Zjednodušený studijní plán Animovaná tvorba - bakalář_2020

Katedra animované tvorby

Studijní program: Animovaná tvorba

Typ studia: Bakalářské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
309AKR1 Animace kreslená 1 Z 3
309DIGAN1 Digitální animace 1 Z 2
304FITE Filmová technika a technologie ZK 2
309HAFN1 Hudba v animovaném filmu 1 ZK 1
309KLB1 Klauzurní zkouška 1 ZK 1
309LSC1 Literární scénář 1 ZK 2
309POA Praktika oboru animovaná tvorba Z 1
373PASZT Praktika oborů audiovizuální studia a zvuková tvorba Z 1
303POD Praktika oboru dokumentární tvorba Z 1
307POF Praktika oboru fotografie Z 1
304POK Praktika oboru kamera Z 1
305POP Praktika oboru produkce Z 1
306POSF Praktika oboru střihová skladba: 16mm Z 1
373DSVK1 Přehled dějin světové kinematografie 1 ZK 3
309RF1 Režie animovaného filmu 1 Z 1
703TVU1 Tělesná výchova - úvod Z 1
373UDAS Úvod do audiovizuálních studií FAMU Z 2
309VV1 Vizuální vyjadřování 1 Z 1
309ZE Zimní etuda ZK 3
Kreditů z povinných předmětů 29
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dějiny kultury_KAT
výběr ze skupiny Spektrum audiovize_KAT
výběr ze skupiny Volitelné předměty Bc_KAT
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KAT
výběr ze skupiny Tělesná výchova

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702FAOU1 Anglický jazyk pro odborné účely 1 ZK 3
309AKR2 Animace kreslená 2 Z 3
305APC Asistence na praktických cvičeních Z 1
309DIGAN2 Digitální animace 2 Z 2
309HAFN2 Hudba v animovaném filmu 2 ZK 1
309KLB2 Klauzurní zkouška 2 ZK 1
309LEET Letní etuda ZK 3
309MAN2 Možnosti animace 2 ZK 2
373DSVK2 Přehled dějin světové kinematografie 2 ZK 3
309SOS Seminář: Obrázkový technický scénář ZK 2
309SKP1 Soustředění KAT v Poněšicích 1 Z 1
309VV2 Vizuální vyjadřování 2 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 24
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dějiny kultury_KAT
výběr ze skupiny Spektrum audiovize_KAT
výběr ze skupiny Volitelné předměty Bc_KAT
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KAT
výběr ze skupiny Tělesná výchova

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 7
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702FAOU2 Anglický jazyk pro odborné účely 2 ZK 3
309AKR3 Animace kreslená 3 Z 3
309BO Blackout ZK 5
309BOP Blackout - příprava ZK 2
309DIGAN3 Digitální animace 3 Z 1
309KAF1 Kamera v animovaném filmu 1 Z 1
305P1 Pitching 1 - KP Z 2
373DSVK3 Přehled dějin světové kinematografie 3 ZK 3
309RF3 Režie animovaného filmu 3 Z 1
309RAFN1 Rozbory animovaných filmů 1 Z 1
309SMPL Stop-motion animace plošná ZK 3
309VV3 Vizuální vyjadřování 3 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 26
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dějiny kultury_KAT
výběr ze skupiny Spektrum audiovize_KAT
výběr ze skupiny Volitelné předměty Bc_KAT
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KAT
výběr ze skupiny Tělesná výchova

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
309TD 3D animace - režie a tvorba Z 2
309AKR4 Animace kreslená 4 Z 3
309BAKF1 Bakalářský film 1 - scénář ZK 2
309DAFI1 Dějiny animovaného filmu 1 ZK 2
309DIGAN4 Digitální animace 4 Z 1
309DAS1 Dílna (scénář) 1 Z 1
309HRT2 Herectví 2 - Herec, prostor, předmět Z 1
309KAF2 Kamera v animovaném filmu 2 ZK 2
309KLB3 Klauzurní zkouška 3 ZK 1
309KF Kraťas ZK 6
305SMS Metodologický seminář pro bakaláře ZK 2
309RF4 Režie animovaného filmu 4 Z 1
309RAFN2 Rozbory animovaných filmů 2 ZK 2
309SKP2 Soustředění KAT v Poněšicích 2 Z 1
309SKAN1 Střihová skladba v animovaném filmu 1 Z 1
309VV4 Vizuální vyjadřování 4 ZK 2
309ZAF Zvuk v animovaném filmu Z 1
Kreditů z povinných předmětů 31
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dějiny kultury_KAT
výběr ze skupiny Spektrum audiovize_KAT
výběr ze skupiny Volitelné předměty Bc_KAT
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KAT
výběr ze skupiny Tělesná výchova

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 3
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
309BAKF2 Bakalářský film 2 - příprava ZK 2
309DAFI2 Dějiny animovaného filmu 2 ZK 3
309DIGAN5 Digitální animace 5 Z 1
309DB1 Dílna (animace a režie) 1 Z 1
309DAS2 Dílna (scénář) 2 Z 1
373DCEK1 Přehled dějin české kinematografie 1 ZK 3
309RAFN3 Rozbory animovaných filmů 3 Z 1
309SBFD1 Seminář k bakalářskému filmu a diplomové práci 1 Z 1
309SMPR Stop-motion animace prostorová ZK 4
309SKAN2 Střihová skladba v animovaném filmu 2 Z 1
309TANN1 Teorie animované tvorby 1 ZK 2
309VV5 Vizuální vyjadřování 5 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 21
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dějiny kultury_KAT
výběr ze skupiny Spektrum audiovize_KAT
výběr ze skupiny Volitelné předměty Bc_KAT
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KAT
výběr ze skupiny Tělesná výchova

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
309BAKA3 Bakalářský film 3 - realizace Z 11
309DIGAN6 Digitální animace 6 Z 1
309DB2 Dílna (animace a režie) 2 Z 1
309DAS3 Dílna (scénář) 3 Z 1
309HRT1 Herectví 1 - Nauka o vtipu Z 1
309PTCHN2 Pitching 2 Z 2
373DCEK2 Přehled dějin české kinematografie 2 ZK 3
309RAFN4 Rozbory animovaných filmů 4 ZK 2
309SBFD2 Seminář k bakalářskému filmu a diplomové práci 2 Z 1
309TANN2 Teorie animované tvorby 2 ZK 2
309VV6 Vizuální vyjadřování 6 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 26
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dějiny kultury_KAT
výběr ze skupiny Spektrum audiovize_KAT
výběr ze skupiny Volitelné předměty Bc_KAT
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KAT
výběr ze skupiny Tělesná výchova

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 13
Celkem kreditů za ročník 60