Tisk

Katedra animované tvorby

Zajišťované obory a studijní plány

Zajišťované předměty

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
309TD 3D animace - režie a tvorba
 
česky Z 2 28PS Předmět není vypsán
309AFM1 Absolventský film 1 (scénář)
 
česky ZK 6 Předmět není vypsán
309AFM2 Absolventský film 2 (výprava) česky ZK 6
309AFM3 Absolventský film 3 (realizace)
 
česky Z 20 Předmět není vypsán
309MAAE Adobe After Effects česky Z 2 2/D
309MADO Adobe Photoshop jako nástroj pro 2D animaci
 
anglicky, česky Z 2 2/D Předmět není vypsán
309AHER1 Animace + herec 1 česky ZK 6
309AHER2 Animace + herec 2
 
česky ZK 19 Předmět není vypsán
309AKR Animace kreseb česky ZK 3 80CS
309ANK1 Animace kreslená 1 česky Z 1 2T
309FIKA1 Animace kreslená 1
 
anglicky Z 4 2T Předmět není vypsán
309AKR1 Animace kreslená 1 česky Z 3 24SS
309ANK2 Animace kreslená 2
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
309FIKA2 Animace kreslená 2
 
anglicky ZK 4 2T Předmět není vypsán
309AKR2 Animace kreslená 2 česky Z 3 28SS
309ANK3 Animace kreslená 3 česky Z 1 2T
309AKR3 Animace kreslená 3 česky Z 3 24SS
309ANK4 Animace kreslená 4
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
309AKR4 Animace kreslená 4 česky Z 3 28SS
309FIATM1 Animace těla a masky- Herectví pro animátory 1
 
anglicky Z 5 4T Předmět není vypsán
309FIATM2 Animace těla a masky- Herectví pro animátory 2
 
anglicky ZK 5 4T Předmět není vypsán
309MANI Animasofie-Poznámky k teorii animace
 
anglicky Z 1 4/D Předmět není vypsán
309BCF1 Bakalářský film 1 - scénář
 
česky ZK 3 Předmět není vypsán
309BAKF1 Bakalářský film 1 - scénář česky ZK 2 60CS
309BCF2 Bakalářský film 2 - příprava česky ZK 4
309BAKF2 Bakalářský film 2 - příprava česky ZK 2 60CS
309BCF3 Bakalářský film 3 - realizace
 
česky Z 12 Předmět není vypsán
309BAKF3 Bakalářský film 3 - realizace česky Z 9 270CS
309BO Blackout česky ZK 5 140CS
309DGAN1 Digitální animace 1 česky Z 1 2T
309DIGAN1 Digitální animace 1 česky Z 2 5PS+13SS+18CS
309DGAN2 Digitální animace 2
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
309DIGAN2 Digitální animace 2 česky Z 2 4PS+24SS+14CS
309DGAN3 Digitální animace 3 česky Z 1 2T
309DIGAN3 Digitální animace 3 česky Z 1 3PS+15SS
309DGAN4 Digitální animace 4
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
309DIGAN4 Digitální animace 4
 
česky Z 1 4PS+7SS+10CS
309DGAN5 Digitální animace 5 česky Z 1 2T
309DIGAN5 Digitální animace 5 česky Z 1 18SS
309DGAN6 Digitální animace 6
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
309DIGAN6 Digitální animace 6 česky Z 1 21SS
309DB1 Dílna (animace a režie) 1 česky Z 1 24DS
309DB2 Dílna (animace a režie) 2
 
česky Z 1 28DS Předmět není vypsán
309DAS1 Dílna (scénář) 1
 
česky Z 1 28DS Předmět není vypsán
309DAS2 Dílna (scénář) 2 česky Z 1 24DS
309DAS3 Dílna (scénář) 3
 
česky Z 1 28DS Předmět není vypsán
309DAS4 Dílna (scénář) 4 česky Z 1 2T
309DAS5 Dílna (scénář) 5
 
česky Z 1 3T Předmět není vypsán
309DAS6 Dílna (scénář) 6 česky Z 1 3T
309DAS7 Dílna (scénář) 7
 
česky Z 1 3T Předmět není vypsán
309DIM1 Dílna (tvůrčí seminář) 1 česky Z 1 2T
309DIM2 Dílna (tvůrčí seminář) 2
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
309DIM3 Dílna (tvůrčí seminář) 3 česky Z 1 2T
309DIM4 Dílna (tvůrčí seminář) 4
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
309DAFI1 Dějiny animovaného filmu 1
 
česky ZK 2 24S Předmět není vypsán
309FIDAF1 Dějiny animovaného filmu 1
 
anglicky Z 4 3T Předmět není vypsán
309DAFI2 Dějiny animovaného filmu 2 česky ZK 3 24S
309FIDAF2 Dějiny animovaného filmu 2
 
anglicky ZK 4 3T Předmět není vypsán
309FIEA1 Experimentální animace 1
 
anglicky Z 3 2T Předmět není vypsán
309FIEA2 Experimentální animace 2
 
anglicky ZK 3 2T Předmět není vypsán
309HM1 Herectví 1 - Řeč těla
 
česky Z 1 12PS+12CS Předmět není vypsán
309HM2 Herectví 2 - Tvorba charakteru česky Z 1 15PS+10CS
309HM3 Herectví 3 - Maska
 
česky Z 1 15PS+10CS Předmět není vypsán
309HM4 Herectví 4 - Stavba gagu česky Z 1 12PS+12CS
309HM5 Herectví 5 - Animace a herectví česky Z 1 3/D
309HAF1 Hudba v animovaném filmu 1 česky ZK 1 2T
309HAFN1 Hudba v animovaném filmu 1 česky ZK 1 24PS
309HAF2 Hudba v animovaném filmu 2
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
309HAFN2 Hudba v animovaném filmu 2 česky ZK 1 14PS+14SS
309MJPP Jak prezentovat svůj projekt
 
česky Z 1 6S Předmět není vypsán
309KAF1 Kamera v animovaném filmu 1 česky Z 1 24PS
309KAF2 Kamera v animovaném filmu 2
 
česky ZK 2 28PS Předmět není vypsán
309KLB1 Klauzurní zkouška 1
 
česky ZK 1 6 S Předmět není vypsán
309KLB2 Klauzurní zkouška 2 česky ZK 1 6 S
309KLB3 Klauzurní zkouška 3 česky ZK 1 6 S
309KF Kraťas
 
česky ZK 6 Předmět není vypsán
309TE Kreslená etuda
 
česky ZK 4 Předmět není vypsán
309KE Kreslená etuda česky ZK 3 90CS
309LSC1 Literární scénář 1 česky ZK 2 24SS
309LSC2 Literární scénář 2
 
česky ZK 2 28SS Předmět není vypsán
309LET Loutková etuda česky Z 4
309CM1 Mimořádná cvičení 1
 
česky Předmět není vypsán
309CM2 Mimořádná cvičení 2
 
česky Předmět není vypsán
309CM3 Mimořádná cvičení 3
 
česky Předmět není vypsán
309MAP Modul Animace v praxi
 
česky Z 1 10S Předmět není vypsán
309MWJS Modul: Workshop a John Stevenson
 
anglicky Z 1 3S Předmět není vypsán
309MAN1 Možnosti animace 1 česky Z 2 24PS
309MAN2 Možnosti animace 2
 
česky ZK 2 28PS Předmět není vypsán
309MMIA Možnosti interaktivní animace
 
česky Z 1 3S Předmět není vypsán
309MNFL Neanimační filmová loutka s R. Beranem a M. Májem česky Z 1 3/D
309PP Pedagogická praxe KAT česky Z 5 20S Z 5 20S
309PTCH1 Pitching 1
 
anglicky, česky Z 1 16S Předmět není vypsán
309PTCHN1 Pitching 1 anglicky, česky Z 2 24SS
309PTCH2 Pitching 2 anglicky, česky Z 1 16S
309PTCHN2 Pitching 2 anglicky, česky Z 2 24SS
309PTCH3 Pitching 3 anglicky, česky Z 1 16S
309PE Plošková etuda česky Z 3
309POA Praktika oboru animovaná tvorba česky Z 1 16S
309RPS1 Realizační seminář - stop motion (animace) 1 česky Z 1 2T
309RPS2 Realizační seminář - stop motion (animace) 2 česky Z 1 2T
309RF1 Režie animovaného filmu 1 česky Z 1 12PS+12SS
309RF3 Režie animovaného filmu 3 česky Z 1 12PS+12SS
309RF4 Režie animovaného filmu 4
 
česky Z 1 28SS Předmět není vypsán
309RSMA2 Režie stop-motion animace 2 česky Z 1 2T
309RSMA1 Režie stop-motion animace.1 česky Z 1 2T
309RAF1 Rozbory animovaných filmů 1 česky Z 1 2T
309RAFN1 Rozbory animovaných filmů 1 česky Z 1 24SS
309RAF2 Rozbory animovaných filmů 2
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
309RAFN2 Rozbory animovaných filmů 2 česky ZK 2 28SS
309RAF3 Rozbory animovaných filmů 3 česky Z 1 2T
309RAFN3 Rozbory animovaných filmů 3 česky Z 1 24SS
309RAF4 Rozbory animovaných filmů 4
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
309RAFN4 Rozbory animovaných filmů 4 česky ZK 2 28SS
309MSGPD Self promotion a grafický promo design, co to znamená?
 
česky Z 2 9S Předmět není vypsán
309SAFD1 Seminář k absolventskému filmu a diplomové práci 1 česky Z 1 1T
309SAFD2 Seminář k absolventskému filmu a diplomové práci 2
 
česky Z 1 1T Předmět není vypsán
309SAFD3 Seminář k absolventskému filmu a diplomové práci 3 česky Z 1 1T
309SAFD4 Seminář k absolventskému filmu a diplomové práci 4
 
česky Z 1 1T Předmět není vypsán
309SBFD1 Seminář k bakalářskému filmu a diplomové práci 1 česky Z 1 12SS
309SBFD2 Seminář k bakalářskému filmu a diplomové práci 2
 
česky Z 1 14SS Předmět není vypsán
309SOS Seminář: Obrázkový technický scénář česky ZK 2 24SS
309SKP1 Soustředění KAT v Poněšicích 1
 
česky Z 1 25PS+15SS Předmět není vypsán
309SKP2 Soustředění KAT v Poněšicích 2
 
česky Z 1 25PS+15SS Předmět není vypsán
309SKP3 Soustředění KAT v Poněšicích 3
 
česky Z 1 5/D Předmět není vypsán
309MSAA Současné autorská animace v praxi: loutka, kresba, rotoskopie anglicky, česky Z 2 7/D
309FISMAP1 Stop-motion animace ploška 1
 
anglicky Z 5 4T Předmět není vypsán
309FISMAP2 Stop-motion animace ploška 2
 
anglicky ZK 5 4T Předmět není vypsán
309SMPL Stop-motion animace plošná česky ZK 3 24SS+ 24CS
309SMPR Stop-motion animace prostorová česky ZK 4 24SS+48CS
309FISMLA1 Stop-motion loutková animace 1
 
anglicky Z 5 4T Předmět není vypsán
309FISMLA2 Stop-motion loutková animace 2
 
anglicky ZK 5 4T Předmět není vypsán
309MSAF Střih animovaného filmu česky ZK 2 1/D
309SKA1 Střihová skladba v animovaném filmu 1
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
309SKAN1 Střihová skladba v animovaném filmu 1 česky Z 1 28PS
309SKA2 Střihová skladba v animovaném filmu 2
 
česky Z 2 24S Předmět není vypsán
309SKAN2 Střihová skladba v animovaném filmu 2 česky Z 1 24PS
309MTBR TOON BOOM – design charakterů a rigging česky Z 2 4/D
309TAN1 Teorie animované tvorby 1 česky Z 2 2T
309TANN1 Teorie animované tvorby 1 česky ZK 2 24PS
309TAN2 Teorie animované tvorby 2
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
309TANN2 Teorie animované tvorby 2 česky ZK 2 28PS
309MTIT4 Titulky v animovaném filmu - typografie 4
 
česky Z 1 5S Předmět není vypsán
309MTB Toon Boom Animate/Harmony - Stage - Základní seznámení s programem
 
anglicky, česky Z 1 1/D Předmět není vypsán
309MTOO ToonBoom Harmony
 
česky Z 3 12/H Předmět není vypsán
309MTOO_KOP01 ToonBoom Harmony
 
česky Z 3 12/H Předmět není vypsán
309VMC Videomapping - cvičení česky ZK 5
309VM1 Videomapping 1 česky ZK 2 2T
309VM2 Videomapping 2
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
309VMN2 Videomapping 2 - Video Backstage
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
309VM3 Videomapping 3 česky Z 1 1T
309MVPAP Vizualizace psycho-akustického prostoru
 
česky Z 1 1/D Předmět není vypsán
309VV1 Vizuální vyjadřování 1 česky Z 1 12SS+24CS
309VV10 Vizuální vyjadřování 10
 
česky Z 1 3T Předmět není vypsán
309VV2 Vizuální vyjadřování 2
 
česky ZK 2 14SS+28CS Předmět není vypsán
309VV3 Vizuální vyjadřování 3 česky Z 1 12SS+24CS
309VV4 Vizuální vyjadřování 4
 
česky ZK 2 14SS+28CS Předmět není vypsán
309VV5 Vizuální vyjadřování 5 česky Z 1 36SS
309VV6 Vizuální vyjadřování 6
 
česky Z 1 28SS Předmět není vypsán
309VV7 Vizuální vyjadřování 7 česky Z 1 3T
309VV8 Vizuální vyjadřování 8
 
česky Z 1 3T Předmět není vypsán
309VV9 Vizuální vyjadřování 9 česky Z 1 3T
309FIVV1 Vizuální vyjadřování a figurální kresba 1
 
anglicky Z 4 3T Předmět není vypsán
309FIVV2 Vizuální vyjadřování a figurální kresba 2
 
anglicky ZK 4 3T Předmět není vypsán
309VPH Vývoj počítačových her česky Z 3 4T
309MVVD Vývoj, výroba a distribuce animovaného filmu
 
česky Z 1 1/D Předmět není vypsán
309ZAF Zvuk v animovaném filmu
 
česky Z 1 28SS Předmět není vypsán
309MAFT Základy postprodukce a 2D animace v programu AE
 
česky Z 2 4/D Předmět není vypsán
309MZPAE Základy postprodukce a 2D animace v programu AE
 
anglicky, česky Z 2 4/D Předmět není vypsán