Tisk

Katedra animované tvorby

Zajišťované programy a studijní plány

Zajišťované předměty

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
309TD 3D animace - režie a tvorba česky St
09:50–11:25
Učebna KAT 416
Z 2 42PS
309AFMM1 Absolventský film 1 (scénář) česky ZK 5 150CS
309AFMM2 Absolventský film 2 (výprava) česky ZK 7 200CS
309AFMM3 Absolventský film 3 (realizace) česky Z 25 700CS
309ANIH1 Animace + herec 1 česky ZK 7 200CS
309ANIH2 Animace + herec 2 česky ZK 20 550CS
309FIKA1 Animace kreslená 1
 
anglicky Z 4 2T Předmět není vypsán
309AKR1 Animace kreslená 1 česky Z 3 36SS
309FIKA2 Animace kreslená 2
 
anglicky ZK 4 2T Předmět není vypsán
309AKR2 Animace kreslená 2 česky Út
14:00–15:35
Učebna KAT 420
Z 3 42SS
309AKR3 Animace kreslená 3 česky Z 3 24SS
309AKR4 Animace kreslená 4 česky Út
12:20–13:55
Učebna KAT 420
Z 3 28SS
309FIATM1 Animace těla a masky- Herectví pro animátory 1
 
anglicky Z 5 4T Předmět není vypsán
309FIATM2 Animace těla a masky- Herectví pro animátory 2
 
anglicky ZK 5 4T Předmět není vypsán
309FIAD1 Animation of Drawings 1 anglicky Z 4 2T
309FIAD2 Animation of Drawings 2 anglicky Po
14:00–15:35
Učebna KAT 416
ZK 4 2T
309BAKF1 Bakalářský film 1 - scénář česky ZK 2 60CS
309BAKF2 Bakalářský film 2 - příprava česky ZK 2 60CS
309BAKA3 Bakalářský film 3 - realizace česky Z 11 270CS
309BO Blackout česky ZK 5 140CS
309BOP Blackout - příprava
 
česky ZK 2 24SS Předmět není vypsán
309FIBA1 Body Animation and Mask - Animation Actor 1 anglicky Z 2 2T
309FIBA2 Body Animation and Mask - Animation Actor 2 anglicky Út
14:50–18:05
Avalon
ZK 2 2T
309MBPA Budou počítače animovat za nás?
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
309CAFS1 Celovečerní animovaný film a seriál 1 česky viz detail ZK 2 28P
309CAFS2 Celovečerní animovaný film a seriál 2 česky ZK 2 24PS
309DIGAN1 Digitální animace 1 česky Z 2 5PS+13SS+18CS
309DIGAN2 Digitální animace 2 česky Po
10:40–13:05
Učebna KAT 416
Z 2 4PS+24SS+14CS
309DIGAN3 Digitální animace 3 česky Z 1 3PS+15SS
309DIGAN4 Digitální animace 4 česky Po
15:40–18:05
Učebna KAT 416
Z 1 4PS+7SS+10CS
309DIGAN5 Digitální animace 5 česky Z 1 27SS
309DIGAN6 Digitální animace 6 česky Po
15:40–18:05
Učebna KAT 416
Z 1 21SS
309DB1 Dílna (animace a režie) 1 česky Z 1 24DS
309DB2 Dílna (animace a režie) 2 česky viz detail Z 1 28DS
309DAS1 Dílna (scénář) 1 česky Po
13:10–14:45
Učebna KAT 420
Z 1 28DS
309DAS2 Dílna (scénář) 2 česky Z 1 24DS
309DAS3 Dílna (scénář) 3 česky Po
13:10–14:45
Učebna KAT 420
Z 1 28DS
309DAS4 Dílna (scénář) 4 česky Z 1 24DS
309DAS5 Dílna (scénář) 5 česky Po
13:10–14:45
Učebna KAT 420
Z 1 28DS
309DAS6 Dílna (scénář) 6 česky Z 1 24DS
309DAS7 Dílna (scénář) 7 česky Po
13:10–14:45
Učebna KAT 420
Z 1 28DS
309DIM1 Dílna (tvůrčí seminář) 1 česky Z 1 24DS
309DIM2 Dílna (tvůrčí seminář) 2 česky viz detail Z 1 28DS
309DIM3 Dílna (tvůrčí seminář) 3 česky Z 1 24DS
309DIM4 Dílna (tvůrčí seminář) 4 česky viz detail Z 1 28DS
309DAFI1 Dějiny animovaného filmu 1 česky St
13:10–14:45
Učebna KAT 415
ZK 2 24S
309FIDAF1 Dějiny animovaného filmu 1
 
anglicky Z 4 3T Předmět není vypsán
309DAFI2 Dějiny animovaného filmu 2 česky ZK 3 24S
309FIDAF2 Dějiny animovaného filmu 2
 
anglicky ZK 4 3T Předmět není vypsán
309FIEX1 Experimental animation 1 anglicky Z 3 2T
309FIEX2 Experimental animation 2 anglicky St
14:50–16:25
Učebna KAT 416
ZK 3 2T
309FIEA1 Experimentální animace 1
 
anglicky Z 3 2T Předmět není vypsán
309FIEA2 Experimentální animace 2
 
anglicky ZK 3 2T Předmět není vypsán
309HM4 Herectví 4 - Stavba gagu česky Z 1 12PS+12CS
309HM5 Herectví 5 - Animace a herectví česky Z 1 15PS+10CS
309FIHA1 History and Theory of Animation 1 anglicky Z 3 3T
309FIHA2 History and Theory of Animation 2 anglicky Út
09:50–11:25
Učebna KAT 415
Z 3 3T
309HAFN1 Hudba v animovaném filmu 1 česky ZK 1 24PS
309HAFN2 Hudba v animovaném filmu 2 česky Čt
15:40–18:05
Učebna KAT 420
ZK 1 14PS+14SS
309KAF1 Kamera v animovaném filmu 1 česky Z 1 24PS
309KAF2 Kamera v animovaném filmu 2 česky Čt
09:50–11:25
Učebna KAT 415
ZK 2 28PS
309KLM1 Klauzurní zkouška 1 česky ZK 1 6 PS
309KLB1 Klauzurní zkouška 1 česky ZK 1 6 S
309KLB2 Klauzurní zkouška 2 česky ZK 1 6 S
309KLB3 Klauzurní zkouška 3 česky ZK 1 6 S
309KF Kraťas česky ZK 6
309LEET Letní etuda česky ZK 3 90CS
309LSC1 Literární scénář 1 česky ZK 2 24SS
309MDWM Masterclass with Michael Dudok de Witt - dramaturgical work with students anglicky
Projekce Studio FAMU
Z 1 3SS
309FIMD1 Masterclasses with czech directors of animated films 1 anglicky Z 3 3SO
309FIMD2 Masterclasses with czech directors of animated films 2 anglicky Čt
14:50–17:15
Učebna KAT 415
Z 3 3SO
309MDW Michael Dudok de Witt - dramaturgické práce se studenty Bc a Mg programu anglicky viz detail Z 2 6SS
309CM1 Mimořádná cvičení 1 česky
309CM2 Mimořádná cvičení 2 česky
309CM3 Mimořádná cvičení 3 česky
309MAN Modul - Anifilm - mezinárodní festival animovaných filmů česky 08:00–20:00
Anifilm Mezinárodní festival
Z 1 35S Z 1 35S
309MIL Modul - Ivana Laučíková - animace z pohledu tvůrce, producenta, dramaturga, teoretika česky Z 1 3S
309MDP Modul - Ivana Laučíková - dramaturgické práce pro bakalářský film česky Z 1 4S
309MAP Modul Animace v praxi
 
česky Z 1 10S Předmět není vypsán
309MACA Modul-Animovaný concept art česky Z 1 2P
309MSM Modul-Praktický úvod do smluvního práva pro animátory
 
česky Z 1 3P Předmět není vypsán
309MSMP Modul-Praktický úvod do smluvního práva pro animátory - pokračování česky 09:00–12:00
Učebna KAT 415
Z 1 3P
309MAN1 Možnosti animace 1 česky Z 2 24PS
309MAN2 Možnosti animace 2 česky St
15:40–17:15
Učebna KAT 415
ZK 2 28PS
309NOV Nauka o vtipu česky
Z 1 15PS+10CS
309OAF1 Ozvučení animovaného filmu 1
 
česky Z 1 24CS Předmět není vypsán
309OAF2 Ozvučení animovaného filmu 2 česky Z 1 24CS
309PP Pedagogická praxe KAT česky Z 5 20S Z 5 20S
309PTCHN1 Pitching 1
 
anglicky Z 2 24SS Předmět není vypsán
309PTCHN2 Pitching 2 česky Čt
14:00–15:35
Učebna KAT 420
Z 2 24SS
309PTCH3 Pitching 3 česky Z 1 16SS
309PE Plošková etuda
 
česky Z 3 Předmět není vypsán
309POA Praktika oboru animovaná tvorba česky Z 1 16CS
309RF1 Režie animovaného filmu 1 česky Z 1 12PS+12SS
309RF3 Režie animovaného filmu 3 česky Z 1 12PS+12SS
309RF4 Režie animovaného filmu 4 česky Út
14:00–15:35
Učebna KAT 415
Z 1 28SS
309RAFN1 Rozbory animovaných filmů 1 česky Z 1 24SS
309RAFN2 Rozbory animovaných filmů 2 česky Po
10:40–12:15
Učebna KAT 420
ZK 2 28SS
309RAFN3 Rozbory animovaných filmů 3 česky Z 1 24SS
309RAFN4 Rozbory animovaných filmů 4 česky Po
10:40–12:15
Učebna KAT 420
ZK 2 28SS
309SAFD1 Seminář k absolventskému filmu a diplomové práci 1 česky Z 1 12SS
309SAFD2 Seminář k absolventskému filmu a diplomové práci 2 česky Po
14:50–15:35
Učebna KAT 420
Z 1 14SS
309SAFD3 Seminář k absolventskému filmu a diplomové práci 3 česky Z 1 12SS
309SAFD4 Seminář k absolventskému filmu a diplomové práci 4 česky Po
14:50–15:35
Učebna KAT 420
Z 1 14SS
309SBFD1 Seminář k bakalářskému filmu a diplomové práci 1 česky Z 1 12SS
309SBFD2 Seminář k bakalářskému filmu a diplomové práci 2 česky Po
14:50–15:35
Učebna KAT 420
Z 1 14SS
309SH1 Seminář s hostem 1 česky Z 1 12SS
309SH2 Seminář s hostem 2 česky Po
16:30–18:05
Učebna KAT 415
Z 1 14SS
309SH3 Seminář s hostem 3 česky Z 1 12SS
309SOS Seminář: Obrázkový technický scénář česky Čt
13:10–14:45
Učebna TR-216
ZK 2 24SS
309SKP1 Soustředění KAT v Poněšicích 1 česky
PONESICE
Z 1 25PS+15SS
309SKP2 Soustředění KAT v Poněšicích 2 česky
PONESICE
Z 1 25PS+15SS
309SKP3 Soustředění KAT v Poněšicích 3 česky
PONESICE
Z 1 25PS+15SS
309FISMAP1 Stop-motion animace ploška 1
 
anglicky Z 5 4T Předmět není vypsán
309FISMAP2 Stop-motion animace ploška 2
 
anglicky ZK 5 4T Předmět není vypsán
309SMPL Stop-motion animace plošná česky ZK 3 24SS+ 24CS
309SMPR Stop-motion animace prostorová česky ZK 4 24SS+48CS
309FISC1 Stop-motion animation cut out 1 anglicky Z 5 4T
309FISC2 Stop-motion animation cut out 2 anglicky St
10:40–13:05
Učebna TR-212 - sklad
ZK 5 4T
309FISMLA1 Stop-motion loutková animace 1
 
anglicky Z 5 4T Předmět není vypsán
309FISMLA2 Stop-motion loutková animace 2
 
anglicky ZK 5 4T Předmět není vypsán
309FISP1 Stop-motion puppet animation 1 anglicky Z 5 4T
309FISP2 Stop-motion puppet animation 2 anglicky Čt
10:40–12:15
Učebna TR-216
ZK 5 4T
309SKAN1 Střihová skladba v animovaném filmu 1 česky
Z 1 28PS
309SKAN2 Střihová skladba v animovaném filmu 2 česky Z 1 24PS
309MTBR TOON BOOM – design charakterů a rigging
 
česky Z 2 4/D Předmět není vypsán
309TANN1 Teorie animované tvorby 1 česky ZK 2 24PS
309TANN2 Teorie animované tvorby 2 česky Út
09:50–11:25
Učebna KAT 420
ZK 2 28PS
309MTIT4 Titulky v animovaném filmu - typografie 4 česky 10:00–14:00
Učebna KAT 415
Z 1 5S
309VB Video Backstage česky 09:50–11:25
Učebna TR-212 - sklad
Z 2 28SS
309VMCV Videomapping - cvičení česky ZK 5 100CS
309VMA1 Videomapping 1 česky ZK 2 12PS+12SS
309VMA3 Videomapping 3 česky Z 1 1T
309FIVE1 Visual Expression and figural drawing 1 anglicky Z 3 3T
309FIVE2 Visual Expression and figural drawing 2 anglicky
09:50–12:15
KATaP DAMU 107, 108
ZK 3 3T
309MVPAP Vizualizace psycho-akustického prostoru česky 10:00–14:00
PONESICE
Z 1 1/D
309VV1 Vizuální vyjadřování 1 česky Z 1 12SS+24CS
309VV10 Vizuální vyjadřování 10 česky St
11:30–13:55
Učebna KAT 416
Z 1 12SS+28CS
309VV2 Vizuální vyjadřování 2 česky Út
17:20–19:45
KATaP DAMU 107, 108
ZK 2 14SS+28CS
309VV3 Vizuální vyjadřování 3 česky Z 1 12SS+24CS
309VV4 Vizuální vyjadřování 4 česky Út
15:40–18:05
Učebna KAT 416
ZK 2 14SS+28CS
309VV5 Vizuální vyjadřování 5 česky Z 1 36SS
309VV6 Vizuální vyjadřování 6 česky Út
16:30–18:55
Učebna KAT 416
Z 1 28SS
309VV7 Vizuální vyjadřování 7 česky Z 1 12SS+24CS
309VV8 Vizuální vyjadřování 8 česky St
11:30–13:55
Učebna KAT 416
Z 1 12SS+28CS
309VV9 Vizuální vyjadřování 9 česky Z 1 12SS+24CS
309FIVV1 Vizuální vyjadřování a figurální kresba 1
 
anglicky Z 4 3T Předmět není vypsán
309FIVV2 Vizuální vyjadřování a figurální kresba 2
 
anglicky ZK 4 3T Předmět není vypsán
309MVSA Výtvarníci ve světě animátorů – animátoři ve světě výtvarníků
 
česky Z 1 3S Předmět není vypsán
309ZE Zimní etuda česky ZK 3 80CS
309ZAF Zvuk v animovaném filmu česky
Z 1 28SS