru je výběr tématu diplomové práce. Pokud si ho posluchač sám nezvolí, bude mu zadáno katedrou.

Forma studia

seminář, řízený dialog.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné požadované prerekvizity a korekvizity.

Obsah kurzu

Seminář slouží k tomu, aby posluchači získali všechny potřebné informace k napsání teoretické magisterské práce a k vytvoření absolventského filmu

Zimní semestr je věnován převážně formálním náležitostem magisterských diplomových prací. Posluchači se dozvědí jaký má být rozsah práce, jak má být práce členěna, jakým způsobem se pracuje s odbornou literaturou, citacemi, přílohami apod.

Významná pozornost je věnována výběru tématu diplomové práce, protože do konce semestru se musí posluchači rozhodnout, jaké téma budou zpracovávat.

Doporučená nebo povinná literatura

Na webových stránkách AMU jsou veškeré metodologické informace k teoretickým diplomovým pracem.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet se uděluje na základě stanovení tématu magisterské teoretické práce.

Poznámka

bez poznámek

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 420
Učebna KAT 420

(Lažanský palác)
KUBÍČEK J.
10:40–11:25
(paralelka 1)
Distanční výuka
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 10:40–11:25 Jiří KUBÍČEK Učebna KAT 420
Lažanský palác
Distanční výuka paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů