Seminář k absolventskému filmu a diplomové práci 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309SAFD1 Z 1 12 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jiří KUBÍČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří KUBÍČEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky výuky

Studenti:

Forma studia

seminář, řízený dialog.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné požadované prerekvizity a korekvizity.

Obsah kurzu

Cíl výuky

Cílem zimního semestru je výběr tématu diplomové práce. Pokud si ho posluchač sám nezvolí, bude mu zadáno katedrou.

Obsah výuky

Seminář slouží k tomu, aby posluchači získali všechny potřebné informace k napsání teoretické diplomové práce a k vytvoření absolventského filmu

Zimní semestr je věnován převážně formálním náležitostem magisterských diplomových prací. Posluchači se dozvědí, jaký má být rozsah práce, jak má být práce členěna, jakým způsobem se pracuje s odbornou literaturou, citacemi, přílohami apod.

Významná pozornost je věnována výběru tématu diplomové práce, protože do konce semestru se musí posluchači rozhodnout, jaké téma budou zpracovávat.

Výuka se zabývá i tematickými okruhy, které jsou součástí ústní zkoušky na SZZ:

-animovaný film jako specifický druh dramatického umění

-tropy v animovaném filmu

-předmět animovaného filmu

-počátky animace ve světě

-animace zemí střední a východní Evropy

-ruská animace

-National Film Board of Canada

-česká škola animovaného filmu

Doporučená nebo povinná literatura

Na webových stránkách AMU jsou veškeré metodologické informace k teoretickým diplomovým pracím.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet se uděluje na základě zapsání tématu diplomové teoretické práce a jejího vedoucího pedagoga do KOSu.

Poznámka

bez poznámek

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 415
Učebna KAT 415

(Lažanský palác)
KUBÍČEK J.
11:30–12:15
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 11:30–12:15 Jiří KUBÍČEK Učebna KAT 415
Lažanský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů