Tisk

Katedra animované tvorby

Zajišťované programy a studijní plány

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh Zakončení Kredity Rozsah Semestr
Vyučující
309TD 3D animace - režie a tvorba česky St
09:50–11:25
Učebna KAT 416
Z 2 42PS letní
309ABFI1 Absolventský film 1 - vývoj I. česky Z 7 210CS zimní
309ABFI2 Absolventský film 2 - vývoj II. česky ZK 20 600CS letní
309ABFI3 Absolventský film 3 - realizace I. česky ZK 12 360CS zimní
309ABFI4 Absolventský film 4 - realizace II. česky Z 25 750CS letní
309AKR1 Animace kreslená 1 česky Z 3 36SS zimní
309AKR2 Animace kreslená 2 česky Út
12:20–13:55
Učebna KAT 420
Z 3 42SS letní
309AKR3 Animace kreslená 3 česky Z 3 24SS zimní
309AKR4 Animace kreslená 4 česky Út
14:00–15:35
Učebna KAT 420
Z 3 28SS letní
309FIAD1 Animation of Drawings 1
 
anglicky Z 4 2T zimní Předmět není vypsán
309FIAD2 Animation of Drawings 2
 
anglicky ZK 4 2T letní Předmět není vypsán
309BAK1 Bakalářský film 1 - scénář česky ZK 2 60CS letní
309BAK2 Bakalářský film 2 - vývoj česky ZK 6 180CS zimní
309BAK3 Bakalářský film 3 - realizace česky Z 18 540CS letní
309BSC Blackout - scénář česky ZK 2 24SS zimní
309FIBA1 Body Animation and Mask - Animation Actor 1
 
anglicky Z 2 2T zimní Předmět není vypsán
309FIBA2 Body Animation and Mask - Animation Actor 2
 
anglicky ZK 2 2T letní Předmět není vypsán
309MBPA Budou počítače animovat za nás?
 
česky Z 1 zimní Předmět není vypsán
309CAFS1 Celovečerní animovaný film a seriál 1 česky Po
13:10–14:45
Učebna KAT 415
ZK 2 28P letní
309CAFS2 Celovečerní animovaný film a seriál 2 česky ZK 2 24PS zimní
309DIGAN1 Digitální animace 1 česky Z 2 5PS+13SS+18CS zimní
309DIGAN2 Digitální animace 2 česky Po
10:40–13:05
Učebna KAT 416
Z 2 4PS+24SS+14CS letní
309DIGAN3 Digitální animace 3 česky Z 1 3PS+15SS zimní
309DIGAN4 Digitální animace 4 česky Po
14:00–16:25
Učebna KAT 416
Z 1 4PS+7SS+10CS letní
309FIDA1 Dimensions of Animation 1
 
anglicky Z 3 2T zimní Předmět není vypsán
309FIDA2 Dimensions of Animation 2
 
anglicky Z 3 2T letní Předmět není vypsán
309DB1 Dílna (animace a režie) 1 česky Z 1 24DS zimní
309DB2 Dílna (animace a režie) 2 česky viz detail Z 1 28DS letní
309DAS1 Dílna (scénář) 1 česky Po
11:30–13:05
Učebna KAT 420
Z 1 28DS letní
309DAS2 Dílna (scénář) 2 česky Z 1 24DS zimní
309DAS3 Dílna (scénář) 3 česky Po
11:30–13:05
Učebna KAT 420
Z 1 28DS letní
309DAS4 Dílna (scénář) 4 česky Z 1 24DS zimní
309DAS5 Dílna (scénář) 5 česky Út
12:20–13:55
Učebna KAT 417
Z 1 28DS letní
309DAS6 Dílna (scénář) 6 česky Z 1 24DS zimní
309DAS7 Dílna (scénář) 7 česky Po
11:30–13:05
Učebna KAT 420
Z 1 28DS letní
309DIM1 Dílna (tvůrčí seminář) 1 česky Z 1 24DS zimní
309DIM2 Dílna (tvůrčí seminář) 2 česky viz detail Z 1 28DS letní
309DIM3 Dílna (tvůrčí seminář) 3 česky Z 1 24DS zimní
309DIM4 Dílna (tvůrčí seminář) 4 česky viz detail Z 1 28DS letní
309DDA1 Dílna - Digitální animace 1 česky Z 1 27SS zimní
309DDA2 Dílna - Digitální animace 2 česky Út
15:40–17:15
Učebna KAT 415
Z 1 21SS letní
309DAFI1 Dějiny animovaného filmu 1 česky Út
09:50–11:25
Učebna KAT 415
ZK 2 24S letní
309DAFI2 Dějiny animovaného filmu 2 česky ZK 3 24S zimní
309FIEX1 Experimental animation 1
 
anglicky Z 3 2T zimní Předmět není vypsán
309FIEX2 Experimental animation 2
 
anglicky ZK 3 2T letní Předmět není vypsán
309HRT1 Herectví 1 - Nauka o vtipu česky viz detail Z 1 15PS+10CS letní
309HRT2 Herectví 2 - Herec, prostor, předmět česky viz detail Z 1 12PS+12CS letní
309HRT3 Herectví 3 - Animace a herec česky Z 1 15PS+10CS zimní
309HAFN1 Hudba v animovaném filmu 1 česky viz detail ZK 1 24PS letní
309HAFN2 Hudba v animovaném filmu 2 česky Čt
09:50–13:05
Gotická věž
ZK 1 14PS+14SS letní
309KAF2 Kamera v animovaném filmu 2 česky Čt
14:50–16:25
Učebna KAT 415
ZK 2 28PS letní
309KLM1 Klauzurní zkouška 1 česky ZK 1 6 PS letní
309KLB2 Klauzurní zkouška 2 česky ZK 1 6 S letní
309KLB3 Klauzurní zkouška 3 česky ZK 1 6 S letní
309KRA1 Kraťas 1 - vývoj česky ZK 5 150CS
309KRA2 Kraťas 2 - realizace česky ZK 8 240CS letní
309LETT Letní etuda česky ZK 5 90CS letní
309LSC1 Literární scénář 1 česky ZK 2 24SS zimní
309MDWM Masterclass with Michael Dudok de Witt - dramaturgical work with students
 
anglicky Z 1 3SS letní Předmět není vypsán
309FIMD1 Masterclasses with czech directors of animated films 1
 
anglicky Z 3 2SO zimní Předmět není vypsán
309FIMD2 Masterclasses with czech directors of animated films 2
 
anglicky Z 3 2SO letní Předmět není vypsán
309MDW Michael Dudok de Witt - dramaturgické práce se studenty Bc a Mg programu
 
anglicky Z 2 6SS letní Předmět není vypsán
309CM1 Mimořádná cvičení 1 česky Z 1 3S
309CM2 Mimořádná cvičení 2 česky Z 2 6S
309CM3 Mimořádná cvičení 3 česky Z 3 9S
309MAN Modul - Anifilm - mezinárodní festival animovaných filmů česky 08:00–23:00
Anifilm Mezinárodní festival
Z 1 35S letní
309MIL Modul - Ivana Laučíková - animace z pohledu tvůrce, producenta, dramaturga, teoretika
 
česky Z 1 3S zimní Předmět není vypsán
309MDP Modul - Ivana Laučíková - dramaturgické práce pro bakalářský film
 
česky Z 1 4S zimní Předmět není vypsán
309MBM1 Modul - Mind and body map improvisation 1
 
česky Z 1 35S letní Předmět není vypsán
309MBM2 Modul - Mind and body map improvisation 2
 
česky Z 1 35S letní Předmět není vypsán
309MMAN1 Modul - Možnosti animace 1
 
česky Z 1 24PS zimní Předmět není vypsán
309MSPAF Modul - Scénář pro animovaných film
 
česky Z 1 4PS letní Předmět není vypsán
309MSH Modul - Seminář s hostem
 
česky Z 1 12SS zimní Předmět není vypsán
309MAP Modul Animace v praxi
 
česky Z 1 10S letní Předmět není vypsán
309MJCAW Modul Jeremy Clapin - Animační workshop anglicky 11:00–19:00
Dolní Lomnice - Kunicích - Lom
Z 1 25S letní
309MJCIK Modul Jeremy Clapin - Individuální konzultace anglicky viz detail Z 1 30S letní
309MJCKA Modul Jeremy Clapin - Přednáška KAT anglicky 10:00–13:00
Učebna KAT 415
Z 1 25S letní
309MJQ Modul s Joannou Quinn
 
anglicky Z 2 20S letní Předmět není vypsán
309MACA Modul-Animovaný concept art
 
česky Z 1 2P zimní Předmět není vypsán
309MSM Modul-Praktický úvod do smluvního práva pro animátory
 
česky Z 1 3P letní Předmět není vypsán
309MSMP Modul-Praktický úvod do smluvního práva pro animátory - pokračování
 
česky Z 1 3P letní Předmět není vypsán
309MAN1 Možnosti animace 1 česky Z 2 24PS zimní
309OAF1 Ozvučení animovaného filmu 1
 
česky Z 1 24CS zimní Předmět není vypsán
309OAF2 Ozvučení animovaného filmu 2
 
česky Z 1 24CS letní Předmět není vypsán
309PP Pedagogická praxe KAT česky Z 5 20S zimní i letní
309PTCHN1 Pitching 1
 
anglicky Z 2 24SS letní Předmět není vypsán
309PTCHN2 Pitching 2 česky Čt
13:10–14:45
Učebna KAT 415
Z 2 24SS letní
309PTCH3 Pitching 3 česky Z 1 16SS zimní
309PE Plošková etuda
 
česky Z 3 zimní Předmět není vypsán
309POA Praktika oboru animovaná tvorba česky Z 1 16CS zimní
309RF1 Režie animovaného filmu 1 česky Z 1 12PS+12SS zimní
309RF3 Režie animovaného filmu 3 česky Z 1 12PS+12SS zimní
309RF4 Režie animovaného filmu 4 česky Út
12:20–13:55
Učebna KAT 415
Z 1 28SS letní
309RAFN1 Rozbory animovaných filmů 1 česky Z 1 24SS zimní
309RAFN2 Rozbory animovaných filmů 2 česky Po
09:50–11:25
Učebna KAT 415
ZK 2 28SS letní
309RAFN3 Rozbory animovaných filmů 3 česky Z 1 24SS zimní
309RAFN4 Rozbory animovaných filmů 4 česky Po
09:50–11:25
Učebna KAT 415
ZK 2 28SS letní
309SAFD1 Seminář k absolventskému filmu a diplomové práci 1 česky Z 1 12SS zimní
309SAFD2 Seminář k absolventskému filmu a diplomové práci 2 česky Po
14:50–15:35
Učebna KAT 420
Z 1 14SS letní
309SAFD3 Seminář k absolventskému filmu a diplomové práci 3 česky Z 1 12SS zimní
309SAFD4 Seminář k absolventskému filmu a diplomové práci 4 česky Po
14:50–15:35
Učebna KAT 420
Z 1 14SS letní
309SBFD1 Seminář k bakalářskému filmu a diplomové práci 1 česky Z 1 12SS zimní
309SBFD2 Seminář k bakalářskému filmu a diplomové práci 2 česky Po
14:50–15:35
Učebna KAT 420
Z 1 14SS letní
309SH1 Seminář s hostem 1 česky Z 1 12SS zimní
309SH2 Seminář s hostem 2 česky Po
16:30–18:05
Učebna KAT 415
Z 1 14SS letní
309SH3 Seminář s hostem 3 česky Z 1 12SS zimní
309SOS Seminář: Obrázkový technický scénář česky Čt
14:50–16:25
Učebna TR-216
ZK 2 24SS zimní
309SKP1 Soustředění KAT v Poněšicích 1 česky viz detail Z 1 25PS+15SS letní
309SKP2 Soustředění KAT v Poněšicích 2 česky viz detail Z 1 25PS+15SS letní
309SKP3 Soustředění KAT v Poněšicích 3 česky viz detail Z 1 25PS+15SS letní
309SMPL Stop-motion animace plošná česky ZK 3 24SS+ 24CS zimní
309SMPRS Stop-motion animace prostorová česky ZK 3 24SS+48CS zimní
309FISC1 Stop-motion animation cut out 1
 
anglicky Z 5 4T zimní Předmět není vypsán
309FISC2 Stop-motion animation cut out 2
 
anglicky ZK 5 3T letní Předmět není vypsán
309FISP1 Stop-motion puppet animation 1
 
anglicky Z 5 4T zimní Předmět není vypsán
309FISP2 Stop-motion puppet animation 2
 
anglicky ZK 5 3T letní Předmět není vypsán
309SKAN1 Střihová skladba v animovaném filmu 1 česky
Z 1 28PS letní
309SKAN2 Střihová skladba v animovaném filmu 2 česky Z 1 24PS zimní
309MTBR TOON BOOM – design charakterů a rigging
 
česky Z 2 4/D zimní Předmět není vypsán
309TANN1 Teorie animované tvorby 1 česky ZK 2 24PS zimní
309TANN2 Teorie animované tvorby 2 česky Út
09:50–11:25
Učebna KAT 420
ZK 2 28PS letní
309MTIT4 Titulky v animovaném filmu - typografie 4 česky 12:20–13:55
Učebna KAT 420
Z 1 5S letní
309VB Video Backstage česky Po
10:40–12:15
Učebna TR-215
Z 2 28SS letní
309FIVE1 Visual Expression and figural drawing 1
 
anglicky Z 3 3T zimní Předmět není vypsán
309FIVE2 Visual Expression and figural drawing 2
 
anglicky ZK 3 3T letní Předmět není vypsán
309MVPAP Vizualizace psycho-akustického prostoru
 
česky Z 1 1/D letní Předmět není vypsán
309VV1 Vizuální vyjadřování 1 česky Z 1 12SS+24CS zimní
309VV10 Vizuální vyjadřování 10 česky St
11:30–13:55
Učebna KAT 416
Z 1 12SS+28CS letní
309VVV2 Vizuální vyjadřování 2 česky Út
17:20–19:45
KATaP DAMU 107, 108
Z 1 14SS+28CS letní
309VV3 Vizuální vyjadřování 3 česky Z 1 12SS+24CS zimní
309VVV4 Vizuální vyjadřování 4 česky Út
16:30–18:55
Učebna KAT 416
Z 1 14SS+28CS letní
309VV5 Vizuální vyjadřování 5 česky Z 1 36SS zimní
309VV6 Vizuální vyjadřování 6 česky Út
13:10–15:35
Učebna KAT 416
Z 1 28SS letní
309VV7 Vizuální vyjadřování 7 česky Z 1 12SS+24CS zimní
309VV8 Vizuální vyjadřování 8 česky St
11:30–13:55
Učebna KAT 416
Z 1 12SS+28CS letní
309VV9 Vizuální vyjadřování 9 česky Z 1 12SS+24CS zimní
309MVSA Výtvarníci ve světě animátorů – animátoři ve světě výtvarníků
 
česky Z 1 3S zimní Předmět není vypsán
309ZEM Zimní etuda česky ZK 4 80CS zimní
309ZAF Zvuk v animovaném filmu česky
Z 1 28SS letní