Animovaná tvorba (B0211A310006)

V souladu se zaměřením celé FAMU Katedra animované tvorby vychází ze základního koncepčního a estetického názoru, že animovaný film je jedním z druhů dramatického umění. Tím se odlišuje od škol, kde je animovaný film chápán jako forma kinetického výtvarného umění, které je čistě oborem výtvarnosti.

V bakalářském stupni je pak animace základní a nejdůležitější disciplinou animovaného filmu, přičemž nezáleží na tom, je-li vytvářena ručně (analogově) nebo pomocí počítačů a dalších technických prostředků (digitálně). Katedra připravuje posluchače na samostatnou tvůrčí činnost. Studenti se seznámí se všemi hlavními užívanými animačními technologiemi, jak manuálními, tak digitálními (počítačovými), animačními a grafickými softwary, se základy scenáristiky a režie animovaného filmu. Důraz je kladen i na teoretickou přípravu a studium historie animovaného filmu i dějiny světové kinematografie.

Typ programu Forma studia Profil programu Standardní doba studia Jazyk výuky Katedra
bakalářský prezenční akademicky zaměřený 3 roky česky Katedra animované tvorby

Garant studijního programu

Jiří KUBÍČEK

Cíle studia ve studijním programu

Cílem studia je získat a prokázat schopnost „herectví“ s neživým materiálem, ovládnout umění animace, ovládnout základní animační a grafické softwary (Toon Boom Harmony, Toon Boom Storyboard, TV Paint, Maya, After Effects, Photoshop, Dragonframe, Premiere), získat a prokázat schopnost vytvářet vlastní umělecká animovaná díla, která nejsou metrážově a technologicky příliš náročná, získat výtvarné schopnosti na profesionální úrovni, získat a prokázat scenáristické schopnosti krátkých filmů včetně vytváření storyboardů, storyboardmatiků a animatiků, dobře se orientovat v problematice počítačové animace, dobře se orientovat v problematice počítačové grafiky, získat a prokázat teoretické i praktické znalosti z oblasti animovaného filmu, dobře se orientovat v historii animovaného filmu, dobře se orientovat v oborech spojených s animací (střih, kamera, zvuk), získat a prokázat schopnost analýzy uměleckého díla a schopnost teoretického zpracování odborné problematiky.

Profil absolventa studijního programu

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů

Obecné informace o přijímacím řízení

Návaznost na další typy studijních programů

Součásti státní závěrečné zkoušky a jejich obsah

Další studijní povinnosti

Charakteristika odborné praxe

Předpokládaná uplatnitelnost absolventů (typické pracovní pozice)

Platnost akreditace

Studijní program platný od Platnost studijního programu končí
6. 4. 2030

Výčet oborů/specializací