Pitching 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309PTCHN2 Z 2 24 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti se seznámí s principy a praxí pitchingu, veřejného vystupování a prezentací

Učí se formulovat své záměry, jasně komunikovat o svých projektech a vizích, naslouchat názorům a návrhům ostatních.

Dozví se o klíčových evropských pitchingových programech, soutěžích a fórech.

Forma studia

Výuka probíhá formou semináře a praktických cvičení, při nichž jsou podrobně probírány ukázky již existujících pitchů jiných projektů. Studenti KAT pracují s vlastními projekty, které jsou vhodné pro práci na jejich vlastních prezentacích.

Klíčovou osou semináře jsou skupinové diskuse a workshop, při kterých se všichni studenti učí přemýšlet o svých projektech a odpovídajícím způsobem o nich komunikovat a rozvíjet je. Pojmenovávat jasně své záměry a cíle, oslovit a zaujmout různé tipy publika. Ale také naslouchat druhým a reagovat na jejich podněty, zpátky je inspirovat a dávat jim jasný feedback.

Předpoklady a další požadavky

Předmět je určen pro studenty 3. ročníku KAT, kteří připravují své bakalářské filmy.

Každý student musí mít konkrétní projekt, se kterým pracuje v rámci ostatního studia a na který se plně soustředí – ideální jsou bakalářské a magisterské filmy alespoň ve stadiu synopse. Velký důraz je kladen na domácí přípravu i tvůrčí práci na projektech mezi hodinami. Každý seminář je vystavěn kolem konkrétních pokroků, jež studenti udělali od předešlého semináře. Proto je také výhodné, že jsou semináře delší (tříhodinové) a s větším rozestupem (jednou za 14 dní) .

Obsah kurzu

Cílem modulu je seznámit studenty s formami, výhodami a úskalími prezentace: prezentace jich samých, jejich práce a profesních zkušeností, jejich vizí a projektů v psané i mluvené či audiovizuální podobě. Zkušenost a zručnost v tomto oboru je často v profesionálním životě klíčová pro získání vhodných partnerů, financí, grantů atd.

Jde o praktický seminář, který užívá konkrétní projekty, na nichž studenti právě pracují a jejich prostřednictvím představuje jednotlivé elementy, fáze i typy pitchingu: od schopnosti představit se kolegům či na veřejnosti , přes vypracování komplexní přihlášky do mezinárodních soutěží či na festivaly až po veřejnou prezentaci projektu

Jednotlivými dovednostmi, na které se při realizaci předmětu zaměřujeme jsou:

Komunikace, vystupování před publikem: jak se bránit trémě, jak se připravit, zkouška techniky...

životopis (CV), jeho možné formy písemné a mluvené

Název projektu, jeho logline, anotace, náčrt příběhu a jeho protagonistů, synopse, technické a technologické explikace, režijní explikace, finanční aspekty projektu, vizuální prvky prezentace, ukázky (teaser, upoutávka, ukázka, obrázkový scénář, animatik).

Prezentace a přihlášky se často provádějí i v angličtině tak, aby se projekty mohly připojit například do mezinárodní pitchingové soutěže pro krátké filmy ve vývoji, kterou pořádá Asociace animovaného filmu (ASAF.cz) během festivalu animovaných filmů v Třeboni (anifilm.cz)

Načasování prvních částí předmětu je takové, aby studenti stihli v závěru semináře podat přihlášku do tohoto mezinárodního fóra (termín konec ledna). Přihláška je pak součástí hodnocených výstupů zúčastněných studentů.

Součástí naší koncepce je představení nejznámějších pitchingových fór a festivalů pro animované filmy, jejich specifika, zaměření a publikum. Soustředíme se i na producentské aspekty projektů – zdroje a strukturu financování, rozpočtování, harmonogram vývoje a realizace, producentské explikace, festivalové strategie, možnosti prodejů a distribuce a s tím související materiály (vizuály, tiskové materiály, upoutávky, PR, sociální sítě).

Doporučená nebo povinná literatura

Vademecum TV project of cartoon http://www.cartoon-media.eu/FORMU/index.php;

http://www.pechakucha.cz/; doporučena například prezentace Adama Gebriana;

http://visegradanimation.com/

http://www.anifilm.cz/cs/visegrad-animation-forum/pravidla-souteze/

Sibylle Kurz – Pitch – it! AMU 2013

Hodnoticí metody a kritéria

Kvalita zpracování přihlášky prezentace projektu. Zápočet se uděluje pouze na základě absolvování celého předmětu.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů