Animovaná tvorba (B0211A310006)

V souladu se zaměřením celé FAMU Katedra animované tvorby vychází ze základního koncepčního a estetického názoru, že animovaný film je jedním z druhů dramatického umění. Tím se odlišuje od škol, kde je animovaný film chápán jako forma kinetického výtvarného umění, které je čistě oborem výtvarnosti.

V bakalářském stupni je pak animace základní a nejdůležitější disciplinou animovaného filmu, přičemž nezáleží na tom, je-li vytvářena ručně (analogově) nebo pomocí počítačů a dalších technických prostředků (digitálně). Katedra připravuje posluchače na samostatnou tvůrčí činnost. Studenti se seznámí se všemi hlavními užívanými animačními technologiemi, jak manuálními, tak digitálními (počítačovými), animačními a grafickými softwary, se základy scenáristiky a režie animovaného filmu. Důraz je kladen i na teoretickou přípravu a studium historie animovaného filmu i dějiny světové kinematografie.

Typ programu Forma studia Profil programu Standardní doba studia Jazyk výuky Katedra
bakalářský prezenční akademicky zaměřený 3 roky česky Katedra animované tvorby

Garant studijního programu

Jiří KUBÍČEK

Cíle studia ve studijním programu

Cílem studia je získat a prokázat schopnost „herectví“ s neživým materiálem, ovládnout umění animace, ovládnout základní animační a grafické softwary (Toon Boom Harmony, Toon Boom Storyboard, TV Paint, Maya, After Effects, Photoshop, Dragonframe, Premiere), získat a prokázat schopnost vytvářet vlastní umělecká animovaná díla, která nejsou metrážově a technologicky příliš náročná, získat výtvarné schopnosti na profesionální úrovni, získat a prokázat scenáristické schopnosti krátkých filmů včetně vytváření storyboardů, storyboardmatiků a animatiků, dobře se orientovat v problematice počítačové animace, dobře se orientovat v problematice počítačové grafiky, získat a prokázat teoretické i praktické znalosti z oblasti animovaného filmu, dobře se orientovat v historii animovaného filmu, dobře se orientovat v oborech spojených s animací (střih, kamera, zvuk), získat a prokázat schopnost analýzy uměleckého díla a schopnost teoretického zpracování odborné problematiky.

Profil absolventa studijního programu

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů

Obecné informace o přijímacím řízení

Návaznost na další typy studijních programů

Součásti státní závěrečné zkoušky a jejich obsah

Další studijní povinnosti

Charakteristika odborné praxe

Předpokládaná uplatnitelnost absolventů (typické pracovní pozice)

Platnost akreditace

Studijní program platný od Platnost studijního programu končí
7. 4. 2020 6. 4. 2030

Výčet oborů/specializací