Tisk studijního plánu

Studijní plán Animovaná tvorba - bakalář_2020

Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
309BAK3 Bakalářský film 3 - realizace
Z-18-540CS
18
309DAFI* Dějiny animovaného filmu
ZK-2-24S
ZK-3-24S
5
309KLB* Klauzurní zkouška
ZK-1-6 S
ZK-1-6 S
2
309KRA2 Kraťas 2 - realizace
ZK-8-240CS
8
309LETT Letní etuda
ZK-5-90CS
5
309ZEM Zimní etuda
ZK-4-80CS
4
Minimální počet kreditů 42
Povinné předměty
305APC Asistence na praktických cvičeních
Z-1-24S
1
309POA Praktika oboru animovaná tvorba
Z-1-16CS
1
373PASZT Praktika oborů audiovizuální studia a zvuková tvorba
Z-1-24CS
1
303POD Praktika oboru dokumentární tvorba
Z-1-24CS
1
307POF Praktika oboru fotografie
Z-1-24S
1
304POK Praktika oboru kamera
Z-1-24S
1
305POP Praktika oboru produkce
Z-1-8S
1
306POSF Praktika oboru střihová skladba: 16mm
Z-1-20CS
1
703TVU1 Tělesná výchova - úvod
Z-1-2CT
1
373UDAS Úvod do audiovizuálních studií FAMU
Z-2-2PT
2
309AKR* Animace kreslená
Z-3-36SS
Z-3-42SS
Z-3-24SS
Z-3-28SS
12
309BAK* Bakalářský film
ZK-2-60CS
ZK-6-180CS
8
309BSC Blackout - scénář
ZK-2-24SS
2
309DIGAN* Digitální animace
Z-2-5PS+13SS+18CS
Z-2-4PS+24SS+14CS
Z-1-3PS+15SS
Z-1-4PS+7SS+10CS
6
309DB* Dílna (animace a režie)
Z-1-24DS
Z-1-28DS
2
309HRT* Herectví
Z-1-12PS+12CS
Z-1-15PS+10CS
2
309HAFN* Hudba v animovaném filmu
ZK-1-24PS
ZK-1-14PS+14SS
2
309KAF2 Kamera v animovaném filmu 2
ZK-2-28PS
2
309KRA1 Kraťas 1 - vývoj
ZK-5-150CS
5
309LSC1 Literární scénář 1
ZK-2-24SS
2
309PTCHN2 Pitching 2
Z-2-24SS
2
309RF* Režie animovaného filmu
Z-1-12PS+12SS
Z-1-12PS+12SS
Z-1-28SS
3
309RAFN* Rozbory animovaných filmů
Z-1-24SS
ZK-2-28SS
Z-1-24SS
ZK-2-28SS
6
309SBFD* Seminář k bakalářskému filmu a diplomové práci
Z-1-12SS
Z-1-14SS
2
309SOS Seminář: Obrázkový technický scénář
ZK-2-24SS
2
309SKP* Soustředění KAT v Poněšicích
Z-1-25PS+15SS
Z-1-25PS+15SS
2
309SMPL Stop-motion animace plošná
ZK-3-24SS+ 24CS
3
309SMPRS Stop-motion animace prostorová
ZK-3-24SS+48CS
3
309SKAN* Střihová skladba v animovaném filmu
Z-1-28PS
Z-1-24PS
2
309TANN* Teorie animované tvorby
ZK-2-24PS
ZK-2-28PS
4
309VV* Vizuální vyjadřování
Z-1-12SS+24CS
Z-1-12SS+24CS
Z-1-36SS
Z-1-28SS
4
309VVV* Vizuální vyjadřování
Z-1-14SS+28CS
Z-1-14SS+28CS
2
309ZAF Zvuk v animovaném filmu
Z-1-28SS
1
309TD 3D animace - režie a tvorba
Z-2-42PS
2
373DCEK* Přehled dějin české kinematografie
ZK-3-3PT + 3ST
ZK-3-3PT + 3ST
6
373DSVK* Přehled dějin světové kinematografie
ZK-3-3PT + 3ST
ZK-3-3PT + 3ST
ZK-3-3PT + 3ST
9
Minimální počet kreditů 107
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
305SMS Metodologický seminář pro bakaláře
ZK-2-2SO
2
702FAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
Minimální počet kreditů 8
Povinně volitelné předměty
309PVBD Dějiny kultury_KAT V této skupině musíte získat alespoň 3 kredity (maximálně 0)
3
309PVBS Spektrum audiovize_KAT V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
4
703STV_2020 Tělesná výchova V této skupině musíte získat alespoň 1 kredit (maximálně 0)
1
Minimální počet kreditů 8
Volitelné předměty
309VPB_2020 Volitelné předměty Bc_KAT
0
702CJV_2020 Cizí jazyky FAMU - volitelné
0
703TFV_2020 Tělesná výchova FAMU - volitelné
0
300VPZ_2020 Volitelné předměty FAMU
0
300MOD_2020 Modulová výuka FAMU
0
309MOD_2020 Moduly KAT
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 165
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 15
Celkový počet kreditů 180

PLÁN VZNIKLÝ KOPIÍ Z PLÁNU 309KATB19201R

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Vizuální vyjadřování 2 (309VV2) PZ Absolventským výkonem
Vizuální vyjadřování 3 (309VV3) PZ Absolventským výkonem
Vizuální vyjadřování 4 (309VV4) PZ Absolventským výkonem
Vizuální vyjadřování 5 (309VV5) PZ Absolventským výkonem
Vizuální vyjadřování 1 (309VV1) PZ Absolventským výkonem
Vizuální vyjadřování 6 (309VV6) PZ Absolventským výkonem
Seminář: Obrázkový technický scénář (309SOS) PZ Absolventským výkonem
Literární scénář 1 (309LSC1) PZ Absolventským výkonem
Literární scénář 2 (309LSC2) PZ Absolventským výkonem
3D animace - režie a tvorba (309TD) PZ Absolventským výkonem
Režie animovaného filmu 1 (309RF1) PZ Absolventským výkonem
Režie animovaného filmu 3 (309RF3) PZ Absolventským výkonem
Režie animovaného filmu 4 (309RF4) PZ Absolventským výkonem
Digitální animace 1 (309DIGAN1) PZ Absolventským výkonem
Digitální animace 2 (309DIGAN2) PZ Absolventským výkonem
Digitální animace 3 (309DIGAN3) PZ Absolventským výkonem
Digitální animace 4 (309DIGAN4) PZ Absolventským výkonem
Digitální animace 5 (309DIGAN5) PZ Absolventským výkonem
Digitální animace 6 (309DIGAN6) PZ Absolventským výkonem
Teorie animované tvorby 1 (309TANN1) ZT Bakalářskou prací
Teorie animované tvorby 2 (309TANN2) ZT Bakalářskou prací
Stop-motion animace plošná (309SMPL) PZ Absolventským výkonem
Stop-motion animace prostorová (309SMPR) PZ Absolventským výkonem
Animace kreslená 1 (309AKR1) PZ Absolventským výkonem
Animace kreslená 2 (309AKR2) PZ Absolventským výkonem
Animace kreslená 3 (309AKR3) PZ Absolventským výkonem
Animace kreslená 4 (309AKR4) PZ Absolventským výkonem
Blackout - příprava (309BOP) PZ Absolventským výkonem
Bakalářský film 3 - realizace (309BAKA3) PZ Absolventským výkonem
Dějiny animovaného filmu 1 (309DAFI1) ZT Dějiny animovaného filmu (S309BDAF)
Dějiny animovaného filmu 2 (309DAFI2) ZT