Klauzurní zkouška 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309KLB2 ZK 1 6 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 21 až 26 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Ověřit schopnost postoupit do dalšího ročníku.

Forma studia

Komisionální zkouška

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné prerekvizity a korekvizity pro tento předmět

Obsah kurzu

Souhrnná kreativní zkouška, kterou student prokazuje, že je schopen postoupit do dalšího ročníku. Komisionální hodnocení výsledků cvičení a aktivity v uplynulém školním roce.

Doporučená nebo povinná literatura

Nejsou žádné studijní materiály pro tento předmět

Hodnoticí metody a kritéria

Komisionální hodnocení výsledků cvičení a aktivity v uplynulém školním roce

Poznámka

Nejsou žádné poznámky k tomuto předmětu

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů