Seminář k bakalářskému filmu a diplomové práci 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309SBFD1 Z 1 12 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jiří KUBÍČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří KUBÍČEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky výuky

Studenti:

●získají informace potřebné k napsání diplomové práce a prostor ke konzultacím o problematice bakalářských zkoušek,

●zvolí si téma své bakalářské teoretické práce (případně jim bude zadáno).

Forma studia

seminář, řízený dialog.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné požadované prerekvizity a korekvizity.

Obsah kurzu

Cíl výuky

Cílem zimního semestru je výběr tématu diplomové práce. Pokud si ho posluchač sám nezvolí, bude mu zadáno katedrou.

Obsah výuky

Seminář slouží k tomu, aby posluchači získali všechny potřebné informace k napsání teoretické bakalářské práce a k vytvoření bakalářského filmu

Zimní semestr je věnován převážně formálním náležitostem bakalářských diplomových prací. Posluchači se dozvědí, jaký má být rozsah práce, jak má být práce členěna, jakým způsobem se pracuje s odbornou literaturou, citacemi, přílohami apod.

Významná pozornost je věnována výběru tématu diplomové práce, protože do konce semestru se musí posluchači rozhodnout, jaké téma budou zpracovávat.

Doporučená nebo povinná literatura

Na webových stránkách AMU jsou veškeré metodologické informace k teoretickým diplomovým pracem.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet se uděluje na základě stanovení tématu bakalářské teoretické práce.

Poznámka

bez poznámek

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 415
Učebna KAT 415

(Lažanský palác)
KUBÍČEK J.
11:30–12:15
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 11:30–12:15 Jiří KUBÍČEK Učebna KAT 415
Lažanský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů