Herectví 1 - Nauka o vtipu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309HRT1 Z 1 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem je pochopit vnitřní stavbu vtipu. Ve výsledku studenti na fungování vlastního těla porozumí principu kontrapunktu, kontrastu, stereotypu, což jim napomůže v jejich animátorských i režisérských schopnostech.

Forma studia

Přednáška a cvičení

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky, nutné k zapsání tohoto předmětu

Obsah kurzu

V této výuce se budeme zabývat tvorbou kontrapunktu, určitého zvratu v příběhu, nebo kontrastu v daných tělesných sekvencí. K tomuto může dojít až v situaci kdy jsme schopni pochopit, co je základ, ze kterého vycházíme.

Co je výchozí stereotyp? Jakým způsobem můžeme stereotyp narušit? Co nám v současné době v umění připadá vtipné? Jak se s dobou mění vnímání humoru, co je “zastaralé” a co naopak “současné”?

Studenti budou tvořit jednoduché tělesné příběhy a posléze do nich bude přidaný kontrast. Výuka je vedena Halkou Třešňákovou a bude probíhat hlavně tělesně. Animátoři a herci budou vedeni stejně, není potřeba žádný speciální fyzický předpoklad. Vzájemné pozorování anatomie a jednoduchého přirozeného pohybu v prostoru umožní čistou presenci našeho těla na jevišti nebo na place. Těla odproštěného od stylů, zlozvyků které nepředává jiné informace než zrovna potřebujeme.

Doporučená nebo povinná literatura

Žádná doporučená literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast studentů .

Poznámka

Žádné poznámky

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů